Mengeja kata serapan Bahasa Arab

Klinik Jawi di Ikim.fm

Print Friendly, PDF & Email

Nota: Audio dan modul di entri ini telah dipadamkan oleh admin blog.

Sila muat turun modul Klinik Jawi di Portal Rasmi Perpustakaan Negara Malaysia.

Salam hormat. Terima kasih di atas kunjungan tuan/puan.

———————————————————————————————————-

Assalamualaikum tuan/ puan yang dimuliakan sekalian.

Mari kita belajar Jawi melalui rancangan Klinik Jawi. Ikutilah siarannya di IKIM.fm pada setiap Hari Sabtu jam 10.00 pagi. Ianya dikendalikan oleh Encik Muhammad Suffian Bin Amrin bersama Tuan Haji Azman Bin Haji Ahmad, Pegawai Perancang Bahasa, DBP.

Rancangan ini ditaja oleh Perpustakaan Negara Malaysia, Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. Sudah lebih setengah tahun ia bersiaran iaitu sejak 2 Jun 2012.

Dapatkanlah 40 modul, dengarkan 28 rakaman dan lihat 52 gambarajah untuk memudahkan proses pembelajaran tuan/ puan di sini.

Sekiranya tuan/ puan hanya mahu melihat 52 gambarajah sahaja, bolehlah pergi ke sini.

‘Semarak Jawi Semarak Jati Diri’

01 Mengenal huruf jawi. Abjad Jawi Bahasa Melayu mengandungi 37 huruf

ا، ب، ت، ة، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ڠ، ف، ڤ، ق، ک، ڬ، ل، م، ن، و، ۏ، ء، ه، ي، ى، ڽ

Huruf ك Arab dan ک Jawi.

Gambar
02 Huruf gubalan Melayu ada 6: ca (چ), nga (ڠ), pa (ڤ), ga (ڬ), va (ۏ) dan nya (ڽ) Gambar a
Gambar b
03 Mengenal garis duduk huruf Jawi. Garis duduk sesuatu huruf Jawi membantu kita menulis, membentuk dan menyambung huruf Jawi dengan baik. Gambar
04 Mengenal sifat-sifat huruf Jawi. Bertiang, terbaring, berkepala tirus, bersiku, berekor tanpa kepala,

bergerigis (bergigi), berperut kempis, bertiang dan berperut, berkepala dan bertapak datar,

bertapak lengkung, tegak dan bertangkai, berumah, tiada gigi.

Gambar
05 Penyambungan/ perangkaian huruf. Tulisan Jawi ditulis DARI KANAN KE KIRI sama seperti tulisan Arab.

Jawi TIADA HURUF BESAR ATAU KECIL.

Kata sendi di dan ke ditulis RAPAT dengan perkataan selepasnya.

Cara menulis labu, di mana, ke tepi dalam tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
06 1. Kelompok Huruf Pemutus – 7 huruf yang BOLEH BERSAMBUNG sebelum, tetapi TIDAK BOLEH BERSAMBUNG selepasnya.

2. Kelompok Huruf Perangkai – 27 huruf BOLEH BERSAMBUNG sebelum dan selepasnya.

Cara menulis perkataan wad, pen, gigi di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
07 3. Huruf hamzah (ء) adalah satu-satunya huruf berumah. Ia TIDAK BOLEH BERSAMBUNG dengan huruf sebelum dan selepasnya.

Ia menumpang huruf alif, ya atau duduk di awang-awangan.

Cara menulis perkataan seibu, masalah dan baik di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
08 4. Kelompok Huruf di hujung kata.

Huruf ‘ta’ marbutah (ة) hanya bagi mengeja kata serapan Arab.

Huruf ‘ye’ (ى) untuk mengeja kata serapan Arab dan Inggeris.

Cara mengeja sunat, fatwa, isme, memfatwakan, memetabolismekan di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar
09 Mengenal titik huruf. (Dengarkan DJ Sufian dan Ustaz Azman berlakon kisah Nujum Pak Belalang)
Panduan buat guru:

1. Besarkan saiz titik.

2. Jangan menyambung titik.

3. Tapak titik tiga.

Gambar a
Gambar b
10 Di manakah kedudukan titik huruf ب ت ث ن ي ڽ ?

Di awal perkataan – paling kanan.

Di tengah perkataan – tengah-tengah penyambung huruf.

Di akhir perkataan – tengah-tengah rumah huruf.

Titik ج چ خ ش ض ظ غ ڠ ف ڤ ق ڬ kekal di tengah huruf di manapun ia berada

Gambar
11 Mengenal tanda baca. Tanda koma (،). Tanda koma bertitik (؛). Tanda petik. Tanda soal (؟). Tanda garis mereng.

Cara menulis:
Ada ubi ada batas;
Ada budi ada balas.
Bilakah berakhirnya Ramadhan?
Tun/ Tan Sri/ Datuk
di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
12 Angka Hindu: Ditulis dari KANAN KE KIRI ٩٨٧٦٥٤٣٢١٠

Angka Arab: Ditulis dari KIRI KE KANAN 0123456789

Abjad Arab ditulis DARI KANAN KE KIRI: ا ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن ش ع ف ص ق ر س ت ث خ ذ ض ظ غ .

Sistem Jawi menggunakan sistem penomboran Arab.

Contoh penulisan nombor sahaja: 11.8.2012

Contoh penulisan nombor + tulisan Jawi

Gambar a
Gambar b
13 Contoh-contoh penomboran: Menulis tarikh dan waktu di dalam aturcara program dan bilangan objektif sesuatu program di dalam bahasa atau tulisan Jawi. Gambar a
Gambar b
14 Dengarkan DJ Pian bersyair. Perlambangan bunyi vokal. ا، ي، ى، و، اي، او

Mengeja api, esa, ikan, ekor, ular, orang, padi, kira, rela, bom, koma, lusa, lagi, sati, nasionalisme, batu dan pidato di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar
15 Mengenal sukukata terbuka dan tertutup.

Cara mengeja sukukata terbuka perkataan abu, esa, ela, ibu, obor, ubi, cara, rela, pipi, kota, bola, dosa, nasionalisme, sati, rugi, soto, ratu di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

E pepet tidak dilambangkan dengan huruf jawi.

Gambar
16 Sukukata tertutup.

Cara mengeja perkataan satu sukukata tertutup cap, men, sen, pin, kon, tun.

Cara mengeja perkataan dua sukukata tertutup artis, sampan, sempit, rendang, hampir, sotong, pantun di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar
17 1. Vokal pepet TIDAK dilambangkan dengan apa-apa huruf Jawi.

2. Vokal ditengah-tengah sukukata tertutup TIDAK dilambangkan dengan huruf alif. Pola

Cara menulis jerebu, semperit, bas dan sampan di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
18 Diftong :
Awal – اءو
Tengah dan akhir – او

Cara menulis perkataan rayau, sauna, aura di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Cuba eja audit, aur, auditorium, aisberg, aiskrim dan air.

Gambar a
Gambar b
19 1. Diftong :
Awal – اءي
Tengah dan akhir – اي

2. Diftong :
Awal – اووي
Tengah dan akhir – وي
Cara menulis perkataan lebai, baiduri, aising boroi, boikot dan oidium di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
20 1. Perlambangan bunyi konsonan b, c, d, g, h, j, k, l.

Cara menulis kata jati Melayu; batu, cara, duku, gali, hari, jala, kaki, lalu di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

2. Perlambangan Konsonan ‘K’:
Kata jati Melayu = ق
Kata serapan Inggeris = ک

Cara menulis perkataan longgok, sesak, klinik, plastik di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
21 Perlambangan bunyi Konsonan ‘K’, m, n, ng dan p.

Cara menulis perkataan laksa, paksa, teksi, diksi, malam, tadi, nganga, para di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
22 Perlambangan bunyi konsonan r, s, sy, t, w, y, z, ny.

Cara menulis perkataan ragu, sudu, syor, tali, wau, yang, zapin dan nyanyi di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar
23 Padanan Huruf Konsonan Bagi Mengeja Kata Serapan Inggeris:
B, C, D, F, G, H

Cara mengeja perkataan blok, ciri, duti, filem, glob dan hidro di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar
24 Padanan Huruf Konsonan Bagi Mengeja Kata Serapan Inggeris:
J, K, L, M, N, P.

Cara mengeja perkataan jet, klon, lori, magis, nota dan plot di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar
25 Padanan Huruf Konsonan Bagi Mengeja Kata Serapan Inggeris:
R, S, SY, T, V, W, X.

Cara mengeja perkataan ros, sen, syif, tiket, volvo, wisel, xenon dan x-ray di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar
26 Padanan Huruf Konsonan Bagi Mengeja Kata Serapan Inggeris:
Y dan Z.

Cara mengeja perkataan yoyo dan zoo di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Padanan Huruf Konsonan Bagi Mengeja Kata Serapan Arab:
gh, kh dan q.

Cara mengeja perkataan ghaib, Khamis dan Quran di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
27 JENIS KATA DASAR:
1. Ekasuku (satu sukukata)
2. Dua sukukata.
3. Tiga sukukata atau lebih.

Cara menulis perkataan keluasan, luas, jabatan, jabat, seekor, ekor, pen, buku dan basikal di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
28 Contoh-contoh kata dasar yang mempunyai satu sukukata, dua sukukata dan tiga sukukata atau lebih.

Cara menulis perkataan zoo, pen, van, wau, dan, buku, siri, sampan, dewan, mata, dahaga, fonetik, pahala, basikal, bakawali, matahari, manifestasi dan selesema di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
29 1.Huruf vokal alif TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI LAMBANG BUNYI apabila mengeja kata dasar ekasuku iaitu satu sukukata berpola

2. Huruf vokal alif DIKEKALKAN SEBAGAI LAMBANG BUNYI apabila mengeja kata dasar ekasuku iaitu satu sukukata yang bermula dengan HURUF WAU (و)
=> وا

Cara menulis perkataan zoo, mi, ma, jam, van, bas, Jun, sen, wau, wap, wang dan wad di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
Gambar c
30 Kata dasar dua sukukata:

1. Huruf vokal alif TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI LAMBANG BUNYI apabila mengeja kata dasar dua sukukata berpola

2. Hukum EWA

Huruf vokal alif DIKEKALKAN SEBAGAI LAMBANG BUNYI jika:
a) Sukukata pertama ialah sukukata terbuka vokal /e/ taling.
b) Sukukata kedua ialah sukukata tertutup dalam bentuk ‘وا’ konsonan Wa (W/a/K)

Cara menulis perkataan rampas, sampan, langgar, lampam, lampu, jampi, lubuk, sisa, mewah, lewah, dewan dan lewat di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
31 Hukum EWA dua dan tiga sukukata.
Huruf vokal alif DIKEKALKAN SEBAGAI LAMBANG BUNYI jika:
a) Sukukata pertama ialah sukukata terbuka vokal /e/ taling.
b) Sukukata kedua ialah sukukata tertutup dalam bentuk ‘وا’ konsonan Wa (W/a/K)

Cara menulis perkataan tewas, rewang, gewang, sewat, perewah, kelewang, kedewas dan dewangga di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar a
Gambar b
32 Hukum a/a + 12 Huruf Dua Sukukata: Terbuka, Terbuka.

=> BUANG/ TIADA HURUF ALIF PADA AKHIR PERKATAAN JIKA:
* Kata jati Melayu
* Sukukata pertama vokal /a/
* Sukukata kedua vokal /a/
* Konsonan terakhir terdiri daripada 12 huruf akronim ‘BETAPA SEGANNYA CIK JAM‘ بتڤ سڬنڽ چيك جم

Cara mengeja perkataan raba, mata, sapa, rasa, raga, mana, hanya, baca, raya, baka, raja, nama, sama di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar
33 Pemgukuhan Siri 32 – Hukum a/a + 12 Huruf Dua Sukukata: Terbuka, Terbuka.

=> BUANG/ TIADA HURUF ALIF PADA AKHIR PERKATAAN JIKA:
* Kata jati Melayu
* Sukukata pertama vokal /a/
* Sukukata kedua vokal /a/
* Konsonan terakhir terdiri daripada 12 huruf akronim ‘BETAPA SEGANNYA CIK JAM‘ بتڤ سڬنڽ چيك جم

Cara mengeja perkataan ‘sama‘ di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar
34 Hukum a/a + 12 Huruf Dua Sukukata Terbuka, Terbuka

=> KEKALKAN HURUF ALIF PADA AKHIR PERKATAAN JIKA: (LAMPAU KAEDAH/ HUKUM)
* Kata serapan Inggeris atau Arab.
* Salah satu sukukatanya BUKAN vokal /a/
* Konsonan terakhir BUKAN terdiri daripada 12 huruf akronim ‘BETAPA SEGANNYA CIK JAM‘ بتڤ سڬنڽ چيك جم

Cara mengeja Rabu, mati, sapu, rusa, nyonya, cucu, rayu, baku, dara, sara, mama dan lava di dalam bahasa atau tulisan Jawi.

Gambar
35 Hukum a/a + 12 Huruf TIGA Sukukata. Terbuka, Terbuka, Terbuka.

=> BUANG/ TIADA HURUF ALIF PADA AKHIR PERKATAAN
(Vokal ‘a’ pada akhir perkataan tidak dilambangkan dengan huruf alif.

Gambar
36 Kandungan: Gambar
37 Kandungan: Gambar
38 Kandungan: Gambar
39 Kandungan: Gambar
40 Kandungan: Gambar


Klinik Jawi IKIMfm, PNM dan DBP

Penghargaan dan Terima kasih:

1. IKIM.fm – Encik Muhammad Suffian Bin Amrin

2. Tuan Haji Azman Bin Haji Ahmad, Pegawai Perancang Bahasa, DBP

Modul Klinik Jawi boleh dimuat turun di link asalnya di sini
(Pautan ini adalah betul pada 2.3.2013. Sekiranya ia berubah, carilah di laman sesawang Perpustakaan Negara Malaysia)

Laman sesawang Perpustakaan Negara Malaysia http://www.pnm.gov.my

Laman sesawang Klinik Jawi: http://klinikjawi.wordpress.com/

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top