الصرف / Morphology / Sorf / Saraf

الصرف / Morphology / Sorf / Saraf

صرف/SARAF/SORF: Tasrif : Pendahuluan, Dhomir dan Latihan

Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah سبحانه وتعالى kerana mempertemukan kita lagi dalam pelajaran Sorf.
Maaf, ia sepatutnya diterbitkan sejak semalam lagi. Namun beginilah saya, bagi pelajaran Nahu dan Sorf, saya memerlukan masa yang agak panjang bagi menyiapkannya atas beberapa sebab;
i. Pada hemat saya, teknik pembelajaran yang ala-ala kitab kuning yang berorientasikan teks dakwat hitam yang berjela-jela perlu diwarnai dan diberi sentuhan yang lebih menyegarkan

صرف/SARAF/SORF: Senarai Contoh Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin

Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran Sorf. Kali ini mari kita tinjau-tinjau contoh-contoh perkataan di dalam wazan ‘Feel Thulathi Mazid Biharfin’. (Feel yang asalnya mengandungi hanya tiga huruf asal ditambah satu huruf tambahan). Jadilah ia feel yang terdiri daripada empat huruf. Jika anda kurang faham atau keliru, silalah rujuk semula pelajaran Sorf sebelum ini.
Rujukan: محمد إدريس عبد الرءوف المربوى

Scroll to Top