Bahasa Arab Bergambar

B.Arab Dalam Akhbar / Majalah Di Malaysia

GALERI: Wanita : مـَــرْآة Cermin : مـِــرْآة

مرآة
مرآة

Keterangan:

Seorang wanita : مـَــرْآة

Dua orang wanita : مـَـرْآتـَـانِ
Wanita-wanita : نـِـسـَـاءٌ
1 cermin : مـِــرْآة
2 cermin : مـِـرْآتـَـانِ
Cermin-cermin : مـَـرَايـَا
– Kedua-dua perkataan itu serupa cuma berbeza baris pada huruf mim – م dan ketika jama’ –جمع (plural).

Sumber:

Majalah مـَـاهـِـر . Bil.10. Feb. 2008 /فبراير ٢٠٠٨ .Kajang, Selangor : Aras Mega (M) Sdn. Bhd. m.s ٢٠

صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.2 : أوزان الفعل الثلاثى المجرد (Wazan Yang Terbanyak Digunakan Mengikut Urutan)

Feel Thulathi Mujarrad menurut wazan / bab yang terbanyak digunakan diikuti yang agak kurang penggunaannya dan seterusnya.

Wazan terbanyak digunakan mengikut urutan
Thulathi Mujarrad: Wazan Terbanyak Digunakan Mengikut Urutan

Feel Thulathi Mujarrad menurut wazan / bab yang terbanyak digunakan (mengikut urutan):

1. نـَـصـَـرَ يـَـنـْـصُـرُ

2. ضـَـرَبَ يـَـضـْـر ِبُ

3. فـَـتـَـحَ يـَـفـْـتـَـحُ

4. فـَـر ِحَ يـَفـْـرَحُ

5. كـَـرُمَ يـَكــْرُمُ

6. حـَــسـِـبَ يـَـحـْــسـِــبُ

Rujukan:
1. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٥
2. Durus Arabiah Radio IKIM.FM 4 & 5 Januari 2009.

Scroll to Top