BELAJAR BAHASA ARAB

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بـِجَانِبِ Sebelah, Beside, Menempah Bilik Hotel

بـِجَانِبِ
Sebelah, Beside

(Situasi: Menempah Bilik Hotel)

* أ ُر ِيْـدُ أ َن ْ أ َحْجُزَ غـُـرْفـَـة

ساي هندق منمڤه بيليق
Saya hendak menempah bilik.
I wan’t to book a room.

أ ُر ِيْـدُ: Saya hendak
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا (saya)
أ َن : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
أ َحْجُزَ: menempah
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا
غـُـرْفـَـة : bilik

# كـَمْ يَـوْمًـا؟

براڤ هاري؟
Berapa hari?
For how long?

كـَمْ: berapa
يَـوْمًـا: hari

*يَوْمَيْن ِ فـَـقـَـط ْ. أ ُر ِيْدُ غـُرْفـَـة ًبـِجَـانِبِالـْمَسْبَح ِ لـَوْ أ َمْكـَنَ

دوا هاري سهاج، ساي هندق بيليق دسبله کولم رنڠ کالاﻻو بوليه
Dua hari sahaja, saya hendak bilik di sebelah kolam renang kalau boleh
Two days one night. May I have the room close to the swimming pool?

يَوْمَيْن: dua hari
~sehari ditulis يَوْمٌ
~dua hari يَوْمَيْن (tambahkan huruf ya dan nun pada akhir perkataan)
فـَـقـَـط : sahaja
أ ُر ِيْـدُ: Saya hendak
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا (saya)
غـُرْفـَـة: bilik
بـِجَـانِب: di sebelah
الـْمَسْبَح: kolam renang
لـَوْ: kalau
أ َمْكـَنَ: boleh

# سَـأ ُحَـاو ِلُ

ساي اکن چوبا
Saya akan cuba
Let me check for you

سَـأ ُحَـاو ِلُ: Saya akan cuba
~سَـ: akan
أ ُحَـاو ِلُ: saya cuba
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا (saya)

PERBUALAN SESAMA LELAKI DAN SESAMA PEREMPUAN
(Tiada perubahan)

* أ ُر ِيْـدُ أ َن ْ أ َحْجُزَ غـُـرْفـَـة

Uriidu an ahjuza ghurfatan (ghurfah)
ساي هندق منمڤه بيليق
Saya hendak menempah bilik.

# كـَمْ يَـوْمًـا؟

Kam yauman?
براڤ هاري؟
Berapa hari?

*يَوْمَيْن ِ فـَـقـَـط ْ. أ ُر ِيْدُ غـُرْفـَـة ًبـِجَـانِبِالـْمَسْبَح ِ لـَوْ أ َمْكـَنَ

Yaumaini faqot, Uriidu ghurfatan bi jaanibi l-masbahi lau amkana (amkan)
دوا هاري سهاج، ساي هندق بيليق دسبله کولم رنڠ کاﻻلاو بوليه
Dua hari sahaja, saya hendak bilik di sebelah kolam renang kalau boleh

# سَـأ ُحَـاو ِلُ

Sa uhaawilu (uhaawil)
ساي اکن چوبا
Saya akan cuba

Rujukan:
هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

English Translator: Teacher Nash,

Smiley: www.SmileyCentral.com and Smiley: zaazu.com.

I’RAB: IRAB: اعراب: Wau Ma’iah, Wau ‘Ataf, Jangan Makan Ikan, Minum Susu

wau ataf = penyambung cerita (dan)

Assalamualaikum. Rindunya lama tidak berjumpa…….. Kalau ikutkan hati, banyak yang hendak diceritakan. Tapi saya selalu teringatkan pesanan Rasulullah SAW, “Rahsiakanlah urusan duniamu…… (tidak ingat pula ayat selengkapnya)”

Bercakap mengenai i’rab pasti akan mengingatkan saya kepada Ustaz Kasim yang mengajar Nahu semasa saya berada di tahun empat ibtida’i. Kalau Ustaz Kasim mengajar, memang tiada peluang untuk main-main, tidur atau berangan.

Apa tidaknya, masuk saja ke kelas kami pasti akan disoal seorang demi seorang. Kadangkala hingga tiga pusingan kami disoal. Apa yang Ustaz Kasim soal? I’rablah, apa lagi?

Ustaz Kasim tidak pernah merotan atau memarahi kami jika tidak dapat menjawab. Tapi kalau sudah berumur enam belas tahun, memang malulah kena berdiri. Kalau tiga pusingan sekelas disoal, kita kena berdiri……. wah, malu setahun tidak hilang!

Alhamdulillah, berkat pengajaran beliau yang berkesan, i’rab merupakan soalan kesukaan saya. Sewaktu peperiksaan awam atau di sekolah, pastinya soalan i’rab yang akan saya cari dan selesaikan dahulu.

Pada hari ini kita akan lihat i’rab bagi ayat:

لا تأكل السمك وتشرب اللبن

Kita boleh bariskan ayat di atas dengan dua cara.

1. لاَ تَأ ْكُلْ السّـَـمَكَ وَتَشـْرَبْ اللَّـَـبَن

2. لاَ تَأ ْكُلْ السّـَـمَكَ وَتَشـْرَبَ اللَّـَـبَن

Sebagaimana yang kita maklum, apabila baris berubah, makna ayat akan berubah. Selain daripada itu, I’RAB juga berubah…

Ayat-ayat di atas berbeza pada perkataan وتشرب

لاَ تَأ ْكُلْ السّـَـمَكَ dibaca atau boleh ditulis begini:
لاَ تَأ ْكُل ِالسّـَـمَكَ huruf lam berbaris bawah kerana bertemu dua huruf yang berbaris sukun atau mati (ْ)

Belajar I'rab Nahu Bahasa Arab

AYAT PERTAMA:

لاَ تَأ ْكُلْ السّـَـمَكَ وَتَشـْرَبْ اللَّـَـبَن

La ta’kul as-samaka wa tasyrob al-labana

Untuk lebih fasih, bacalah begini:

لاَ تَأ ْكُل ِ السّـَـمَكَ وَتَشـْرَب ِ اللَّـَـبَن

La ta’kuli s-samaka wa tasrobi l-laban

Makna: Awak jangan makan ikan dan minum susu
Mafhum: Jangan makan ikan dan jangan minum susu. Awak tidak boleh makan ikan, susu pun awak tidak boleh minum.
Ikan dan susu tidak boleh awak nikmati dalam satu hidangan. Bahkan makan ikan sahaja tidak boleh. Minum susu sahaja pun tidak dibenarkan.

I’rabnya:

لاَ تَأ ْكُل ِ السّـَـمَكَ وَتَشـْرَب ِ اللَّـَـبَن

لاَ: الناهية

تـَا ْكُل ِ: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية
وعلامة جزمه السكون ظاهر فى آخره
وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتَ
وحركة الكسرة للتقاء الساكنين

السّـَـمَكَ: مفعول به منصوب
وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره

وَتَشْـرَب ِ: الواو : حرف عطف
تَشْـرَب ِ: فعل مضارع معطوف على المجزوم فهو مجزوم
وعلامة جزمه السكون ظاهر فى آخره
وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتَ
وحركة الكسرة للتقاء الساكنين

اللَّـبَنَ: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره

AYAT KEDUA:

لاَ تَأ ْكُلْ السّـَـمَكَ وَتَشـْرَبَ اللَّـَـبَن

La ta’kul as-samaka wa tasyroba al-labana

Untuk lebih fasih, bacalah begini:

لاَ تَأ ْكُل ِ السّـَـمَكَ وَتَشـْرَبَ اللَّـَـبَن

La ta’kuli s-samaka wa tasroba l-laban

Makna: Awak jangan makan ikan (hal keadaan awak) minum susu
Mafhum: Jangan makan ikan bersama susu.
Ikan dan susu tidak boleh awak nikmati dalam satu hidangan.
Fungsi huruf wau maiah واو المعية ialah ‘mensekalikan dua perbuatan atau dua perkara’

I’rabnya:

لاَ تَأ ْكُل ِ السّـَـمَكَ وَتَشـْرَبَ اللَّـَـبَن

لاَ: الناهية

تـَا ْكُل ِ: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية
وعلامة جزمه السكون ظاهر فى آخره
وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتَ
وحركة الكسرة للتقاء الساكنين

السّـَـمَكَ: مفعول به منصوب
وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره

وَتَشْـرَبَ: الواو : واو المعية
تَشْـرَبَ: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية
وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخرهه
وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتَ

اللَّـبَنَ: مفعول به منصوب. وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره

**** Ayat-ayat yang didiskusikan di atas bukanlah hadith. Ia hanyalah contoh untuk pelajaran i’rab sahaja.

Rujukan:
1. Nota Nahu Tahun Empat (Ustaz Kasim)
2. Nota Durus Arabiah Radio IKIM.fm 3.1.2010
3. Gambar ikan: http://meansdetermination.blogspot.com/2011/05/jenis2-ikan2.html

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG:: Situasi ربـَّما Maybe, Perhaps, Hilang Beg Duit

 

 

(Situasi: Hilang Beg Duit)

* أ َيـْــن َ مـِــحـْـفـَــظـَــتـِــى؟

* Di mana beg duit saya?

أ َيـْــن : Di mana

مـِــحـْـفـَــظـَــتـِــى؟ : beg duit saya?

~(مـِــحـْـفـَــظـَــة : beg duit, ـى : saya)~

# إ ِبـْـحـَــثْ / إ ِبـْـحـَــثـِـى عـَــنـْــهـَــا جـَـيـِّــدًا

# Carilah elok-elok.

إ ِبـْـحـَــثْ عـَــنْ : Carilah (L) – (feel amar)

إ ِِبـْـحـَــثـِـى عـَــنْ : Carilah (P) – (feel amar)

هـَــا : nya, ia (مـِــحـْـفـَــظـَــة)

جـَـيـِّــدًا : elok-elok, baik-baik, betul-betul.

* بـَــحـَــثـْــت ُ عـَــنـْــهـَــا فـِــى كـُــلِّ مـَــكـَــانٍ

* Saya telah mencarinya di semua tempat.

بـَــحـَــثـْــتُ عـَــنـْـهـَــا : Saya telah mencarinya

~(بـَــحـَــثـْــتُ عـَــنْ : Saya telah mencari (feel madhi), هـَــا – nya)~

فـِــى : di

كـُــلِّ : semua

مـَــكـَــانٍ : tempat.

# رُبـَّــمـَــا تـَــرَكـْــتـَــهـَــا / تـَــرَكـْــتـِــهـَــا فـِــى الـْــبـَـيْــتِ

# Barangkali awak tertinggal/ tinggalkannya di rumah.

رُبـَّــمـَــا : Barangkali

تـَــرَكـْــتـَــهـَــا : awak (L) tertinggal / tinggalkannya

~(تـَــرَكـْــتـَ : awak (L) tinggalkan, هـَــا : nya)~

تـَــرَكـْــتـِــهـَــا : awak (P) tertinggal / tinggalkannya

~(تـَــرَكـْــتِ : awak (P) tinggalkan, هـَــا : nya)~

فـِــى : di

الـْــبـَـيْــتِ : rumah

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ َيـْــن َ مـِــحـْـفـَــظـَــتـِــى؟

* Di mana beg duit saya?

# إ ِبـْـحـَــث ْ عـَــنـْــهـَــا جـَـيـِّــدًا

# Carilah elok-elok.

* بـَــحـَــثـْــت ُ عـَــنـْــهـَــا فـِــى كـُــلِّ مـَــكـَــانٍ

* Saya telah mencarinya di semua tempat.

# رُبـَّــمـَــا تـَــرَكـْــتـَــهـَــا فـِــى الـْــبـَـيْــتِ

# Barangkali awak tertinggal/ tinggalkannya di rumah.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ َيـْــن َ مـِــحـْـفـَــظـَــتـِــى؟

* Di mana beg duit saya?

# إ ِبـْـحـَــثـِـى عـَــنـْــهـَــا جـَـيـِّــدًا

# Carilah elok-elok.

* بـَــحـَــثـْــت ُ عـَــنـْــهـَــا فـِــى كـُــلِّ مـَــكـَــانٍ

* Saya telah mencarinya di semua tempat.

# رُبـَّــمـَــا تـَــرَكـْــتـِــهـَــا فـِــى الـْــبـَـيْــتِ

# Barangkali awak tertinggal/ tinggalkannya di rumah.

 

Rujukan: هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)
http://www.ikimfm.my/ikimfm

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih: Jawapan Latihan 8 Dan 9

٨- اِقـْرَأ ْ المثال الآتي ثم كـَوّ ِنْ أ َسْئِلـَة ً مِثـْلـَهُ مُشِيْرًا إ ِلـَى الصور التالية
Bina ayat tanya merujuk kepada gambar di sebelah:
Make question on the pattern of the example with the help of the picture:
Mudhaf: Jawapan Latihan 8
Mudhaf: Jawapan Latihan 8

Nota: Untuk menjawab soalan nombor 9 di bawah, saya mengesyorkan anda mencari seorang guru yang mahir dalam Bahasa Arab dan mohonlah pertolongannya agar beliau mendengar bacaan anda sebab latihan ini adalah latihan membaca. Sila beri tumpuan kepada perkataan اِسْـمٌ dan اِبْنٌ

Kenapa tidak menggunakan huruf إ?

Mengapa kadang-kadang اِسْـمٌ dan اِبْنٌ (tanwin atau baris dua),

kadang-kadang اِسْـمُ dan اِبْنُ? Sila ulangkaji dari awal………

Soalannya:

٩- اقرأ ما يلي مراعيا قواعد نطق همزة الوصل
Sila baca ayat-ayat di bawah ini mengikut peraturan cara membaca kalimah yang mengandungi hamzah wasal – Sila rujuk Nota no.5
Read the following keeping in mind the rulesn regarding the hamzatul-wasl:

Jawapan:


ِ١- اِبْنُ مُحَمًّدٍ فِي الـْعِرَاق ِ وَابْنُ حَامِدٍ فِي الـْهـِنـْد

Ibnu Muhammadin fi l-Iraqi, wa bnu Haamidin fi l-Hindi

ِ٢- خـَرَجَ ابْنُ الطـَّبـِيْبِ مِنَ الـْبَيْت

Khoroja bnu t-tobiibu mina l-baiti

ِ٣- ذ َهَبَ ابْنُ التـَّاجـِر ِ إ ِلـَى السّـُوْق

Zahaba bnu t-taajiri ila s-suuqi

٤- اِسْمُ الـْمُهَـنـْدِس ِ فـَيْصَـلُ وَاسْمُ الطـَّبـِيْبِ مَسـْعُودٌ

Ismu l-muhandisi Faisolun wa smu t-tbiibi Mas’uudun

٥- مَا اسْـمُ الرَّجُل ِ؟

ma smu r-rjuli?

ِ٦- اِبْنُ مَنْ أ َنـْتَ؟ أ َنـَا ابْنُ الـْوَز ِيْر

Ibnu man anta? Ana bnu l-waziiri

Rujukan:

1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: ربـَّما Maybe, Perhaps, Invitation, Jemputan

(Situasi: Invitation, Jemputan)

* هـَـلْ تـَـأ ْ تـِــى / تـَـأ ْ تـِــيـْــنَ هـَـٰـذِهِ اللـَّــيـْــلـَــة َ؟

اداكه اوق داتڠ مالم اين؟
Adakah awak datang malam ini?
Are you coming tonight?

هـَـلْ: Adakah
تـَـأ ْ تـِــى: awak datang (L)
تـَـأ ْ تـِــيـْــنَ:awak datang (P)
هـَـٰـذِهِ :ini (mu’annath / مؤنث)
اللـَّــيـْــلـَــة؟ : malam?


# رُبـَّــمـَــا، عـِــنـْــدِى عـَــمـَـلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ

موڠكين، ساي اد باڽق كرجا
Mungkin, saya ada banyak kerja.
I love to come, however I have something else to do urgently tonight.
I might come, but I have a lot of work.
I wish I could, but I have a lot of work.

رُبـَّــمـَــا: mungkin,
عـِــنـْــدِى : saya ada, saya mempunyai
عـَــمـَـلٌ : kerja
كـَــثـِــيـْــرٌ : banyak

* أ َنـْــهِ / أ َنـْــهـِــى عـَــمـَــلـَــكَ / عـَــمـَــلـَـكِ وَلاَ دَاعـِــى أ َن ْ تـَــأ ْتـِـى

سياڤكن كرجا اوق دان تيدق ڤايه داتڠ
Siapkan kerja awak dan tidak payah datang.
It’s okey, carry on with your work.

أ َنـْــهِ : siapkan(L)
أ َنـْــهـِــى : siapkan(P)
عـَــمـَــلـَــ : kerja
كَ : awak (L)
كِ :awak (P)
وَ : dan
َلاَ دَاعـِــى : tidak payah
أ َن : (tiada makna, bertugas sebagai penyambung antara َلاَ دَاعـِــى dan تـَــأ ْتـِـى)
تـَــأ ْتـِـى : awak datang.


# سـَــئـَــاتـِـى فـِــى وَقـْــتٍ ءَاخـَــرَ

إن شاء الله، ساي اكن داتڠ لأين كالي
InsyaAllah, saya akan datang lain kali.
InsyaAllah, next time I will come.

سـَــئـَــاتـِـى : saya akan datang
~(سـَــ : akan, ئـَــاتـِـى : saya datang)~
فـِــى : pada
وَقـْــتٍ : waktu, masa
ءَاخـَــرَ : lain

PERBUALAN SESAMA LELAKI

* هـَـلْ تـَـأ ْ تـِــى هـَـٰـذِهِ اللـَّــيـْــلـَــة َ؟

Hal ta’tii hazihi al-lailata (al-lailah)?
اداكه اوق داتڠ مالم اين؟
Adakah awak datang malam ini?


# رُبـَّــمـَــا، عـِــنـْــدِى عـَــمـَـلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ

Rubbamaa, ‘indii ‘amalun kathiirun (kathiir)
موڠكين، ساي اد باڽق كرجا
Mungkin, saya ada banyak kerja.

* أ َنـْــهِ عـَــمـَــلـَـ كَ وَلاَ دَاعـِــى أ َن ْ تـَــأ ْتـِـى

Anhi ’amala ka wa laa daa’ii an ta’tii
سياڤكن كرجا اوق دان تيدق ڤايه داتڠ
Siapkan kerja awak dan tidak payah datang.

# سـَــئـَــاتـِـى فـِــى وَقـْــتٍ ءَاخـَــرَ

Sa’aatii fii waqtin aakhoro (aakhor)
إن شاء الله، ساي اكن داتڠ لأين كالي
InsyaAllah, saya akan datang lain kali.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN

* هـَـلْ تـَـأ ْ تـِــيـْــنَهـَـٰـذِهِ اللـَّــيـْــلـَــة َ؟

Hal ta’tiina hazihi al-lailata (al-lailah)?
اداكه اوق داتڠ مالم اين؟
Adakah awak datang malam ini?

# رُبـَّــمـَــا، عـِــنـْــدِى عـَــمـَـلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ

Rubbamaa, ‘indii ‘amalun kathiirun (kathiir)
موڠكين، ساي اد باڽق كرجا
Mungkin, saya ada banyak kerja.

* أ َنـْــهـِــى عـَــمـَــلـَـ كِ وَلاَ دَاعـِــى أ َن ْ تـَــأ ْتـِـى

Anhii ’amala ki wa laa daa’ii an ta’tii
سياڤكن كرجا اوق دان تيدق ڤايه داتڠ
Siapkan kerja awak dan tidak payah datang.

# سـَــئـَــاتـِـى فـِــى وَقـْــتٍ ءَاخـَــرَ

Sa’aatii fii waqtin aakhoro (aakhor)
إن شاء الله، ساي اكن داتڠ لأين كالي
InsyaAllah, saya akan datang lain kali.

Rujukan:
هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

English Translator: Teacher Nash

Smiley: www.SmileyCentral.com, Plugin wp-Monalisa and zaazu-emoticons.

Scroll to Top