BELAJAR BAHASA ARAB

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 2 : ذ َ ٰ لـِـكَ : itu, وَ : dan

Pelajaran 2 : ذ َ ٰ لـِـكَ : itu, وَ : dan
Pelajaran 2 : ذ َ ٰ لـِـكَ : itu, وَ : dan

Penerangan:

Dalam pelajaran 2 ini kita belajar tentang perkataan:
ذ َ ٰ لـِـكَ yang bermakna ‘itu’
وَ yang bermakna ‘dan’.

Contoh;

هـَـٰـذ َا مـَــسـْــجـِــدٌ وَذ َ ٰ لـِـكَ بـَــيـْــتٌ
Ini masjid dan itu rumah.
وَ hendaklah ditulis rapat dengan perkataan berikutnya.

Kamus:

إ ِمـَـامٌ : imam , امام , imam.

حـَــجـَــرٌ : batu, باتو , stone.
سـُــكـَّـــرٌ : gula, ڬولا , sugar.
لـَـــبـَــنٌ : susu, سوسو , milk.
Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بسهولة Easily, 2 Sahabat Hendak Belajar Bahasa Arab

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Dengan Mudah

(Situasi: 2 Sahabat hendak belajar Bahasa Arab)

* الـلـّـُُـغـّـَــة ُ الـْـعَــرَبـِـيـَّـَـة ُ صـَــعـْـبـَـة
* Bahasa Arab susah.

الـلـُّــغـَّــة : Bahasa
الـْـعَــرَبـِـيـَّـة : Arab
صـَــعـْـبـَـةٌ : susah

# كـُـلُّ اللـُّــغـَـــاتِ صـَــعـْـبـَـةٌ
# Semua bahasa susah.

كـُـلُّ : Semua

اللـُّــغـَـــاتِ : bahasa (bahasa-bahasa)- plural / jamak / جمع
(الـلـُّــغـَّــة) : bahasa – singular / mufrad / مفرد
Dalam Bahasa Melayu pula cukup disebut ‘semua bahasa’ atau ‘bahasa-bahasa’ bukan ‘semua bahasa-bahasa’

صـَــعـْـبـَـةٌ : susah

* كـَــيـْـف َ أ َتـَــعـَـلـَّـمُ الـْــعـَـرَبـِــيـَّــةَ؟
* Bagaimana saya nak belajar Bahasa Arab?

كـَــيـْـف : Bagaimana
أ َتـَــعـَـلـَّـمُ : saya nak belajar (saya belajar)
الـْــعـَـرَبـِــيـَّــةَ؟ : Bahasa Arab? (الـلـُّــغـَّــة ُ الـْـعَــرَبـِـيـَّـة)

# مـَــار ِسـْــهـَــا / مـَــار ِسـِــيـْـهـَــا بـِـاسـْــتـِـمـْـرَار ٍ وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمُــهـَــا / وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمـِيـْـنـَــهـَــا بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
# Praktikkanlah ia selalu, dan awak akan mempelajarinya dengan mudah.

مـَــار ِسـْــهـَــا : Praktikkanlah ia
(مـَــار ِسـْ : Praktikkanlah (L), هـَــا : ia – B.Arab)

مـَــار ِسـِــيـْـهـَــا : Praktikkanlah ia
(مـَــار ِسـِــيـْـ : Praktikkanlah (P), هـَــا : ia – B.Arab)

بـِـاسـْــتـِـمـْـرَار : selalu / sentiasa

وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمُــهـَــا : dan awak akan mempelajarinya (L)
~ (وَ : dan, سـَــ : akan, تـَتـَـعَــلـَّــمُــ : awak (L) mempelajari, هـَــا : nya)~

وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمـِيـْـنـَــهـَــا : dan awak akan mempelajarinya (P)
~ (وَ : dan, سـَــ : akan, تـَتـَـعَــلـَّــمِــيـْـنَ : awak (P) mempelajari, هـَــا : nya)~

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ : dengan mudah
(بـِــ : dengan, سـُــهـُــوْلـَــةٍ : mudah)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* الـلـُّــغـَّــة ُ الـْـعَــرَبـِـيـَّـة صـَــعـْـبـَـةٌ
* Bahasa Arab susah.

# كـُـلُّ اللـُّــغـَـــاتِ صـَــعـْـبـَـةٌ
# Semua bahasa susah.

* كـَــيـْـف َ أ َتـَــعـَـلـَّـمُ الـْــعـَـرَبـِــيـَّــةَ؟
* Bagaimana saya nak belajar Bahasa Arab?

# مـَــار ِسـْــهـَــا بـِـاسـْــتـِـمـْـرَار ٍ وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمُــهـَــا بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
# Praktikkanlah ia selalu, dan awak akan mempelajarinya dengan mudah.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* الـلـُّــغـَّــة ُ الـْـعَــرَبـِـيـَّـة صـَــعـْـبـَـةٌ
* Bahasa Arab susah.

# كـُـلُّ اللـُّــغـَـــاتِ صـَــعـْـبـَـةٌ
# Semua bahasa susah.

* كـَــيـْـف َ أ َتـَــعـَـلـَّـمُ الـْــعـَـرَبـِــيـَّــةَ؟
* Bagaimana saya nak belajar Bahasa Arab?

# مـَــار ِسِــيـْـهـَــا بـِـاسـْــتـِـمـْـرَار ٍ وَسـَــتـَتـَـعَــلـَّــمـِيـْـنـَــهـَــا بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
# Praktikkanlah ia selalu, dan awak akan mempelajarinya dengan mudah.


Rujukan :

هَيَّا بِالـْعَرَبـِـيَّـةِ
Radio IKIM.FM. (Ustaz Dr. Majdi Hj. Ibrahim)
Smiley: smiley central

 

 

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : لـَـيـْـلـَـة ٌ سـَـعـِـيـْـدَة : Selamat Malam : Good Night

SELAMAT MALAM
@ السـَّلامُ عـَـلـَـيـْـكـُـمْ
Assalamu’alaikum! (Keselamatan atasmu!)
Greetings (Peace be upon you)

& وَعـَـلـَـيْـكـُـمُ السـَّـلامُ
Wa ‘alaikumussalam! (Dan keselamatan pula atasmu!)

Hello; Peace upon you, too

@ لـَـيـْـلـَـتـُـكـُـمْ سـَـعـِـيـْـدَة
Selamat Malam!
Good night

& سـَـعـِـيـْدَة ٌ مُـبـَـارَكـَـة
Selamat Malam! (Malam yang penuh berkah, Insya Allah!)

@ كـَـيـْـف َ وَجـَـدْت َ الـْـعـَـمَــلَ فـِــى هَـٰـذ َا الـْـيـَـوْمِ؟
Bagaimana pekerjaan awak hari ini?

& مُــتـْــعِــبٌ قـَــلِــيـْـلاً، ِلأ َنـَّـهُ كـَـثـِــيـْــرٌ
Sedikit meletihkan, kerana ianya banyak.

@ سـَـأ َكـُـوْنُ مــسـْــرُورٌ بـِــلِــقـَــائِــكَ غـَــدًا
Saya akan senang berjumpa dengan awak esok!

& إن ْ شـَــاءَ اللهُ
InsyaAllah! (Mudah-mudahan Allah menghendakinya!)
God willing

Rujukan:

Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 4-5.

http://www.languageguide.org/txt/common/ar/

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : مـَـسـَـاءُ الـْـخـَـيـْـرِ: Selamat Petang : Good Evening

SELAMAT PETANG

@ السـَّلامُ عـَـلـَـيـْـكـُـمْ
Assalamu’alaikum! (Keselamatan atasmu!)
Greetings (Peace be upon you)

& وَعـَـلـَـيْـكـُـمُ السـَّـلامُ
Wa’alaikumssalam! (Dan keselamatan pula atasmu!)

Hello; Peace upon you, too

@ مَـسـَـاءُ الـْـخـَـيْـر
Selamat Petang!

Good evening

& مَـسـَـاءُ الـْـنـُـور
Selamat Petang! (Petang yang penuh kebaikan!)

(Reply)

@ كـَـيـْـفَ كـُـلُّ شـَـىْءٍ عـِـنـْـدَكَ؟
Bagaimana segala sesuatu padamu?

& عـَـالٍ ، وَشـُـكـْـرًا
Sangat baik, terimakasih!

وَأ َنـْـتَ؟
Dan bagaimana pula dengan awak?

@ وَأ َنـَـا كـَـذ َالِــكَ
Dan saya demikian pula..

& فـَـرْحـَـانٌ بـِـمُـقـَـابَـلـَـتـِكَ مَـرَّة ً أ ُخـْـرَى
Gembira bila dapat jumpa dengan awak kembali!

@ إن ْ شـَــاءَ اللهُ
Insya Allah! (Semoga Allah menghendakinya!)

God willing

Rujukan:

Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 3-4.

http://www.languageguide.org/txt/common/ar/

محادثة/ MUHADATHAH/ PERBUALAN/ KOMUNIKASI/ DIALOG – Asas : نـَـهـَـارُكَ سـَـعـِـيـْدٌ : Selamat Siang : Good Day

SELAMAT SIANG
@ السـَّلامُ عـَـلـَـيـْـكـُـمْ
Assalamu’alaikum! (Keselamatan atasmu!)
Greetings (Peace be upon you)
& وَعـَـلـَـيْـكـُـمُ السـَّـلامُ
Wa ‘alaikumussalam! (Dan keselamatan pula untukmu!)
Hello; Peace upon you, too

@ نـَـهـَـارُكَ سـَـعِـــيـْـدٌ
Selamat Siang!

Good day
& سـَـعِــيـْـدٌ مُـبـَـارَكٌ
Selamat Siang! (Siang yang penuh berkat, Insya Allah!)
(Reply)

@ كـَـيـْـفَ الـْـحـَـيـَـاةُ عـِـنـْـدَكِ؟
Bagaimana keadaan awak sekarang?

& الـْـحـَـيـَـاةُ عـَـلـَـى مـَـا يـُـرَامُ، وَشـُـكـْـرًا
Keadaan saya sebagaimana biasanya, terimakasih!

وَكـَـيـْـفَ حـَـيـَـاتـُـكَ؟
Dan bagaimana pula keadaan awak?

@ عـَـلـَـى أ َحْــسـَـن مـَـا يـُـرَامُ، وَشـُـكـْـرًا
Keadaan saya sangat baik sekali, terimakasih!

& سـَـعِــيـْـدٌ بـِـمُـقـَـابَـلـَـتـِكَ
Senang berjumpa dengan awak!

@ أ َنـَـا كـَـذ َالِــكَ
Saya demikian pula.

Rujukan:
Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 2-3.

http://www.languageguide.org/txt/common/ar/

Scroll to Top