Perbualan / Komunikasi Asas

Perbualan Bahasa Arab Asas – Learn Basic Arabic Conversation

GALERI: 25 Contoh Perbualan / Komunikasi / Dialog Bahasa Arab

Alhamdulillah, ‘Nota Panas’ yang dipetik daripada rancangan Hayya Bil-Arabiah Radio IKIK.fm telah selamat saya bawakan ke blog ini. Ia adalah dua puluh lima contoh komunikasi atau perbualan atau dialog di dalam Bahasa Arab.

Tuan/puan bolehlah klik pada mana-mana gambar untuk melihatnya dengan lebih jelas. Selain daripada itu boleh juga skrol ke bawah dan kliklah pada tajuk yang tuan/puan ingin lihat.

Selamat berkomunikasi di dalam Bahasa Arab. GALERI: 25 Contoh Perbualan / Komunikasi / Dialog Bahasa Arab

Lebih banyak contoh perbualan Bahasa Arab Harian: Klik sini

Lain-lain contoh perbualan asas Bahasa Arab: Klik situ

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Video Daily Arabic / العربية المتداولة

Assalamualaikum. Dalam video ini banyak perbulan harian yang ringkas akan kita pelajari. Ucapan seumpama :THANK-YOU: جزاك الله خيرا، وإياك، عفوا، إلى اللقاء، أهلا وسهلا، مرحبا، فى أمان الله، شكرا، يا سلام، مبارك، عيد مبارك dan lain-lain lagi dapat kita ketahui maknanya.
Hem… nak kata bravo dalam Bahasa Arab macam mana ye? Sila tonton video ini.

Tahniah kepada Al-Irsyad Arabic Channel kerana menghasilkan video ini.

Perbualan Bahasa Arab Asas – الـْـوَقـْـتُ : Waktu (1) Badri dan Khairi

:Geek:
* كـَــم ِ السـّـَاعـَــةِ الآنَ يَـا بَـدْر ِى؟
Kamis saa’atil aana ya Badri?
* Pukul berapakah sekarang hai Badri?# السّـَـاعـَـة ُ السّـَـابـِــعـَــة ُ بـِـالضـّـَبـْـطِ
As-saa’atus saabi’atu bidhobti (bidhobt).
# Pukul tujuh tepat.
* هـَـلْ سـَـاعـَـتـُـكَ مـَـضـْـبـُـوطـَـة ًٌ؟
Hal saa’atuka madhbuutotun (madhbuutoh)?
* Apakah jam awak itu tepat?

# أ َظـُـنـّـُــهـَـا مـَـضـْـبـُـوطـَـة ٌ، وَكـَيـْـفَ سـَـاعـَتـُكَ يـَا خـَـيـْـر ِى؟
Azunnuha madhbuutotun (madhbuutoh), wa kaifa saa’atuka ya Khairi?
# Saya kira jam saya tepat, dan bagaimana dengan jam awak hai Khairi?

* سَـاعـَـتـِـى مُـتـَـأ َخـِّـرَة ٌ خـَـمـْـسَ دَقـَـائِـقَ، مَـتـَـى سَـيُــبـْـدَأ ُ الدّ َرْسُ؟
Saa’atii muta’akhirotun khomsa daqoo’iqo (daqoo’iq), mataa wayabda’ud darsu (dars)?
* Jam saya lambat lima minit, bilakah pelajaran bermula?

# سَـيُــبـْـدَأ ُ الدّ َرْسُ فِى السـّـَـاعـَـةِ الثـّـَـامِـنـَـةِ
وَالرّ ُبـْـع

Sayabda’ud darsu fis saa’atith thaaminati war rub’i (war rub’).
# Pelajaran bermula pada pukul 8 suku.

* وَمَـتـَـى سَـيَـنـْـتـَـهـِـى إ ِنْ شـَـاءَ اللهُ؟
Wa mataa sayantahii in sya Allahu (in sya Allah)?
* Dan bilakah pelajaran itu akan berakhir?

# سَـيَـنـْـتـَـهـِـى فِى السـّـَـاعـَـةِ الـْـعَـاشـِـرَةِ وَالنـِّـصـْـفِ إ ِنْ شـَـاءَ اللهُ
Sayantahii fis saa’atil ‘aasyiroti wan nisfi in sya Allahu (in sya Allah).
# Akan berakhir pada jam sepuluh setengah insyaAllah.

* إ ِذ َنْ هَـيّـَـا نـَـسـْـتـَـعِـدّ ُ لـِلـذِ ّهَـابِ إ ِلـَـى الـْـمَـدْرَسَـةِ
Izan hayya nasta’iddu lizzihaabi ilal madrosati (madrasah).
* Kalau demikian, marilah kita bersiap untuk pergi ke sekolah.

# نـَـعـَـمْ، هَـيّـَـا بـِـنـَـا
Na’am, hayya binaa.
# Ye, ayuhlah.

BAHASA URDHU:

Hamari fikir ho hamar gharmey deen keisey ayer?

Kita wanita perlu fikir bagaimana suasana beragama wujud di dalam rumah kita.

Akhir zamane mey dunia ka mahol kharab ho ta jaraha hey hamko us sey bachna hey.

Akhir zaman suasana dunia banyak mempengaruhi anak-anak kita.

Agar hamko hamare shohor key sat jannat mey rehena hey to hamko deen ka kam karna chaiye Yakni deen keliye kurbani karni padey gi.

Kalau kita mahu sama-sama masuk syurga dengan suami kita, maka kita hendaklah buat kerja agama ini (dakwah).

Shohor : suami

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 19 – 20.
2. Bahasa Urdhu – Abdullah Bai, Mumbai.
3. Smiley Central

Perbualan Bahasa Arab Asas : Umur (2)

:Please:
 * كـَــمْ عـَامـًا سـِــنـّـُُكِ يـَــا زَيـْــنـَــبُُ؟
Kam ‘aaman sinnuki yaa Zainabu (Zainab)?
* Berapa tahunkah umur awak hai Zainab?

# سـِــنـِـّىْ وَاحـِــدٌ وَعـِــشـْــرُوْن َ عـَامـًا
Sinnii waahidun wa’isyruuna ‘aaman.
# Umur saya 21 tahun.* وَكـَــمْ عـَــامـًـا سـِــنّ ُ أ ُخـْــتـِــكِ مَـرْيَـمَ؟
Wa kam ‘aaman sinnu ukhtiki Maryama (Maryam)?
* Berapa tahunkah umur Maryam, adik perempuan awak itu?

# أ ُخـْــتـِـى مَـرْيَـمُ أ َصـْــغـَــرُ مِــنـِّـى سـِــنـّـًـا. هـِــيَ تـِــسـْــعـَــة َ عـَــشـَــرَ عـَــمـًــا
Ukhtii Maryamu asghoru minnii sinnan. Hiya tis’ata ’asyaro ‘aaman.
# Maryam lebih kecil daripada saya, umurnya 20 tahun.

* قـُــوْلـِــى يـَــا زَيـْــنـَــبُُ، كـَــمْ عـَــامـًــا عـُــمـْــر ِى؟
Quulii yaa Zainabu (Zainab), kam ‘aaman ‘umrii?
* Katakan padaku hai Zainab, berapakah umurku?

# أ َظـُــن ّ ُ عـُــمـْــرُكِ حَـوَالـَــىْ عـِــشـْــرُوْن َ عـَــامـًــا
Azhunnu ‘umruki hawaalai ‘isyruuna ‘aaman.
# Saya mengagak umur awak adalah sekitar 20 tahun.

* كـَــان َ عـُــمـْــر ِى خـَــمـْــسـَــة ً وَعـِــشـْــر ِيـْــن َ عَــامـًــا
Kaana ‘umrii khomsatan wa’isyriina ‘aaman.
* Umur saya adalah 25 tahun.

# إ ِذ ًا، أ َنـَــا مـُــخـْــطِــئَــة
Izan, ana mukhti’atun (mukhti’ah).
# Kalau demikian, saya yang salah. BAHASA URDHU:Ikhlase amal ke kimat barjatihe.

Keikhlasan niat menggandakan nilai (ganjaran) amal.

Sincerely magnifies the value of action.

Amal kadaro madar neeyat parheh.

Nilai amal bergantung kepada niat.

The value of action depends on niat.

Islie hame harkam Allah ki roza keliye karne chahiye.

Oleh kerana itu, semua amalan hendaklah dilakukan hanya kerana Allah.

Therefore we should do every action for the sake of Allah.

Hadith Berkaitan Sifat Ikhlas:

(Saya suka sangat hadith ini…)
Hadith mengenai ikhlas

(58) Daripada Anas bin Malik رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, “Akan didatangkan pada hari kiamat lembaran-lembaran (buku berisi catatan dmal) yang telah dicap mohor, lalu dibawa ke hadapan Allah Tabaaraka wa Ta’aalaa.
Maka Allah سبحانه وتعالى berfirman, “Buanglah yang ini dan terimalah yang ini!”
Para malaikat berkata, “Demi kehormatan dan kebesaran-Mu, kami tidak melihat sesuatu dalam buku catatan ini kecuali kebaikan.”
Maka Allah سبحانه وتعالى menjawab, “Amal-amal kebaikan itu dilakukan bukan karena Aku, dan pada hari ini Aku tidak akan menerima kecuali yang dilakukan hanya semata-mata karena Aku.”

Dalam riwayat lain para malaikat berkata, “Dengan Kemuliaan-Mu, kami tidak mencatat kecuali amal (kebaikan) yang memang telah dia lakukan.”
Allah menjawab, “Kalian benar, tetapi sesungguhnya amal-amal kebaikannya itu dia lakukan bukan untuk (mencari keredaan) Aku.”

(Hr. Thabrani dalam al Awsath dengan dua sanad, dan para perawi Ahmad adalah sohih. Diriwayatkan pula oleh al Bazzar – Majma’uz Zawaa’id X/635)

Bak kata orang, ikhlas seumpama semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Tiada sesiapa yang mengetahui keberadaannya melainkan Allah…

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 19 – 20.
2. Bahasa Urdhu – Nota peribadi.
3.Penghimpun: Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Penyusun: Maulana Muhammad Sa’ad al-Kandahlawi. MUNTAKHAB AHADITH (Terjemahan Muhammad Qosim at-Timori). 2004. Johor Bahru: JAMI’ATUL ULUM AR-RAHMAN YPI ASH SHODIQEEN & PERNIAGAAN JAHABERSA. m.s 672
4. Smiley Central

Perbualan Bahasa Arab Asas: Umur

Assalamualaikum. Post kali ini adalah kategori post yang mendapat ranking tertinggi di dalam blog ini. (Kategori ‘KOMUNIKASI & DIALOG ASAS’ + ‘BAHASA URDHU’) Sebenarnya saya kurang pasti apa yang kalian minat sangat dalam post-post sebelum ini. Sebelum itu saya memohon berbanyak-banyak kemaafan kerana tahun ini nampaknya saya tidak dapat menepati jadual yang tertera bagi menghormati permintaan ‘doktor peribadi’ saya yang amat prihatin itu………Jom kita belajar……..

* كـَــمْ سـَــنـَــة ً عـُــمـْــرُكَ يـَــا عـَــبـّـَــاسُ؟
Kam sanatan umruka ya Abbaasu (Abbas)?
* Berapa tahunkah umur awak hai Abbas?

# عـُــمـْــر ِى اثـْــنـَــان ِ وَعـِــشـْــرُوْن َ سـَــنـَــًة
Umriith nataani wa isyruuna sanatan (sanah).
# Umur saya 22 tahun.

* هـَــلْ أ َنـْــت َ أ َكـْــبـَــرُ عـُــمـْــرًا فـِــى أ ُسـْــرَتـِــكَ؟
Hal anta akbaru umron fii usrotika (usrotik)?
* Apakah awak yang paling tua dalam keluarga awak?

# لاَ، إ ِنـّـَــمـَــا أ َنـَــا أ َصـْــغـَــرُهـُــمْ
La, innamaa ana asghoruhum.
# Tidak, sesungguhnya saya adalah yang paling muda.

* مـَــن ْ أ َكـْــبـَــرُكـُــمْ بـَــعـْــدَ وَالـِــدَيـْــكـُــمْ؟
Man akbarukum ba’da waalidaikum?
* Siapakah yang paling tua sesudah orang tua kalian?

# أ ُخـْــتـَــنـَــا عـَــز ِيـْــز َة ُ أ َكـْــبـَــرُنـَــا بـَــعـْــدَ وَالـِــدَيـْــنـَــا
Ukhtanaa Aziizatu akbarunaa ba’da waalidainaa.
# Kakak kami Azizah adalah yang paling tua di antara kami setelah kedua orang tua kami.

* مـَــتـَــى مـِــيـْــلاَدُكَ؟
Mataa miilaaduka (miilaaduk)?
* Bilakah hari kelahiran awak?

# مـِــيـْــلاَدِى عـَــامُ سـَــبـْــع ٍ وَسـِــتـِّــيـْــنَ وَتـِــسـْــعِــمـِــائَــةٍ وَأ َلـْــفٍ / عـَــامُ أ َلـْــفٍ وَتـِــسـْــعِــمـِــائَــةٍ وَسـَــبـْــع ٍ وَسـِــتِّــيـْــنَ
Miilaadii ‘aamu sab’inn wa sittiina wa tis’i mi’atin wa alfin (alf) /
‘aamu alfin wa tis’i mi’atin wa sab’in wasittiina (sittiin)

Kelahiran saya adalah pada tahun 1967.

BAHASA URDHU:

Rahem karne wale aad nipar Allah Taala rahem farmatehe.

Allah Taala mengasihi orang yang mengasihi sesama manusia.

Jo sheks dunya me kisi ki parda posi karta he Allah Taala dunya or akhirat mo iski parda posi karti he.

Barangsiapa menutup aib seseorang muslim, Allah Taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 18-19.
2. Bahasa Urdhu – Abdullah Bai – Mumbai

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top