Perbualan / Komunikasi Asas

Perbualan Bahasa Arab Asas – Learn Basic Arabic Conversation

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : السـَّـكـَـنُ : Tempat Tinggal (2)


* هـَــلْ لاَ تـَــزَالُ تـُــقـِــيـْــمُ فـِــى فـِــيـْــتـَــالـِــيـْــڠ جـَـايـَــا يـَــا عـَــبـْــدُ الـْــقـَــادِر ِ؟
Hal laa tazaalu tuqiimu fii Fiitaaling Jaayaa yaa Abdul Qadir?
Apakah awak masih duduk di Petaling Jaya hai Abdul Qadir?

# لاَ، أ َنـَــا الآنَ فـِـى أ ُولـُــو كـَــلـَــڠ
Laa, anal aana fii Ulu Kalang.
Tidak, saya sekarang duduk di Ulu Kelang.

* أ َيـْــنَ تـُــقـِــيـْــمُ فـِــى أ ُولـُــو كـَــلـَــڠ
Aina tuqiimu fii Ulu Kalang?
Di manakah awak duduk di Ulu Kelang?

# أ ُقـِــيـْــمُ فـِــى تـَــامـَــانْ فـَــرْمـَــاتـَـا
Uqiimu fii Taaman Farmaataa.
Saya duduk di Taman Permata.

* هـَــلْ مـَــنـْــز ِلـُـكَ بـَــعـِــيـْــدٌ مـِــنْ مـَــسـْــجـِــدِ ’صـَــابـِــر ِيـْــنَ‘؟
Hal manziluka ba’iidun min Masjidi ‘Soobiriina’?
Apakah rumah awak jauh dari Masjid ‘Sobirin’?

# لاَ، بـَــلْ قـَــر ِيـْــبٌ جـِــدّ ًا، هـُــوَ وَرَاءَهُ
La, bal qoriibun jiddan, hua waroo’ahu.
Tidak, bahkan dekat sangat, iaitu di belakangnya.

* كـَــم ِ الـْــمـَــسـَــافـَــة ُ مـِــنَ الـْــمـَــسـْــجـِــدِ؟
Kamil masaafatu minal masjidi?
Berapakah jaraknya dari masjid?

# مـِــائَــة ٌ وَخـَــمـْــسـُــونَ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا
Mi’atun wa khomsuuna mitran taqriiban.
Lebih kurang 250 meter.

BAHASA URDHU:

1. Aap ka naam kya hey?
Siapa nama awak?
What’s your name?

2. Mera naam Muhammad hey.
Nama saya Muhammad.
My name is Muhammad.

3. Aap ki shaadi ho gay?
Apakah awak sudah berkahwin / bernikah?
Are you married?

Orang-orang yang berbahasa Urdhu ini pada kebiasaannya kalau bersalaman, mereka akan memeluk orang yang disalaminya itu (Rasulullah صلى الله عليه وسلم berbuat demikian kepada para sahabat). Jadi kalau bersalaman dengan mereka, saya seakan dapat merasakan siapakah di antara mereka ini yang sudah berkahwin atau masih bujang lagi. Kalau yang sudah berkahwin, pelukan mereka sangat erat, tetapi yang masih bujang tu pelukan mereka kurang erat. Kenapa? Entah……

Jadi, saya sajalah nak mengusik…… “Aap ki shaadi ho gay”?
Separuh menjerit campur gelak-gelak dia pasti menjawab, “nehiiii!”.
Saya apa lagi, dengan membulatkan mata, “Haaa, nehi he? Hub surat?……”

Lagi dia malu, macam nak disoroknya muka tuh…… “nehiiiii, nehiiiii…..”.
Kawan-kawan dia pulak tumpang semangkuk dok gelakkan sama……

Lepas itu saya cakaplah, “Maaf karna”
Dia pun menjawab, “Koi baat nehi” senyum-senyum sambil golek-golek kepala………

Bagusnya mereka ini ialah tidak mudah berkecil hati. Orang Melayu pula memang banyak kelebihannya. Di antaranya ialah lemah lembut, halus budi bahasa dan senaraikan sendirilah……..
Sebab itulah orang Melayu alhamdulillah boleh diterima hampir di seluruh dunia.
Pergilah ke seluruh dunia untuk menyampaikan risalah Islam.

Hub surat = lawa, kacak.
Maaf karna = minta maaf.
Koi baat nehi = no problem.

Lain-lain Tajuk:
1. Doa ketika ditimpa musibah
2. Dialog Asas: Perkenalan Uthman dengan Umar
3. MUTIARA PARA DA’I : Jika Allah Mahu
4. GALERI: Makanan dan Minuman (الطعام والشراب)
5. RIADHUS SOLIHIN (1) : Niat Ikhlas – Hadith 12
6. MUNTAKHAB AHADITH: BAH. 1 – KALIMAH TOYYIBAH // IMAN – Ayat-ayat Al-Qur’an
7. DIALOG : أوَّلاً : Dulu : First (ii)

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 16-17.
2. Bahasa Urdhu – Nota sahabat dari Indonesia.

Dialog Asas : السـَّـكـَـنُ : Tempat Tinggal (1)


عـَــائِــشـَــة : أ َيـْن َ تـَــسـْــكـُــنـِــين َ يـَــا فـَــاطـِــمـَــة؟
Aisyah : Aina taskuniina yaa Faatimatu?
Aisyah : Di manakah awak duduk (tinggal) hai Fatimah?

فـَــاطـِــمـَــة : أ َسـْــكـُــن ُ فـِــى شـَــار ِع ِ مـِــيْلا َوَاتـِــى
Fatimah : Askunu fii Syaari’I Melawati.
Fatimah : Saya tinggal di Jalan Melawati.

عـَــائِــشـَــة : فـِــى أ َيّ ِ رَقـْــم ٍ لـَــوْ سـَــمـَــحـْــتِ؟
Aisyah : Fii ayyi roqmin lau samahti?
Aisyah : Kalau awak mengizinkan, nombor berapakah rumah awak?

فـَــاطـِــمـَــة : رَقـْــمُ التـِّــسـْــعـَــةِ
Fatimah : Roqmut tis’ah
Fatimah : Nombor sembilan

عـَــائِــشـَــة : هـَــلْ بـَــيـْــتـُــكِ بَــعـِــيـْــدٌ مـِــن ْ ’مَــيـْــدَان ْ سـِــيْــلـِــيـْــرَا‘؟
Aisyah : Hal baituki ba’iidun min ‘Medan Selera’?
Aisyah : Apakah rumah awak jauh dari ‘Medan Selera’?

فـَــاطـِــمـَــة : لا َ، بـِــجـَــانـِــبـِــهِ تـَــمـَــامـًــا. وَأ َيـْــن َ أ َنـْــتِ سـَــاكـِــنـَــة ٌ يـَــا عـَــائـِــشـَــة ُ؟
Fatimah : La, bijaanibihi tamaaman. Wa aina anti saakinatun ya Aisyah?
Fatimah : Tidak, rumah saya tepat di sebelahnya. (dan) Di manakah awak tinggal hai Aisyah?

عـَــائِــشـَــة : أ َنـَــا سـَــاكـِــنـَــة ٌ فـِــى كـُــومـْــبـَــكْ
Aisyah : Ana saakinatun fii Gombak.
Aisyah : Saya duduk di Gombak.

فـَــاطـِــمـَــة : فـِــى أ َيـّـَــةٍ مـِــن ْ كـُــومـْــبـَــكْ؟
Fatimah : Fii ayyatin min Gombak?
Fatimah : Di bahagian manakah daripada Gombak.

عـَــائِــشـَــة : فـِــى النـّـَــاحـِــيـَــةِ الـْــغـَــرْبـِــيـّـَــةِ
Aisyah : Fin naahiyatil ghorbiyyah.
Aisyah : Di bahagian Barat.

BAHASA URDHU:

1. Ilm se halal haram ki pehcan hotihe.

Dengan ilmu kita tahu tentang halal dan haram.

A person knows about the halal and haram things through knowledge.

2. Zikar dil or ruh ki rahat hey.

Zikir makanan jiwa dan hati.

Zikir is food for soul and heart.

3. Iskelye hame rozana subh or syam so martabah ‘suhanallahi walhamdulillahi walaa’ilaaha illallahu wallaahu akbar….’, so martabah Darud Syarif, so martabah istighfar parna chahiye

Oleh itu, eloklah kita berzikir seratus kali ‘suhanallahi walhamdulillahi walaa’ilaaha illallahu wallaahu akbar….’, seratus kali selawat kepada Nabi s.a.w dan seratus kali istighfar setiap pagi dan petang.

Therefore we should recite 100x ‘suhanallahi walhamdulillahi walaa’ilaaha illallahu wallaahu akbar….’, 100x sholawat and 100x istighfar in the morning and evening daily.

Rozana : setiap hari
So : seratus
Martabah : kali

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 13-14.
2. Bahasa Urdhu – Abdullah Bai – Mumbai

Dialog Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan (Proton, Kem. Pelajaran)


أ َيـْــنَ تـَــتـَــوَظـّـَـفُ يـَـا عـُــمـَــر؟ &
aina tatawazzofu ya Umar?
& Di manakah awak bekerja hai Umar?

أ َتـَــوَظـّـَــفُ فـِــى شـِــرْكـَــةِ بُــرُوتـُــونَ @
atawazzofu fii syirkati buruutuun
@ Saya bekerja di syarikat Proton.

أ َيـْــنَ مـَـقـَــرّ ُهـَــا؟ &
aina maqorruha?
& Di manakah tempatnya (pejabatnya)?

مـَـقـَــرّ ُهـَــا فـِــى شـَــاه عـَــالـَــمْ @
maqorruhaa fii Shah Alam
@ Tempatnya (pejabatnya di Shah Alam.

وَأ َيـْــنَ تـَــشـْــتـَــغـِــلُ؟ &
wa’aina tasytaghilu?
& Dan di mana pulakah awak bekerja?

أ َشـْـتـَــغـِــلُ فـِــى و ِز َارَةِ التـّـَــعـْــلـِــيم @
asytaghilu fii wizaarotit taaliim
@ Saya bekerja di Kementerian Pelajaran.

أ َيـْــنَ دِيوَانـُــهـَــا؟ &
aina diiwaanuhaa?
& Di manakah pejabatnya?

دِيوَانـُــهـَــا فـِــى كـُــوَلاَ لـُــمـْـفـُــور @
diiwaanuhaa fii Kuala Lumfuur
@ Pejabatnya di Kuala Lumpur.BAHASA URDHU:

Qur’an Majid ki eik ayat sikna so rakaat se afdzal he or ilm ka eik bab sikna hazar se afdzal he.
Belajar sepotong ayat al-Qur’an adalah lebih baik daripada seratus rakaat solat sunat, (belajar) satu bab ilmu (samada dapat amalkan atau tidak) adalah lebih baik daripada seribu rakaat solat sunat.

eik : satu (sepotong)
so : seratus
hazar: seribu

To learn one ayat of Holy Qur’an is better than one hundred rakaat nafil, one chapter of knowlwdge is better than one thousand rakaat nafil.

nota: Maksud hadith ini bukanlah bermakna kita hanya perlu menuntut ilmu sahaja dan meninggalkan solat sunat, semua amalan agama ada kelebihan-kelebihannya tersendiri. Kadang kala dalam situasi yang berlainan, solat sunat tertentu pula lebih afdhal dikerjakan pada waktu tersebut berbanding menuntut ilmu. Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang maksudnya lebih kurang “Sebaik-baik hamba ialah orang yang sentiasa memerhatikan pergerakan matahari dan bulan untuk beribadat kepada Allah.” Wallahua’lam.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 13-14.
2. Bahasa Urdhu – Amin Bai Pancasila.
3. e-alqamus
4. Smiley: zaazu.com, smileycentral.com

Tajuk berkaitan:
1.Mengapa huruf mad tidak dibariskan?
2. Mengapa huruf arab terakhir tiada baris atau tanda bacaan?
3. Kelebihan amalan-amalan yang disunatkan

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan

@ مـَــاذ َا عـَــمَــلُ أ َبـِــيـْــكَ يـَــا عـُــثـْــمـَــانُ؟
Maazaa ‘amalu abiika yaa Uthman?
@ Apakah pekerjaan ayah awak hai Usman?

 

& هـُــوَ فـَــلاَّحٌ، لـَــهُ مـَــز ْرَعـَــة ٌ وَاسـِــعـَــة ٌ فـِــى الـْــقـَــرْيـَــةِ

 

 

Huwa fallaahun, lahu mazro’atun waasi’atun fil qoryati.
& Dia adalah seorang petani, dia mempunyai sawah yang luas di desa.

 

@ مـَــاذ َا يـَــز ْرَعُ أ َبـُــوْكَ فـِــى الـْــمـَــز ْرَعـَــةِ؟

 

 

Maazaa yazro’u abuuka fil mazro’ati?
@ Apakah yang ditanam ayah awak di sawah?

 

& هـُــوَ يـَــز ْرَعُ الرّ ُز ّ وَالذ ّ ُرَّة

 

 

Huwa yazro’ur ruzza wazzurrota.
& Dia menanam padi dan jagung.

 

@ هـَــلْ هـُــوَ رَئـِــيـْــسُ الـْــقـَــرْيـَــةِ؟

 

 

Hal huwa ro’iisul qoryati?
@ Apakah dia seorang ketua kampung?

 

& لاَ، لـَــيـْــسَ هـُــوَ رَئـِــيـْــسَ الـْــقـَــرْيـَــةِ بـَــلْ أ َخـُــوْهُ

La, laisa huwa ro’iisul qoryati bal akhuuhu.
& Tidak. dia bukanlah seorang ketua kampung, tetapi saudaranya yang ketua kampung.
 
@ هـَــلْ أ َخـُــوهُ فـَــلاَّحٌ أ َيـْــضًا؟
Hal akhuuhu fallaahun aidhon?
@ Apakah saudaranya itu juga seorang petani?

 

& لاَ، لـَــيـْــسَ هـُــوَ فـَــلاَّحـًــا بـَــلْ مـُــدَر ِّسٌ
La, laisa huwa fallaahan bal mudarrisun.
& Tidak, dia bukanlah seorang petani. Sesungguhnya dia seorang guru.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 12-13.

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top