Perbualan / Komunikasi Harian

Radio IKIM.FM terbitan Pn. Mona Jasman bersama Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أحب I Love, I Like, Bercerita Tentang Kegemaran

أ ُحِبُّ : Saya Suka : I Love : I Like
(Situasi : Bercerita Tentang Kegemaran)

* مَـــاذ َا تـُحِبّ ُ؟ / تـُـــحِـــبـِّــــيْنَ؟
* Awak suka apa? / Apa yang awak suka? / Apakah kegemaran awak?
مَـــاذ َا : apakah
تـُحِبّ ُ؟ : awak (L) suka?
تـُـــحِـــبـِّــــيْنَ؟ : awak (P)suka?

# أ ُحِـبّ ُ الـْـقـِـرَاءَة َ وَالـْـمُوسـِـيـقـَى وَقـُرَة َ الـْـقـَـدَمِ
Saya suka membaca, muzik dan bola sepak.
ا ُحِبُّ : saya suka : sama bentuknya samada (L) @ (P)
الـْـقـِـرَاءَة : membaca
وَ : dan
الـْـمُوسـِـيـقـَى : muzik
وَ : dan
قـُرَةَ: bola
الـْـقـَـدَمِ : sepak

JIKA SAYA BERCAKAP DENGAN LELAKI:

* مَـــاذ َا تـُحِبّ ُ ؟
Awak suka apa? / Apa yang awak suka? / Apakah kegemaran awak?

# أ ُحِـبّ ُ الـْـقـِـرَاءَة َ وَالـْـمُوسـِـيـقـَى وَقـُرَة َ الـْـقـَـدَمِ
Saya suka membaca, muzik dan bola sepak.

JIKA SAYA BERCAKAP DENGAN PEREMPUAN:

* مَـــاذ َا تـُحِـــبِّيـْــنَ ؟
Awak suka apa? / Apa yang awak suka? / Apakah kegemaran awak?

# أ ُحِـبّ ُ الـْـقـِـرَاءَة َ وَالـْـمُوسـِـيـقـَى وَقـُرَة َ الـْـقـَـدَمِ
Saya suka membaca, muzik dan bola sepak.

 

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أحب I Love, I Like, Aktiviti Hujung Minggu

أ ُحِبُّ : Saya Suka : I Love : I Like
(Situasi : Aktiviti Hujung Minggu)

* أيْـــنَ سَــتـَــذ ْهَبُ / سَــتـَــذ ْهَبـِـــيـْـــنَ غـَـــدًا؟
* Ke mana awak akan pergi esok?
أيْـــنَ : ke mana
سَ : akan
تـَــذ ْهَبُ : awak (L) pergi
سََ : akan
تـَــذ ْهَبـِـــيـْـــنَ : awak (P) pergi
غـَـــدًا؟ : esok?

# سَــأرْجـِــعُ إلـَى الـْــقـَرْ يــَـــةِ
# Saya akan balik kampung.
سَـ : akan
أرْجـِــع : saya balik
إلـَى : ke
الـْــقـَرْ يــَـــةِ: kampung

* ألـَــمْ تَرْجـِعْ / تَرْجـِعِى الأ ُسْبُوعَ الـْمَاضِى؟
* Bukankah awak sudah balik minggu lepas?
أ : adakah
لـَــمْ : tidak
تـَـرْجـِعْ : awak (L) sudah balik
تـَـرْجـِعِى : awak (P) sudah balik
الأ ُسْبُوعَ : minggu
الـْمَاضِى؟ : lepas?

# بَلـىَ، وَلـَكِــنـِّىأ ُحِبّ ُ أنْ أ َكـُونَ مَعَ أ ُسْـــرَتِى
# Ya, tetapi saya suka berada bersama keluarga saya.
بَلـىَ : ya
وَ : dan
لـَكِــنـِّ : tetapi
نـِّى : saya
ا ُحِبُّ : saya suka: sama bentuknya samada (L) @ (P)
أَنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam B.I)
أ َكـُونَ : adalah saya / berada
مَعَ : bersama
أ ُسْـــرَةِ : keluarga
ى : saya.

JIKA SAYA BERCAKAP DENGAN LELAKI :

* أيْـــنَ سَــتـَــذ ْهَبُ غـَـــدًا؟
* Ke mana awak akan pergi esok?

# سَــأرْجـِــعُ إلـَى الـْــقـَرْ يــَـــةِ
# Saya akan balik kampung.

* ألـَــمْ تَرْجـِعْ الأ ُسْبُوعَ الـْمَاضِى؟
* Bukankah awak sudah balik minggu lepas?

# بَلـىَ، وَلـَكِــنـِّى أ ُحِبّ ُ أنْ أ َكـُونَ مَعَ أ ُسْـــرَتِى
# Ya, tetapi saya suka berada bersama keluarga saya.

JIKA SAYA BERCAKAP DENGAN PEREMPUAN :

* أيْـــنَ سَــتـَــذ ْهَبـِيْنَ غـَـــدًا؟
* Ke mana awak akan pergi esok?

# سَــأرْجـِــعُ إلـَى الـْــقـَرْ يــَـــةِ
# Saya akan balik kampung.

* ألـَــمْ تَرْجـِعـِى الأ ُسْبُوعَ الـْمَاضِى؟
*Bukankah awak sudah balik minggu lepas?

# بَلـىَ، وَلـَكِــنـِّى أ ُحِبّ ُ أنْ أ َكـُونَ مَعَ أ ُسْـــرَتِى
# Ya, tetapi saya suka berada bersama keluarga saya.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)


 

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أحب I Love, I Like, Perbualan Suami Isteri Tentang Makanan

أ ُحِبُّ : Saya Suka : I Love : I Like
(Situasi: Perbualan Suami Isteri Tentang Makanan)
* مَاذ َا تـُــر ِيْدُ / تـٌــر ِيْدِيْنَ اَنْ تـَأكـُــلَ / تـَـأكـُـلـِـى ؟
* Awak nak makan apa?
مَاذ َا : apa
تـُــر ِ يْدُ : awak (L) hendak
ُتـُـر ِيْدِيْنَ : awak (P) hendak
أَنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam B.I)
تـَأكـُــلَ : awak (L) makan
تـَـأكـُـلـِـى ؟ : awak (P) makan?

# أيَّ شـَــيْءٍ
# Apa-apa.

* هَلْ تـُـرِ يْــدُُ / تـُـرِيْدِيْنَ أنْ تـَـذ ْ هَبَ / تـَذ ْهَـبـِـي إلـَى أيِّ مَطْعَمٍ؟
* Adakah awak hendak pergi ke mana-mana restoran?

هَلْ : Adakah ,
تـُـرِيْــدُ : awak (L) hendak
تـُـرِيْدِيْنَ : awak (P) hendak
أَنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam B.I)
تـَــذ ْهَبَ : awak (L) pergi
تـَـذ ْهَبـِى : awak (P) pergi
إلـَى : ke

أيِّ : mana-mana
مَطـْعـَـمٍ؟ : restoran?

# لاَ، أ ُحِبّ ُ أنْ آكـُـــلَ مِنْ طـَبْحِكَ / طـَبْحِكِ
# Tidak, saya suka makan masakan awak.
لا : tidak
ا ُحِبُّ : saya suka : sama bentuknya samada (L) @ (P)
أَنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam B.I)
آكـُـــلَ : saya makan
مِنْ : daripada
طـَبْح : masakan
كَ : awak (L)
كِ : awak (P)

JIKA ISTERI MENYOAL SEORANG SUAMI:

* مَاذ َا تـُـرِ يْدُ أنْ تـَأكـُــلَ ؟
* Awak nak makan apa?

# أيَّ شـَــيْءٍ
# Apa-apa.

* هَلْ تـُـرِ يْــدَُُ أنْ تـَـذ ْ هَبَ إلـَى أيِّ مَطـْعَمٍ؟
* Adakah awak hendak pergi ke mana-mana restoran?

# لاَ،أ ُحِبّ ُأنْ آكـُـــلَ مِنْ طـَبْحِكِ
# Tidak, saya suka makan masakan awak.

JIKA SUAMI MENYOAL ISTERI:

* مَاذ َا تُــرِيْدِيْنَ أنْ تـَـأكـُـلـِـى ؟
* Awak nak makan apa?

# أيَّ شـَــيْءٍ
# Apa-apa.

* هَلْ تـُـرِيْدِيْنَ أنْ تـَذ ْهَـبـِـي إلـَى أيِّ مَطـْعَمٍ؟
* Adakah awak hendak pergi ke mana-mana restoran?

# لاَ، أ ُحِبّ ُأنْ آكـُـــلَ مِنْ طـَبْحِكَ
# Tidak, saya suka makan masakan awak.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

Smiley: smileycreator.com dan zaazu.com

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi كل شيء Everything, Perbualan Dua Sahabat Tentang Kerja

كُلُّ شَيْءٍ : Everything / Kesemuanya
(Situasi: Perbualan 2 sahabat tentang kerja)

* كـَــيْـــفَ الـْعَـــمَـــلُ هُـــنـَـــا؟
* Macam mana kerja di sini?
كـَـــيْـــفَ : macam mana
الـْعَـــمَـــلُ : kerja
هـُـنـَــــا؟ : di sini?

# كُــــلّ ُ شـَــــيْءٍ عَـلــَــــى مَــــا يُـــــرَا مُ
# Kesemuanya bagus.
كـُـلّ ُ شـَـىْءٍ : kesemuanya
عَـلــَــــى مَــــا يُـــــرَا مُ : bagus (1 pakej)
= عَـلــَــــى : atas, مَــــا : apa, يُـــــرَا مُ : yang dikehendaki
= ( jangan terjemah secara harfiah, terjemahan yang sesuai di dalam Bahasa Melayu ialah `bagus’).
Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi كل شيء Everything, Kehilangan Barang

كُلُّ شَيْءٍ : Everything / Kesemuanya
(Situasi 3: Kehilangan barang)

* أ َيْــــــنَ أ َشْــــــيَائِـــــى؟
* Di mana barang-barang saya?
أ َيْــــــنَ
:Di mana
أ ََشْـيَائِى : barang-barang saya# لـَـــقـَــدْ أ َعْـطـَــيْــتـُــــكَ / أ َعْـطـَــيْـــتـُـــكِ كـُـــلّ َ شَـــىْءٍ
# Saya sudah bagi kesemuanya kepada awak.
أعْـطَـَيْ : bagi / beri
تـُ : saya
كَ : awak (L)
كِ : awak (P)
كـُلَّ شَىْءٍ
: kesemuanya

* هُــنـَاكَ كِــــــتـَــابٌ غـَــيْــرُ مَــوْجُـــــودٌ
* Terdapat / ada satu buku tidak ada
هـُــنـَاكَ : Terdapat / ada
كِتـَـابٌ : satu buku

غـَــيْرُ : tidak
مَوْجُودٌ : ada

# سَـــأ َبْحَـــثُ عَـــنـْهُ
# Saya akan mencarinya.
سَ : akan
أ َبْحَثُ : saya mencari
عـَنـْ : tentang
هُ : nya

* شـُـــكـْـــرًا
* Terima kasih.

JIKA YANG BERCAKAP KEDUA-DUANYA PEREMPUAN:

* أ َيْــــــنَ أ َشْــــــيَائِـــــى؟
* Di mana barang-barang saya?

# لـَـــقـَــدْ أ َعْـطـَــيْـــتــُــكِ كـُـــلّ َ شَـــىْءٍ
# Saya sudah bagi kesemuanya kepada awak.

* هُــنـَـاكَ كِــــــتـَــابٌ غـَـــيْــرُ مَــوْجُـــــودٌ
* Terdapat / ada satu buku tidak ada.

# سَـــأ َبْحَـــثُ عَـــنـْهُ
# Saya akan mencarinya.

* شـُـــكْـــــرًا
* Terima kasih.

JIKA YANG BERCAKAP KEDUA-DUANYA LELAKI:

* أ َيْــــــنَ أ َشْــــــيَائِـــــى؟
* Di mana barang-barang saya?

# لـَـــقـَــدْ أ َعْـطـَــيْـــتـُـــكَ كـُـــلّ َ شَـــىْءٍ
# Saya sudah bagi kesemuanya kepada awak.

* هُـنـَــاكَ كِــــــتـَــابٌ غـَـيْــرُ مَــوْجُـــــودٌ
* Terdapat / ada satu buku tidak ada.

# سَـــأ َبْحَـــثُ عَـــنـْهُ
# Saya akan mencarinya.

* شـُـــكْـــــرًا
* Terima kasih.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top