Al-Quran – القرءان

Ayat-ayat Al-Qur’an – القرءان

الأحاديث المنتخبة MUNTAKHAB AHADITH 1: Enam Sifat Para Sahabat رضي الله عنهم

Berikut adalah ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan enam sifat unggul para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Mari bersama kita hayati. Jika ada kekeliruan, silalah rujuk kepada para ustaz dan ustazah yang lebih memahami. Semoga Allah memberi kefahaman dan petunjukNya kepada kita semua, insyaAllah.

1. Kalimah toyyibah.

2. Solat khusyuk dan khudu’.


3. Ilmu dan zikir.


4. Ikramul muslimin.


5. Ikhlas.


6. Dakwah.

Rujukan:
(1) فضيلة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى حفـظه لله تعالى. ١٤١٨ه. الأحاديث المنتحبة فى الصفات الست للدعوة إلى الله تعالى. نظام الدين دلهى الجديدة (الهند). مكتبة فيض عام.
(2) Penghimpun: Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Penyusun: Maulana Muhammad Sa’ad al-Kandahlawi. MUNTAKHAB AHADITH (Terjemahan Muhammad Qosim at-Timori). 2004. Johor Bahru: JAMI’ATUL ULUM AR-RAHMAN YPI ASH SHODIQEEN & PERNIAGAAN JAHABERSA.
(3) http://www.readthequran.org/ONLINE/MALAY1/016.html
(4) http://www.quranexplorer.com/quran/
(5) http://praytime.info/quran.php

رياض الصالحين RIADHUS SHALIHIN (1): Taubat 9. Peperangan Tabuk

Assalamualaikum.
Lama saya tidak kongsikan hadith daripada kitab Riadhus Shalihin. Bukannya apa, hadithnya panjang sangat (kena copy sebanyak lima muka surat……) Ya Allah lemahnya iman umat akhir zaman ye. Malu saya. Bagaimanakah agaknya ulama terdahulu boleh menghafaz beratus ribu hadith? MasyaAllah……..

Inilah hadith yang saya maksudkan itu:Dari Abdullah bin Ka’ab bin Malik dan dia (Abdullah) adalah pembimbing Ka’ab رضي الله عنه dari golongan anak-anaknya ketika Ka’ab iaitu (ayahnya itu) sudah buta matanya. Katanya: “Saya mendengar Ka’ab bin Malik رضي الله عنه menceriterakan perihal peristiwanya sendiri ketika membelakang (tidak mengikuti) Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam peperangan Tabuk.”

Ka’ab رضي الله عنه berkata: “Saya tidak pernah membelakang (tidak mengikuti) Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam suatu peperangan pun kecuali dalam peperangan Tabuk. Hanya saja saya juga pernah tidak turut serta dalam peperangan Badar, tetapi baginda صلى الله عليه وسلم tidak mengolok-olokkan seseorang pun yang tidak mengikuti baginda dalam peperangan Badar tersebut.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم keluar bersama kaum muslimin menghendaki kafilahnya kaum Quraisy, sehingga Allah تعالى mengumpulkan antara mereka itu dengan musuhnya dalam waktu yang tidak ditentukan. Saya juga ikut menyaksikan bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم pada malam ‘Aqabah saat kita berjanji saling memperkukuhkan Islam dan saya tidak senang andaikata tidak mengikuti malam ‘Aqabah itu sekalipun umpamanya saya ikut menyaksikan peperangan Badar dan sekalipun pula bahwa peperangan Badar itu lebih termasyhur sebutannya dikalangan orang ramai daripada malam ‘Aqabah tadi.

Perihal keadaanku ketika saya tidak mengikuti Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam peperangan Tabuk ialah bahwa saya sama-sekali tidak lebih kuat dan tidak pula lebih ringan dalam perasaanku sewaktu saya tidak mengikuti peperangan tersebut. Demi Allah saya belum pernah mengumpulkan dua buah kenderaan sebelum adanya peperangan Tabuk itu, sedang untuk peperangan ini saya dapat menyediakan kedua-duanya. Tidak pula Rasulullah صلى الله عليه وسلم itu menghendaki suatu peperangan, melainkan tentu baginda berniat pula dengan peperangan yang berikutnya sehingga sampai terjadinya peperangan Tabuk. Rasulullah صلى الله عليه وسلم berangkat dalam peperangan Tabuk itu dalam keadaan yang sangat panas dan menghadapi suatu perjalanan yang jauh lagi harus menempuh daerah yang sukar memperolehi air dan tentulah pula akan menghadapi musuh yang jumlahnya amat besar sekali.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم kemudian menguraikan maksudnya itu kepada seluruh kaum Muslimin dan menjelaskan persoalan mereka, supaya mereka dapat bersiap untuk menyediakan perbekalan peperangan mereka. Baginda صلى الله عليه وسلم mengumumkan kepada mereka tujuan yang dikehendaki. Kaum Muslimin yang menyertai Rasulullah صلى الله عليه وسلم itu ramai sekali, tetapi mereka itu tidak didaftarkan dalam sebuah buku yang terpelihara.” Maksud Ka’ab رضي الله عنه ialah adanya buku catatan yang berisi daftar nama mereka sekalian.

Ka’ab berkata: “Maka sedikit sekali orang yang ingin untuk tidak menyertai peperangan tadi, melainkan mereka juga menyangka bahwa dirinya akan tersamarkan, selama tidak ada wahyu yang turun dari Allah تعالى maksudnya kerana ramainya orang yang menyertai peperangan Tabuk, maka orang yang berniat tidak mengikuti tentu tidak akan diketahui oleh siapapun sebab catatannya pun tiada.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم berangkat dalam peperangan Tabuk itu tatkala buah-buahan sedang ranum dan naungan-naungan di bawahnya sedang nyaman-nyamannya. Saya amat senang sekali pada buah-buahan serta naungan itu. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersiap-siap dan sekalian kaum Muslimin juga demikian. Saya mulai pergi untuk ikut bersiap-siap pula dengan baginda صلى الله عليه وسلم, tetapi saya berlengah-lengah lagi sedangkan tiada sesuatu urusan pun yang saya selesaikan, hanya dalam hati saya berkata bahwa saya dapat berangkat pada waktu yang saya inginkan. Hal yang sedemikian itu selalu saja mengulur-ulurkan waktu persiapanku, sehingga orang-orang giat sekali untuk mengadakan perbekalan mereka, sedangkan saya sendiri belum ada persiapan sedikitpun.

Kemudian saya pergi lagi lalu kembali pula dan tidak pula ada sesuatu urusan yang dapat saya selesaikan. Keadaan sedemikian ini terus-menerus menyebabkan saya menunda-nundakan waktu keberangkatanku, sehingga orang-orang banyak telah bergegas-gegas dan majulah mereka yang hendak mengikuti peperangan itu. Saya bermaksud akan berangkat kemudian dan selanjutnya tentu dapat menyusul mereka yang berangkat terlebih dahulu. Alangkah baiknya sekiranya maksud itu saya laksanakan, tetapi kiranya yang sedemikian tadi tidak ditakdirkan untuk dapat saya kerjakan. Dengan begitu maka setiap saya keluar bertemu dengan orang ramai setelah berangkatnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم itu, keadaan sekelilingku itu selalu menyedihkan hatiku, kerana saya mengetahui bahwa diriku itu hanyalah sebagai suatu tontonan yang dapat dituduh melakukan kemunafikan atau hanya sebagai seseorang yang dianggap beruzur oleh Allah تعالى kerana termasuk golongan kaum yang lemah – tidak berupaya mengikuti peperangan.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم kiranya tidak mengingat akan diriku sehingga baginda sampai di Tabuk, maka sewaktu beliau duduk di kalangan kaumnya di Tabuk, tiba-tiba bertanya: “Apa yang dilakukan oleh Ka’ab bin Malik?” Seorang dari golongan Bani Salimah menjawab: “Ya Rasulullah, ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekelilingnya yang permai pandangannya.” Kemudian Mu’az bin Jabal رضي الله عنه berkata: “Buruk sekali yang kau katakan itu. Demi Allah ya Rasulullah, kita tidak pernah melihat keadaan Ka’ab itu kecuali yang baik-baik saja.” Rasulullah صلى الله عليه وسلم berdiam diri. Ketika baginda صلى الله عليه وسلم dalam keadaan seperti itu lalu melihat ada seorang yang mengenakan pakaian serba putih yang digerak-gerakkan oleh fatamorgana – sesuatu yang tampak semacam air dalam keadaan yang panas terik di padang pasir.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Engkaukah Abu Khaitsamah?”Memang orang itu adalah Abu Khaitsamah al-Anshari dan ia adalah yang pernah bersedekah dengan sesha’ kurma ketika dicaci oleh kaum munafikin. Ka’ab berkata selanjutnya: “Setelah ada berita yang sampai di telingaku bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah pulang kembali dengan kafilahnya dari Tabuk, maka datanglah kesedihanku lalu saya mulai mengingat-ingat bagaimana sekiranya saya berdusta – untuk mengada-adakan alasan tidak mengikuti peperangan. Saya berkata pada diriku, bagaimana caranya supaya dapat terhindar daripada kemurkaan baginda esok sekiranya Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah tiba. Saya pun meminta bantuan untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan ini dengan setiap orang yang banyak mempunyai pendapat dari golongan keluargaku. Setelah diberitahukan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah tiba maka lenyaplah kebathilan dari jiwaku (keinginan berdusta) sehingga saya mengetahui bahwa saya tidak dapat menyelamatkan diriku daripada kemurkaan baginda itu dengan sesuatu apa pun untuk selama-lamanya.

Oleh sebab itu saya menyatukan pendapat hendak mengatakan secara sebenarnya belaka. Rasulullah صلى الله عليه وسلم itu apabila kembali dari musafir, tentu memulai dengan memasuki masjid, kemudian bersembahyang dua rakaat, kemudian duduk di hadapan orang ramai. Setelah Rasulullah صلى الله عليه وسلم melakukan yang sedemikian itu, maka datanglah kepada baginda orang-orang yang tidak mengikuti peperangan untuk mengemukakan alasan mereka dan mereka pun bersumpah dalam mengemukakan alasan-alasan mereka itu. Jumlah yang tidak mengikuti itu ada lapan puluh lebih – tiga sampai sembilan. Baginda صلى الله عليه وسلم menerima alasan-alasan yang mereka kemukakan secara terus terang itu, juga membai’at (meminta janji setia) mereka serta memohonkan pengampunan untuk mereka pula, sedang apa yang tersimpan dalam hati mereka bulat-bulat diserahkan kepada Allah تعالى.

Demikianlah sehingga saya pun datanglah menghadap Baginda صلى الله عليه وسلم itu. Setelah saya mengucapkan salam kepadanya, baginda tersenyum bagaikan senyumnya orang yang murka, kemudian bersabda: “Kemarilah!” Saya mendatanginya sambil berjalan sehingga saya duduk di hadapannya, kemudian baginda صلى الله عليه وسلم bertanya kepadaku: “Apakah yang menyebabkan engkau tertinggal bukankah engkau telah membeli unta untuk kenderaanmu?” Ka’ab berkata: “Saya lalu menjawab: Ya Rasulullah, sesungguhnya saya, demi Allah, andaikata saya duduk di sisi selain Tuan dari golongan ahli dunia, nescayalah saya berpendapat bahwa saya akan dapat keluar daripada kemurkaannya dengan mengemukakan suatu alasan. Sebenarnya saya telah dikaruniai kepandaian dalam bercakap-cakap. Tetapi saya ini, demi Allah, pasti dapat mengerti bahwa andai kata saya memberitahukan kepada Tuan dengan suatu ceritera bohong pada hari ini yang Tuan akan merasa rela dengan ucapanku itu, namun sesungguhnya Allah hampir-hampir akan memurkai Tuan kerana perbuatanku itu. Sebaliknya jikalau saya memberitahukan kepada Tuan dengan cerita yang sebenarnya yang dengan demikian itu Tuan akan murka atas diriku dalam hal ini, sesungguhnya saya hanyalah menginginkan pengakhiran yang baik dari Allah عز وجل. Demi Allah, saya tidak uzur sedikitpun – sehingga tidak mengikuti peperangan itu. Demi Allah, sama sekali saya belum merasakan bahwa saya lebih kuat dan lebih ringan untuk mengikutinya itu, yakni di waktu saya membelakang daripada Tuan -sehingga jadi tidak ikut berangkat.”

Ka’ab berkata: ” Rasulullah صلى الله عليه وسلم lalu bersabda: Tentang orang ini, maka pembicaraannya memang benar – tidak berdusta. Oleh sebab itu bolehlah engkau berdiri sehingga Allah akan memberikan keputusannya tentang dirimu.” Ada beberapa orang daripada golongan Bani Salimah yang berjalan mengikuti jejakku, mereka berkata: “Demi Allah, kita tidak menganggap bahwa engkau telah pernah bersalah dengan melakukan sesuatu dosapun sebelum saat ini. Engkau agaknya tidak kuasa, mengapa engkau tidak mengemukakan keuzuranmu saja kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم sebagaimana keuzuran yang dikemukakan oleh orang-orang yang ketinggalan yang lain-lain. Sebenarnya bukankah telah mencukupi untuk menghilangkan dosamu itu jikalau Rasulullah صلى الله عليه وسلم memohonkan keampunan kepada Allah untukmu.

Ka’ab berkata: “Demi Allah, tidak henti-hentinya orang-orang itu mengolok-olokkan diriku – kerana menggunakan cara yang dilakukan sebagaimana di atas yang telah terjadi itu – sehingga saya sekali hendak kembali saja kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم – untuk mengikuti cara orang-orang Bani Salimah itu, agar saya mendustakan diriku sendiri. Kemudian saya berkata kepada orang-orang itu: “Apakah ada orang lain yang menghadapi peristiwa seperti saya?” Orang-orang itu menjawab: “Ya, ada dua orang yang menghadapi
keadaan seperti itu. Keduanya berkata sebagaimana yang engkau katakan lalu terhadap keduanya itupun diucapkan – oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم – sebagaimana kata-kata yang diucapkan kepadamu.”

Ka’ab berkata: “Siapakah kedua orang itu?” Orang-orang menjawab: “Mereka itu ialah Murarah bin Rabi’ah al-‘Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi.”

Ka’ab berkata: “Orang-orang itu menyebut-nyebutkan di mukaku bahwa kedua orang itu adalah orang-orang shahih dan juga benar-benar ikut menyaksikan peperangan Badar dan keduanya dapat dijadikan sebagai contoh – dalam keberanian dan lain-lain.” Ka’ab berkata: “Saya pun lalu terus pergi di kala mereka telah selesai menyebut-nyebut tentang kedua orang tersebut di atas di hadapanku.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang kita kaum Muslimin untuk bercakap-cakap dengan Ketiga-tiga orang di antara orang-orang yang tidak mengikuti peperangan Tabuk itu.”Ka’ab berkata: “Orang-orang semua menjauhi kita,” dalam riwayat lain dia berkata:”Orang-orang sama sekali berubah sikap terhadap kita bertiga, sehingga dalam jiwaku seolah-olah bumi ini tidak mengenal lagi akan diriku, maka seolah-olah bumi ini adalah bukan bumi yang saya kenal sebelumnya. Kita bertiga berhal demikian itu selama lima puluh malam lima puluh hari.

Dua orang kawan saya itu kedua-duanya menetap di rumah saja dan selalu duduk-duduk sambil menangis. Tentang saya sendiri, maka saya adalah yang termuda di kalangan mereka bertiga dan lebih tahan mengdapi ujian. Oleh sebab itu saya pun keluar serta menyaksikan solat jamaah bersama kaum muslimin lain-lain dan juga suka berkeliling di pasar-pasar, tetapi tiada seorang pun yang mengajak saya berbicara. Saya pernah mendatangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan mengucapkan salam padanya dan beliau ada di majlisnya sehabis solat, kemudian saya berkata dalam hatiku, apakah baginda menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku itu ataukah tidak. Selanjutnya saya bersembahyang dekat sekali pada tempatnya itu dan saya mengamat-amatinya dengan pandanganku. Jikalau saya mulai mengerjakan shalat, beliau melihat padaku, tetapi jikalau saya menoleh padanya, baginda pun memalingkan mukanya daripada memandangku.

Demikian halnya, sehingga setelah terasa amat lama sekali penyeteruan kaum muslimin itu terhadap diriku, lalu saya berjalan sehingga saya menaiki dinding muka dari rumah Abu Qatadah رضي الله عنه. Dia adalah sepupuku dan dia adalah orang yang paling aku kasihi berbanding orang-orang lain. Saya memberikan salam kepadanya, tetapi demi Allah, dia tidak menjawab salamku itu. Kemudian saya berkata kepadanya: “Hai Abu Qatadah, saya hendak bertanya kepadamu kerana Allah, apakah engkau mengetahui bahwa saya ini mencintai Allah dan RasulNya صلى الله عليه وسلم?” Dia diam saja, lalu saya ulangi lagi dan bertanya sekali iagi padanya, dia pun masih diam saja. Akhirnya saya ulangi lagi dan saya menanyakannya sekali lagi, lalu dia berkata: “Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui tentang itu.” Oleh sebab jawabnya ini, maka mengalirlah air mataku dan saya meninggalkannya sehingga saya menaiki dinding rumah tadi.

Di kala saya berjalan di pasar kota, tiba-tiba ada seorang petani dari golongan petani negeri Syam (Palestin), yaitu dari golongan orang-orang yang datang dengan membawa makanan yang hendak dijualnya di Madinah, lalu orang itu berkata: “Siapakah yang suka menunjukkan, manakah yang bernama Ka’ab bin Malik.” Orang-orang lain sama menunjukkannya kearahku, sehingga orang itupun mendatangi tempatku, kemudian
menyerahkan sepucuk surat dari raja Ghassan yang beragama Kristian. Saya memang orang yang pandai menulis, maka surat itupun saya baca, tiba-tiba isinya adalah sebagai berikut: “Amma ba’d. Sebenarnya telah sampai berita pada kami bahwa sahabatmu iaitu Muhammad صلى الله عليه وسلم telah menyeteruimu. Allah tidaklah menjadikan engkau untuk menjadi orang hina di dunia ataupun orang yang dihilangkan hak-haknya. Maka dari itu susullah kami – maksudnya datanglah di tempat kami – maka kami akan menggembirakan hatimu.”

Kemudian saya berkata setelah selesai membacanya itu: “Ah, inipun juga termasuk bencana pula,” lalu saya menuju ke dapur dengan membawa surat tadi kemudian saya membakarnya. Selanjutnya setelah lepas waktu selama empat puluh hari dari jumlah lima puluh hari, sedang waktu agak terlambat datangnya tiba-tiba datanglah di tempatku seorang utusan dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, terus berkata: “Sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan padamu supaya engkau menjauhi isterimu.” Saya bertanya: “Apakah saya harus menceraikannya ataukah apa yang harus saya lakukan?” Dia berkata: “Tidak usah menceraikan, tetapi menjauhinya, jadi jangan sekali-kali engkau mendekatinya.” Rasulullah صلى الله عليه وسلم juga mengirimkan utusan kepada kedua sahabat saya yang senasib di atas sebagaimana yang dikirimkannya padaku.

Oleh sebab itu lalu saya berkata pada isteriku: “Susullah dulu keluargamu (pergilah ke tempat kedua orang tuamu.) Tinggallah bersama mereka sehingga Allah akan menentukan bagaimana seterusnya.” Isteri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم, lalu berkata pada beliau: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah itu seorang yang amat tua dan hanya sebatang kara, tidak mempunyai pelayan juga. Apakah Tuan juga tidak senang andaikata saya tetap melayaninya?” Baginda صلى الله عليه وسلم menjawab: Tidak, tetapi jangan sekali-kali dia mendekatimu (jangan tidur denganmu).” Isterinya berkata lagi: “Sesungguhnya Hilal itu demi Allah, sudah tidak mempunyai gerak sama-sekali pada sesuatupun dan demi Allah, dia senantiasa menangis sejak terjadinya peristiwa itu sampai pada hari ini.”

Sebagian keluargaku berkata kepadaku: “Alangkah baiknya sekiranya engkau meminta izin kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam persoalan isterimu itu. Rasulullah صلى الله عليه وسلم juga telah mengizinkan kepada isteri Hilal bin Umayyah untuk tetap melayaninya.” Saya berkata: “Saya tidak akan meminta izin untuk isteriku itu kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, saya pun tidak tahu bagaimana nanti yang akan diucapkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم sekiranya saya meminta izin kepada baginda perihal isteriku itu iaitu supaya boleh tetap melayani diriku? Saya adalah seorang yang masih muda.” Saya tetap berkeadaan sebagaimana di atas itu (tanpa isteri di sisi).

Selama sepuluh malam sepuluh hari maka telah genaplah jumlahnya menjadi lima puluh hari sejak kaum muslimin dilarang bercakap-cakap dengan kami.

Selanjutnya saya bersembahyang Subuh pada pagi hari kelima puluh itu di muka rumah dari salah satu rumah keluarga kami. Kemudian di kala saya sedang duduk dalam keadaan yang disebutkan oleh Allah تعالى perihal diri kami bertiga sedang dipulaukan, jiwaku terasa amat sempit sedang bumi yang luas terasa amat kecil, tiba-tiba saya mendengar suara teriakan seseorang yang berada di atas gunung Sala’ (sebuah gunung di Madinah), dia berkata dengan suaranya yang amat keras: “Hai Ka’ab bin Malik, bergembiralah.” Setelah mendengarkan itu, saya pun segera bersujud syukur dan saya meyakini bahwa telah ada kelapangan yang datang untukku.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah memberitahukan pada orang ramai bahwa taubat kita bertiga telah diterima oleh Allah عز وجلّ, iaitu di waktu baginda bersembahyang Subuh. Maka orang-orang pun menyampaikan berita gembira itu kepada kami dan ada pula pembawa-pembawa berita gembira itu yang mendatangi kedua orang sahabat yang senasib denganku. Ada seorang yang dengan cepat-cepat memacu kudanya serta bergegas-gegas menuju ke tempatku dari golongan Aslam, namanya Hamzah bin Umar al-Aslami. Dia mendaki gunung dan suaranya itu kiranya lebih cepat terdengar olehku daripada datangnya kuda itu sendiri. Setelah dia datang padaku iaitu orang yang kudengar suaranya tadi, dia pun memberikan berita gembira kepadaku, kemudian saya melepaskan kedua bajuku dan saya berikan kepadanya untuk dipakai sebagai hadiah dari berita gembira yang disampaikannya itu.

Demi Allah, saya tidak mempunyai pakaian selain keduanya tadi pada hari itu. Maka saya pun meminjam dua helai baju daripada orang lain lalu saya pakai dan terus berangkat menuju ke tempat Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Orang-orang menyambut kedatanganku itu sekelompok demi sekelompok menyatakan ikut gembira kepadaku sebab taubatku yang telah diterima. Mereka berkata: “Semoga gembiralah hatimu kerana Allah telah menerima taubatmu itu.” Demikian akhirnya saya memasuki masjid, di situ Rasulullah صلى الله عليه وسلم sedang duduk dan di sekelilingnya ada beberapa orang. Thalhah bin Ubaidullah رضي الله عنه lalu berdiri cepat-cepat kemudian menjabat tanganku dan menyatakan ikut gembira atas diriku. Demi Allah tidak ada seorangpun daripada golongan kaum Muhajirin yang berdiri selain Thalhah itu. Oleh sebab itu Ka’ab tidak akan melupakan peristiwa itu untukTalhah.

Ka’ab berkata: “Ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau tampak berseri-seri wajahnya kerana gembiranya lalu bersabda: “Bergembiralah dengan datangnya suatu hari baik yang tidak pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. “Saya bertanya: “Apakah itu datangnya dari sisi tuan sendiri ya Rasulullah, ataukah dari sisi Allah?” Baginda صلى الله عليه وسلم menjawab: “Tidak dari aku sendiri, tetapi memang dari Allah عز وجل”. Rasulullah صلى الله عليه وسلم itu apabila gembira hatinya, maka wajahnya pun bersinar indah,seolah-olah wajahnya itu adalah bulan purnama, kita semua memaklumi hal tersebut.

Setelah saya duduk di hadapannya, saya lalu berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya untuk menyatakan taubatku itu ialah saya hendak melepaskan sebagian hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan RasulNya.” Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Biarkanlah untukmu sendiri sebahagian dari harta-hartamu itu, sebab yang sedemikian itu adalah lebih baik.” Saya menjawab: “Sebenarnya saya telah memperuntukkan bahagianku yang ada di tanah Khaibar.” Selanjutnya saya meneruskan: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku dengan jalan berkata benar, maka sebagai tanda taubatku pula ialah bahwa saya tidak akan berkata kecuali yang sebenarnya saja selama kehidupanku yang masih tertinggal.” Demi Allah, belum pernah saya melihat seseorang pun dari kalangan kaum muslimin yang diberi cubaan oleh Allah تعالى dengan sebab kebenaran kata-kata yang diucapkan, sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang jadinya lebih baik dari yang telah diuji oleh Allah تعالى pada diriku sendiri. Demi Allah, saya tidak bermaksud akan berdusta sedikit pun sejak saya mengatakan itu kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم sampai pada hariku ini dan sesungguhnya saya pun mengharapkan agar Allah تعالى senantiasa melindungi diriku dari kedustaan itu dalam kehidupan yang masih tertinggal untukku.”

Ka’ab berkata; “Kemudian Allah تعالى menurunkan wahyu yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, kaum Muhajirin dan Anshar yang mengikutinya – ikut berperang – dalam masa kesulitan – sampai di firmanNya yang berarti “Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Penyantun lagi Penyayang kepada mereka.

Lengkapnya ayat-ayat 117, 118 dan 119 dari surat at-Taubah itu artinya adalah sebagai berikut:

117. Sesungguhnya Allah tefah menerima taubat Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Anshar yang
mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. yaitu setelah hati sebagian dari mereka hampir menyimpang, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih Lagi Penyayang kepada mereka.

118. Allah juga menerima taubatnya tiga orang yang ditinggalkan di belakang sehingga bumi yang
luas terbentang ini terasa sempit oleh mereka dan mereka rasakan nafas mereka menjadi sesak. Mereka
mengetahui bahwa tidak ada tempat berlindung dari siksa Allah melainkan kepada Allah. Kemudian Allah
Juga Allah telah menerima taubat tiga orang yang ditinggalkan di belakang, sehingga terasa sempitlah bagi mereka bumi yang terbentang luas ini

– sampai di firmanNya yang berarti –

Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah engkau semua bersama orang-orang yang benar.”

(at-Taubah: 117-119)

Ka’ab berkata: “Demi Allah, belum pernah Allah mengaruniakan kenikmatan padaku sama sekali setelah saya memperoleh petunjuk dari Allah untuk memeluk Agama Islam ini, yang kenikmatan itu lebih besar dalam perasaan jiwaku, melebihi perkataan benarku yang saya sampaikan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, sebab saya tidak mendustainya, sehingga andaikata demikian tentulah saya akan rusak sebagaimana kerusakan yang dialami oleh orang-orang yang berdusta – maksudnya ialah kerusakan agama bagi dirinya, akhlak dan lain-lain.

Sesungguhnya Allah Ta’ala telah berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika diturunkannya wahyu, yaitu suatu kata-kata terburuk yang pernah diucapkan kepada seseorang. Allah Ta’ala berfirman yang artinya:

“Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, ketika engkau kembali kepada mereka, supaya engkau dapat membiarkan mereka. Sebab itu berpalinglah dari mereka itu, sesungguhnya mereka itu kotor dan tempatnya adalah neraka Jahanam, sebagai pembalasan dari apa yang mereka lakukan.

Mereka bersumpah kepadamu supaya engkau merasa senang kepada mereka, tetapi biarpun engkau merasa senang kepada mereka, namun Allah tidak senang kepada kaum yang fasik itu.” (at- Taubah: 95-96)

Ka’ab berkata: “Kita semua bertiga ditinggalkan, sehingga tidak termasuk dalam urusan golongan orang-orang yang diterima oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم perihal alasan-alasan mereka itu, yaitu ketika mereka juga bersumpah padanya, lalu memberikan janji-janji kepada mereka supaya setia dan memohonkan pengampunan untuk mereka pula. Rasulullah s.a.w. telah mengakhirkan urusan kita bertiga itu sehingga Allah memberikan keputusan dalam peristiwa tersebut.”

Allah Ta’ala berfirman: “Dan juga kepada tiga orang yang ditinggalkan.” Bukannya yang disebutkan di situ yaitu dengan firmanNya “Tiga orang yang ditinggalkan dimaksudkan kita membelakang dari peperangan, tetapi Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang meninggalkan kita bertiga tadi dan menunda urusan kita, dengan tujuan untuk memisahkan dari orang-orang yang bersumpah dan mengemukakan alasan-alasan padanya, kemudian menyampaikankan keuzuran masing-masing dan selanjutnya baginda صلى الله عليه وسلم, menerima alasan-alasan mereka tersebut.”

(Muttafaq ‘alaih)

Dalam sebuah riwayat disebutkan: “Bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم keluar untuk berangkat ke medan Peperangan Tabuk pada hari Khamis dan memang baginda صلى الله عليه وسلم suka keluar pada hari Khamis.”

Dalam riwayat lain disebutkan pula: ” Baginda صلى الله عليه وسلم tidak kembali dari sesuatu musafir melainkan pada waktu siang di dalam waktu dhuha dan jikalau baginda صلى الله عليه وسلم telah tiba, maka baginda akan memasuki masjid terlebih dahulu, kemudian bersembahyang dua rakaat lalu duduk di dalamnya.”

Keterangan:
menerima taubat mereka supaya mereka kembali – ke jalan yang benar -. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima taubat lagi Penyayang.

119. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu semua itu bersama-sama orang-orang yang benar – kata-kata serta perbuatannya.

Secara jelasnya makna Khullifuu dalam ayat di atas itu ialah: ditangguhkannya tiga orang itu perihal dimaafkannya dan ditundanya untuk diterima taubatnya sehingga limapuluh hari limapuluh malam lamanya.

Jadi Khullifuu bukan bermaksud ditinggalkannya ketiga-tiga orang di atas oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan sahabat-sahabatnya ketika tidak mengikuti perang Tabuk. Oleh sebab itu orang lain yang tidak mengikuti perang Tabuk dan berani bersumpah serta mengemukakan alasan-alasan yang beraneka macamnya, lalu dimaafkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم dan tidak ikut dipulaukan, tidak dapat dimasukkan dalam golongan “Tiga orang yang ditinggalkan” tersebut. Jadi diterima atau tidaknya alasan yang mereka kemukakan itu belum dapat dipastikan kebenarannya, sebab yang Maha Mengetahui hanyalah Allah تعالى sendiri. Jelasnya kalau benar alasannya, tentulah dimaafkan oleh Allah, sedang kalau tidak, tentu saja ada siksanya bagi orang yang berdusta itu, apabila Allah tidak mengampuninya. Namun demikian, tiga orang di atas sudah pasti dimaafkan dan juga telah diterima taubat mereka.

Rujukan:

Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN 1. Bandung: PT ALMA’ARIF m.s 30 – 45.

Amalan-amalan Wajib Bagi Pesakit Gangguan Jin

Sakit ‘gangguan jin’ memang memeritkan. Datangnya tidak menentu. Namun, jika diamat-amati ternyata penyebabnya ialah nipisnya ‘benteng’ diri pesakit (walaupun bukan semua pesakit – maaf). Seandainya pesakit sudah disahkan sembuh, amalan-amalan kerohanian seumpama amalan fardu dan sunat (sunnah) amat perlu dititik-beratkan.

Jika anda leka dan bermalas-malasan, maka bersiap siagalah dengan gangguan-gangguan mereka. Anda harus akur bahawa tubuh badan anda sudah bukan seperti insan normal lainnya. Di dalam badan anda sudah ada highway laluan mereka. Tutupi jalan-jalan tersebut dengan amalan-amalan agama.

Yakinlah bahawa sesungguhnya Allah سبحانه وتعالى amat mengasihi anda. Dia memberi ujian tersebut kerana hakikatnya Dia mahu memberi anda amalan tambahan agar anda lebih dekat kepadaNya.

Menurut sepotong hadith, (mafhumnya lebih kurang); Allah سبحانه وتعالى telah menetapkan kedudukan seseorang pada suatu darjat tertentu. Namun apabila Allah mendapati orang tersebut belum juga dapat mencapai tahap yang telah Dia tetapkan melalui amalannya, maka Allah سبحانه وتعالى menurunkan ujian berupa sakit dan sebagainya.

Semuanya adalah agar dengan pahala penanggungan sakit dan lain-lain ujian itu, hamba tersebut akan sampai ke darjat tersebut. Oh, betapa Maha Pengasihnya Allah……..

Nota di bawah ini saya petik daripada: Forum Rawatan Sihir

Di sini saya perturunkan beberapa amalan yang perlu dilakukan oleh pesakit gangguan makhluk halus atau sihir yang disyorkan oleh ustaz Haji Abdul Malik Bin Haji Ladzim, iaitu anak murid Ustaz Walid Salam Bali, Mesir. Amalan-amalan ini bolehlah ditokok tambah atau disesuaikan dengan beberapa amalan yang pernah disyorkan di dalam forum ini.

AMALAN WAJIB PESAKIT:


1. Solat berjemaah di masjid atau surau (tempat di mana azan dilaungkan).
2. Sentiasa berwudhuk.
3. Baca بـِسـْــم ِ اللهِ الرَّحـْــمـَـٰــن ِ الرَّحِــيم ِ dalam semua perbuatan dan pekerjaan.
4. Amalkan selepas solat subuh 100 kali.

لاَ إ ِلـَـٰــهَ إ ِلاَّ اللـَّـهُ وَحـْــدَهُ لاَ شـَــر ِيــكَ لـَـهُ، لـَـهُ الـْـمُـلـْـكُ

وَلـَـهُ الـْحـَمـْــدُ يُحـْــيـِي وَيُـمـِــيتُ وَهُــوَ عـَــلـَى كـُلّ ِشـَــيْءٍ قـَــدِيـرٌ


Nota: Perkataan يُحـْــيـِي وَيُـمـِــيتُ boleh disebut atau tidak, terpulang kepada anda.

5. Amalkan membaca al-Quran
– PAGI Surah as-Soffat atau Yassin
– PETANG Surah ad-Dhukan atau al-Jin
6. Denar CD Ruqyah Syariah sehari 3 kali (Wajib dengar dengan khusyuk).
7. Bergaul dengan orang-orang yang soleh.
8. Jangan sesekali mendengar muzik yang diharamkan syariat.
9. Sentiasa menutup aurat dengan sempurna.
10. Perbanyakkan ucapan istighfar 100 kali sehari atau lebih.
11. Jangan berburuk sangka dengan Allah سبحانه وتعالى dan sesama manusia.
12. Baca ayat-ayat berikut ketika hendak tidur.
– Surah al-Fatihah
– Ayat al-Kursi
– Subhanallah 33 kali.
– Alhamdulillah 33 kali.
– Allahu Akbar 33 kali.
– Baca khawatim (penutup) surah al-Baqarah iaitu ayat 285-286 seperti di bawah:


(285) Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya.

(Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya”. Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali”.

(286) Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya.

(Mereka berdoa dengan berkata): “Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami.

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir”.

13. Baca surah-surah berikut ketika hendak tidur dan ulangi sebanyak tiga kali:
– al-Ikhlas sekali.
– al-Falaq sekali.
– an-Nas sekali.
– KEMUDIAN DOA: “Ya Allah, aku berlindung denganMu daripada kejahatan JIN dan Manusia”. Hembus atau isyarat meludah ke tapak tangan dan sapukan ke seluruh tubuh yang tercapai oleh tangan tanpa pengecualian.
14. Amalkan bacaan surah al-Baqarah (seluruhnya) setiap 3 hari sekali.
15. Perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah صلى الله عليه وسلم sekurang-kurangnya 100 kali sehari.

Himpunan amalan berikut adalah yang termudah dan paling pantas untuk melindungi diri dan rumah kita dari gangguan jin atau syaitan.

Amalan berikut ini ada dalilnya.
Sila rujuk: Tafsir Ibnu Kathir Jilid 1 versi Bahasa Arab terbitan Darul Fikr, halaman 59 – athar daripada Abdullah ibn Mas’ud berkenaan amalan 10 ayat Surah al-Baqarah.

Sepuluh ayat itu ialah 4 ayat pada awal Surah al-Baqarah, ayat al-Kursi (255), 2 ayat selepas ayat al-Kursi (256 – 257) dan 3 ayat terakhir Surah Al-Baqarah.
Kelebihannya: Jika dibaca di dalam rumah pada waktu malam, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah itu pada malam tersebut.
Riwayat lain: Jika dibaca, maka syaitan dan segala sesuatu yang tidak menyenangkan tidak akan mendekatinya dan ahli keluarganya pada hari itu. Jika dibaca kepada orang yang gila maka akan sembuh penyakitnya itu.

Begitu juga amalan Tasbih Nabi Yunus, ada hadith yang berkaitan.

Diamalkan SETIAP PAGI dan SETIAP SELEPAS ASAR (hendak amal lebih, lagi bagus):


1. Al-Baqarah ayat 1-4, 255-257, 284-286 (Sila rujuk di ***1 di bawah, halaman 3 dan 4).
( anggaran 3 minit )
2. Selawat 50 kali – Selawat yang paling pendek ialah “ALLAH humma sali ‘ala Muhammad”

اللـَّــهـُــمَّ صـَــلّ ِ عـَــلـَــى مـُــحـَــمـّـَــدٍ


( anggaran 5 minit )
3. Tasbih Nabi Yunus (doa taubat Nabi Yunus di dalam perut ikan nun) 100 kali – sila rujuk Surah al-Anbiya 87 untuk Arabnya; sebutannya “LA ILAA HA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZ ZOOLIMIIIIIIN”

لاَ إ ِلـَـٰــهَ إ ِلاَّ أ َنـْــت َ سـُــبـْــحَــانـَــكَ إ ِنـِّـى كـُــنـْــت ُ مـِــن َ الظـّـَالـِــمـِــيــن( anggaran 10 minit )

InsyaAllah dengan melaburkan masa 20 minit setiap pagi atau setiap petang, kita akan merasa lebih tenang. Konsentrasi kita kepada kerja dan amal juga dapat ditingkatkan.

Amalan tersebut insyaAllah dapat melindungi diri daripada dimasuki jin, sama ada jin sihir atau jin tanam anggur.

Sekiranya jin memasuki tubuh badan kita, kita akan:
1. Rasa takut melihat cermin di waktu malam (sebab akan nampak satu muka lain yang gelap dan menakutkan).
2. Rasa malas lakukan kerja atau solat.
3. Rasa lenguh berat di leher atau di bahu.
4. Membuat kita rasa pening, migrain atau susah berfikir.
5. Rasa sakit tetapi doktor pun tidak tahu apa puncanya walhal macam-macam pemeriksaan darah, X-ray, MRI, CT-scan sudah dilakukan.

Selain itu, amalan diatas insyaAllah dapat menghalang jin dan syaitan daripada memasuki rumah kediaman kita:

Sekiranya jin dan syaitan dapat masuk, mereka akan:
1. Menyebabkan anak kecil menjerit malam-malam buta, selain takut melihat sesuatu yang kita tidak Nampak.
2. Menganggu rehat tidur kita kerana dada atau kepala kita akan rasa ditindih benda berat.
3. Duduk atau berdiri berdekatan kita menyebabkan kita rasa rimas seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan berdekatan kita.
4. Membuat bising di rumah seperti; mengetuk pintu, bumbung, mengalih kerusi meja dan lain-lain.

Untuk mereka yang ada masa, cuba juga tambahkan amalan seperti membaca Surah al-Baqarah sekali atau Surah Yasin sekali atau tiga kali setiap hari.

Secebis kisah masyarakat……………

“Sepulangnya dari berubat, badan saya terasa amat ringan dan boleh duduk tegak di atas kerusi sebelah pemandu. Selama ini masuk saja ke dalam kereta, sudah pasti kerusi itu terus saya baringkan.

Kalau memandu pun saya memandu dalam keadaan kerusi pemandu yang hampir terbaring, tapi mesti kereta auto dan power stering. Kalau tidak, balik rumah tidurlah tak bangun-bangun sampai esok. Sampai rumah apa lagi, saya pun mengemaslah rumah yang macam sarang jin itu.

Selama ini saya memang tidak pernah menjemput orang datang ke rumah kerana malu dengan keadaan rumah yang bersepah. Tetapi malangnya hanya dua hari sahaja saya sihat. Selama dua hari itu pula suami saya terganggu-ganggu tidurnya. Ada yang mencakar kaki dan menghempapnya.

Ketika ini saya merasakan badan saya amat sensitif kepada persekitaran. Dekat dengan pinggan mangkuk kotor sakit, dekat dengan kain baju berlonggok tidak berlipat sakit, dekat dengan benda yang berpalang atau bergantung sakit, dekat dengan sampah sakit, keluar rumah, sakit. Lihat suami, sakit. Tengok tv, sakit. Dengar radio pun sakit. Membuang sampah di belakang rumah lagilah sakit.

Apabila sakit masih berterusan, seorang lagi kawan mengajak kami ke rumah seorang ustaz. Berubat tiga kali belum sembuh juga. Ustaz itu menyuruh saya membaca doa manzil berterusan, bersedekah, berpuasa dan solat sunat taubat. Badan saya di’alin’ dengan tujuh biji telur ayam kampung sebanyak dua sesi. Malangnya tiada apa-apa yang ditemui di dalam telur itu.

Beliau mengatakan bahawa kalau orang ‘memberi’ samada separuh jin di badannya berpindah kepada orang yang diberi atau dia sudah tidak tahan hendak membelanya. Badan saya kesakitan kerana ‘mereka’ tidak serasi dengan saya (tidak diamalkan, lalu mereka tidak mendapat ‘upah’).

Dia juga memberitahu bahawa badan saya sudah menjadi seperti magnet. Apabila berpapasan dengan mana-mana jin, kesemua mereka akan memasuki badan saya. Jika berdekatan dengan orang yang membuat pemujaan, jin akan datang tetapi bukan ke arah mereka sebaliknya kepada saya…….ya Allah………saya sentiasa ketakutan di dalam rumah.

Pintu dan tingkap bertutup rapat sebab kadangkala sedang saya membaca surah Al-Baqarah pun (saya baca tiga hari sekali sejak berubat) badan tetap terasa sakit, bila diperiksa rupanya ada satu tingkap yang terbuka.

Penunjuk bahawa saya ini sihat ialah kemampuan saya untuk bersolat sambil berdiri. Tetapi yang sedihnya sedang saya elok solat berdiri, andai kedengaran loceng jiran India depan rumah saya bersembahyang, tidak semena-mena terjelepuk saya terduduk di dalam solat itu. Sedang molek membasuh pinggan, tiba-tiba nak terduduk bila kedengaran loceng India belakang rumah bersembahyang ‘dhuha’.

Pergi ke kedai orang Melayu (laris kedai ini), tetapi semasa hendak membayar di kaunter, kepala saya seperti disambar elektrik. Cepat-cepat saya ke belakang, lega sedikit. Pergi lagi ke kaunter tempat tuan kedai tu berdiri, sekali lagi kepala saya zzzzzrrrrt….aduhai, kenapakah ini?……

Makan di kedai pun masalah juga, saya terpaksa pastikan bahawa tuan punya kedai tidak menggunakan pelaris ‘jin’. Jika tidak, walaupun makanan itu ditempah oleh seseorang dan diletakkan di surau untuk diagih-agihkan kepada ahli jemaah, lalu ‘orang berpenyakit’ seperti saya memakannya…..jawablah…..menungging……..ini bukan kasyaf tetapi penyakit….

Paling menyakitkan dan taubat kalau bersebelahan dengan orang yang berpenyakit sama dengan saya. Waduh…….nggak tahan……sakitnya pak……Susah jadinya….. yang senang duduk dalam rumah diam-diam. Sejak berubat juga barulah insan jahil seperti saya ini mengetahui bahawa untuk membuat air doa ialah dengan menggunakan air yang belum dipanaskan di atas api seperti air zam-zam, air hujan atau air mineral (yang bertutup biru bukan putih).

Pernah sekali suami saya mengadu dalam tidurnya dia dikacau oleh makhluk seperti manusia tetapi bersirip seperti ikan. Setelah beliau ucapkan kepadanya, “la haula walaa quwwata illa billaah”

“لاَ حـَــوْلَ وَلاَ قـُــوَّة َإ ِلاَّ بـِــاللهِ”

makhluk itu terus mengecil dan lenyap.

Lantas saya pun teringat dahulu semasa menjadi anak angkat Pak Abu. Hairan juga, keluarga-keluarga angkat peserta kursus yang lain dihidangkan dengan lauk ikan yang besar-besar dan dimasak dengan pelbagai cara, tapi keluarga angkat saya pula tidak menyediakan lauk ikan walau seekor pun. Mengapa ye?……..

Malam nak tidur jangan ceritalah, baca ayat macam-macam; awal surah A-Baqarah, ayat Kursi, dua ayat selepas ayat Kursi, tiga ayat terakhir Surah Al-Baqarah, Tiga Kul (isyarat meludah lalu sapu ke seluruh badan), tasbih fatimah, dua tiga macam doa tidur, 5 ayat terakhir Surah Al-Kahf. Lelapkan mata, eh, mereka datang!

Macam-macam rupa….macam rupa hantu-hantu yang dalam tv tu lah, mula-mula takut, lama-lama senyum jelah kat dia orang. Alamak, takleh tido……..camner ni……..

Alhamdulillah suatu pagi tu dengan kehendak Allah saya terdengar doa elak gangguan semasa tidur dari radio. “Auuzu bikalimaatillahit taaaaaammati min ghodhobihi wa’iqobihii wasyarri ‘ibaadihii wa min hamazaatisy syayatiini waany yahdhuruuuun”

أ َعـُــوذ ُ بـِــكـَــلـِــمـَــاتِ اللهِ التـّـَـآمـّـَـاتِ مـِــن ْ غـَــضـَــبـِــهِ

وَعِــقـَــابـِــه وَشـَــرّ ِعـِــبـَــادِهِ وَمـِــن ْ هـَــمَــز َاتِ الشـّـَــيـَــاطِــيــن

وَأ َن يـَــحـْــضـُــرُون

Sebelum tidur, kalau teringat, saya baca awal-awal. Kalau terlupa, dia datang…..nak buat tak tahu?……hemph, tak tidur sampai pagi nanti! bacakan sekali, dua kali….hilang terus rupa makhluk tu. Benarlah, Allah Maha kuasa, makhluk langsung tiada kuasa, kita minta perlindungan daripada Allah kalau mereka mengganggu.

Pesanku kepada pembaca budiman. Jangan ambil mudah perkara ini. Jangan mudah percaya kepada orang lain. Sekiranya anda diberi ilmu seperti ini, tolonglah jangan amalkan tetapi jangan pula anda membiarkannya begitu sahaja, kelak akan menjadi seperti saya. Sebaliknya pulangkan semula kepadanya secara baik.

Jika anda ternampak mentera-mentera berbahasa Melayu di mana-mana walaupun diakhiri dengan ‘dengan berkat kalimah la ilaha illallah’, tolonglah….jangan dibaca langsung. Once (sekali) anda membacanya, khadam ayat itu akan datang dan tidak bakal pergi kecuali di’buangkan’ oleh mereka yang mahir.

Jin dan syaitan memang menunggu-nunggu peluang untuk menjadikan anda syirik kepada Allah. Setiap kerja yang mereka lakukan, pasti berkehendakan upah sehingga akhirnya anda terpaksa mensyirikkan Allah barulah mereka akan menjalankan kerja yang anda pinta. Sama ada untuk; kelihatan hebat, disayangi orang, penjaga harta, kelihatan cantik, menjarangkan anak dan sebagainya.

Hidup di dunia hanya sementara, akhirat jua tempat yang kekal abadi. Meminta hanya kepada Allah dan bukan yang selainNya. Saka tidak semestinya diwariskan kepada saudara sedarah sedaging tetapi kepada sesiapa sahaja malah mungkin tanpa disedari penerimanya.

Ambil tahu kegiatan anak-anak anda, sebab mereka memang suka mencuba. Mudah-mudahan iman kita terpelihara sehingga kita selamat bertemuNya……..aamiiiiiin. Wallaahua’lam.”

Tajuk berkaitan:
1. Doa: Zikir agar hati tidak mati
2. DOA: Qunut Nazilah
3. Doa memudahkan tidur
4. Doa ketika ditimpa musibah
5. Doa: Sabda Nabi SAW: “Doa saudaraku Yunus amat menakjubkan…”
6. Cara Mendapat Kasih Sayang Allah سبحانه وتعالى
7. VIDEO: Rawatan Gangguan Jin
8. VIDEO: Zikir ( amalan setiap hari Jumaat ) oleh Tuan Guru Nik Aziz
9. Khadam
10. Bacaan Ruqyah Syariah 1,
11. Waktu Senja: Apa Yang Patut Kita Buat?

Rujukan:
***1. Doa Manzil (Sila belajar secara bertalaqqi -menghadap- guru al-Qur’an bagi mempastikan bacaan anda benar sebelum mengamalkannya)
manzil
2. Forum Rawatan Sihir
3. Majalah ASUH GALERI ILMU SDN. BHD.
4. Virtual Friends.net

Pintu Rezeki Para Pendakwah

MUTIARA KATA UNTUK DAIE: 5 Pintu Rezeki Untuk Da’i

Pintu Rezeki Para Pendakwah
Pintu Rezeki Para Pendakwah

Bekerjalah mencari rezeki kerana Rasulullah SAW pernah bersabda:

Maksudnya: Daripada Abu Hurairah رضي الله عـنه berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

“Sesiapa mencari keduniaan (harta) secara halal, dengan (maksud) untuk kebanggaan, menumpuk-numpuk, dan mempamerkan (hartanya kepada orang lain),

maka dia akan menemui Allah سبحانه وتعالى pada hari kiamat dalam keadaan Allah سبحانه وتعالى murka kepadanya.

(Sebaliknya) sesiapa mencari keduniaan (harta) secara halal, dengan (maksud) untuk mengelakkan diri daripada meminta-minta, berusaha untuk (memenuhi nafkah) keluarganya, serta bermurah hati kepada jiran tetangganya,

maka dia akan menemui Allah سبحانه وتعالى pada hari kiamat dengan wajah bercahaya seperti bulan purnama.”

(Hr. Baihaqi dalam Syu’abul Iman VII/298)

Namun berwaspadalah wahai teman…. Allah SWT telah berfirman:

Surah at-Taubah 9, ayat 24
Surah at-Taubah 9, ayat 24

Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad): Jika

i. bapa-bapa kamu dan
ii. anak-anak kamu dan
iii. saudara-saudara kamu dan
iv. isteri-isteri (atau suami-suami) kamu dan
v. kaum keluarga kamu dan
vi. harta benda yang kamu usahakan dan
vii. perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan
viii. rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai,

(jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk agamaNya,

maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka).

(at-Taubah 9:24)

Kerana…. Kelebihan berjuang di jalan Allah telah dirakamkan di dalam ayat-ayat berikut:

1.
as-Sof 61, ayat 10

as-Sof 61, ayat 11
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?

Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasulNya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu;

yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).

(as-Soff 61:10-11)

2.
al-Fussilat 41, ayat 33

Maksudnya: Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah,

serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!

(Fussilat 41:33)

3. Sabda Rasulullah SAW:

keutamaan jihad
Keutamaan jihad 71.1336

Maksudnya: Dari Abu Umamah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

Tiga macam manusia yang semuanya mendapat jaminan (perlindungan) Allah.

Jika masih hidup, mereka diberi rezeki dan dicukupi (segala keperluannya),

dan jika telah mati, Allah سبحانه وتعالى pasti memasukkannya ke dalam syurga:

(1) Orang yang memasuki rumahnya dan memberi salam, maka dia mendapat jaminan Allah.

(2) Orang yang pergi ke masjid, maka dia mendapat jaminan Allah, dan

(3) Orang yang keluar di jalan Allah, maka dia mendapat jaminan Allah.”

(Hr. Ibnu Hibban. Pentahqiq berkata, “Hadits ini shahih 2/252”)

Peringatan untuk diri saya:

* Meskipun Dhuha menduduki tempat kedua, saya boleh laksanakannya di tempat kerja tanpa menggunakan masa yang terlalu lama sehingga ‘mencuri’ hak majikan.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم menunaikan amalan infiradi panjang-panjang seusai urusannya dengan sesama makhluk contohnya pada waktu tengah malam.

Dunia tempat menunaikan hak, akhirat tempat menuntut hak. Mahukah saya menjadi muflis?

* Sebagai seorang yang mempunyai ‘kerja sampingan tidak bergaji’, saya sepatutnya mampu melaksanakan kerja dunia (cari rezeki) empat kali ganda lebih laju daripada orang lain.

Mustahilkah? Tidak! Kerana berkat melazimi amalan nombor 1 hingga 4, insyaAllah segala urusan saya dalam pertolongan Allah.

* Syarat utama agar datangnya bantuan Allah ialah saya mesti bertaqwa.

Orang yang bertaqwa itu penyerahan diri dan keyakinannya kepada Allah terlalu tinggi.

selalu: perbetulkan niat.
sentiasa: ikhlas dengan Allah.
bergantung terus: kepada Allah.
tidak kepada: usaha-usaha lahir.

Ciri-ciri Taqwa:
– Gerunkan Allah.
– Berpedomankan wahyu.
– Reda dengan takdir.
– Bersedia menghadapi kematian dengan menyediakan amal yang soleh.

* Kerja saya adalah ibadat kerana ketika bekerja banyak perintah Allah yang mesti saya patuhi seperti;

amanah,
tidak menipu dalam timbangan,
tidak melakukan sumpah palsu,
amar makruf nahi munkar,
membayar zakat,
menutup aurat,
tidak mengabaikan amalan fardu
dan banyak lagi.

* Semoga saya tidak menjadi fitnah kepada rakan-rakan dai yang lain.

* Siapakah da’i? Saya, kamu atau dia? Kita semua memikul tanggungjawab ini …….

* Sebenarnya rezeki MENGEJAR saya sebagaimana MAUT mengejar saya………
إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله
“Sesungguhnya rezeki seseorang hamba itu akan mengejarnya sebagaimana maut mengejarnya.”

Rujukan:

1. Abu Basyir ad-Daiki al-Jawi. 2006. MUTIARA PARA DAI’. Kuala Lumpur: ABD. MAJID AHMAD. m.s 21
2. فضيلة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى حفـظه لله تعالى. ١٤١٨ه. الأحاديث المنتحبة فى الصفات الست للدعوة إلى الله تعالى. نظام الدين دلهى الجديدة (الهند). مكتبة فيض عام. صفحة: ٣٦٤ & ٣٩٨
3. Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. MUNTAKHAB AHADITH (Terjemahan B. Melayu). 2004. Kuala Lumpur: Klang Book Centre. m.s. 662 & 723.
4. Ayat Qur’an
5. Terjemahan
6. ‘Tafsirul Qur’an’ Radio IKIM.fm (Ustaz Hj. Zahazan Mohamed)
7. Hadrat Syeikh Maulana Zakariya rah.a. 2001. FADHILAT TIJARAH (Panduan Mencari Nafkah Hidup). Kuala Lumpur: DARUL NU’MAN. m.s 11.

صرف/SARAF/SORF: Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin. ٌفـَــاعـَــلَ يـُــفـَــاعـِــل مـُــفـَــاعـَــلـَــة ٌ/ فـِــعـَــال

Assalamualaikum.

Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Saraf, iaitu pelajaran yang membincangkan tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam sesuatu perkataan. Berbeza dengan Nahu yang lebih menumpukan kepada perubahan-perubahan baris terakhir sesuatu perkataan (berbeza baris akhir, berbezalah makna perkataan itu)

Dalam pelajaran Saraf, kita lihat perubahan-perubahan yang berlaku bukan pada huruf terakhir, ok?

Pelajaran hari ini menyentuh berkenaan dengan:

Al-fi’luth Thulathi (Sulasi) Mazid Biharfin Waahid. ( الفعل الثلاثى مزيد بحرف واحد)

Apa bendalah tu e? (Orang Johor ni cakap banyak e’ e’, kadang-kadang jadi panjang; eeeeeeee? Kwang kwang kwang.

Istilah itu bermakna = feel 3 huruf ditambah satu huruf. Jadilah ia berapa huruf? 4 huruf….. pandai….. nah, seposen.

Pertambahan huruf ini adalah sama ada:
1. digandakan salah satu daripada tiga huruf dalam feel thulathi (sulasi) mujarrod.
2. ditambah huruf mad (alif)
3. ditambah huruf أ pada awal perkataan

Feel Thulathi (sulasi) Mazid Biharfin Waahid. (الفعل الثلاثى بحرف واحد)hanya ada 3 wazan sahaja.

Baiklah, sila perhati peta minda di bawah,

SARAF Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin

Hari ini kita belajar wazan yang kedua daripada Feel Thulathi (sulasi) Mazid Biharfin Waahid iaitu;

Feel madhi (past tense)فـَــاعـَـل
Feel mudhori’ (present tense)يـُــفـَــاعـِــل
Masdar (nama terbitan)مـُــفـَــاعـَــلـَــة / فـِــعـَــال
(Jangan tak tahu, saya tak berani bariskan huruf terakhir sebab kalau taip font arab ke dalam blog, bercampur dengan font rumi pula, nanti baris akhir tu lari-lari, tak nak duduk dengan huruf yang sepatutnya ia berada)

Baiklah fungsi-fungsi wazan ini adalah seperti berikut:

1. الـْــمـُــتـَــعـَــدِّى – al-muta’addi

Asal feel ini ( اللازم) – AL-LAAZIM – iaitu;
‘Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap’
– kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa kata lain untuk menyempurnakan maksudnya.

Contoh ayat;
كــَــرُمَ مـُــحـَــمـّـَــدٌ
Karuma Muhammadun
Muhammad
mulia.

Contoh-contoh lain dalam Bahasa Melayu;
Adik baru pulang.
Kawan-kawan saya sedang leka
berbual.
Bayi itu sedang menangis.

Apabila perkataan كــَــرُمَ diubah mengikut wazan فـَــاعـَـل, ia akan menjadi كـَــارَمَ
Perkataan itu telah berubah daripada feel LAZIM menjadi feel MUTA’ADDI

( الـْــمـُــتـَــعـَــدِّى) – AL-MUTA’ADDI – iaitu;
‘Kata kerja aktif transitif’
– menerima awalan meN – dengan atau tanpa akhiran –i dan –kan.
– perlu berjumpa dengan objek (kata nama) secara terus untuk melengkapkan maksudnya.

Contoh ayat;
كـَــارَمَ مـُــحـَــمّـَــدٌ عـَــلـِــيـّـًــا
Kaaroma Muhammadun Aliyyan
Muhammad memuliakan Ali.

Muhammad memuliakan siapa?

Muhammad memuliakan Ali.

Jadi kalau guna wazan yang asal iaitu fa’ula – karuma كــَــرُمَ , ianya tidak tepat.
Perkataan karuma kenalah diubah menjadi kaaroma كـَــارَمَ . Barulah ia ada imbuhan me……….kan.

Contoh-contoh lain;
حـَــســُـنَ – baik, elok حـَــاسـَــنَ – membaiki, memperelokkan.

Contoh-contoh di bawah ini lebih kurang nombor satu juga. Terus terang saya kata katakan, sebenarnya saya kurang reti untuk memberi penerangan berkenaan pelajaran Saraf ini. Justeru itu, saya banyak merujuk kepada rancangan ‘Durus Arabih’ radio IKIM.fm setiap hari Sabtu dan Ahad jam 8.30 pagi.

2. التـّـَــكـْــثـِــيْر – at-takthir (membanyakkan)

Contoh;
كـَــثـُــرَ – banyak كـَــاثـَــرَ – membanyakkan

Contoh ayat;
كـَــاثـَــرْت إ ِحـْــسـَــانـِــى عـَــلـَــيـْــهِ
Kaathartu ihsaanii alaihi
Saya membanyakkan ihsan saya ke atasnya.

Mengapa jadi كـَــاثـَــرْت (kaasartu) pula? Aduh, ni nak kena belajar tasriflah pulak! Tapi saya suka sangat tasrif.

Emmm… macam ni

Anda tentu tahu tentang ‘kata ganti nama diri orang’ bukan?
Kalau Bahasa Melayu ‘kata ganti nama diri orang’ ada tiga bahagian.

1: saya, aku, patik, beta, hamba, kami, kita, ku dan aku.
2: kamu, anda, engkau, kalian, awak, kau, dikau dan saudara.
3. mereka, dia, beliau, ia, baginda dan –nya.

(Ustaz Nasaruddin selalu membincangkan hal ini dalam radio IKIM.fm pada setiap hari Sabtu dan Ahad jam 6.30 pagi) Eh, radio IKIM lagi! ……….

كـَــاثـَــرَ – untuk ‘kata ganti nama diri orang ketiga’ iaitu dia atau هـُــوَ
Jadi, كـَــاثـَــرَ maknanya – dia membanyakkan.

كـَــاثـَــرْت (kaasartu) – untuk ‘kata ganti nama diri orang pertama’ iaitu saya atau أ َنـَــا
Jadi, كـَــاثـَــرْت (kaasartu) maknanya – saya membanyakkan.

Haa…… Nampak tak apa kerja ilmu Saraf ni? Itu yang bengang tu masa sekolah dulu-dulu……. Berbuih-buih mulut nak menghafal………. Sampai keluar asap kepalanya …….

Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huwa kaasaro huma kaasaroo hum kaasaruu hiya kasarot …………oh, seronoknya sekolah!

3. Menggandakan

Contoh ayat;

al-Baqoroh 2:245
al-Baqoroh 2:245

Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.
Surah al-Baqoroh (surah yang ke-2 : ayat 245)

an-Nisa 3:40
an-Nisa' 3:40

Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya (seseorang) sekalipun seberat zarah (debu) dan kalaulah (amal yang seberat zarah) itu amal kebajikan, nescaya akan menggandakannya dan akan memberi, dari sisiNya, pahala yang amat besar.
Surah an-Nisa’ (surah ke-3 : ayat 40)

al-Baqoroh 2:261
al-Baqoroh 2:261

Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya.
Surah al-Baqoroh (surah yang ke-2 : ayat 261)

4. الـْــمـُــوَالاَت : al-muwaalaat (berturut-turut)

Contoh ayat;

تـَــابـَــعَ مـُــحـَــمـّـَــدٌ الـْــقـِــرَاءَة
Taaba’a Muhammadun al-qiroo’ata / Taaba’a Muhammadunil qirooata
Muhammad berturut-turut, sentiasa, selalu membaca.

5. Sentiasa

Contoh ayat;

وَالـَــيـْــت الصـّـَــوْمَ
Waalaitus souma
Saya berturut-turut (sentiasa) berpuasa.

Perkataan وَالـَــيـْــت (waalaitu) pun jangan pening-peninglah kenapa jadi begitu. Ceritanya sama macam كـَــاثـَــرْت (kaasartu) juga. Lain kali kita belajar khusus tentang tasrif ye! InsyaAllah.

6. Perkataan asal.
Terdapat juga perkataan yang menggunakan wazan ini, tetapi ia bukanlah membawa makna;
i. Muta’addi
ii. membanyakkan
iii. menggandakan
iv. berturut-turut
v. sentiasa

Bukan, bukan, bukan.
Oleh itu tiada perubahan makna atau penambahan imbuhan meN………kan.

Contoh;
هـَــاجَــرَhaajaro (berhijrah)
سـَــافـَــرَsaafaro (bermusafir)

Tajuk-tajuk Berkaitan:
1. Kepentingan Mempelajari Ilmu Sorf
2. Pendahuluan عـِـلـْـمُ الصـَّـرْفِ Sorof (i)
3. Pendahuluan عـِـلـْـمُ الصـَّـرْفِ Sorof (ii)
4. Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
5. Wazan / Timbangan / Bentuk / Paten Feel 3 Huruf (Tanpa Huruf Tambahan)
6. COMBINATIONS OF ACTIVE VOICE VERB FORM 1 PATERNS
7. WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin فـَــعـّـَــلَ يـُــفـَــعِـّــلُ تـَــفـْــعـِــيـْــلٌ

Rujukan:
1. Rancangan ‘Durus Arabiah’ Radio Ikim.fm
2. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٧-٨
3. علم صرف دان نحو. ڤيرق: ڤرچيتقن ڤوستاك مودا. موك سورت: ٢٥-٢٨
4. quranexplorer
5. Transliteration
6. N.A. Salleh. 2009. Cara Mudah Mengenal Pasti Kesalahan Lazim dalam Bahasa Melayu. Selangor Darul Ehsan: Perintis Books Sdn. Bhd.

Scroll to Top