Print Friendly, PDF & Email
Cara Mendapat Kasih Sayang Allah SWT

عَــنْ أ َبـِـى هُـرَيْــرَة َ رَضِـــيَ اللهُ عَــنـْـهُ

قـَـالَ رَسُـــولُ اللهِ صَلـَّــــى اللهُ عَـــلـَــيـْــهِ وَسَــلـَّـــمَ

إ ِن َّ اللهَ عَـــز َّ وَجَـــلَّ قـَـالَ

مَـــن ْ عَــادَى لـِـــى وَلـِـــيـّـًا، فـَـقـَـدْ آذ َنـْــتـُــهُ بـِـالـْـحَـــرْب

وَمـَـا تـَـقـَــرَّبَ إ ِلـَـيَّ

عَــبـْــدِى بـِــشـَــيْءٍ أ َحـَــبَّ إ ِلـَــىَّ

مِـمـَّــا افـْتـَــرَضـْــتَ عـَــلـَــيـْــهِ

وَمـَــا يـَــز َالُ عـَــبـْــدِى يـَـتـَـقـَـرَّب إ ِلـَــيَّ

بـِــالنـَّــوَافـِــلِ حَتَّى أ ُحـِــبـُّــهُ

فـَــإ ِذ َا أ َحـْــبَـبـْــتـُــهُ، كـُــنـْــت

سـَــمـْــعـَــهُ الـَّــذِى يـَــسـْــمـَــعُ بـِــهِ

وَبـَــصـَــرَهُ الـَّــذِى يـُــبـْــصـِــرُ بـِــهِ

وَيـَــدَهُ الـَّتـِـى يـَـبـْـطِــش ُ بـِــهـَــا

وَرِجـْــلـَــهُ الـَّــتـِــى يـَــمـْـشـِــى بـِــهـَــا

وَإ ِن سـَــأ َلـَــنـِــى لأُعـْــطـِــيَــنـَّــهُ

وَلـَــئـِــن ِ اسـْــتـَــعـَــاذَنـِــى لأ ُعـِــيـذ َنـَّــهُ

وَمـَــا تـَــرَدَّدْت ُ عـَــنْ شـَــيْءٍ أ َنـَــا فـَــاعـِــلـُــهُ تـَــرَدُّدِى

عـَـن ْ نـَــفـْــس ِ عـَــبـْــدِى الـْــمـُــؤْمـِـن يـَـكـْرَهُ الـْــمـَوْت

وَأ َنـَــا أ َكـْــرَهُ مَــسَــاءَتـَــهُ

رواه البخارى

Maksudnya:

Daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w telah bersabda: Sesungguhnya Allah ‘Azza waJalla berfirman:

“Sesiapa yang memusuhi seseorang wali Aku maka sesungguhnya Aku isytiharkan perang terhadapnya.

Tidak ada satu perbuatan taqarrub (mendekatkan diri) kepadaKu oleh hambaKu yang lebih Aku cintai selain daripada kewajipan-kewajipan yang Aku fardhukan ke atasnya.

HambaKu akan terus (beramal) menghampirkan diri kepada Aku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga Aku mencintainya.

Apabila Aku sudah mencintainya maka aku (menjadikan) pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memukul dan kakinya yang dengannya dia berjalan.

Jika dia memohon (sesuatu) daripada Aku nescaya aku berikannya, dan jika dia memohon perlindungan Aku (daripada sesuatu) nescaya akan aku lindunginya.

Aku tidak ragu daripada sesuatu yang Aku lakukan sepertimana Aku ragu (hendak mengambil) nyawa hamba Aku yang mukmin di mana dia membenci maut sedang Aku tidak suka menyakitinya.”

hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari

****************************************************************

عَــنْ أ َبـِـى هُـرَيْــرَة َ رَضِـــيَ اللهُ عَــنـْـهُ، قـَـالَ رَسُـــولُ اللهِ صَلـَّــــى اللهُ عَـــلـَــيـْــهِ وَسَــلـَّـــمَ

Daripada Abu Hurairah r.a, sabda Rasulullah s.a.w:

إ ِن َّ اللهَ عَـــز َّ وَجَـــلَّ قـَـالَ

Sesungguhnya Allah ‘Azza waJalla berfirman:

مَـــن ْ عَــادَى لـِـــى وَلـِـــيـًا، فـَـقـَـدْ آذ َنـْــتـُــهُ بـِـالـْـحَـــرْب

“Sesiapa yang memusuhi seseorang wali Aku maka sesungguhnya Aku isytiharkan perang terhadapnya.

وَمـَـا تـَـقـَــرَّبَ إ ِلـَـيَّ عَــبـْــدِى بـِــشـَــيْءٍ أ َحـَــبَّ إ ِلـَــىَّ مِـمـَّــا افـْتـَــرَضـْــت ُ عـَــلـَــيـْــهِ

Tidak ada satu perbuatan taqarrub (mendekatkan diri) kepadaKu oleh hambaKu yang lebih Aku cintai selain daripada kewajipan-kewajipan yang Aku fardhukan ke atasnya

وَمـَــا يـَــز َالُ عـَــبـْــدِى يـَـتـَـقـَـرَّب ُ إ ِلـَــيَّ بـِــالنـَّــوَافـِــل ِ حَــتـَّى أ ُحـِــبـُّــهُ

HambaKu akan terus (beramal) menghampirkan diri kepada Aku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga Aku mencintainya.

فـَــإ ِذ َا أ َحـْــبَـبـْــتـُــهُ، كـُــنـْــت ُ سـَــمـْــعـَــهُ الـَّــذِى يـَــسـْــمـَــعُ بـِــهِ

Apabila Aku sudah mencintainya maka aku (menjadikan) pendengarannya yang dengannya dia mendengar

وَبـَــصـَــرَهُ الـَّــذِى يـُــبـْــصـِــرُ بـِــهِ

penglihatannya yang dengannya dia melihat

وَيـَــدَهُ الـَّتـِــى يـَـبـْـطِــش ُ بـِــهـَــا

tangannya yang dengannya dia memukul

وَر ِجـْــلـَــهُ الـَّــتـِــى يـَــمـْـشـِــى بـِــهـَــا

dan kakinya yang dengannya dia berjalan.

وَإ ِن سـَــأ َلـَــنـِــى لأ ُعـْــطـِــيَــنـَّــهُ

Jika dia memohon (sesuatu) daripada Aku nescaya aku berikannya,

وَلـَــئـِــن ِ اسـْــتـَــعـَــاذ َنـِــى لأ ُعـِــيـذ َنـَّــهُ

dan jika dia memohon perlindungan Aku (daripada sesuatu) nescaya akan aku lindunginya.

وَمـَــا تـَــرَدَّدْت ُ عـَــنْ شـَــيْءٍ أ َنـَــا فـَــاعـِــلـُــهُ تـَــرَدُّدِى عـَـن ْ نـَــفـْــس ِ عـَــبـْــدِى الـْــمـُــؤْمـِـن

Aku tidak ragu daripada sesuatu yang Aku lakukan sepertimana Aku ragu (hendak mengambil) nyawa hamba Aku yang mukmin

يـَــكـْــرَهُ الـْــمـَــوْت

di mana dia membenci maut

وَأ َنـَــا أ َكـْــرَهُ مَــسَــاءَتـَــهُ

sedang Aku tidak suka menyakitinya

رواه البخارى

hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari

Rujukan:
Ezzeddin Ibrahim (diterjemah oleh) Ustaz Mohd. Khir Hj. Yaacob. 1985. HADIS QUDSI 40 IMAM NAWAWI. Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam Malaysia. m.s 62-63

4 Responses

  1. Pingback: Dialog Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan (Proton, Kem. Pelajaran) | ArabMykrk.com