DOA : Ketika Kesempitan Hidup

Print Friendly, PDF & Email

Doa Ketika Kesempitan Hidup

عـَــن ْ ابـْــن ِ عـُــمـَــر رَضـِــىَ اللهُ عـَــنـْــهُـمَــا عـَـن ِ النـَّــبـِــىِّ صـَــلـَّــى اللهُ عـَــلـَــيـْــهِ وَسـَــلـَّــمَ قـَــالَ : مـَــا يـَــمـْــنـَــعُ أ َحـَــدَكـُــمْ إ ِذ َا عـَــسـَــرَ عـَــلـَــيـْــهِ أ َمـْــرٌ مـَــعـِــيـْــشـَــتـَـهُ أ َن ْ يـَــقـُــولَ إ ِذ َا خـَــرَجَ مـِــن ْ بـَــيـْــتِـهِ
بـِــسـْــم ِ اللهِ عـَــلـَــى نـَــفـْــسـِــى وَعـَــلـَــى مـَــالـِــى وَدِيــنـِــى. اللهُــمَّ رَضـِّـــنـِــى بـِــقـَــضـَــائِــك َ، وَبـَــارِكْ لـِــى فـِــيْــمـَــا قـُــدِّرَ حـَــتـَّــى
لاَ أ ُحـِــبّ ُ تـَــعـْــجـِــيـْــلَ مـَــا
أ َخـَّــرْت َ وَلاَ تـَــأ ْخـِــيرَ مـَــا عـَــجـَّــلـْــتَ

رواهُ ابن السني رضى الله عنه

Daripada Ibnu Umar r.a. daripada Nabi s.a.w sabdanya,

“Apakah yang menghalang kamu apabila menghadapi kesukaran di dalam kehidupannya untuk mengucapkan ketika keluar daripada rumahnya:
بـِــسـْــم ِ اللهِ عـَــلـَــى نـَــفـْــسـِــى وَعـَــلـَــى مـَــالـِــى وَدِيــنـِــى. اللهُــمَّ رَضـِّـــنـِــى بـِــقـَــضـَــائِــك َ، وَبـَــارِكْ لـِــى فـِــيْــمـَــا قـُــدِّرَ حـَــتـَّــى لاَ أ ُحـِــبّ ُ تـَــعـْــجـِــيـْــلَ مـَــا أَخـَّــرْت َ وَلاَ تـَــأ ْخـِــيرَ مـَــا عـَــجـَّــلـْــتَ

Maksudnya “Dengan nama Allah ke atas diriku, hartaku dan agamaku. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku seorang yang reda dengan ketentuanMu dan berkatilah aku pada apa yang telah kau takdirkan untukku sehingga aku tidak cenderung untuk mengingini segera apa yang Kau lewatkan dan tidak menginginkankan sesuatu lambat terhadap apa yang telah Kau segerakan.”

(Hadith riwayat ibnu Sunni r.a)

Rujukan:
1. Dr. Amran Kasimin & Dato’ Dr. Haron Din. 1997. DOA DAN RAWATAN PENYAKIT (ii). Kuala Lumpur : Percetakan Watan Sdn. Bhd. m.s 84-85
2. ‘Tafsirul Qur’an’ Radio IKIM.FM

1 thought on “DOA : Ketika Kesempitan Hidup”

  1. Pingback: Tanggungjawab Ibu (1) | ArabMykrk.com

Comments are closed.

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top