HADITH: Maaf Dan Mengabaikan Orang Yang Kurang Cerdik

Print Friendly, PDF & Email
Maaf dan mengabaikan orang yang kurang cerdik
عَنْ أ َنـَـس ٍ رَضِىَ الـلَّهُ عَـنـْـهُ قــَالَ : كـُنـْـتُ أ َمْشـِـى مَعَ رَسُول ِ اللَّهِ صـَـلـَّى اللَّهُ عَلـَـيْهِ وَسَــلـَّــمَ وَعَـلـَـيْهِ بُرْدٌ نـَـجْرَانِـــيّ ٌ غـَـلـِـيظ ُ الـْـحَاشِيَةِ فـَـأ َدْرَكَـــهُ أ َعْرَابـِـيٌٌّ فـَجَبَذ َهُ بـِـرِدَائِهِ جَبْذ َة ً شـَـدِدَة ً، فـَـنـَـظـَرْتُ إلـَى صـَفـْحَةِ عَاتِق ِ النـَّبـِىِّ صَلـَّى اللَّهُ عَلـَيْهِ وَسَـلَّـم وَقـَـدْ أ َثـَّـرَتْ بـِـهَا حَـاشـِـيَة ُ الـْـبُرْدِ مِنْ شـِـدَّةِ جَبْذ َتِهِ ثـُـمَّ قـَالَ : يـَـا مُـحـَـمَّـدُ، مُرْ لـِى مِنْ مـَـال ِ اللَّهِ الَّذِى عِـنـْـدَكَ فـَـالـْـتَفـَـتَ إلـَـيـْـهِ فـَـضـَـحِكَ ثـُـمَّ أ َمَرَ لـَـهُ بـِـعِطـَاءٍ

 


مُتـَّـفـَـقٌ عَـلـَـيْهِ

 

Daripada Anas r.a berkata: Tatkala saya berjalan bersama-sama Nabi s.a.w sedang Nabi memakai selendang Najran yang tebal, tiba-tiba bertemu seorang Badwi (orang Arab dusun) lalu menarik serban itu sekuat-kuatnya. Maka aku melihat pada leher Nabi s.a.w – berbekas pada leher Nabi akibat rentapan tersebut. Kemudian Badwi itu berkata: Hai Muhammad, berikan kepadaku dari harta Allah yang ada padamu. Maka Rasulullah s.a.w. menoleh kepada Badwi itu sambil tersenyum, kemudian Nabi menyuruh pembantunya untuk memberikan kepada Badwi itu permintaannya.
(Hadith muttafaq ‘alaih)

*******************************************************************

عَنْ أ َنـَـس ٍ رَضِىَ الـلَّهُ عَـنـْـهُ قــَالَ
Daripada Anas r.a berkata
كـُنـْـتُ أ َمْشـِـى مَعَ رَسُول ِ اللَّهِ صـَـلـَّى اللَّهُ عَلـَـيْهِ وَسَــلـَّــمَ
Tatkala saya berjalan bersama-sama Nabi s.a.w
وَعَـلـَـيْهِ بُرْدٌ نـَـجْرَانِـــيّ ٌغـَـلـِـيظ ُ الـْـحَاشِيَةِ
sedang Nabi memakai selendang Najran yang tebal,
فـَـأ َدْرَكَـــهُ أ َعْرَابـِـيٌٌّ
tiba-tiba bertemu seorang Badwi (orang Arab dusun)
فـَجَبَذ َهُ بـِـر ِدَائِهِ جَبْذ َة ً شـَـدِدَة
lalu menarik serban itu sekuat-kuatnya
فـَـنـَـظـَرْتُ إلـَى صـَفـْحَةِ عَاتِق النـَّبـِىِّ صَلـَّى اللَّهُ عَلـَيْهِ وَسَـلَّـمَ
Maka aku melihat pada leher Nabi s.a.w
وَقـَـدْ أ َثـَّـرَتْ بـِـهَا حَـاشـِـيَة ُ الـْـبُرْدِ مِنْ شـِـدَّةِ جَبْذ َتِهِ
– berbekas pada leher Nabi akibat rentapan tersebut.
ثـُـمَّ قـَالَ
Kemudian Badwi itu berkata:
يـَـا مُـحـَـمَّـدُ مُرْ لـِى
Hai Muhammad, berikan kepadaku
مِنْ مـَـال ِ اللَّهِ الَّذِى عِـنـْـدَكَ
dari harta Allah yang ada padamu.
فـَـالـْـتـَــفـَـتَ إلـَـيـْـهِ فـَـضـَـحِكَ
Maka Rasulullah s.a.w. menoleh kepada Badwi itu sambil tersenyum,
ثـُـمَّ أ َمَرَ لـَـهُ بـِـعِطـَاءٍ
kemudian Nabi menyuruh pembantunya untuk memberikan kepada Badwi itu permintaannya
مُتـَّـفـَـقٌ عَـلـَـيْهِ
(Hadith muttafaq ‘alaih)

 

Rujukan:
H. Salim Bahreisi. 1977. Terjemahan Riadus Solihin Jilid 1. Bandung: P.T. Al-Ma’arif. m.s 520 hadith 3

1 thought on “HADITH: Maaf Dan Mengabaikan Orang Yang Kurang Cerdik”

  1. Pingback: MUNTAKHAB AHADITH: BAHAGIAN KETIGA – ILMU DAN ZIKIR / Doa-doa Dan Zikir Daripada Rasulullah s.a.w - Hadith 246 | ArabMykrk.com

Comments are closed.

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top