MIMPI BURUK

Print Friendly, PDF & Email

“Jika salah seorang kamu melihat dalam mimpi sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kiri tiga kali (isyarat saja, nanti mare pulak orang sebelah – kalau ada) kemudian mintalah perlindungan dengan Allah dari gangguan syaitan (A’UUZUBILLAAHIMINASY SYAITHOONIR ROJIIM) tiga kali lalu ubahlah kedudukan baring kamu ke sebelah lain (kalau masa mimpi tadi miring ke kiri, ubahlah ke kanan pula dan sebaliknya).”

Perawi Hadith:
• Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i daripada Jabir r.a.
• Al-Bukhari daripada Abu Sa’id Al-Khudri, bahawa beliau telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, “Jika salah seorang kamu mimpi yang menyenangkan, itu dari Allah maka pujilah Alhamdulillah (ucapkan Alhamdulillaah) dan ceritakanlah kepada orang lain. Jika mimpinya bukan demikian iaitu mimpi buruk, itu daripada syaitan maka berlindunglah dengan Allah dan jangan ceritakan kepada orang lain nescaya mimpi itu tidak membahayakan.”
• Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan pula dengan lafaz yang agak berlainan.

Sababul Wurud (sebab hadith ini):
Jabir bin Abdullah r.a. telah meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah s.a.w. lalu mengadu, “Ya Rasulullah, aku telah melihat dalam mimpiku bahawa kepalaku patah dan aku mengikutinya.”
Rasulullah s.a.w bersabda, “Itu dari syaitan. Jika salah seorang kamu melihat dalam mimpi…….. dan seterusnya.”

Keterangan:
Jika seseorang bermimpi buruk, meludahlah ke kiri sebagai pernyataan tidak senang sekaligus mengusir syaitan. Kemudian mintalah perlindungan Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Mimpi buruk disebut juga “hulmun”. Rasulullah s.a.w. memberitahu ru’ya dari Allah dan ‘hulmun’ dari syaitan.

Rujukan:
(Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi. 1997. Asbabul Wurud Jilid 1. Kuala Lumpur: Penerbit Edaran Kalam. m.s 122)

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top