Print Friendly, PDF & Email

Lailatul Qadr 7
Lailatul Qadr 7


7. Hazrat ‘Aishah رضي الله عنها berkata, “Ya Rasulullah! Beritahulah kepada saya sekiranya saya tahu malam manakah Lailatul Qadr, apakah doa yang sepatutnya saya pohon?”

Baginda صلى الله عليه وسلم bersabda, “Katakanlah:

اللهـُــمّ َ إ ِنـّـَـكَ عـَــفـُــوّ ٌ تـُــحـِــبّ ُ الـْـعـَــفـْــوَ فـَــاعـْـفُ عـَــنـِّـى

“Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dan Engkau sukakan pengampunan maka ampunilah daku.”

(Hadith riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan at-Turmuzi dan disahihkannya sebagaimana dalam al-Misykah)

Sumber: Shaikhul Hadith Hazrat Maulana Muhammad Zakariyya rah. (Terjemahan Ustaz Muhammad Razif bin ‘Abd. Wahab). 1999. FADHILAT RAMADHAN. Kuala Lumpur: Era Ilmu Sdn. Bhd. m.s 84-85