RAMADHAN: Apakah Tiga Doa Yang Nabi S.A.W Aminkan?

Print Friendly, PDF & Email
 Tiga Doa Jibra’il Yang Nabi SAW. Aminkan
Nabi SAW mengaminkan tiga doa Jibrail a.s

3. Daripada Hazrat Ka’ab Bin ‘Ujrah رضي الله عنه beliau berkata bahawa Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah bersabda “Hadirlah ke mimbar!”
Maka kami pun telah hadir. Apabila Baginda naik satu anak tangga mimbar, Baginda berkata “Amin”

dan apabila Baginda naik tangga yang kedua, baginda berkata “Amin”

dan apabila naik anak tangga yang ketiga Baginda berkata “Amin”.

Apabila Baginda turun, kami telah bertanya “Ya Rasulullah! Hari ini sesungguhnya kami mendengar dari Tuan sesuatu yang belum pernah kami dengar.”

Baginda bersabda “Sesungguhnya Jibrail telah muncul kepadaku dan berkata “Binasalah dia yang mendapati Ramadhan belum juga diampunkan.” Maka aku berkata “Amin”.

Apabila aku naik anak tangga yang kedua dia berkata “Binasalah dia yang apabila engkau disebutkan di depannya, tidak pula dia menselawatimu.” Aku juga berkata “Amin”

dan apabila aku naik anak tangga yang ketiga dia berkata “Binasalah dia yang mendapati kedua ibu-bapanya atau salah seorang daripada mereka berdua telah tua tetapi mereka tidak menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam syurga.” Aku berkata “Amin”.

(Hadith riwayat Hakim – dia berkata isnadnya sahih – at-Targhib, as-Sakhawi berkata diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Thiqotnya dan disahihkannya,

at-Tabrani dalam al-Kabir, al-Bukhari dalam ‘berbuat baik kepada ibu-bapa’, al-Baihaqi dalam asy-Syu’ab,

selain daripada mereka perawinya orang-orang yang dipercayai / kukuh,

riwayat at-Tirmizi daripada Abu Hurairah رضي الله عنه dalam hadith yang lebih kurang sama,

Ibnu Hajar berkata -ada banyak hadith yang semakna dengan hadith ini- sebagaimana dalam al-Mirqot)

 

Sumber: Shaikhul Hadith Hazrat Maulana Muhammad Zakariyya rah. (Terjemahan Ustaz Muhammad Razif bin ‘Abd. Wahab). 1999. FADHILAT RAMADHAN. Kuala Lumpur: Era Ilmu Sdn. Bhd. m.s 24-25

 

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top