Print Friendly, PDF & Email
Allah Gembira Menerima Hamba-Nya Bertaubat
Allah Gembira Menerima Hamba-Nya Bertaubat

Sayyidina Anas bin Malik r.a. berkata: Bersabda Rasulullah SAW,

“Sesungguhnya Allah lebih suka menerima taubat seorang hamba-Nya, melebihi kesenangan seseorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba,

untanya yang telah hilang daripadanya di tengah hutan.”

(Bukhari, Muslim)

Dalam riwayat Muslim: “Sungguh Allah SWT lebih suka menerima taubat seseorang hamba-Nya, melebihi dari kesenangan orang yang berkenderaan di hutan, kemudian hilang daripadanya,

sedangkan kenderaan itu penuh dengan bekal makanan dan minumannya, sehingga ia patah harapan untuk mendapatkannya kembali.

Lalu dia duduk di bawah pohon dengan kecewa dan putus asa.

Tiba-tiba ketika dia bangun dari tidurnya, kenderaannya telah ada kembali di hadapannya lengkap dengan bekalan,

maka segera ia pegang kendalinya sambil berkata, “Ya Allah Engkau hambaku, dan Aku Tuhan-Mu.”

(Terlanjur / keliru lidahnya kerana sangat gembira.)”

*** Sepatutnya dia berkata, “Ya Allah Engkau Tuhanku dan Aku hamba-Mu.”

Tetapi tersasul lidahnya sebagaimana di atas itu.

Maka Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba-Nya melebihi kegembiraan orang yang menemukan kembali harapannya itu.

Rujukan: Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN 1. Bandung: PT ALMA’ARIF. m.s 25 – 26

Taubat versi B. Arab dan B. Inggeris:

Hadis ini di fb: https://www.facebook.com/hadith.nabi (klik)