TEKNIK BERKESAN UNTUK MENGHAFAL AL-QUR’AN (SIRI 4)

Print Friendly, PDF & Email

BAGAIMANA CARA MEMBEZAKAN ANTARA BACAAN YANG MUTASYABIH (MIRIP) DALAM AL-QUR
quran Pictures, Images and Photos

BAGAIMANA CARA MEMBEZAKAN ANTARA BACAAN YANG MUTASYABIH (MIRIP) DALAM AL-QUR’AN?

Cara terbaik untuk membezakan antara bacaan yang hampir sama (mutasyabih) adalah dengan cara membuka mushaf lalu bandingkan antara kedua ayat tersebut dan cermatilah perbezaan antara keduanya. Kemudian buatlah tanda untuk membezakan antara keduanya.

Di samping itu, ketika anda melakukan muraja’ah (ulangan) hafalan perhatikan perbezaan tersebut dan ulangilah secara terus menerus sehingga anda berjaya mengingatinya dengan baik dan hafalan anda menjadi kuat (mutqin).

Akan bersambung dengan tajuk (akhir): KAEDAH DAN KETENTUAN MENGHAFAL

Sumber:

1. Dr. Abdul Muhsin Al Qasim (Imam dan Khatib Masjid Nabawi). Terjemahan: Team Indonesia – Abu Ziyad. 1428 H -2007. CARA PRAKTIS MENGHAFAL AL-QUR’AN (أسهل طريقة لحفظ القرءان الكريم). Riyadh : المكتب التعاون للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1 thought on “TEKNIK BERKESAN UNTUK MENGHAFAL AL-QUR’AN (SIRI 4)”

  1. Pingback: TEKNIK BERKESAN UNTUK MENGHAFAL AL-QUR’AN (SIRI 3) | ArabMykrk.com

Comments are closed.

Share/Save
Share/Save
Scroll to Top