Siapakah Yang Layak Kita Undi?


Telah dikeluarkan oleh Ibnu Asakir daripada Asim katanya:
Abu Bakar ra telah mengumpulkan orang ramai sewaktu beliau sedang sakit. Beliau telah menyuruh orang membawanya ke mimbar. Itulah khutbah yang terakhir yang telah dilakukannya. Beliau telah memuji Allah SWT dan berkata:

Wahai kaum muslimin! Janganlah kamu sibuk dengan urusan dunia dan janganlah terfitnah olehnya lantaran kecantikan zahirnya. Utamakanlah kehidupan akhirat dari kehidupan dunia dan sentiasalah cintakan kehidupan akhirat di

Kepimpinan Saidina Umar r.a Pada Zaman Kegemilangan Islam

1. Dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Hakam daripada Abu Soleh Al-Ghifari katanya: “Amru bin Al-‘As telah menulis sepucuk surat kepada Umar bin Al-Khattab r.a.: “Sesungguhnya kami telah menyiapkan rancangan untuk membina sebuah rumah untuk kamu berhampiran dengan masjid jamek.”

Kemudian Umar r.a. menulis jawapan surat Amru bin Al-‘As. Beliau menulis: “Sesungguhnya aku adalah seorang lelaki biasa dari tanah Hijaz di mana rumahnya mestilah berada di tengah-tengah kota.” Maka Umar

Siapakah Yang Selamat (Dari Azab Allah) Akibat Perlantikan dirinya Sebagai Amir / Pemimpin?

Dikeluarkan oleh At-Tabrani daripada Abu Wail Shaqiq bin Salamah sesungguhnya Umar bin Al-Khattab r.a telah melantik Bashar bin Asim r.a untuk memungut zakat penduduk Hawazin. Bashar telah melewat-lewatkan pemergiannya lalu beliau telah ditemui oleh Umar r.a.

Umar r.a telah bertanya kepadanya: “Apakah yang menyebabkan kamu terlambat? Adakah kamu tidak mendengar dan taat kepada arahan kami?” Bashar berkata: “Tidak, melainkan aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang menjadi

Amalan Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar r.anhuma dalam kegelapan malam


Dikeluarkan oleh Al-Khotib daripada Solih Alghifari sesungguhnya Umar bin Al-Khattab r.a. sering menziarahi seorang wanita tua yang buta di luar Madinah pada waktu malam. Beliau akan mengangkat air untuk wanita tua itu dan berkhidmat bagi memenuhi keperluan wanita itu. Walau bagaimanapun, setiap kali beliau pergi ke rumah wanita tua itu, beliau mendapati bahawa seseorang yang lain telah mendahului dalam berkhidmat untuk wanita itu. Beliau telah datang ke rumah wanita

Hak-hak Rakyat Ke atas Amir (Pemimpin)


Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi daripada Al-Aswad katanya: “Tatkala satu rombongan datang menemui Umar r.a., Umar pun bertanyakan mengenai amir mereka: “Adakah beliau menziarahi orang yang sakit? Adakah beliau menghulurkan bantuan kepada hamba yang dalam kesusahan? Apakah yang dilakukannya apabila orang datang berjumpa dengannya?” Jika mereka menjawab bahawa amir mereka tidak melakukan walaupun satu sebagaimana soalan-soalan Umar tersebut, Umar akan memecat mereka.”

Sebagaimana dalam Al-Kanz. Dikeluarkan oleh At-Tibri daripada Aswad