صرف/SARAF/SORF: Tasrif : Dhomir dan Jawapan Latihan

Soalan Latihan:
Isi tempat kosong (garisan berwarna merah) dengan kata ganti nama yang sesuai:
Jawapan Latihan:
Rujukan:
1. Hj. Muhammad Roihan asbullah M.A. 2002. Perbualan BAHASA ARAB Untuk Peringkat Rendah & Menengah. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada. m.s: 16 – 18

صرف/SARAF/SORF: Tasrif : Pendahuluan, Dhomir dan Latihan

Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah سبحانه وتعالى kerana mempertemukan kita lagi dalam pelajaran Sorf.
Maaf, ia sepatutnya diterbitkan sejak semalam lagi. Namun beginilah saya, bagi pelajaran Nahu dan Sorf, saya memerlukan masa yang agak panjang bagi menyiapkannya atas beberapa sebab;
i. Pada hemat saya, teknik pembelajaran yang ala-ala kitab kuning yang berorientasikan teks dakwat hitam yang berjela-jela perlu diwarnai dan diberi sentuhan yang lebih menyegarkan