arab

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: دَائـِـمًا : selalu : sentiasa : always

دَائـِـمًا selalu: sentiasa : always
(Situasi 1: Hendak Berpisah Kerana Bermusafir)
PERBUALAN SESAMA LELAKI:
* سـَــأ ُسـَــافِــرُ غـَــدًا. لاَ أ َدْر ِى مـَــتـَــى أ َرْجـِــعُ
Sa’usaafiru ghodan. Laa adrii mataa arji’u.
Saya akan bermusafir esok. Saya tak tahu bila akan balik.
# أ َرْجـُـو أ َلاّ َ تـَــنـْــسـَــانـِــى هـُـنـَـاكَ
Arjuu allaa tansaanii hunaaka.
Saya harap awak tidak lupa saya di

نحو/NAHU: Tanda-tanda Isim

Assalamualaikum, pada pelajaran sebelum ini kita telah pelajari tentang isim yang boleh berubah-ubah (isim mutasarrif) dan isim yang kekal tidak boleh berubah baris mahupun bentuknya dalam apa jua keadaan (isim ghair mutasarrif).
Pada kali ini kita kenali pula apakah tanda-tanda sesuatu perkataan itu dikategorikan sebagai ‘ISIM’ mutasarrif.
Berdasarkan jadual di atas, tanda-tanda isim ada 5.
1. Jar – antara tanda jar / majrur ialah baris

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Sampai Sekarang, Mencari Kawan

حـَـتـّـَى الآنَ sampai sekarang (Situasi 1: Mencari Kawan Kerana Mesyuarat)
PERBUALAN SESAMA LELAKI:
* أ َيـْــنَ أ َنـْــت َ، لـِــمـَــاذ َا لـَــمْ تـَــصـِــلْ حـَــتـّـَــى الآن َ؟
Aina anta, Limaza lam tasil hattal aana?
* Awak di mana, Kenapa belum tiba sampai sekarang?
# أ َنـَــا فـِــى الطـّـَــر ِيق
Ana fit toriiqi.
# Saya dalam perjalanan (on the way)

Dialog Asas : الـْــوَظـِــيـفـَــة: Pekerjaan (Proton, Kem. Pelajaran)

أ َيـْــنَ تـَــتـَــوَظـّـَـفُ يـَـا عـُــمـَــر؟ &
aina tatawazzofu ya Umar?
& Di manakah awak bekerja hai Umar?
أ َتـَــوَظـّـَــفُ فـِــى شـِــرْكـَــةِ بُــرُوتـُــونَ @
atawazzofu fii syirkati buruutuun
@ Saya bekerja di syarikat Proton.
أ َيـْــنَ مـَـقـَــرّ ُهـَــا؟ &
aina maqorruha?
& Di manakah tempatnya (pejabatnya)?
مـَـقـَــرّ ُهـَــا فـِــى شـَــاه عـَــالـَــمْ @
maqorruhaa fii Shah Alam
@ Tempatnya (pejabatnya di Shah Alam.
وَأ َيـْــنَ

Scroll to Top