asas

Perbualan Bahasa Arab Asas: Umur

Assalamualaikum. Post kali ini adalah kategori post yang mendapat ranking tertinggi di dalam blog ini. (Kategori ‘KOMUNIKASI & DIALOG ASAS’ + ‘BAHASA URDHU’) Sebenarnya saya kurang pasti apa yang kalian minat sangat dalam post-post sebelum ini. Sebelum itu saya memohon berbanyak-banyak kemaafan kerana tahun ini nampaknya saya tidak dapat menepati jadual yang tertera bagi menghormati permintaan ‘doktor peribadi’ saya yang amat prihatin itu………Jom kita belajar……..

* كـَــمْ سـَــنـَــة ً عـُــمـْــرُكَ يـَــا عـَــبـّـَــاسُ؟
Kam sanatan umruka ya Abbaasu (Abbas)?
* Berapa tahunkah umur awak hai Abbas?

# عـُــمـْــر ِى اثـْــنـَــان ِ وَعـِــشـْــرُوْن َ سـَــنـَــًة
Umriith nataani wa isyruuna sanatan (sanah).
# Umur saya 22 tahun.

* هـَــلْ أ َنـْــت َ أ َكـْــبـَــرُ عـُــمـْــرًا فـِــى أ ُسـْــرَتـِــكَ؟
Hal anta akbaru umron fii usrotika (usrotik)?
* Apakah awak yang paling tua dalam keluarga awak?

# لاَ، إ ِنـّـَــمـَــا أ َنـَــا أ َصـْــغـَــرُهـُــمْ
La, innamaa ana asghoruhum.
# Tidak, sesungguhnya saya adalah yang paling muda.

* مـَــن ْ أ َكـْــبـَــرُكـُــمْ بـَــعـْــدَ وَالـِــدَيـْــكـُــمْ؟
Man akbarukum ba’da waalidaikum?
* Siapakah yang paling tua sesudah orang tua kalian?

# أ ُخـْــتـَــنـَــا عـَــز ِيـْــز َة ُ أ َكـْــبـَــرُنـَــا بـَــعـْــدَ وَالـِــدَيـْــنـَــا
Ukhtanaa Aziizatu akbarunaa ba’da waalidainaa.
# Kakak kami Azizah adalah yang paling tua di antara kami setelah kedua orang tua kami.

* مـَــتـَــى مـِــيـْــلاَدُكَ؟
Mataa miilaaduka (miilaaduk)?
* Bilakah hari kelahiran awak?

# مـِــيـْــلاَدِى عـَــامُ سـَــبـْــع ٍ وَسـِــتـِّــيـْــنَ وَتـِــسـْــعِــمـِــائَــةٍ وَأ َلـْــفٍ / عـَــامُ أ َلـْــفٍ وَتـِــسـْــعِــمـِــائَــةٍ وَسـَــبـْــع ٍ وَسـِــتِّــيـْــنَ
Miilaadii ‘aamu sab’inn wa sittiina wa tis’i mi’atin wa alfin (alf) /
‘aamu alfin wa tis’i mi’atin wa sab’in wasittiina (sittiin)

Kelahiran saya adalah pada tahun 1967.

BAHASA URDHU:

Rahem karne wale aad nipar Allah Taala rahem farmatehe.

Allah Taala mengasihi orang yang mengasihi sesama manusia.

Jo sheks dunya me kisi ki parda posi karta he Allah Taala dunya or akhirat mo iski parda posi karti he.

Barangsiapa menutup aib seseorang muslim, Allah Taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 18-19.
2. Bahasa Urdhu – Abdullah Bai – Mumbai

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Contoh-contoh Alif Mamdudah

Tanda Mu'annath - Alif Mamdudah
Tanda Mu'annath - Alif Mamdudah

Berikut saya kemukakan pula wazan-wazan serta contoh-contoh alif mamdudah iaitu huruf alif yang terletak di akhir sesuatu perkataan diikuti dengan huruf hamzah. Jika anda menjumpai perkataan-perkataan sebegini, sudah pasti ianya mu’annath / perempuan /betina. Mungkin anda merasa ianya terlalu banyak atau mendalam. Jika demikian anggap saja ianya sebagai ‘pengayaan’.

Objektif saya ialah di akhir pelajaran 3 ini nanti, anda akan dapat menjawab soalan-soalan yng diberi dengan mudah atau ‘macam makan kacanglah!’. Kalau kurang enjoy juga apa kata dalam pelajaran Nahu minggu 1 ini saya beri teka-teki. Tapi sorrylah blog ini memang diset untuk ‘sehala’ saja atas sebab-sebab yang hanya Allah dan tuan rumah saja yang tahu.

Jawapannya akan diberi pada pelajaran Nahu minggu terakhir, insyaAllah. Ok? Belajar kena happy!

Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah

Nota di atas diringkaskan menjadi syair di bawah ini yang terdapat dalam rujukan no. 1.
syair alif mamdudah
Soalan Teka-teki:
Bila panas ia bertempik,
memberi amaran kepada manusia,
penumpangnya memekik-mekik,
minta dicampur dengan gula.

Jawapan teka-teki

Tamrin / Latihan

Rujukan:
1. جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمهما الله شرح ابن عقيل على اللالفية سنقافوره وفينغ مكــــتبة ومطبعة سليمان مرعى . موك سورت: ١٧٢
2.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
3.

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Contoh-contoh Alif Maqsurah

Tanda Mu'annath - Alif Maqsurah
Tanda Mu'annath - Alif Maqsurah

Dalam pelajaran Nahu kali ini, kita fokus kepada contoh-contoh alif maqsurah beserta wazannya sekali. Dah nama blog ni Belajar B.Arab ala sekolah pondok kan. Jom kita tinjau-tinjau apa yang terkandung dalam kitab kuning. Jangan panik, cuma perhatikan sahaja pada kolum kedua yang bertajuk ‘نحو – contoh’. Tak payah susah-susah nak hafal, jangan risau!

Perkataan-perkataan tersebut dikategorikan sebagai ‘mu’annath / perempuan / betina’. Sebelum itu, untuk pengetahuan saudara, contoh-contoh tersebut telah digarap dalam bentuk syair seperti di bawah ini. Orang Arab ni kan, belajar Nahu pun guna syair……..

syair alif maqsurah

Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif maqsurah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif maqsurah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif maqsurah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif maqsurah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif maqsurah

Alamak, ada yang tanya jawapan teka-teki pulak…….. jawapannya…..”saya, hed saya boleh klua, boleh masuk….. hi hi…..

Tamrin / Latihan

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Contoh Dan Penerangan مـُــذ َكـَــر وَمُــؤَنـَّــثٍ (Lelaki / Jantan, Perempuan / Betina)

Mu'annath pula ada 4 bahagian
Mu'annath: Lafzi, Ma'nawi, Majazi
تـَـقـْـسـِـيـْــمُ الإسْــم إلـَــى مـُــذ َكـَّــر وَمُــؤَنـَّــثٍ
الأمـْــثـِــلـَــة

(١)
أ َبـُــو بـَكـْـر كـَــان َ خـَــيـْــرَ مـِـثـَــال ٍ فـِى الــصـداقة

(ب)
عـَـائِشـَـة ُ أ ُمّ الـْـمُـؤ ْمـِــنـِـيـْــنَ كـَــانـَـت ْ مـصـدر الـفــتوى
لـَــيـْــلى الـــعـَــامـِــريـَّـــة امـْــرأ َة فـاضــِـلـَــةٌ
أ َسـْــمــاءُ بـِــنـْــت أ َبـِــى بــَــكْــر خـَــيـْــر مـِــثـَــال لِـلــمـرأةِ الـْــمـُــؤ ْ مـِـنـَــةِ
(ج)
هـِــنـْــدُ ز َوْجـَــة أ َبـِــى سـُفـْــيَــان فـَــعـَــلـَــت ْ فـعــلــة شــنعــاءَ
(د)
حـَــمْــزة عـم الـرسـول اسْــتـُـشــْــهــد فـى غـزوة أحــد
(ه)
الشــَّــــمـس آية من آيـات اللهِ

Penerangan:

ISIM TERBAHAGI KEPADA:

1. Muzakkar مـُــذ َكـَّــر (lelaki / jantan)

2. Mu’annath مُــؤَنـَّــثٍ (perempuan / betina)

Berdasarkan pemerhatian terhadap contoh-contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahawa terdapat;

1. Contoh muzakkar مـُــذ َكـَّــر (lelaki / jantan)

أ َبـُــو بـَكـْـر كـَــان َ خـَــيـْــرَ مـِـثـَــال ٍ فـِى الــصـداقة

(Abu Bakar r.a adalah contoh terbaik dalam persahabatan)

Contoh-contoh lain

**********************************

2. Contoh mu’annath مُــؤَنـَّــثٍ (perempuan / betina)

Tanda-tanda yang menunjukkan perkataan tersebut mu’annath ialah samada:

i. Huruf ta marbutah (تاء مربوطة) iaitu huruf ‘ta bulat’: (paling banyak digunakan)

عـَـائِشـَـة ُ أ ُمُّ الـْـمُـؤ ْمـِــنـِـيـْــنَ كـَــانـَـت ْ مـصـدر الـفــتوى

(Aisyah ummul mukminin merupakan tempat rujukan – untuk mendapat fatwa)


ii. Alif maqsurah (الف مقصورة) iaitu ‘alif bengkok’ atau huruf ya tanpa titik:

لـَــيـْــلـَى الـــعـَــامـِــريـَّـــة امـْــرأ َة ٌ فـاضــِـلـَــة

(Laila Al-‘Amiriyah perempuan yang baik / berbakti / berjasa)


iii. Alif mamdudah (الف ممدودة) iaitu perkataan yang diakhiri dengan huruf alif tambahan dan hamzah:

أ َسـْــمــاءُ بـِــنـْــت أ َبـِــى بــَــكْــر خـَــيـْــر مـِــثـَــال لِـلــمـرأةِ الـْــمـُــؤ ْ مـِـنـَــةِ

(Asma’ binti Abu Bakar sebaik-baik teladan bagi wanita beriman)


Walau bagaimanapun:

********************************
Kadang-kala perkataan itu sebenarnya mua’annath tetapi tiada langsung tanda-tanda mu’annath.

Contoh :هـِــنـْــدُ ز َوْجـَــة أ َبـِــى سـُفـْــيَــان فـَــعـَــلـَــت ْ فـعــلــة شــنعــاء

(Hindun isteri Abu Sufyan telah melakukan perbuatan yang amat buruk / keji)

Hindun ialah nama orang perempuan.

Oleh itu perkataan ini digelar mu’annath ma’nawiy (مؤنث معنوى).

Contoh-contoh lain:

ز َيـْـنـَـب : Zainab – nama orang perempuan.

أ ُمٌّ: ibu, emak – tentulah orang perempuan kan!

حـَــائـِـضٌ : orang yang haidh – lelaki ada haidh ke? huhu. Ha! Ada teka-teki… banyak-banyak binatang, binatang aaaaapa yang keluar hed?….. orang utan? Ikan paus????? Jawapannya dlm pelajaran Nahu akan datang.

Jawapan teka teki

سـُــعـَــاد : nama orang perempuan (orang Arab biasalah, Melayu jarang dengar)

Sebaliknya:

**********************************

Kadang-kala wujud tanda mu’annath (huruf ta bulat contohnya) tetapi perkataan itu sebenarnya muzakkar (lelaki / jantan).
eh, macam mana nak kenal? Oh, senang je nak kenal, kalau dah nama Hamzah! Perempuan ke tu?………ha’a, la….. Waduh-waduh….. kena lagi!

Contoh:حـَــمْــزة عـم الـرسـول اسْــتـُـشــْــهــد فـى غـزوة أحــد

(Hamzah, bapa saudara Rasulullah s.a.w. syahid di dalam Peperangan Uhud)


Oleh itu perkataan ini digelar mu’annath lafziy
(مؤنث لفظى)

Contoh lain:طـَـلـْــحـَة – nama orang lelaki / sahabat Nabi r.a

*********************************

Ada juga perkataan yang mu’annath (perempuan / betina) tetapi- bukan hakiki – cuma dari segi ‘perbuatannya’ – ketika memerhatikannya di dalam ayat, seperti feel atau dhamir ( هــذه، ها، كِ ) dan lain-lain, bukannya( هُ ، هــذا، كَ ) yang ‘kembali’ kepadanya adalah mu’annath.

(Untuk mengenal pasti memerlukan banyak pembacaan).

Contoh:

الشــَّــــمـس آية من آيـات اللهِ

(Matahari adalah salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah)

Oleh itu perkataan ini digelar mu’annath majazi (مؤنث مجازى)

Contoh-contoh lain:

أ َرْض – tanah

ر ِيـْــحٌ – angin

ثـُــرَيـَّـا – bintang

جـَــهـَــنـَّــم – ‘nama neraka’

ahaks, jangan marahlah orang perempuan! Macam nama-nama angin puting beliung kan semuanya dinamakan dengan nama perempuan? Ha, orang Arab pun lebih kurang macam tu jugaklah gamaknya……… sabo jelah!

الـْـجـَــار – jiran

عـَــيـْــن – mata (anggota badan yang ‘sepasang’)

كـَــتـِــف – bahu (anggota badan yang ‘sepasang’)

أ ُذ ُن – telinga (anggota badan yang ‘sepasang’)

ر ِجـْــلٌ – kaki (anggota badan yang sepasang)

Link berkaitan:

Tamrin / Latihan

Rujukan:

1. زكي على سويلم وعبد السميع محمد السنباطى . تيسير النحو للصف الأول الأعدادى قدح دار الأمان : الناشر سنديرين برحد بمليزيا (بإذن رئيس قطاع المعاهد بالأزهر الشريف) ص. ٩١

2. جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمهما الله . شرح ابن عقيل على اللالفية. سنقافوره وفينغ : مكــــتبة ومطبعة سليمان مرعى . ص.١٦٨-١٦٩

3. محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ ه . قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : لـَـيـْـلـَـة ٌ سـَـعـِـيـْـدَة : Selamat Malam : Good Night

SELAMAT MALAM
@ السـَّلامُ عـَـلـَـيـْـكـُـمْ
Assalamu’alaikum! (Keselamatan atasmu!)
Greetings (Peace be upon you)

& وَعـَـلـَـيْـكـُـمُ السـَّـلامُ
Wa ‘alaikumussalam! (Dan keselamatan pula atasmu!)

Hello; Peace upon you, too

@ لـَـيـْـلـَـتـُـكـُـمْ سـَـعـِـيـْـدَة
Selamat Malam!
Good night

& سـَـعـِـيـْدَة ٌ مُـبـَـارَكـَـة
Selamat Malam! (Malam yang penuh berkah, Insya Allah!)

@ كـَـيـْـف َ وَجـَـدْت َ الـْـعـَـمَــلَ فـِــى هَـٰـذ َا الـْـيـَـوْمِ؟
Bagaimana pekerjaan awak hari ini?

& مُــتـْــعِــبٌ قـَــلِــيـْـلاً، ِلأ َنـَّـهُ كـَـثـِــيـْــرٌ
Sedikit meletihkan, kerana ianya banyak.

@ سـَـأ َكـُـوْنُ مــسـْــرُورٌ بـِــلِــقـَــائِــكَ غـَــدًا
Saya akan senang berjumpa dengan awak esok!

& إن ْ شـَــاءَ اللهُ
InsyaAllah! (Mudah-mudahan Allah menghendakinya!)
God willing

Rujukan:

Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 4-5.

http://www.languageguide.org/txt/common/ar/

Scroll to Top