Baca

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1, 2, 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Soalannya: Klik sini

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 2 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 2 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Sila klik gambar-gambar di atas untuk melihat dengan lebih jelas.

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

 

Keterangan: – Partikel مـِـن (min – dari, daripada) jika diikuti dengan ال (alif lam), akan menjadi مـِـنَ (minal). – Mana-mana perkataan yang didahului dengan kata sendi ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada) akan berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya. – Isim dalam keadaan biasa (tanpa مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada) akan berbaris dhommah / hadapan pada huruf terakhirnya.

Tajuk-tajuk Berkaitan:
1. Soalannya
2. Cara membariskan nama orang
3. Isim yang MAJRUR, فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas
4. Isim yang MAJRUR, مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada
5. Bahagian Isim: Mutasarrif dan Ghairu Mutasarrif
6. WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. فـَــاعـَــلَ يـُــفـَــاعـِــل
7. Tanda-tanda isim (kata nama)

Rujukan:
1. الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Jawapan Latihan Pelajaran 1


مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا مِـفـْتـَاحٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا كـِــتـَـابٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا قـَــلـَــمٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا بـَـابٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا بـَـيـْـتٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا كـُـرْسـِــيٌّ

تــَــمْـر ِ يـْـن 2 : (Soalan Latihan 2)


أ َهَـٰـذ َا بـَـيْتٌ؟ لاَ، هَـٰـذ َا مـَـسـْـجـِـدٌ
أ َهَـٰـذ َا مِـفـْتـَاحٌ؟ لاَ، هَـٰـذ َا قـَــلـَــمٌ
أ َهَـٰـذ َا قـَـمِـيـْـصٌ؟ نـَـعـَـمْ، هَـٰـذ َا قـَـمِـيـْـصٌ
أ َهَـٰـذ َا نـَـجـْـمٌ؟ نـَـعـَـمْ، هَـٰـذ َا نـَـجـْـمٌ

تــَــمْـر ِ يـْـن 3 : (Soalan Latihan 3)

اِقـْرأ ْ وَاكـْــتـُــبْ : Baca dan Tulis

اِقـْرأ ْ وَاكـْــتـُــبْ : Baca dan Tulis

تــَــمْـر ِ يـْـن 4 : (Soalan Latihan 4)

اِقـْرأ ْ وَاكـْــتـُــبْ : Baca dan Tulis

اِقـْرأ ْ وَاكـْــتـُــبْ : Baca dan Tulis

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.7 : Latihan 4 – Baca dan tulis

اِقـْرأ ْ وَاكـْــتـُــبْ

Latihan 4 – Baca dan tulis
Latihan 4 – Baca dan tulis

Jawapan

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Scroll to Top