balik kampung

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أحب I Love, I Like, Aktiviti Hujung Minggu

أ ُحِبُّ : Saya Suka : I Love : I Like
(Situasi : Aktiviti Hujung Minggu)

* أيْـــنَ سَــتـَــذ ْهَبُ / سَــتـَــذ ْهَبـِـــيـْـــنَ غـَـــدًا؟
* Ke mana awak akan pergi esok?
أيْـــنَ : ke mana
سَ : akan
تـَــذ ْهَبُ : awak (L) pergi
سََ : akan
تـَــذ ْهَبـِـــيـْـــنَ : awak (P) pergi
غـَـــدًا؟ : esok?

# سَــأرْجـِــعُ إلـَى الـْــقـَرْ يــَـــةِ
# Saya akan balik kampung.
سَـ : akan
أرْجـِــع : saya balik
إلـَى : ke
الـْــقـَرْ يــَـــةِ: kampung

* ألـَــمْ تَرْجـِعْ / تَرْجـِعِى الأ ُسْبُوعَ الـْمَاضِى؟
* Bukankah awak sudah balik minggu lepas?
أ : adakah
لـَــمْ : tidak
تـَـرْجـِعْ : awak (L) sudah balik
تـَـرْجـِعِى : awak (P) sudah balik
الأ ُسْبُوعَ : minggu
الـْمَاضِى؟ : lepas?

# بَلـىَ، وَلـَكِــنـِّىأ ُحِبّ ُ أنْ أ َكـُونَ مَعَ أ ُسْـــرَتِى
# Ya, tetapi saya suka berada bersama keluarga saya.
بَلـىَ : ya
وَ : dan
لـَكِــنـِّ : tetapi
نـِّى : saya
ا ُحِبُّ : saya suka: sama bentuknya samada (L) @ (P)
أَنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam B.I)
أ َكـُونَ : adalah saya / berada
مَعَ : bersama
أ ُسْـــرَةِ : keluarga
ى : saya.

JIKA SAYA BERCAKAP DENGAN LELAKI :

* أيْـــنَ سَــتـَــذ ْهَبُ غـَـــدًا؟
* Ke mana awak akan pergi esok?

# سَــأرْجـِــعُ إلـَى الـْــقـَرْ يــَـــةِ
# Saya akan balik kampung.

* ألـَــمْ تَرْجـِعْ الأ ُسْبُوعَ الـْمَاضِى؟
* Bukankah awak sudah balik minggu lepas?

# بَلـىَ، وَلـَكِــنـِّى أ ُحِبّ ُ أنْ أ َكـُونَ مَعَ أ ُسْـــرَتِى
# Ya, tetapi saya suka berada bersama keluarga saya.

JIKA SAYA BERCAKAP DENGAN PEREMPUAN :

* أيْـــنَ سَــتـَــذ ْهَبـِيْنَ غـَـــدًا؟
* Ke mana awak akan pergi esok?

# سَــأرْجـِــعُ إلـَى الـْــقـَرْ يــَـــةِ
# Saya akan balik kampung.

* ألـَــمْ تَرْجـِعـِى الأ ُسْبُوعَ الـْمَاضِى؟
*Bukankah awak sudah balik minggu lepas?

# بَلـىَ، وَلـَكِــنـِّى أ ُحِبّ ُ أنْ أ َكـُونَ مَعَ أ ُسْـــرَتِى
# Ya, tetapi saya suka berada bersama keluarga saya.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)


 

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Lusa, Balik Kampung

بـَـعـْـدَ غـَـدٍ
Lusa

(Situasi: Mahu Balik Kampung)


* أيـْــن سَـتـَـذ ْهـَـبُ /سَتـَذ ْهـبـِيـْنَهَـٰـذِهِ الإ ِجَـاز َة؟

كمان اوق اكن ڤرڬي چوتي اين؟
Ke mana awak akan pergi cuti
ini?

Where will you go during this holiday?

أ َيـْــنَ : Ke mana
سَـتـَـذ ْهـَـبُ : awak (L) akan pergi
(سَ : akan, تـَـذ ْهـَـبُ : pergi)
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’ ,
Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan dhammah / baris depan pada huruf terakhirnya iaitu ‘ba’.)
سَـتـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ : awak (P) akan pergi
(سَ : akan, تـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ : pergi)
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’ ,
Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan thubut (ثبوت) / dikekalkan huruf ‘nun’)
هَـٰـذِهِ : ini
الإ ِجَـاز َة َ؟ : cuti


# سَـأ َرْجـِـعُ إ ِلـَـى الـْـقـَـرْيَـةِ

ساي اكن باليق كمڤوڠ
Saya akan balik kampung.
I will go back to my home town.

سَـأ َرْجـِـعُ : Saya akan pulang
(سَ : akan, أ َرْجـِـعُ: balik, pulang)
Feel mudhari’ kembali kepada dhamir ‘ana’’أ َنـَــا‘
إ ِلـَـى : ke
الـْـقـَـرْيَـةِ : kampung

* مَــتـَــى سَـتـَـذ ْهـَـبُ / سَـتـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ ؟

بيلا اوق اكن ڤرڬي؟
Bila awak akan pergi?
When will it be?

مَــتـَــى : Bila
سَـتـَـذ ْهـَـبُ : awak (L) akan pergi
(سَ : akan, تـَـذ ْهـَـبُ : pergi)
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’ ,
Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan dhammah / baris depan pada huruf terakhirnya iaitu ‘ba’.)
سَـتـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ : awak (P) akan pergi
(سَ : akan, تـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ : pergi)
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’ ,
Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan thubut (ثبوت) / dikekalkan huruf ‘nun’)

# بـَـعـْـدَ غـَـدٍ، إ ِن ْ شـَـاءَ اللهُ

لوسا، إن شاء الله
Lusa, insyaAllah.
The day after tomorrow.

بـَـعـْـدَ غـَـدٍ : lusa
إ ِن ْ شـَـاءَ اللهُ : insyaAllah, jika Allah menghendaki
(إ ِنْ : jika, شـَـاءَ : menghendaki, mengehendaki, mengingini, mahu, اللهُ : Allah)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:


* أ َيـْــنسَـتـَـذ ْهـَـبُ هَـٰـذِهِ الإ ِجَـاز َة َ؟
Aina satazhabu haazihil ijaazata (ijaazah)?
كمان اوق اكن ڤرڬي چوتي اين؟
Ke mana awak akan pergi cuti ini?

# سَـأ َرْجـِـعُ إ ِلـَـى الـْـقـَـرْيَـةِ
Sa’arji`u ilal qoryati (qoryah).
ساي اكن باليق كمڤوڠ
Saya akan balik kampung.

* مَــتـَــى سَـتـَـذ ْهـَـبُ ؟
Mataa satazhabu?
بيلا اوق اكن ڤرڬي؟
Bila awak akan pergi?

# بـَـعـْـدَ غـَـدٍ، إ ِن ْ شـَـاءَ اللهُ
Ba`da ghodin insyaAllah.
لوسا، إن شاء الله
Lusa, insyaAllah.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ َيـْــنسَـتـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ هَـٰـذِهِ الإ ِجَـاز َة َ؟
Aina satazhabu haazihil ijaazata (ijaazah)?
كمان اوق اكن ڤرڬي چوتي اين؟
Ke mana awak akan pergi cuti ini?

# سَـأ َرْجـِـعُ إ ِلـَـى الـْـقـَـرْيَـةِ
Sa’arji`u ilal qoryati (qoryah).
ساي اكن باليق كمڤوڠ
Saya akan balik kampung.

* مَــتـَــى سَـتـَـذ ْهـَـبـِـيـْـنَ ؟
Mataa satazhabu?
بيلا اوق اكن ڤرڬي؟
Bila awak akan pergi?

# بـَـعـْـدَ غـَـدٍ، إ ِن ْ شـَـاءَ اللهُ
Ba`da ghodin insyaAllah.
لوسا، إن شاء الله
Lusa, insyaAllah.

Rujukan:
1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
2. Teacher Nash.
3. Kamus Dewan Edisi Ketiga
4. Smiley: sweetim dan zaazu.com

Scroll to Top