belajar

mamnu minal sorf

نحو/NAHU: Isim Yang Tidak Boleh Ditanwin – الاسم الذى لا ينصرف


Berubah baris akhir mengikut perubahan kedudukan dalam ayat TETAPI ia tidak tanwin.

Isim yang bergelar
( ممنوع من الصرف/ غير المنون / الاسم الذى لا ينصرف)
ini tidak boleh menerima sama ada;

i. Baris tanwin (baris dua).
ii. Baris kasrah / bawah.

Oleh itu;
– Ia MARFU’ dengan baris satu di hadapan.
– Ia MANSUB dengan baris satu di atas.
– Ia MAJRUR dengan baris satu di atas.

Penerangan selanjutnya adalah merujuk kepada slide di atas:

(Slide m.s 2) Isim yang tiada alif lam (ال) dan idhofah terbahagi kepada 2 bahagian:
1. Munawwan (مُـنـَـوّ َنٌ)

Perkataan yang boleh ditanwinkan (baris dua) pada huruf terakhirnya.
Contoh: رَجُــل (huruf terakhir iaitu lam berbaris tanwin –ٌ )

2. Ghairul Munawwan (غـَـيـْرُ الـْـمُـنـَــوّ َن)

Perkataan yang tidak boleh ditanwinkan (baris dua) pada huruf terakhirnya.
Contoh: ا َحْــسـَــنُُ (huruf terakhir iaitu nun tidak berbaris tanwin, hanya berbaris satu di hadapan – ُ)

(Slide m.s 3)

ISIM GHAIR MUNAWWAN / GHAIR MUTASARRIF / AL-ISMUL LAZI LA YANSORIF
(اسم غير منون / غير متصرف / الاسم الذى لا ينصرف)

Terdapat 12 Bahagian: (Sesetengah kitab menggabungkannya menjadi 9 sahaja)

 

1. MUANNATH

i. Muannath dengan huruf ta’ marbutah (ة)
Contoh:
فـَـاطِـمَـة ُ، رُقـَـيّـَـة ُ، بَـعـُـودَة ُ، ز َهـْـرَة ُ، طَـلـْـحَـة
Syarat: Nama orang sekalipun ianya adalah nama orang lelaki.
Perkataan ز َهـْـرَة jika bermakna ‘bunga’ hendaklah ditanwinkan ز َهـْـرَة

ii. Muannath pada makna.
Contoh:
(Nama orang perempuan)
ز َيـْـتـُـون ُ، ز َيـْـنـَـبُ، مَـرْيَـمُ، سُـعَـادُ
(Nama neraka)
سَـقـَـرُ

Syarat:
a – أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف– (Lebih daripada 3 huruf.)
b.i – أو ثلاثيا محرك الوسط
– (3 huruf DAN huruf tengah BUKAN berbaris sukun / mati.)

b.ii – أو ساكن الوسط أعجميا
– 3 huruf DAN huruf tengah berbaris sukun / mati TETAPI:

–> ia bukan daripada Bahasa Arab.
Contoh: جـُـورُ (nama bandar)

–> أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بـِـز َيـْـدٍ
– (orang perempuan yang dinamakan dengan nama lelaki.)
Contoh: ز َيـْــدُ
Contoh-contoh lain, sila klik sini dan situ.

*** WALAU BAGAIMANAPUN, huruf terakhir HARUS ditanwinkan. Harus bermakna boleh ditanwinkan atau tidak. Terpulang, tepuk dada Tanya selera.
Contoh:
ز َيـْـدٌ / ز َيـْــدُ، دَعـْـدٌ / دَعـْـدُ، هـِـنـْـدٌ / هـِـنـْـدُ

(Slide m.s 6)

2. AL-`AJMAH (العجمة) – Bukan Bahasa Arab

Orang Arab menggelar bangsa-bangsa selain Arab sebagai Ajam (عجم) yang bermakna ‘pelat’………… Nakal orang Arab ni……… ada ke dikatanya kita pelat? Tu yang turun ayat Qur’an tu………. “……..tiada beza Arab dengan Ajam………..”

Contoh:
(Semua nama Nabi kecuali 4 orang – جميع الأنبياء إلا أربعة🙂
مـُـحَـمـّـَـدٌ، صـَـالـِـحٌ، شـُـعـَـيـْـبٌ، هُـودٌ
Iaitu:
إ ِبـْـرَاهِـيـمُ، إ ِسـْـمَـاعِـيلُ، إ ِسـْـحَـاقُ، إ ِدْر ِيسُ، بَطـْـلـَـيـْمُـوسُ

Syarat: Lebih daripada tiga huruf

*** WAJIB tanwin sekiranya nama itu terdiri daripada hanya TIGA huruf dan HURUF TENGAH berbaris sukun / mati.
Contoh:
نـُـوحٌ، لـُـوط ٌ، شـِـيث ٌ، هُـودٌ

(Slide m.s 6)

3. AT-TARKIB AL-MAZJI YANG TIDAK DIAKHIRI DENGAN ’وَيـْـه‘
(التركيب المزجى المختوم بغير ويه)

Sebenarnya at-Tarkib (perkataan berangkai @ bersusun) ada 3:
المركب ثلاثة أقسام
١- مركـب اضافى
Contoh:
(جميع الكـنى) Gelaran:
عـَـبـْـدُ اللهِ، عـَـبـْـدُ الرّ َحـْـمـن ِ، أ َبُـو بَـكـْـر ٍ، أ ُمّ ُ كـُـلـْـثـُـوم ٍ،أ َبُـو الـْـحَـرْثِ

٢- مركـب مزجى
Contoh:
بَـعـْـلـَـبـَـكَ، حَـضـْـرَمَـوْتُ، سـِـيبـَـوَيـْـهٍ، بُـخـْـتـُـنـَـصـّـَــرَ،ڬونوڠ ليدانـْـج، سوڠاي فـَـاهـَـنـْـج، جوهر بهرو

٣- مركـب اسنادى
Contoh:
شـَـابَ قـَـرْنـَـاهـَـا

***At-Tarkib yang termasuk dalam perbincangan ini ialah yang kedua. Semua contoh pada nombor 2 tidak boleh menerima baris dua / tanwin pada huruf terakhirnya melainkan perkataan سـِـيبـَـوَيـْـهٍ

Syarat:
1. Perkataan itu adalah nama khas dan TIDAK diakhiri dengan ويه
2. Nama khas

(Slide m.s 4)

4. MENJADI MA`RIFAH (NAMA KHAS) KERANA DITAMBAH HURUF ALIF DAN NUN(التعريف مع الألف والنون)

Contoh:
عـُـثـْـمـَـان ُ، عـَـدْنـَـان ُ، بُـرْهـَـان ُ، عِـمـْـرَان ُ، سُـلـَـيْـمان

(Slide m.s 6)

5. ISIM YANG SAMA RUPANYA SEPERTI CONTOH PADA WAZAN FEEL (موازنا للفعل)

Contoh:
يـَـز ِيـْـدُ، أ َحـْـمـَـدُ

Contoh Yang Terkecuali:
حـَـسـَـن ٌ، جَـعـْـفـَـرٌ، صَـالـِـحٌ

(Slide m.s 6)

6. ISIM MA`DUL (اسم المعدول)
– MENJADI MA`RIFAH (NAMA KHAS) – DISELEWENGKAN DARIPADA SEBUTAN ASALNYA ATAS WAZAN فـُـعـَـلُ
(معدولا به عن لفظ آخر / هو الخروج الاسم عن صيغته الأصلية )

Contoh:
عـُـمـَـرُ، ز ُفـَـرُ

7. SIFAT ATAS WAZAN فـَعـْـلاَنُ DAN MUANNATHNYA ATAS WAZAN فـَـعـْـلـَـى

Syarat: Muannath perkataan tersebut BUKAN dengan huruf ta’ marbutah (ة ).
Contoh: (Slide m.s 5)

Contoh Yang Terkecuali:
(14 Perkataan Ini BOLEH Menerima Tanwin Dan Baris Bawah Kerana Muannath Bagi Perkataan-perkataan Ini Boleh Menerima Ta’ Marbutah (ة )
أليان ٌ، حبلان ٌ، خمصان ٌ، دخنان ٌ، سخنان ٌ، سيفان ٌ، صحيان ٌ، صومان ٌ، علان ٌ، قشوان ٌ، مصان ٌ، موتان ٌ، ندمان ٌ، نصران

*** Selain daripada 14 perkataan ini muannath perkataan yang ada tambahan huruf alif nun adalah atas wazan فـَـعـْـلـََـى

(Slide m.s 6)

8. SIFAT ATAS WAZAN أ َفـْـعـَـلُ DAN MUANNATHNYA ATAS WAZAN فـَـعـْـلاَءُ

Contoh: أ َحـْـمـَـرُ – حَـمـْـرَاءُ، أ َحـْـضـَـرُ – حَـضـْـرَاءُ
Contoh Yang Terkecuali: أ َرْمَـلٌ kerana muannathnya أ َرْمَـلَـة
Nota: Harus / boleh ditanwinkan sekiranya perlu atau menggunakan perkataan di atas dalam syair.

(Slide m.s 6)

9. ISMUL ADL (اسم العدل) SIFAT YANG DISELEWENGKAN DARIPADA SEBUTAN ASAL (معدولا به عن لفظ آخر)

Contoh:
مـَـثـْـنـَى، ثـُـلاَث ُ،رُبَـاعُ، أ ُخـَـرُ

10. ISIM YANG DIALHIRI DENGAN ALIF MAQSURAH

Contoh:
حُبْلـَـى، صُـغـْـرَى، مَـرْضـَـى، ذِكـْـرَى
Lain-lain contoh, sila klik sini.

11. ISIM YANG DIALHIRI DENGAN ALIF MAMDUDAH

Contoh:
عَـاشـُـورَاءُ، حَـسـْـنـَـاءُ، أ َشـْـيـَـاءُ، صَـحـْـرَاءُ، حَـمـْـرَاءُ
Lain-lain contoh, sila klik sini.

12. SIGHAH MUNTAHAL JUMU` (JAMA` TAKSIR ATAS WAZAN مـَـفـَـاعـِــلُ ATAU مـَـفـَـاعـِـيــلُ

Contoh: (Slide m.s 7)

Nota Asal:

الاسم الذى لا ينصرف

Tamrin / Soalan Latihan:

Soalan
Soalan Latihan

Rujukan:

Kiri: Kitab Nahu Tahun 3 Ibtida’i. Kanan: Buku Nota Nahu Tahun 4 Ibtida’i.

Perbualan Bahasa Arab Asas – الـْـوَقـْـتُ : Waktu (1) Badri dan Khairi

:Geek:
* كـَــم ِ السـّـَاعـَــةِ الآنَ يَـا بَـدْر ِى؟
Kamis saa’atil aana ya Badri?
* Pukul berapakah sekarang hai Badri?# السّـَـاعـَـة ُ السّـَـابـِــعـَــة ُ بـِـالضـّـَبـْـطِ
As-saa’atus saabi’atu bidhobti (bidhobt).
# Pukul tujuh tepat.
* هـَـلْ سـَـاعـَـتـُـكَ مـَـضـْـبـُـوطـَـة ًٌ؟
Hal saa’atuka madhbuutotun (madhbuutoh)?
* Apakah jam awak itu tepat?

# أ َظـُـنـّـُــهـَـا مـَـضـْـبـُـوطـَـة ٌ، وَكـَيـْـفَ سـَـاعـَتـُكَ يـَا خـَـيـْـر ِى؟
Azunnuha madhbuutotun (madhbuutoh), wa kaifa saa’atuka ya Khairi?
# Saya kira jam saya tepat, dan bagaimana dengan jam awak hai Khairi?

* سَـاعـَـتـِـى مُـتـَـأ َخـِّـرَة ٌ خـَـمـْـسَ دَقـَـائِـقَ، مَـتـَـى سَـيُــبـْـدَأ ُ الدّ َرْسُ؟
Saa’atii muta’akhirotun khomsa daqoo’iqo (daqoo’iq), mataa wayabda’ud darsu (dars)?
* Jam saya lambat lima minit, bilakah pelajaran bermula?

# سَـيُــبـْـدَأ ُ الدّ َرْسُ فِى السـّـَـاعـَـةِ الثـّـَـامِـنـَـةِ
وَالرّ ُبـْـع

Sayabda’ud darsu fis saa’atith thaaminati war rub’i (war rub’).
# Pelajaran bermula pada pukul 8 suku.

* وَمَـتـَـى سَـيَـنـْـتـَـهـِـى إ ِنْ شـَـاءَ اللهُ؟
Wa mataa sayantahii in sya Allahu (in sya Allah)?
* Dan bilakah pelajaran itu akan berakhir?

# سَـيَـنـْـتـَـهـِـى فِى السـّـَـاعـَـةِ الـْـعَـاشـِـرَةِ وَالنـِّـصـْـفِ إ ِنْ شـَـاءَ اللهُ
Sayantahii fis saa’atil ‘aasyiroti wan nisfi in sya Allahu (in sya Allah).
# Akan berakhir pada jam sepuluh setengah insyaAllah.

* إ ِذ َنْ هَـيّـَـا نـَـسـْـتـَـعِـدّ ُ لـِلـذِ ّهَـابِ إ ِلـَـى الـْـمَـدْرَسَـةِ
Izan hayya nasta’iddu lizzihaabi ilal madrosati (madrasah).
* Kalau demikian, marilah kita bersiap untuk pergi ke sekolah.

# نـَـعـَـمْ، هَـيّـَـا بـِـنـَـا
Na’am, hayya binaa.
# Ye, ayuhlah.

BAHASA URDHU:

Hamari fikir ho hamar gharmey deen keisey ayer?

Kita wanita perlu fikir bagaimana suasana beragama wujud di dalam rumah kita.

Akhir zamane mey dunia ka mahol kharab ho ta jaraha hey hamko us sey bachna hey.

Akhir zaman suasana dunia banyak mempengaruhi anak-anak kita.

Agar hamko hamare shohor key sat jannat mey rehena hey to hamko deen ka kam karna chaiye Yakni deen keliye kurbani karni padey gi.

Kalau kita mahu sama-sama masuk syurga dengan suami kita, maka kita hendaklah buat kerja agama ini (dakwah).

Shohor : suami

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 19 – 20.
2. Bahasa Urdhu – Abdullah Bai, Mumbai.
3. Smiley Central

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih: Soalan Latihan 3, 4

Mudhaf dan mudhafun ilaih
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita menyambung lagi latihan bagi pelajaran 5 iaitu berkenaan tajuk ‘Mudhof dan Mudhofun Ilaih’. Untuk pengetahuan kalian, matlamat akhir pelajaran Lughah / Bahasa ini adalah anda akan mampu membaca teks berbahasa Arab yang tidak berbaris dengan betul. Bukan sahaja baris pada pertengahan perkataan bahkan baris pada akhir perkataan juga. Sekiranya anda pandai membariskan huruf terakhir dengan tepat, ianya menunjukkan bahawa anda telah menguasai pelajaran tatabahasa / grammar Bahasa Arab dengan baik.

Bagaimana? Rasa-rasanya bolehkah? InsyaAllah kalian pasti boleh dengan syarat anda mengikuti urutan pelajaran ini tanpa melangkaui mana-mana tajuk dan membuat SEMUA latihan yang diberi. Apatah lagi individu yang pernah berpeluang mempelajari Bahasa Arab secara formal di sekolah atau institusi pengajian tinggi. Kadang-kala saya merasakan yang saya ini hanya mengajar itik berenang…… hehe…… tapi bila diingat semula yang saya lakukan semua ini adalah kerana saya yang berhajatkan kepada ilmu yang kian menjauh dan melupakan saya, (hei, biar betul?….) ah, saya buatlah! Blog saya, saya punya sukalah! Kui kui kui……

Baiklah tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik sekalian, latihan kali ini agak banyak. Sila buat berpandukan nota di bawah ini. Anda buat atau tidak memang saya tidak tahu. Tapi kalau nak pandai macam saya (ehem…) buatlah ye…..

Saya juga amat menggalakkan sekiranya anda mencari seorang guru yang mahir dalam Bahasa Arab dan mohonlah pertolongannya agar beliau mendengar bacaan anda sebab latihan di bawah ini adalah latihan membaca.

Nota:

1. Perkataan مـَنْ yang bermakna ‘siapa’ adalah ‘Isim Istifham’. Tidak akan berubah barisnya walau di mana ia berada. Sila rujuk untuk mengetahui lebih lanjut di sini.

2. Ambil perhatian pada isim yang terletak selepas huruf jar. “Masihkah dikau ingat?….”. Kalau ingat-ingat lupa, mari kita ulangkaji di sini dan sana.

3. Perkataan تـَـحـْـتَ bermakna ‘di bawah’. Ia bukanlah huruf jar tetapi zorof makan( ظرف مكان). Makan bermakna ‘tempat’. Hukum isim yang terletak selepasnya adalah majrur iaitu berbaris kasrah atau bawah pada huruf terakhirnya. (Boleh faham tak bahasa berbelit-belit ni?) Ingin tahu lebih lagi? Sila klik sini.

4. يَا adalah huruf nida’ (نداء). Isim selepasnya hanya berbaris SATU di hadapan. Nota berkaitan ada di sini.
Contoh;
Betul jika; يـَا أ ُسـْـتـَـاذ ُ، يـَـا شـَـيـْـخُ، يـَـا بـِـلاَلُ
Ya ustaazu, ya syeikhu, ya bilaalu.

Salah jika; يـَا أ ُسـْـتـَـاذ ٌ، يـَـا شـَـيـْـخ ٌ، يـَـا بـِـلاَلٌ
Ya ustaazun, ya syeikhun, ya bilaalun.

5. Perkataan اِسـْـمٌ dan اِبـْـنٌ mempunyai hamzah wasal. (Bertanda huruf sod kecil di atas huruf alif – banyak kedapatan dalam al-Qur’an, silalah rujuk)

=>Jika Hamzah wasal tersebut terletak pada permulaan ayat, BARISKAN BAWAH semasa membacanya.

Contoh;
اِسـْــمُ الـْـوَلـَـدِ بـِــلاَلٌ
Ismul waladi Bilaalun.
اِبـْــنُ الـْــمـُــدَرّ ِس ِ طـَـبـِــيْبٌ
Ibnul mudarrisi tobiibun.

=>Jika Hamzah wasal tersebut dibaca pada pertengahan ayat, barisnya DITIADAKAN semasa membaca. Sama keadaannya jika kita membaca al-Quran.

Contoh;
وَاسـْــمُ الـْـبـِـنـْـتِ آمِـنـَـةُ
Was (bukan wa is) => Wasmul binti Aaminatu.
وَابـْــن ُ الإ ِمـَــام ِ تـَــاجـِــرٌ
Wab (bukan wa ib) => Wabnul imaami taajirun.
أ َيـْــن َابـْـنُ حـَـامِــدٍ
Ainab (bukan aina ib) => Ainabnu Haamidin?

6. Mudhof TIDAK BOLEH berbaris tanwin atau mempunyai alif lam dan baris akhirnya mengikut kedudukannya dalam ayat.

7. Mudhofun ilaih BOLEH berbaris tanwin atau mempunyai alif lam dan hukumnya majrur iaitu huruf terakhir berbaris di bawah (kasrah).

Soalan:

٣) اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

Baca dan tulis perkataan berikut dengan baris yang betul.
Read and write the following words with the correct ending.

باب المدرسة، حمار الرجل، بيت حامد، سيارة المدير، منديل عمّـار، اسم الطالب، بيت الله، في كتاب الله، من بيت المدرس، على مكتب المدير

٤) اقرأ

Baca / Read.
١) أين بيت المدرس؟ هو بعيدٌ
٢) القرآن كتاب الله
٣) الكعبة بيت الله
٤) محمدٌ صلى الله عليه وسلم رسُوْْل الله
٥) خرج المدرس من غرفة المدير
٦) هذا بيت حامد وذلك بيت خالد
٧) ابْن ُ عمّار طالب وابْن ُ ياسر تاجر
٨) بيت المدرس بَعِيدٌ وبيت التاجر قـَر ِيبٌ
٩) هذا مفتاح السيارة. أين مفتاح البيت؟
١٠) من أنت يا ولد؟ أنا ابن عباس
١١) وابْنُ مَن ْ هو؟ هو ابْن خالد
١٢) أين مسجد رسول الله صلـَّى اللهُ عَلـَيْهِ وسَلـَّمَ؟ هو في الـمَدِيْنـَة المـُنـَوَّرةِ
١٣) بنت حامد في المدرسة وبنت محمد في الجامعة
١٤) اِسم المدرس سعيد واسم المهندس خالدٌ
١٥) عَمّ الطالب غـَنـِيٌّ
١٦) باب المسجد مفتوحٌ وباب المدرسة مُغـْلـَقٌ
١٧) خال حامد فـَقِيرٌ
١٨) سيارة عبّاس في الشّـَار ِع
١٩) ابْن ُ مَـن ْ أنتَ؟ أنا ابن المدرس
٢٠) أين الكلب؟ هو تحت السيارة

Download soalan

Rujukan:
1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih, Penerangan dan latihan 1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دان سلام سجهترا


Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah سبحانه وتعالى kita dipertemukan lagi dalam siri Belajar Bahasa Arab di ArabMykrk.com.

Hari ini kita mulakan dahulu siri pelajaran kita dengan pelajaran Lughah atau Bahasa.
Topik yang akan kita sentuh dalam pelajaran ke berapa ye? Haa….. lupa dah, kita masuk ke pelajaran yang ke lima iaitu MUDHOF ( مـُـضَاف).

Apa menda makhluk MUDHOF ( مـُـضَاف) ni? Jangan fening-feningkan kepala, kita lihat dahulu contoh-contoh di bawah. Selepas itu saya akan jelaskan ye. Jangan susah hati……

contoh mudhaf dan mudhafun ilaih
Contoh Ayat

Penerangan:

1. Kalau ada MUDHOF ( مـُـضَاف), maka pastilah di sana ada MUDHOFUN ILAIH ( مـُــضـَــاف ٌ إ ِلـَــيـْــهِ).

P. Ramlee kata bagaikan lagu dan irama…….. tidak boleh dipisahkan….. cewah!

=> Ianya merupakan rangkaian dua perkataan (isim),
perkataan di hadapannya dinamakan MUDHOF ( مـُـضَاف)
manakala perkataan yang paling belakang pula
dinamakan MUDHOFUN ILAIH ( مـُــضـَــاف ٌ إلـَــيـْــهِ).

=> Ia boleh juga disebut sebagai penyandaran antara satu perkataan dengan perkataan yang lain.

Nota:

1.a. MUDHOF ( مـُـضَاف) – Perkataan di hadapan.

i. TIDAK BOLEH => tanwin
Contoh:
Salah jika => كـِــتـَــابٌ مـُـحـَــمـّـَــدٍ
– Kitaabun Muhammadin (Muhammad)

ii. TIDAK BOLEH => alif lam (ال).
Contoh:
Salah jika => الـْــكـِــتـَــابُ مـُـحـَــمـّـَــدٍ
al-Kitaabu Muhammadin (Muhammad)

Dapat agak apa contoh yang betul? Ye, tentu sekali beginilah contoh yang menepati hukum tatabahasa Bahasa Arab:
Betul jika => كـِــتـَــابُ مـُـحـَــمـّـَــدٍ
– Kitaabu Muhammadin (Muhammad)

1.b. MUDHOFUN ILAIH ( مـُــضـَــاف ٌ إ ِلـَــيـْــهِ) – Perkataan di belakang / selepasnya.

Hukum MUDHOFUN ILAIH ( مـُــضـَــاف ٌ إلـَــيـْــهِ) adalah ‘Majrur’. Masihkah dikau ingat…….. apa itu ‘majrur’?
Ye, ‘majrur’ umumnya ialah perkataan yang berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya. Tahniah kepada yang masih ingat pelajaran lepas.

i. BOLEH => tanwin
Contoh: كـِــتـَــابُ مـُـحـَــمـّـَــدٍ
– Kitaabu Muhammadin (Muhammad)

ii. BOLEH => alif lam (ال).
Contoh: حـَــقـِـيـْـبـَــة ُ الـْــمـُــدَرّ ِس
– Haqiibatul mudarrisi (mudarris)

1.c. قـَــلـَــمُ مـَــنْ ؟ – Qalamu man? Pen siapa?

مـَــنْ tidak akan berubah sama ada lelaki, perempuan, dua atau tiga dan lain-lain.

1.d. عـَــلـَــى مـَــكـْــتـَــب ِ الـْــمـُــدَرّ ِس – ‘alaa maktabil mudarrisi (mudarris)

مـَــكـْــتـَــب
– maktabi berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya
kerana majrur dengan huruf jar عـَــلـَــى .
Rujuk Tajuk berkaitan .

الـْــمـُــدَرّ ِس – al-mudarrisi berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya kerana mudhofun ilaih.
Rujuk 1.b di atas. (Hukum mudhofun ilaih).

2. تـَــحـْــتَ – Tahta (di bawah)

Perkataan selepas تـَــحـْــتَ berbaris bawah pada huruf terakhirnya kerana mudhofun ilaih.
Rujuk 1.b di atas. (Hukum mudhofun ilaih).

Contoh: تـَــحـْــت الـْــمـَــكـْــتـَــب
– tahtal maktabi (maktab). Di bawah meja.

3. يـَــا – ya (wahai, hai) – Huruf nida’.

Isim selepas يـَــا – ya (wahai, hai) HANYA berbaris SATU DI HADAPAN.

Contoh:

Betul jika => يـَــا عـَــلـِــيّ
– ya Aliyyu (Aliy) . Wahai Ali.
Salah jika => يـَــا عـَــلـِــي
– ya Aliyyun (Aliy). Wahai Ali.


Soalan Latihan.
Berdasarkan dialog di atas, sila jawab soalan-soalan berikut:
Answer the following questions.


أجب عن الأسئلة الآتية

١) أين كتاب محمد؟
٢) أين دفـتر عمار؟
٣) أين حقيبة المدرس؟
Rujukan:
1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Apabila, Membaiki Mesin Basuh

عـِــنـْــدَمـَــا
Apabila

(Situasi: Membaiki Mesin Basuh)

* هـَــلْ يـُــمـْكـِـنُ أ َنْ تـُــصـْــلـِــحَ / تـُـصـْلـِــحـِــى هـَــذِهِ الـْــغـَــسـَّــالـَـة َ؟
ڤلڠڬن: اداكه اوق بوليه ممباءيقي ميسين باسوه اين؟
Pelanggan: Adakah awak boleh membaiki mesin basuh ini?

هـَــلْ : Adakah
يـُــمـْــكـِــنُ : boleh
أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
تـُــصـْــلـِــحَ : awak membaiki (lelaki)
تـُــصـْــلـِــحـِــى : awak membaiki (perempuan)
هـَــذِهِ : ini
الـْــغـَــسـَّــالـَـة : mesin basuh


# بـِــالتـّـَــأ ْكـِــيـْــدِ
ڤكداي: سوده تنتو
Pekedai : Sudah tentu! (semestinya!)


* مـَــتـَــى يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ آخـُــذ َهـَــا؟
ڤلڠڬن: بيلا ساي بوليه امبيل؟
Pelanggan: Bila saya boleh ambil?

مـَــتـَــى : Bila
يـُــمـْــكـِــنُ : boleh
أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
آخـُــذ َهـَــا : saya mengambilnya
=> آخـُــذ : saya mengambil, هـَــا : nya ( الـْــغـَــسـَّــالـَـة : mesin basuh )


# سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكَ / بـِــكِ عـِــنـْــدَمـَــا أ َنـْــتـَــهـِــى
ڤكداي: ساي اكن تيليفون اوق اڤبيلا سياڤ
Pekedai: Saya akan telefon awak apabila siap.

سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكَ: Saya akan telefon awak (lelaki)
سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكِ: Saya akan telefon awak (perempuan)
=> اِتـّـَــصَـــلَ + بـِ : menghubungi, telefon
=> سـَـ : akan, بِ + أ َتـّـَــصـِــلُ : saya telefon, كَ : awak (lelaki), كِ : awak (perempuan)
عـِــنـْــدَمـَــا : apabila
أ َنـْــتـَــهـِــى : saya siap

PERBUALAN SESAMA LELAKI:


هـَــلْ يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ تـُــصـْــلـِــحَ هـَــذِهِ الـْــغـَــسـَّــالـَـة َ؟
Hal yumkinu an tusliha haazihil ghossaalata?
ڤلڠڬن: اداكه اوق بوليه ممباءيقي ميسين باسوه اين؟
Pelanggan: Adakah awak boleh membaiki mesin basuh ini?

# بـِــالتـّـَــأ ْكـِــيـْــدِ
Bit ta’kiidi!
ڤكداي: سوده تنتو
Pekedai : Sudah tentu! (semestinya!)


* مـَــتـَــى يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ آخـُــذ َهـَــا؟
Mataa yumkinu an aakhuzahaa?
ڤلڠڬن: بيلا ساي بوليه امبيل؟
Pelanggan: Bila saya boleh ambil?

# سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكَ عـِــنـْــدَمـَــا أ َنـْــتـَــهـِــى
Sa attasilu bika indamaa antahii.
ڤكداي: ساي اكن تيليفون اوق اڤبيلا سياڤ
Pekedai: Saya akan telefon awak apabila siap.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

هـَــلْ يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ تـُــصـْــلـِــحـِــى هـَــذِهِ الـْــغـَــسـَّــالـَـة َ؟
Hal yumkinu an tuslihii haazihil ghossaalata?
ڤلڠڬن: اداكه اوق بوليه ممباءيقي ميسين باسوه اين؟
Pelanggan: Adakah awak boleh membaiki mesin basuh ini?


# بـِــالتـّـَــأ ْكـِــيـْــدِ
Bit ta’kiidi!
ڤكداي: سوده تنتو
Pekedai : Sudah tentu! (semestinya!)

* مـَــتـَــى يـُــمـْــكـِــنُ أ َنْ آخـُــذ َهـَــا؟
Mataa yumkinu an aakhuzahaa?
ڤلڠڬن: بيلا ساي بوليه امبيل؟
Pelanggan: Bila saya boleh ambil?


# سـَــأ َتـّـَــصـِــلُ بـِــكِ عـِــنـْــدَمـَــا أ َنـْــتـَــهـِــى
Sa attasilu biki indamaa antahii.
ڤكداي: ساي اكن تيليفون اوق اڤبيلا سياڤ
Pekedai: Saya akan telefon awak apabila siap.

Scroll to Top