bermaksud feel yang terdiri daripada hanya 3 huruf (tiada huruf tambahan).

صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.1 : الفعل الثلاثى المجرد

الفعل الثلاثى المجرد
الفعل الثلاثى المجرد bermaksud feel yang terdiri daripada hanya 3 huruf (tiada huruf tambahan)

Dalam Pelajaran Sarf yang pertama ini, jika di sekolah Arab / pondok, pelajar akan diajar berkenaan tajuk yang paling asas iaitu wazan الفعل الثلاثى المجرد (berwarna pink dalam rajah di atas).

الفعل الثلاثى المجرد -Feel Thulathi Mujarrad- bermaksud feel yang terdiri daripada hanya 3 huruf (tiada huruf tambahan).
Scroll to Top