Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

صرف/SARAF/SORF Pelajaran 1.3 : Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـَــلُ
Cara mengenali: ain atau lam feel adalah salah satu daripada huruf-huruf halqi atau dalam pelajaran Tajwid ia dikenali sebagai huruf Izhar halqi (إظهار حلقى)
إذا كان عين فعله أو لامه حرفـًـا من حروف الحلق وهى = ء، ه،ع،ح،غ،خ

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـِــلُ

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـُــلُ
Wazan yang terbanyak digunakan

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـِــلَ يـَــفـْــعـَــلُ

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـِــلَ يـَــفـْــعـِــلُ
Wazan yang amat jarang digunakan

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـُــلَ يـَــفـْــعـُــلُ

Feel yang berkisar tentang tabiat / sifat manusia dan lazim (لازم) iaitu tidak memerlukan maf’ul bih (prediket)
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

Perhatian: Setiap feel sudah termaktub wazan-wazan yang tertentu untuknya, kita tidak boleh membariskannya sebarangan atau memasukkannya ke dalam wazan yang salah.

Rujukan:
1.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
2. e-alqamus
3. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٥
4. Durus Arabiah Radio IKIM.FM 4 & 5 Januari 2009.
5. علم صرف دان نحو. ڤيرق: ڤرچيتقن ڤوستاك مودا. موك سورت: ٢١-٢٥
6. Daftar Ejaan Jawi

Scroll to Top