contoh dialog arab

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بسهولة Easily, Bayar bil

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Dengan Mudah

(Situasi: Bayar bil)

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن ْ أ َذ ْهـَــبَ إ ِلـَــى مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ
* Saya hendak pergi ke pejabat pos.

أ ُر ِيـْـدُ : Saya hendak

أ َن : (tiada makna, berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seumpama ‘to’ dalam B. Inggeris)

أ َذ ْهـَـبَ : pergi (saya pergi)
إ ِلـَــى : ke

مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ : pejabat pos / post office.
(مَـكـْــتـَـب : pejabat / office, الـْــبـَــر ِيـْـدِ : pos / post)

# لـِــمـَــاذ َا؟
# Kenapa?

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن أ ُسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ
* Saya hendak membayar bil-bil.

أ ُر ِيـْـدُ : Saya hendak

أ َن : (tiada makna, berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seumpama ‘to’ dalam B. Inggeris

أ ُسـَــدِّدَ : membayar (saya membayar)

الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ : bil-bil – plural / jamak /جـَـمع
(الـْــفـَــتـُـورَة) : bil – singular / mufrad / مـُـفـْـرَد

# يـُــمـْــكـِــن ُ أ َن ْ تـُـسـَــدِّد َ / تـُـسـَــدِّدِى الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق ِ الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ
# Mungkin awak boleh membayar bil-bil dengan mudah melalui internet.

يـُــمـْــكـِــن : Mungkin

أ َن : (tiada makna, berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seumpama ‘to’ dalam B. Inggeris

تـُـسـَــدِّدَ : awak membayar (L)
تـُـسـَــدَّدِى : awak membayar (P)
الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ : bil-bil – plural / jamak /جـَـمع
(الـْــفـَــتـُـورَة) : bil – singular / mufrad / مـُـفـْـرَد
بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ : dengan mudah
(بـِــ : dengan, سـُــهـُــوْلـَــةٍ : mudah)
عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق : melalui
(عـَـن : dari / daripada, طـَـر ِيـْـق : jalan = melalui)

الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ : internet

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن ْ أ َذ ْهـَــبَ إ ِلـَــى مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ
* Saya hendak pergi ke pejabat pos.

# لـِــمـَــاذ َا؟
# Kenapa?

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن أ ُسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ
* Saya hendak membayar bil-bil.

# يـُــمـْــكـِــن ُ أ َن ْ تـُـسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق ِ الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ
# Mungkin awak boleh membayar bil-bil dengan mudah melalui internet.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن ْ أ َذ ْهـَــبَ إ ِلـَــى مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ
* Saya hendak pergi ke pejabat pos.

# لـِــمـَــاذ َا؟
# Kenapa?

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن أ ُسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ
* Saya hendak membayar bil-bil.

# يـُــمـْــكـِــن ُ أ َن ْ تـُـسـَــدِّدِى الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق ِ الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ
# Mungkin awak boleh membayar bil-bil dengan mudah melalui internet.


Rujukan :

هَيَّا بِالـْعَرَبـِـيَّـةِ
Radio IKIM.FM. (Ustaz Dr. Majdi Hj. Ibrahim)
Smiley: zaazu emoticons dan smiley central

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi لـِــمـَــاذ َا Kenapa, Lewat

لـِــمـَــاذ َا
Kenapa

( لِ : untuk, مـَــاذ َا : apa = kenapa, for what)

(Situasi: # Lewat)


* لـِــمـَــاذ َا تـَــأ َخـّـَــرْ تَ / تـَــأ َخـّـَــرْ تِ؟
كناڤ ليوات؟
Kenapa lewat?
Why are you late?

لـِــمـَــاذ َا : Kenapa
تـَــأ َخـّـَــرْتَ : awak (L) lewat?
(Feel madhi, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’)
تـَــأ َخـّـَــرْتِ : awak (P) lewat?
(Feel madhi, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’)

# الطـّـَــر ِيـْــق ُ مـُــز ْدَحـِــمٌَ
جالن سسق
Jalan sesak.
Traffic jammed.

الطـّـَــر ِيـْــق : Jalan
مـُــز ْدَحـِــمٌَ : sesak

* غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل ٍ. الـْــيـَــوْمُ إ ِجـَــاز َة ٌ رَسـْــمـِــيـّـَــة
تأ ڤرچاي (بتول ك؟)، هاري اين كن چوتي عموم
Tak percaya (betul ke?), hari ini kan cuti umum?
Is it true? Today is holiday, isn’t it?

غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل : tak percaya, tak masuk akal, betul ke?
( غـَــيـْــرُ : tak, tidak, مـَــعـْــقـُــوْل : masuk akal)
الـْــيـَــوْمُ : hari ini
إ ِجـَــاز َة : cuti
رَسـْــمـِــيـّـَــة : umum, am, rasmi

# كـَــان َ هـُــنـَــاكَ حـَــادِثٌ مـُــرُوْر ِيّ
تادي اد كمالڠن جالن راي
Tadi ada kemalangan jalanraya.
There was a road accident on the way.

كـَــان : (adalah)
هـُــنـَــاكَ : ada, terdapat
حـَــادِثٌ : kemalangan
مـُــرُوْر ِيّ : jalanraya

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* لـِــمـَــاذ َا تـَــأ َخـّـَــرْ تَ ؟
Limaazaa ta’akh kharta ( ta’akh khart)?
كناڤ ليوات؟
Kenapa lewat?

# الطـّـَــر ِيـْــق ُ مـُــز ْدَحـِــمٌَ
At-triiqu muzdahimun (muzdahim).
جالن سسق
Jalan sesak.

* غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل ٍ. الـْــيـَــوْمُ إ ِجـَــاز َة ٌ رَسـْــمـِــيـّـَــة
Ghairu ma’quul. Al-yaumu ijaazatun rosmiyyatun (rosmiyyah).
تأ ڤرچاي (بتول ك؟)، هاري اين كن چوتي عموم
Tak percaya (betul ke?), hari ini kan cuti umum?

# كـَــان َ هـُــنـَــاكَ حـَــادِثٌ مـُــرُوْر ِيّ
Kaana hunaaka haadithun muruuriyyun (muruuriy).
تادي اد كمالڠن جالن راي
Tadi ada kemalangan jalanraya.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* لـِــمـَــاذ َا تـَــأ َخـّـَــرْ تِ؟
Limaazaa ta’akh kharti ( ta’akh khart)?
كناڤ ليوات؟
Kenapa lewat?

# الطـّـَــر ِيـْــق ُ مـُــز ْدَحـِــمٌَ
At-triiqu muzdahimun (muzdahim).
جالن سسق
Jalan sesak.

* غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل ٍ. الـْــيـَــوْمُ إ ِجـَــاز َة ٌ رَسـْــمـِــيـّـَــة
Ghairu ma’quul. Al-yaumu ijaazatun rosmiyyatun (rosmiyyah).
تأ ڤرچاي (بتول ك؟)، هاري اين كن چوتي عموم
Tak percaya (betul ke?), hari ini kan cuti umum?

# كـَــان َ هـُــنـَــاكَ حـَــادِثٌ مـُــرُوْر ِيّ
Kaana hunaaka haadithun muruuriyyun (muruuriy).
تادي اد كمالڠن جالن راي
Tadi ada kemalangan jalanraya.

Buah Tangan:
Mykrk al-Jauhariy @ http://ArabMykrk.com

Rujukan:
1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
2. Teacher Nash.
3. DAFTAR KATA EJAAN JAWI / KAMUS JAWI(excel 57142 patah perkataan)
4. Smiley: Smiley Central dan zaazu.com

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أوّلا First, Pergi Kuliah

أوَّلاً : dulu :first

 

(Situasi: Pergi kuliah)

* أ ُر ِيْدُ أ َنْ أذ ْهَبَ إلىَ الـْـجـَامِعَةِ
* Saya hendak pergi (I want to go) ke universiti.

أ ُر ِيْدُ: Saya hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perbuatan)
أذ ْهَبَ : saya pergi
إلىَ : ke
الـْـجـَامِعَةِ : universiti.
# وَأنـَـا أيْضـًا
# Saya pun begitu juga.

وَ : dan
أنـَـا : Saya
أيْضـًا : begitu juga.

* هـَـيَّا نـَذ ْهَبْ سَـو ِيـًا
* Jomlah kita pergi bersama-sama

هـَـياَّ : Jomlah
نـَذ ْهَــبْ : kita pergi
سَـو ِيـًا : bersama-sama

# إذ ْهَبْ / إذ ْهَبـِى أنـْـتَ / أنـْـتِ أوَّلاً

سـَأذ ْهَـبُ بَعْدَ قـَـلِيْلٍ
# Awak pergilah dulu (you go first). Saya akan pergi sekejap lagi.

إذ ْهَبْ : Awak pergilah (L)
إذ ْهَبـِى : Awak pergilah (P)
أنـْـتَ : awak (L)
أنـْـتِ : awak (P)
أوَّلاً : dulu : first
سـَأذ ْهَـبُ : Saya akan pergi (سَ : akan, أذ ْهَـبُ : saya pergi)
بَعْدَ قـَـلِيْلٍ : sekejap lagi. (بَعْدَ : selepas قـَـلِيْلٍ: sedikit, tetapi jangan diterjemahkan demikian kerana ianya package dan makna yang lebih sesuai adalah ‘sekejap lagi’)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ ُر ِيْدُ أ َنْ أذ ْهَبَ إلىَ الـْـجـَامِعَةِ
* Saya hendak pergi (I want to go) ke universiti.#

وَأنـَـا أيْضـًا
# Saya pun begitu juga.

* هـَـيَّا نـَذ ْهَبْ سَـو ِيـًا
* Jomlah kita pergi bersama-sama

# إذ ْهَبْ أنـْـتَ أوَّلاً. سـَأذ ْهَـبُ بَعْدَ قـَـلِيْلٍ
# Awak pergilah dulu (you go first). Saya akan pergi sekejap lagi.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ ُر ِيْدُ أ َنْ أذ ْهَبَ إلىَ الـْـجـَامِعَةِ

* Saya hendak pergi (I want to go) ke universiti.

# وَأنـَـا أيْضـًا

# Saya pun begitu juga.

* هـَـيَّا نـَذ ْهَبْ سَـو ِيـًا

* Jomlah kita pergi bersama-sama

#إذ ْهَبـِى أنـْـتِأوَّلاً. سـَأذ ْهَـبُ بَعْدَ قـَـلِيْلٍ

# Awak pergilahdulu(you go first). Saya akan pergi sekejap lagi.

Rujukan :

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِRadio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)

Smiley: Smiley Central dan Zaazu Emoticons

DIALOG – Asas: Apa Khabar? : كـَـيـْـفَ حـَـالـُـكَ؟

a : كـَـيْـفَ حـَـالـُـكَ؟

Apa khabar (L)?
b: الـْـحـَـمْدُ لِلَِّهِ، أ َنـَا بـِـخـَـيـْـرٍ
Alhamdulillah, saya sihat.
b : وَكـَـيـْـفَ حـَـالـُـكِ؟
Awak (P) pula apa khabar?
a : الـْـحـَـمْـدُ لـِلَّهِ، أ َنـَا بـِـخـَـيـْـرٍ
Alhamdulillah, saya sihat.
c : كـَـيـْـفَ حـَـالـُـكـُمــَـا؟
Kamu berdua apa khabar?
a&b : الـْـحـَـمـْـدُ لـِـلـَّـهِ، نـَـحـْـن ُ بـِـخـَـيـْـرٍ
Alhamdulillah kami sihat.

Rujukan:
Saadah Taib. edisi 15. ana MUSLiM. Kuala Lumpur : Blue-T Publication Sdn. Bhd. m.s : 45
Scroll to Top