contoh dialog bahasa arab

GALERI: 25 Contoh Perbualan / Komunikasi / Dialog Bahasa Arab

Alhamdulillah, ‘Nota Panas’ yang dipetik daripada rancangan Hayya Bil-Arabiah Radio IKIK.fm telah selamat saya bawakan ke blog ini. Ia adalah dua puluh lima contoh komunikasi atau perbualan atau dialog di dalam Bahasa Arab.

Tuan/puan bolehlah klik pada mana-mana gambar untuk melihatnya dengan lebih jelas. Selain daripada itu boleh juga skrol ke bawah dan kliklah pada tajuk yang tuan/puan ingin lihat.

Selamat berkomunikasi di dalam Bahasa Arab. GALERI: 25 Contoh Perbualan / Komunikasi / Dialog Bahasa Arab

Lebih banyak contoh perbualan Bahasa Arab Harian: Klik sini

Lain-lain contoh perbualan asas Bahasa Arab: Klik situ

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG:: Situasi ربـَّما Maybe, Perhaps, Hilang Beg Duit

 

 

(Situasi: Hilang Beg Duit)

* أ َيـْــن َ مـِــحـْـفـَــظـَــتـِــى؟

* Di mana beg duit saya?

أ َيـْــن : Di mana

مـِــحـْـفـَــظـَــتـِــى؟ : beg duit saya?

~(مـِــحـْـفـَــظـَــة : beg duit, ـى : saya)~

# إ ِبـْـحـَــثْ / إ ِبـْـحـَــثـِـى عـَــنـْــهـَــا جـَـيـِّــدًا

# Carilah elok-elok.

إ ِبـْـحـَــثْ عـَــنْ : Carilah (L) – (feel amar)

إ ِِبـْـحـَــثـِـى عـَــنْ : Carilah (P) – (feel amar)

هـَــا : nya, ia (مـِــحـْـفـَــظـَــة)

جـَـيـِّــدًا : elok-elok, baik-baik, betul-betul.

* بـَــحـَــثـْــت ُ عـَــنـْــهـَــا فـِــى كـُــلِّ مـَــكـَــانٍ

* Saya telah mencarinya di semua tempat.

بـَــحـَــثـْــتُ عـَــنـْـهـَــا : Saya telah mencarinya

~(بـَــحـَــثـْــتُ عـَــنْ : Saya telah mencari (feel madhi), هـَــا – nya)~

فـِــى : di

كـُــلِّ : semua

مـَــكـَــانٍ : tempat.

# رُبـَّــمـَــا تـَــرَكـْــتـَــهـَــا / تـَــرَكـْــتـِــهـَــا فـِــى الـْــبـَـيْــتِ

# Barangkali awak tertinggal/ tinggalkannya di rumah.

رُبـَّــمـَــا : Barangkali

تـَــرَكـْــتـَــهـَــا : awak (L) tertinggal / tinggalkannya

~(تـَــرَكـْــتـَ : awak (L) tinggalkan, هـَــا : nya)~

تـَــرَكـْــتـِــهـَــا : awak (P) tertinggal / tinggalkannya

~(تـَــرَكـْــتِ : awak (P) tinggalkan, هـَــا : nya)~

فـِــى : di

الـْــبـَـيْــتِ : rumah

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ َيـْــن َ مـِــحـْـفـَــظـَــتـِــى؟

* Di mana beg duit saya?

# إ ِبـْـحـَــث ْ عـَــنـْــهـَــا جـَـيـِّــدًا

# Carilah elok-elok.

* بـَــحـَــثـْــت ُ عـَــنـْــهـَــا فـِــى كـُــلِّ مـَــكـَــانٍ

* Saya telah mencarinya di semua tempat.

# رُبـَّــمـَــا تـَــرَكـْــتـَــهـَــا فـِــى الـْــبـَـيْــتِ

# Barangkali awak tertinggal/ tinggalkannya di rumah.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ َيـْــن َ مـِــحـْـفـَــظـَــتـِــى؟

* Di mana beg duit saya?

# إ ِبـْـحـَــثـِـى عـَــنـْــهـَــا جـَـيـِّــدًا

# Carilah elok-elok.

* بـَــحـَــثـْــت ُ عـَــنـْــهـَــا فـِــى كـُــلِّ مـَــكـَــانٍ

* Saya telah mencarinya di semua tempat.

# رُبـَّــمـَــا تـَــرَكـْــتـِــهـَــا فـِــى الـْــبـَـيْــتِ

# Barangkali awak tertinggal/ tinggalkannya di rumah.

 

Rujukan: هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)
http://www.ikimfm.my/ikimfm

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: ربـَّما Maybe, Perhaps, Invitation, Jemputan

(Situasi: Invitation, Jemputan)

* هـَـلْ تـَـأ ْ تـِــى / تـَـأ ْ تـِــيـْــنَ هـَـٰـذِهِ اللـَّــيـْــلـَــة َ؟

اداكه اوق داتڠ مالم اين؟
Adakah awak datang malam ini?
Are you coming tonight?

هـَـلْ: Adakah
تـَـأ ْ تـِــى: awak datang (L)
تـَـأ ْ تـِــيـْــنَ:awak datang (P)
هـَـٰـذِهِ :ini (mu’annath / مؤنث)
اللـَّــيـْــلـَــة؟ : malam?


# رُبـَّــمـَــا، عـِــنـْــدِى عـَــمـَـلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ

موڠكين، ساي اد باڽق كرجا
Mungkin, saya ada banyak kerja.
I love to come, however I have something else to do urgently tonight.
I might come, but I have a lot of work.
I wish I could, but I have a lot of work.

رُبـَّــمـَــا: mungkin,
عـِــنـْــدِى : saya ada, saya mempunyai
عـَــمـَـلٌ : kerja
كـَــثـِــيـْــرٌ : banyak

* أ َنـْــهِ / أ َنـْــهـِــى عـَــمـَــلـَــكَ / عـَــمـَــلـَـكِ وَلاَ دَاعـِــى أ َن ْ تـَــأ ْتـِـى

سياڤكن كرجا اوق دان تيدق ڤايه داتڠ
Siapkan kerja awak dan tidak payah datang.
It’s okey, carry on with your work.

أ َنـْــهِ : siapkan(L)
أ َنـْــهـِــى : siapkan(P)
عـَــمـَــلـَــ : kerja
كَ : awak (L)
كِ :awak (P)
وَ : dan
َلاَ دَاعـِــى : tidak payah
أ َن : (tiada makna, bertugas sebagai penyambung antara َلاَ دَاعـِــى dan تـَــأ ْتـِـى)
تـَــأ ْتـِـى : awak datang.


# سـَــئـَــاتـِـى فـِــى وَقـْــتٍ ءَاخـَــرَ

إن شاء الله، ساي اكن داتڠ لأين كالي
InsyaAllah, saya akan datang lain kali.
InsyaAllah, next time I will come.

سـَــئـَــاتـِـى : saya akan datang
~(سـَــ : akan, ئـَــاتـِـى : saya datang)~
فـِــى : pada
وَقـْــتٍ : waktu, masa
ءَاخـَــرَ : lain

PERBUALAN SESAMA LELAKI

* هـَـلْ تـَـأ ْ تـِــى هـَـٰـذِهِ اللـَّــيـْــلـَــة َ؟

Hal ta’tii hazihi al-lailata (al-lailah)?
اداكه اوق داتڠ مالم اين؟
Adakah awak datang malam ini?


# رُبـَّــمـَــا، عـِــنـْــدِى عـَــمـَـلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ

Rubbamaa, ‘indii ‘amalun kathiirun (kathiir)
موڠكين، ساي اد باڽق كرجا
Mungkin, saya ada banyak kerja.

* أ َنـْــهِ عـَــمـَــلـَـ كَ وَلاَ دَاعـِــى أ َن ْ تـَــأ ْتـِـى

Anhi ’amala ka wa laa daa’ii an ta’tii
سياڤكن كرجا اوق دان تيدق ڤايه داتڠ
Siapkan kerja awak dan tidak payah datang.

# سـَــئـَــاتـِـى فـِــى وَقـْــتٍ ءَاخـَــرَ

Sa’aatii fii waqtin aakhoro (aakhor)
إن شاء الله، ساي اكن داتڠ لأين كالي
InsyaAllah, saya akan datang lain kali.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN

* هـَـلْ تـَـأ ْ تـِــيـْــنَهـَـٰـذِهِ اللـَّــيـْــلـَــة َ؟

Hal ta’tiina hazihi al-lailata (al-lailah)?
اداكه اوق داتڠ مالم اين؟
Adakah awak datang malam ini?

# رُبـَّــمـَــا، عـِــنـْــدِى عـَــمـَـلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ

Rubbamaa, ‘indii ‘amalun kathiirun (kathiir)
موڠكين، ساي اد باڽق كرجا
Mungkin, saya ada banyak kerja.

* أ َنـْــهـِــى عـَــمـَــلـَـ كِ وَلاَ دَاعـِــى أ َن ْ تـَــأ ْتـِـى

Anhii ’amala ki wa laa daa’ii an ta’tii
سياڤكن كرجا اوق دان تيدق ڤايه داتڠ
Siapkan kerja awak dan tidak payah datang.

# سـَــئـَــاتـِـى فـِــى وَقـْــتٍ ءَاخـَــرَ

Sa’aatii fii waqtin aakhoro (aakhor)
إن شاء الله، ساي اكن داتڠ لأين كالي
InsyaAllah, saya akan datang lain kali.

Rujukan:
هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

English Translator: Teacher Nash

Smiley: www.SmileyCentral.com, Plugin wp-Monalisa and zaazu-emoticons.

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi ربـَّما Maybe, Perhaps, Salah Seorang Sahabat Hendak Berkelana

(Situasi: Salah seorang sahabat hendak berkelana)

* هـَــلْ سـَــتـُــسـَــافـِــرُ / سـَــتـُــسـَــافـِــر ِيـْــنَ طـَــو ِيـْــلاً؟

* Adakah awak akan bermusafir lama?

هـَــلْ : Adakah

سـَــتـُــسـَــافـِــرُ : awak (L) akan bermusafir

~(سـَــ : akan, تـُــسـَــافـِــرُ : awak (L) bermusafir)~

سـَــتـُــسـَــافـِــر ِيـْــنَ : awak (P) akan bermusafir

~(سـَــ : akan, تـُــسـَــافـِــر ِيـْــنَ : awak (P) bermusafir)~

طـَــو ِيـْــلاً؟ : lama?

# رُبـَّــمـَــا أ َرْجــِــعُ وَرُبـَّـمـَــا لاَ أ َرْجــِــعُ

# Mungkin saya kembali dan mungkin tidak.

رُبـَّــمـَــا : mungkin

أ َرْجــِــعُ : saya kembali

وَ : dan

رُبـَّــمـَــا : mungkin

لاَ : tidak

أ َرْجــِــعُ : kembali

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* هـَــلْ سـَــتـُــسـَــافـِــرُ طـَــو ِيـْــلاً

* Adakah awak akan bermusafir lama?

# رُبـَّــمـَــا أ َرْجــِــعُ وَرُبـَّـمـَــا لاَ أ َرْجــِــعُ

# Mungkin saya kembali dan mungkin tidak.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* هـَــلْ سـَــتـُــسـَــافـِــر ِيـْــنَ طـَــو ِيـْــلاً ؟

* Adakah awak akan bermusafir lama?

# رُبـَّــمـَــا أ َرْجــِــعُ وَرُبـَّـمـَــا لاَ أ َرْجــِــعُ

# Mungkin saya akan kembali dan mungkin tidak.

Rujukan:

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بسهولة Easily, Mencari Rumah Berpandukan Alamat

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Dengan Mudah

(Situasi: Mencari rumah berpandukan alamat yang diberi)

هـَــل ِ الـْــبـَــحـْــث ُ عـَــن ْ عـُــنـْــوَان ِ بـَــيـْــتـِــى صـَــعـْــبٌ؟
Adakah mencari alamat rumah saya susah?

هـَــل
: Adakah
الـْــبـَــحـْــث
: mencari
عـَــن
: (tentang)
عـُــنـْــوَان
: alamat
بـَــيـْــتـِــى
: rumah saya~
بـَــيـْــتـِ
: rumah,
ــى
: saya ~
صـَــعـْــبٌ؟
: susah?

لاَ، جـِــئـْــت ُ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Tidak, saya datang dengan mudah.

لاَ
: Tidak
جـِــئـْــتُ
: saya datang~
جـِــئـْــ
: datang,
تُ
: saya ~
بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
: dengan mudah(
بـِــ
: dengan, سـُــهـُــوْلـَــةٍ
: mudah)

PERBUALAN SESAMA LELAKI @ SESAMA PEREMPUAN: (tiada perbezaan)
هـَــل ِ الـْــبـَــحـْــث ُ عـَــن ْ عـُــنـْــوَان ِ بـَــيـْــتـِــى صـَــعـْــبٌ؟
Adakah mencari alamat rumah saya susah?

لاَ، جـِــئـْــت ُ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Tidak, saya datang dengan mudah


Rujukan :

هَيَّا بِالـْعَرَبـِـيَّـةِ
Radio IKIM.FM. (Ustaz Dr. Majdi Hj. Ibrahim)
Smiley: zaazu emoticons dan smiley central

Scroll to Top