contoh perbualan bahasa arab

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بسهولة Easily, Mencari Rumah Berpandukan Alamat

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Dengan Mudah

(Situasi: Mencari rumah berpandukan alamat yang diberi)

هـَــل ِ الـْــبـَــحـْــث ُ عـَــن ْ عـُــنـْــوَان ِ بـَــيـْــتـِــى صـَــعـْــبٌ؟
Adakah mencari alamat rumah saya susah?

هـَــل
: Adakah
الـْــبـَــحـْــث
: mencari
عـَــن
: (tentang)
عـُــنـْــوَان
: alamat
بـَــيـْــتـِــى
: rumah saya~
بـَــيـْــتـِ
: rumah,
ــى
: saya ~
صـَــعـْــبٌ؟
: susah?

لاَ، جـِــئـْــت ُ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Tidak, saya datang dengan mudah.

لاَ
: Tidak
جـِــئـْــتُ
: saya datang~
جـِــئـْــ
: datang,
تُ
: saya ~
بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
: dengan mudah(
بـِــ
: dengan, سـُــهـُــوْلـَــةٍ
: mudah)

PERBUALAN SESAMA LELAKI @ SESAMA PEREMPUAN: (tiada perbezaan)
هـَــل ِ الـْــبـَــحـْــث ُ عـَــن ْ عـُــنـْــوَان ِ بـَــيـْــتـِــى صـَــعـْــبٌ؟
Adakah mencari alamat rumah saya susah?

لاَ، جـِــئـْــت ُ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Tidak, saya datang dengan mudah


Rujukan :

هَيَّا بِالـْعَرَبـِـيَّـةِ
Radio IKIM.FM. (Ustaz Dr. Majdi Hj. Ibrahim)
Smiley: zaazu emoticons dan smiley central

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بسهولة Easily, Bayar bil

بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ
Dengan Mudah

(Situasi: Bayar bil)

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن ْ أ َذ ْهـَــبَ إ ِلـَــى مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ
* Saya hendak pergi ke pejabat pos.

أ ُر ِيـْـدُ : Saya hendak

أ َن : (tiada makna, berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seumpama ‘to’ dalam B. Inggeris)

أ َذ ْهـَـبَ : pergi (saya pergi)
إ ِلـَــى : ke

مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ : pejabat pos / post office.
(مَـكـْــتـَـب : pejabat / office, الـْــبـَــر ِيـْـدِ : pos / post)

# لـِــمـَــاذ َا؟
# Kenapa?

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن أ ُسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ
* Saya hendak membayar bil-bil.

أ ُر ِيـْـدُ : Saya hendak

أ َن : (tiada makna, berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seumpama ‘to’ dalam B. Inggeris

أ ُسـَــدِّدَ : membayar (saya membayar)

الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ : bil-bil – plural / jamak /جـَـمع
(الـْــفـَــتـُـورَة) : bil – singular / mufrad / مـُـفـْـرَد

# يـُــمـْــكـِــن ُ أ َن ْ تـُـسـَــدِّد َ / تـُـسـَــدِّدِى الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق ِ الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ
# Mungkin awak boleh membayar bil-bil dengan mudah melalui internet.

يـُــمـْــكـِــن : Mungkin

أ َن : (tiada makna, berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seumpama ‘to’ dalam B. Inggeris

تـُـسـَــدِّدَ : awak membayar (L)
تـُـسـَــدَّدِى : awak membayar (P)
الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ : bil-bil – plural / jamak /جـَـمع
(الـْــفـَــتـُـورَة) : bil – singular / mufrad / مـُـفـْـرَد
بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ : dengan mudah
(بـِــ : dengan, سـُــهـُــوْلـَــةٍ : mudah)
عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق : melalui
(عـَـن : dari / daripada, طـَـر ِيـْـق : jalan = melalui)

الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ : internet

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن ْ أ َذ ْهـَــبَ إ ِلـَــى مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ
* Saya hendak pergi ke pejabat pos.

# لـِــمـَــاذ َا؟
# Kenapa?

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن أ ُسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ
* Saya hendak membayar bil-bil.

# يـُــمـْــكـِــن ُ أ َن ْ تـُـسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق ِ الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ
# Mungkin awak boleh membayar bil-bil dengan mudah melalui internet.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن ْ أ َذ ْهـَــبَ إ ِلـَــى مَـكـْــتـَـب ِ الـْــبـَــر ِيـْـدِ
* Saya hendak pergi ke pejabat pos.

# لـِــمـَــاذ َا؟
# Kenapa?

* أ ُر ِيـْـدُ أ َن أ ُسـَــدِّدَ الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ
* Saya hendak membayar bil-bil.

# يـُــمـْــكـِــن ُ أ َن ْ تـُـسـَــدِّدِى الـْـفـَــوَاتـِــيـْـرَ بـِــسـُــهـُــوْلـَــةٍ عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق ِ الإ ِنـْــتـَـرْنـِــتْ
# Mungkin awak boleh membayar bil-bil dengan mudah melalui internet.


Rujukan :

هَيَّا بِالـْعَرَبـِـيَّـةِ
Radio IKIM.FM. (Ustaz Dr. Majdi Hj. Ibrahim)
Smiley: zaazu emoticons dan smiley central

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi لـِــمـَــاذ َا Kenapa, Lewat

لـِــمـَــاذ َا
Kenapa

( لِ : untuk, مـَــاذ َا : apa = kenapa, for what)

(Situasi: # Lewat)


* لـِــمـَــاذ َا تـَــأ َخـّـَــرْ تَ / تـَــأ َخـّـَــرْ تِ؟
كناڤ ليوات؟
Kenapa lewat?
Why are you late?

لـِــمـَــاذ َا : Kenapa
تـَــأ َخـّـَــرْتَ : awak (L) lewat?
(Feel madhi, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’)
تـَــأ َخـّـَــرْتِ : awak (P) lewat?
(Feel madhi, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’)

# الطـّـَــر ِيـْــق ُ مـُــز ْدَحـِــمٌَ
جالن سسق
Jalan sesak.
Traffic jammed.

الطـّـَــر ِيـْــق : Jalan
مـُــز ْدَحـِــمٌَ : sesak

* غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل ٍ. الـْــيـَــوْمُ إ ِجـَــاز َة ٌ رَسـْــمـِــيـّـَــة
تأ ڤرچاي (بتول ك؟)، هاري اين كن چوتي عموم
Tak percaya (betul ke?), hari ini kan cuti umum?
Is it true? Today is holiday, isn’t it?

غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل : tak percaya, tak masuk akal, betul ke?
( غـَــيـْــرُ : tak, tidak, مـَــعـْــقـُــوْل : masuk akal)
الـْــيـَــوْمُ : hari ini
إ ِجـَــاز َة : cuti
رَسـْــمـِــيـّـَــة : umum, am, rasmi

# كـَــان َ هـُــنـَــاكَ حـَــادِثٌ مـُــرُوْر ِيّ
تادي اد كمالڠن جالن راي
Tadi ada kemalangan jalanraya.
There was a road accident on the way.

كـَــان : (adalah)
هـُــنـَــاكَ : ada, terdapat
حـَــادِثٌ : kemalangan
مـُــرُوْر ِيّ : jalanraya

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* لـِــمـَــاذ َا تـَــأ َخـّـَــرْ تَ ؟
Limaazaa ta’akh kharta ( ta’akh khart)?
كناڤ ليوات؟
Kenapa lewat?

# الطـّـَــر ِيـْــق ُ مـُــز ْدَحـِــمٌَ
At-triiqu muzdahimun (muzdahim).
جالن سسق
Jalan sesak.

* غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل ٍ. الـْــيـَــوْمُ إ ِجـَــاز َة ٌ رَسـْــمـِــيـّـَــة
Ghairu ma’quul. Al-yaumu ijaazatun rosmiyyatun (rosmiyyah).
تأ ڤرچاي (بتول ك؟)، هاري اين كن چوتي عموم
Tak percaya (betul ke?), hari ini kan cuti umum?

# كـَــان َ هـُــنـَــاكَ حـَــادِثٌ مـُــرُوْر ِيّ
Kaana hunaaka haadithun muruuriyyun (muruuriy).
تادي اد كمالڠن جالن راي
Tadi ada kemalangan jalanraya.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* لـِــمـَــاذ َا تـَــأ َخـّـَــرْ تِ؟
Limaazaa ta’akh kharti ( ta’akh khart)?
كناڤ ليوات؟
Kenapa lewat?

# الطـّـَــر ِيـْــق ُ مـُــز ْدَحـِــمٌَ
At-triiqu muzdahimun (muzdahim).
جالن سسق
Jalan sesak.

* غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل ٍ. الـْــيـَــوْمُ إ ِجـَــاز َة ٌ رَسـْــمـِــيـّـَــة
Ghairu ma’quul. Al-yaumu ijaazatun rosmiyyatun (rosmiyyah).
تأ ڤرچاي (بتول ك؟)، هاري اين كن چوتي عموم
Tak percaya (betul ke?), hari ini kan cuti umum?

# كـَــان َ هـُــنـَــاكَ حـَــادِثٌ مـُــرُوْر ِيّ
Kaana hunaaka haadithun muruuriyyun (muruuriy).
تادي اد كمالڠن جالن راي
Tadi ada kemalangan jalanraya.

Buah Tangan:
Mykrk al-Jauhariy @ http://ArabMykrk.com

Rujukan:
1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
2. Teacher Nash.
3. DAFTAR KATA EJAAN JAWI / KAMUS JAWI(excel 57142 patah perkataan)
4. Smiley: Smiley Central dan zaazu.com

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi مـِـن ْ حـُــسـْــن ِ الـْــحـَــــّظِ Lucky, Fortunate

مـِـن ْ حـُــسـْــن ِ الـْــحـَــــّظِ
Nasib Baik

(Situasi: Terlupa Kunci Jam Untuk Bangun Sahur)

* لـِــمـَــاذ َا لـَــمْ تـُـوقـِــظـْــنـِــى / تـُـوقـِــظـِــيْــنـِــى ؟
كناڤ تأ كجوتكن ساي؟
Kenapa tak kejutkan saya?
Why didn’t you wake me up?

لـِــمـَــاذ َا : Kenapa
لـَــمْ : tak
تـُـوقـِــظـْــنـِــى : awak (L) kejutkan saya
( تـُـوقـِــظـْ : awak (L) kejutkan, نـِــى : saya)
تـُـوقـِــظـِــيْــنـِــى : awak (P) kejutkan saya
( تـُـوقـِــظـِى : awak (P) kejutkan, نـِــى : saya)


# نـَــسـِــيـْــت ُ أ َن ْ أ ُعـَــيـِّــرَ الـْــمـُــنـَــبـِّــهَ
ساي ترلوڤا كونچي / سيت جم
Saya terlupa kunci / set jam (alarm).
I’ve forgotten to set the alarm clock.

نـَــسـِــيـْــت : Saya terlupa
(نـَــسـِــيَ : lupa, تُ : saya – feel madhi kembali kepada dhamir ’أ َنـَــا‘)
أ َنْ : (tiada makna, cuma berfungsi sebagai penghubung 2 perbuatan seperti fungsi ‘to’ dalam Bahasa Inggeris)
أ ُعـَــيـِّــرَ : kunci / set
الـْــمـُــنـَــبـِّــهَ : jam (alarm)

* مـِن ْ حـُسـْـن ِ الـْحـَـظِ ّ أ َنـّـَنـَـا تـَـنـَاوَلـْنـَا السـّـَحـُوْرَ مـُبـَـكـِـّـرًا
ناصيب باءيق كيت سحوراول
Nasib baik kita sahur awal.
Alhamdulillah, we have taken our dinner late last night.

مـِــن ْ حـُــسـْــن ِ الـْــحـَــظِ : Nasib baik
أ َنـّـَــنـَــا : bahawa kita
تـَــنـَــاوَلـْــنـَــا : kita makan
السـّـَــحـُــوْرَ : sahur
مـُــبـَــكـِـّــرًا : awal

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* لـِــمـَــاذ َا لـَــمْ تـُـوقـِــظـْــنـِــى؟
Limaazaa lam tuuqiznii?
كناڤ تأ كجوتكن ساي؟
Kenapa tak kejutkan saya?

# نـَــسـِــيـْــت ُ أ َن ْ أ ُعـَــيـِّــرَ الـْــمـُــنـَــبـِّــهَ
Nasiitu an u’aiyirol munabbiha (munabbih).
ساي ترلوڤا كونچي / سيت جم
Saya terlupa kunci / set jam (alarm).

* مـِن ْ حـُسـْـن ِ الـْحـَـظِ ّ أ َنـّـَنـَـا تـَـنـَاوَلـْنـَا السـّـَحـُوْرَ مـُبـَـكـِـّـرًا
Min husnil hazzi annanaa tanaawalnas sahuuro mubakkiron.
ناصيب باءيق كيت سحوراول
Nasib baik kita sahur awal.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* لـِــمـَــاذ َا لـَــمْ تـُـوقـِــظـِــيْــنـِــى؟
Limaazaa lam tuuqiziinii?
كناڤ تأ كجوتكن ساي؟
Kenapa tak kejutkan saya?

# نـَــسـِــيـْــت ُ أ َن ْ أ ُعـَــيـِّــرَ الـْــمـُــنـَــبـِّــهَ
Nasiitu an u’aiyirol munabbiha (munabbih).
ساي ترلوڤا كونچي / سيت جم
Saya terlupa kunci / set jam (alarm).

* مـِن ْ حـُسـْـن ِ الـْحـَـظِ ّ أ َنـّـَنـَـ تـَـنـَاوَلـْنـَا السـّـَحـُوْرَ مـُبـَـكـِـّـرًا
Min husnil hazzi annanaa tanaawalnas sahuuro mubakkiron.
ناصيب باءيق كيت سحوراول
Nasib baik kita sahur awal.

Rujukan:
1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِRadio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
2. Teacher Nash.
3. DAFTAR KATA EJAAN JAWI / KAMUS JAWI(excel 57142 patah perkataan)
4. Smiley Central

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أوّلا First, Pergi Kuliah

أوَّلاً : dulu :first

 

(Situasi: Pergi kuliah)

* أ ُر ِيْدُ أ َنْ أذ ْهَبَ إلىَ الـْـجـَامِعَةِ
* Saya hendak pergi (I want to go) ke universiti.

أ ُر ِيْدُ: Saya hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perbuatan)
أذ ْهَبَ : saya pergi
إلىَ : ke
الـْـجـَامِعَةِ : universiti.
# وَأنـَـا أيْضـًا
# Saya pun begitu juga.

وَ : dan
أنـَـا : Saya
أيْضـًا : begitu juga.

* هـَـيَّا نـَذ ْهَبْ سَـو ِيـًا
* Jomlah kita pergi bersama-sama

هـَـياَّ : Jomlah
نـَذ ْهَــبْ : kita pergi
سَـو ِيـًا : bersama-sama

# إذ ْهَبْ / إذ ْهَبـِى أنـْـتَ / أنـْـتِ أوَّلاً

سـَأذ ْهَـبُ بَعْدَ قـَـلِيْلٍ
# Awak pergilah dulu (you go first). Saya akan pergi sekejap lagi.

إذ ْهَبْ : Awak pergilah (L)
إذ ْهَبـِى : Awak pergilah (P)
أنـْـتَ : awak (L)
أنـْـتِ : awak (P)
أوَّلاً : dulu : first
سـَأذ ْهَـبُ : Saya akan pergi (سَ : akan, أذ ْهَـبُ : saya pergi)
بَعْدَ قـَـلِيْلٍ : sekejap lagi. (بَعْدَ : selepas قـَـلِيْلٍ: sedikit, tetapi jangan diterjemahkan demikian kerana ianya package dan makna yang lebih sesuai adalah ‘sekejap lagi’)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ ُر ِيْدُ أ َنْ أذ ْهَبَ إلىَ الـْـجـَامِعَةِ
* Saya hendak pergi (I want to go) ke universiti.#

وَأنـَـا أيْضـًا
# Saya pun begitu juga.

* هـَـيَّا نـَذ ْهَبْ سَـو ِيـًا
* Jomlah kita pergi bersama-sama

# إذ ْهَبْ أنـْـتَ أوَّلاً. سـَأذ ْهَـبُ بَعْدَ قـَـلِيْلٍ
# Awak pergilah dulu (you go first). Saya akan pergi sekejap lagi.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ ُر ِيْدُ أ َنْ أذ ْهَبَ إلىَ الـْـجـَامِعَةِ

* Saya hendak pergi (I want to go) ke universiti.

# وَأنـَـا أيْضـًا

# Saya pun begitu juga.

* هـَـيَّا نـَذ ْهَبْ سَـو ِيـًا

* Jomlah kita pergi bersama-sama

#إذ ْهَبـِى أنـْـتِأوَّلاً. سـَأذ ْهَـبُ بَعْدَ قـَـلِيْلٍ

# Awak pergilahdulu(you go first). Saya akan pergi sekejap lagi.

Rujukan :

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِRadio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)

Smiley: Smiley Central dan Zaazu Emoticons

Scroll to Top