di

Muntakhab Ahadith: Doa Ketika Ditimpa Musibah

Doa Ketika Ditimpa Musibah
Doa Ditimpa Musibah

(246) Daripada Ummu Salamah r.ha, isteri Rasulullah saw. berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Tiadalah seorang hamba yang mengalami musibah, lalu ia mengucapkan:

إ ِنـّـَا لـِلّـَـهِ وَ إ ِنـّـَـآ إ ِلـَيـْهِ رَاجـِعـُونَ

اللّـَهـُـمّ َأ ْجـُرْنـِى فـِى مـُصـِيـْبـَتـِى وَأ َخـْلـِفْ

لـِى خـَيـْرًا مِّنـْهـَــا

Innaa lillahi wa innaa ilaihi roojiúun
Allahumma’ jurni fii musiibatii wa akhlif
lii khoirom minhaa

(versi lain) Innaa lillahi wa innaa ilaihi roojiúun
Allahumma aajurni fii musiibatii wakhluf
lii khoirom minhaa

(Sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kita kembali. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya),
melainkan Allah Swt. pasti memberinya pahala dalam musibahnya dan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik darinya.”

Dia (Ummu Salamah r.ha) berkata, “Ketika Abu Salamah r.a. meninggal, maka saya berdoa dengan doa yang diperintahkan oleh Nabi saw. kepadaku, sehingga Allah Swt. memberikan pengganti untukku suami yang lebih baik daripadanya, iaitu Rasulullah saw.”

(Hr. Muslim, bab Ucapan/doa ketika ditimpa musibah, Hadits nombor 2127)

Lain-lain Tajuk:
1. Doa Memudahkan Tidur
2. Doa Qunut Nazilah
3. Solat Istikharah
4. Cara Mendapat Kasih Sayang Allah S.W.T
5. Maaf dan Mengabaikan Orang Yang Kurang Cerdik

Rujukan:
(1) فضيلة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى حفـظه لله تعالى. ١٤١٨ه. الأحاديث المنتحبة فى الصفات الست للدعوة إلى الله تعالى. نظام الدين دلهى الجديدة (الهند). مكتبة فيض عام. صفحة: ٢٤٩
(2) Penghimpun: Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Penyusun: Maulana Muhammad Sa’ad al-Kandahlawi. MUNTAKHAB AHADITH (Terjemahan Muhammad Qosim at-Timori). 2004. Johor Bahru: JAMI’ATUL ULUM AR-RAHMAN YPI ASH SHODIQEEN & PERNIAGAAN JAHABERSA. m.s. 458

صرف/SARAF/SORF:WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. فـَــعـّـَــلَ يـُــفـَــعِـّــلُ تـَــفـْــعـِــيـْــلٌ

Pada keluaran kali ini kita akan mempelajari tentang feel thulathi mazid, iaitu feel yang perkataan induknya terdiri daripada tiga huruf tetapi telah ditambah dengan samada satu, dua atau tiga huruf tambahan. Sila perhati gambarajah di bawah iaitu pada kotak berwarna biru. Kotak yang berwarna kuning ialah pelajaran lalu, manakala merah pula belum kita pelajari lagi.

Wazan Feel Bahasa Arab
Wazan Feel Bahasa Arab

Kita telah mengetahui bahawa wazan thulathi mujarrad ada enam wazan dan ruba’i mujarrad pula paling mudah diingati kerana hanya mempunyai satu wazan sahaja seperti gambarajah di bawah:

Persoalannya, mengapa perlu wazan-wazan mujarrad ini menjadi mazid pula? (Mujarrad = tiada huruf tambahan, mazid = ada huruf tambahan).

Jawapannya, untuk mudah kita memahaminya ialah sebagaimana perkataan-perkataan Bahasa Melayu mempunyai imbuhan seperti; ___________an, pe_______________an, di____________, be___________________, di___________kan dan lain-lain, begitulah juga Bahasa Arab (malah fungsinya lebih daripada itu).

Seperti juga dalam Bahasa Melayu, kita sepatutnya mengenal pasti yang mana satukah perkataan akar atau asal dan yang manakah imbuhan.

Dalam Bahasa Arab huruf-huruf yang menjadi tambahan telah dicantumkan menjadi
سـَــأ َلـْــتـُــمـُــونـِــيــهـَــا ‘.

Sila perhati rajah di bawah, huruf yang berwarna merah adalah huruf tambahan.

SARAF wazan feel thulathi mazid

Perkataan-perkataan Bahasa Arab terbahagi kepada tiga seperti di bawah ini,

dan feel adalah merupakan ‘ibu’ kepada perkataan-perkataan lain.
Contoh: مـَــسـْــجـِــدٌ (isim makan / tempat = tempat sujud) adalah berasal daripada perkataan سـَــجـَــدَ (sujud).

Pada keluaran kali ini, kita akan pelajari salah satu daripada wazan-wazan di bawah, iaitu wazan feel thulathi mazid biharf (Feel thulathi yang ditambah satu huruf);

SARAF Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin
SARAF Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin

* Sila klik gambar untuk melihatnya dalam saiz yang lebih besar.

Mari kita khususkan perbincangan mengenai wazan berikut:

Fungsi wazan ini ialah;

(1) لـِــلـْــمـُــتـَــعـَــدِّى

Contoh: فـَــرَّحَ ز َيـْــدٌ الأوْلادَ

Zaid menggembirakan anak-anak itu.

عـَــلـَّــمَ = memberitahu

(2) Pengulangan

Contoh: قـَــطـَّعَ

قـَــطـَــعـْــت ُ اللـَّــحـْــمَ – Saya menghiris / memotong daging.

قـَــطـَّــعـْــت ُ اللـَّــحـْــمَ – Saya mencincang daging. (potong laju-laju, cepat-cepat –> pengulangan)

(3) تـَــوَجـّـُــه – Menghadap ke arah (makna asal).

Contoh: شـَــرَّقَ – Menuju ke arah Timur.

(4) Menunjukkan Fa’il (orang yang membuat)seumpama asal feel tersebut.

Contoh: حـَــجـَــرَ – batu

حـَــجـَّــرَ الطـِّــيــنَ – Tanah itu telah mengeras, tanah itu seumpama batu kerasnya.

لـَــقـَــدْ حـَــجـَّــرْت َ وَاسـِــعـًــا – Kamu telah menyempitkan benda yang luas (Kamu -seolah-olah- ‘keras macam batu’!)

(5) اِحـْــتـِــصـَــار – Ringkasan kepada zikir yang panjang.

Contoh: هـَــلـَّــلَ، سـَــبـَّــحَ ، حـَــمـَّــدَ، كـَــبـَّــرَ

Sebelum berakhir, saya tinggalkan anda dengan perkataan-perkataan ini, cuba analisa yang manakah huruf asal dan yang mana pula huruf tambahan?

أَذ ْهـَــبَ، أ َقـْــرَأ َ، أ َجـْــلـَــسَ، ذ َهـَّــبَ، قـَــرَّأ َ، جـَــلـَّــسَ، قـَــعـَّــدَ، نـَــظـَّـرَ، ذ َاهـَــبَ، قـَــارَأ َ، نـَــاظـَــرَ، جـَــالـَــسَ،قـَــعـَــدَ، كـَــاتـَــبَ، فـَــاهـَــمَ

Tajuk berkaitan:

1. Contoh-contoh feel thulathi mujarrad.
2. Wazan feel thulathi mujarrad (mengikut yang terbanyak digunakan).
3. Wazan feel thulathi mujarrad.
4. Pendahuluan Ilmu Sorf.
5. Wazan feel ruba’i mujarrad.
6. Contoh soalan latihan wazan feel-feel mujarrad.

Rujukan:
1. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٧-٨
2. Rancangan ‘Durus Arabiah’ Radio Ikim.fm

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Cara Mengenal Isim Mu’annath yang tiada tanda pada zahir perkataan.

ستدل على تأنيڽ ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء


١- يعود الضمير إليه مؤنثا
نحو : الكتف نهشتها
العين كحلتها


٢- بما أشبه ذلك كوصف بالمؤنث
نحو : أكلت كتفا مشوية


٣- رد التاء إليه فى التصغير
نحو : كتيفة ، يدية

Pada pertemuan kali ini kita akan menyentuh sedikit tentang cara-cara mengenal pasti sesuatu isim itu adalah mu’annath (isim-isim mu’annath yang tiada tanda-tanda mu’annath pada zahirnya)

1. DHAMIR (ganti nama) yang kembali kepada perkataan itu adalah mu’annath.

Contoh : الـْـكـَــتـِــفُ نـَــهـَــشـَــتـْــهـَــا

Penerangan: الـْـكـَــتـِــفُ pada zahirnya tiada tanda mu’annath seperti ة, alif maqsurah (ى : huruf ya tanpa titik / alif bengkok) atau alif mamdudah (huruf alif diikuti oleh huruf hamzah pada akhir perkataan اء)

NAMUN

نـَــهـَــشـَــتـْــهـَــا (asal feel: نـَــهـَــشَ – يـَــنـْــهـَــشُ )
نـَــهـَــشـَــتْ : menunjukkan perbuatan (mengunggis) itu kembali kepada mu’annath.’هـِــىَ‘. (Jika muzakkar نـَــهـَــشَ , bukan نـَــهـَــشـَــتْ)

هـَــا : dhamir (ganti nama) kembali kepada mu’annath. (jika muzakkar ‘هُ, bukan هـَــا

Oleh yang demikian الـْـكـَــتـِــفُ adalah isim mu’annath.

Demikian juga contoh الـْــعـَــيـْــنُ كـَــحـَــلـَــتـْــهـَا

الـْــعـَــيـْــنُ : mata

كـَــحـَــلـَــتْ : celak, (asal feel كـَــحـَــلَ – يـَــكـْــحـَــلُ / يـَــكـْــحـُــلُ)

هـَا : nya

تْ : menunjukkan perbuatan (mencelak) itu kembali kepada mu’annath.
هـَــا : dhamir (ganti nama) kembali kepada mu’annath. (jika muzakkar ‘هُ, bukan هـَــا

2. SIFAT bagi isim tersebut adalah mu’annath.

Contoh : أ َكـَــلـْــتُ كـَــتـِــفـًا مـَــشـْــو ِيـَّـةً : Saya telah memakan bahu bakar (daging bahagian bahu yang dimasak dengan cara ‘membakar’)

Penerangan : مـَــشـْــو ِيـَّـةً adalah sifat bagi كـَــتـِــفـًا

Oleh yang demikian الـْـكـَــتـِــفُ adalah isim mu’annath kerana sekiranya كـَــتـِــفـًا adalah isim muzakkar maka sifat baginya adalah مـَــشـْــو ِيٌّ bukan مـَــشـْــو ِيـَّـةً

~harap-harap anda tidak pening dengan penerangan saya ini~

3. TASGHIR. Huruf ta marbutah (ة) dikembalikan kepada isim itu ketika ditasghirkan.

Apa itu tasghir? Tasghir maknanya pengurangan, pengecilan, the diminutive pattern

Contoh : كـَـتــِـفٌ : bahu , كـُــتـَــيـْــفـَــةٌ : bahu yang kecil

يـَــدٌ : tangan , يـُــدَيــة : tangan yang kecil

هـِــرٌّ : kucing , هـُــرَيـْــرَةٌ : kucing yang kecil
(أ َبـُــو هـُــرَيـْــرَة (Abdurrahman bin Shacher) : gelaran bagi seorang sahabat r.a yang amat suka dengan kucing hinggakan dalam lengan bajunya pun ada kucing)


Jawapan teka-teki :
Soalannya

 غـَـلاَّيـَـة

Mari kita belek-belek kamus, cari makna cerek dalam Bahasa Arab:

1. KAMUS ADIK susunan Abu ‘Amiir ‘Izzat. 2000. Terengganu: Pustaka Darul Iman m.s 22
إِبْرِيقٌ كَهْرَبَائِيٌّ (cerek elektrik, electrical kettle)

2. KAMUS BERGAMBAR susunan Humaira dan Fadhilatul Akhtar. 2002. Kuala Lumpur: Penerbitan Fargoes Sdn. Bhd. m.s 22
إِبْرِيقٌ كَهْرَبَائِيٌّ (cerek elektrik, electrical kettle)

3. KAMUS BERGAMBAR susunan Othman Puteh, Talib Abdullah, L.Shirley. 2007. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. m.s 20
غـَــلاَّيـَـةٌ كـَــهـْــرَبـَــائـِــيـَّــةٌ (cerek elektrik, electrical kettle)

4.

إ ِبـْـر ِيـْــقٌ (cerek, teko, kettle, teapot)
غـَــلاَّيـَـةٌ (cerek, boiler, kettle,مِرْجَلٌ)
إِبْرِيقٌ كَهْرَبَائِيٌّ (cerek elektrik, electrical kettle)
مِحَمٌّ (kendi, cerek, boiler, kettle, إ ِبـْـر ِيـْــقٌ)


5.
محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر

m.s ٣
إ ِبـْـر ِيـْــقٌ (Jenis kendi daripada tembikar atau tembaga)
إ ِبـْـر ِيـْــقُ الـْــقـَــهـْـوَةِ (teko air kopi)
إ ِبـْـر ِيـْــقُ الشـَّــاي (teko air teh)

m.s ٦٧
غـَــلاَّ يـَــةٌ (bekas mendidihkan air)

Soalan teka-teki:
Ali anak Pak Kudus,
suka main getah,
ditetak tidak putus,
dipotong tidak patah.

Jawapannya

Rujukan:
1. جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمهما الله شرح ابن عقيل على اللالفية سنقافوره وفينغ مكــــتبة ومطبعة سليمان مرعى . موك سورت: ١٦٩
2.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
3.
4. KAMUS ADIK. Abu ‘Amiir ‘Izzat. 2000. Terengganu: Pustaka Darul Iman m.s 22
5.KAMUS BERGAMBAR. Humaira dan Fadhilatul Akhtar. 2002. Kuala Lumpur: Penerbitan Fargoes Sdn. Bhd. m.s 22
6.KAMUS BERGAMBAR. Othman Puteh, Talib Abdullah, L.Shirley. 2007. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. m.s 20

صرف/SARAF/SORF Pelajaran 1.3 : Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـَــلُ
Cara mengenali: ain atau lam feel adalah salah satu daripada huruf-huruf halqi atau dalam pelajaran Tajwid ia dikenali sebagai huruf Izhar halqi (إظهار حلقى)
إذا كان عين فعله أو لامه حرفـًـا من حروف الحلق وهى = ء، ه،ع،ح،غ،خ

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـِــلُ

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـَــلَ يـَــفـْــعـُــلُ
Wazan yang terbanyak digunakan

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـِــلَ يـَــفـْــعـَــلُ

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـِــلَ يـَــفـْــعـِــلُ
Wazan yang amat jarang digunakan

Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

فـَــعـُــلَ يـَــفـْــعـُــلُ

Feel yang berkisar tentang tabiat / sifat manusia dan lazim (لازم) iaitu tidak memerlukan maf’ul bih (prediket)
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad

Perhatian: Setiap feel sudah termaktub wazan-wazan yang tertentu untuknya, kita tidak boleh membariskannya sebarangan atau memasukkannya ke dalam wazan yang salah.

Rujukan:
1.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
2. e-alqamus
3. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٥
4. Durus Arabiah Radio IKIM.FM 4 & 5 Januari 2009.
5. علم صرف دان نحو. ڤيرق: ڤرچيتقن ڤوستاك مودا. موك سورت: ٢١-٢٥
6. Daftar Ejaan Jawi

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Contoh-contoh Alif Mamdudah

Tanda Mu'annath - Alif Mamdudah
Tanda Mu'annath - Alif Mamdudah

Berikut saya kemukakan pula wazan-wazan serta contoh-contoh alif mamdudah iaitu huruf alif yang terletak di akhir sesuatu perkataan diikuti dengan huruf hamzah. Jika anda menjumpai perkataan-perkataan sebegini, sudah pasti ianya mu’annath / perempuan /betina. Mungkin anda merasa ianya terlalu banyak atau mendalam. Jika demikian anggap saja ianya sebagai ‘pengayaan’.

Objektif saya ialah di akhir pelajaran 3 ini nanti, anda akan dapat menjawab soalan-soalan yng diberi dengan mudah atau ‘macam makan kacanglah!’. Kalau kurang enjoy juga apa kata dalam pelajaran Nahu minggu 1 ini saya beri teka-teki. Tapi sorrylah blog ini memang diset untuk ‘sehala’ saja atas sebab-sebab yang hanya Allah dan tuan rumah saja yang tahu.

Jawapannya akan diberi pada pelajaran Nahu minggu terakhir, insyaAllah. Ok? Belajar kena happy!

Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah
Contoh-contoh isim mu'annath yang mengandungi alif mamdudah

Nota di atas diringkaskan menjadi syair di bawah ini yang terdapat dalam rujukan no. 1.
syair alif mamdudah
Soalan Teka-teki:
Bila panas ia bertempik,
memberi amaran kepada manusia,
penumpangnya memekik-mekik,
minta dicampur dengan gula.

Jawapan teka-teki

Tamrin / Latihan

Rujukan:
1. جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمهما الله شرح ابن عقيل على اللالفية سنقافوره وفينغ مكــــتبة ومطبعة سليمان مرعى . موك سورت: ١٧٢
2.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
3.

Scroll to Top