hukum mudhofun ilaih

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih, Penerangan dan latihan 1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دان سلام سجهترا


Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah سبحانه وتعالى kita dipertemukan lagi dalam siri Belajar Bahasa Arab di ArabMykrk.com.

Hari ini kita mulakan dahulu siri pelajaran kita dengan pelajaran Lughah atau Bahasa.
Topik yang akan kita sentuh dalam pelajaran ke berapa ye? Haa….. lupa dah, kita masuk ke pelajaran yang ke lima iaitu MUDHOF ( مـُـضَاف).

Apa menda makhluk MUDHOF ( مـُـضَاف) ni? Jangan fening-feningkan kepala, kita lihat dahulu contoh-contoh di bawah. Selepas itu saya akan jelaskan ye. Jangan susah hati……

contoh mudhaf dan mudhafun ilaih
Contoh Ayat

Penerangan:

1. Kalau ada MUDHOF ( مـُـضَاف), maka pastilah di sana ada MUDHOFUN ILAIH ( مـُــضـَــاف ٌ إ ِلـَــيـْــهِ).

P. Ramlee kata bagaikan lagu dan irama…….. tidak boleh dipisahkan….. cewah!

=> Ianya merupakan rangkaian dua perkataan (isim),
perkataan di hadapannya dinamakan MUDHOF ( مـُـضَاف)
manakala perkataan yang paling belakang pula
dinamakan MUDHOFUN ILAIH ( مـُــضـَــاف ٌ إلـَــيـْــهِ).

=> Ia boleh juga disebut sebagai penyandaran antara satu perkataan dengan perkataan yang lain.

Nota:

1.a. MUDHOF ( مـُـضَاف) – Perkataan di hadapan.

i. TIDAK BOLEH => tanwin
Contoh:
Salah jika => كـِــتـَــابٌ مـُـحـَــمـّـَــدٍ
– Kitaabun Muhammadin (Muhammad)

ii. TIDAK BOLEH => alif lam (ال).
Contoh:
Salah jika => الـْــكـِــتـَــابُ مـُـحـَــمـّـَــدٍ
al-Kitaabu Muhammadin (Muhammad)

Dapat agak apa contoh yang betul? Ye, tentu sekali beginilah contoh yang menepati hukum tatabahasa Bahasa Arab:
Betul jika => كـِــتـَــابُ مـُـحـَــمـّـَــدٍ
– Kitaabu Muhammadin (Muhammad)

1.b. MUDHOFUN ILAIH ( مـُــضـَــاف ٌ إ ِلـَــيـْــهِ) – Perkataan di belakang / selepasnya.

Hukum MUDHOFUN ILAIH ( مـُــضـَــاف ٌ إلـَــيـْــهِ) adalah ‘Majrur’. Masihkah dikau ingat…….. apa itu ‘majrur’?
Ye, ‘majrur’ umumnya ialah perkataan yang berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya. Tahniah kepada yang masih ingat pelajaran lepas.

i. BOLEH => tanwin
Contoh: كـِــتـَــابُ مـُـحـَــمـّـَــدٍ
– Kitaabu Muhammadin (Muhammad)

ii. BOLEH => alif lam (ال).
Contoh: حـَــقـِـيـْـبـَــة ُ الـْــمـُــدَرّ ِس
– Haqiibatul mudarrisi (mudarris)

1.c. قـَــلـَــمُ مـَــنْ ؟ – Qalamu man? Pen siapa?

مـَــنْ tidak akan berubah sama ada lelaki, perempuan, dua atau tiga dan lain-lain.

1.d. عـَــلـَــى مـَــكـْــتـَــب ِ الـْــمـُــدَرّ ِس – ‘alaa maktabil mudarrisi (mudarris)

مـَــكـْــتـَــب
– maktabi berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya
kerana majrur dengan huruf jar عـَــلـَــى .
Rujuk Tajuk berkaitan .

الـْــمـُــدَرّ ِس – al-mudarrisi berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya kerana mudhofun ilaih.
Rujuk 1.b di atas. (Hukum mudhofun ilaih).

2. تـَــحـْــتَ – Tahta (di bawah)

Perkataan selepas تـَــحـْــتَ berbaris bawah pada huruf terakhirnya kerana mudhofun ilaih.
Rujuk 1.b di atas. (Hukum mudhofun ilaih).

Contoh: تـَــحـْــت الـْــمـَــكـْــتـَــب
– tahtal maktabi (maktab). Di bawah meja.

3. يـَــا – ya (wahai, hai) – Huruf nida’.

Isim selepas يـَــا – ya (wahai, hai) HANYA berbaris SATU DI HADAPAN.

Contoh:

Betul jika => يـَــا عـَــلـِــيّ
– ya Aliyyu (Aliy) . Wahai Ali.
Salah jika => يـَــا عـَــلـِــي
– ya Aliyyun (Aliy). Wahai Ali.


Soalan Latihan.
Berdasarkan dialog di atas, sila jawab soalan-soalan berikut:
Answer the following questions.


أجب عن الأسئلة الآتية

١) أين كتاب محمد؟
٢) أين دفـتر عمار؟
٣) أين حقيبة المدرس؟
Rujukan:
1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
Scroll to Top