Huruf jar

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 4 (مِـنْ – إ ِلـَى – فِى – عـَلـَى)

jawapan lat.4
LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 4


Jawapan:

* al-kitaabu ‘alal maktabi = Buku itu di atas meja.
بوكو ايت دأتس ميجا
* at-toolibu fil fasli = Murid itu di dalam bilik darjah.
موريد ايت ددالم بيليق درجه
* zahaba Haamidun ilal jaami’ati = Hamid telah pergi ke universiti.
حامد تله ڤرڬي كاونيۏرسيتي
* khorojal mudiiru minal madrosati = Guru besar telah keluar dari sekolah.
ڬورو بسر تله كلوار دري سكوله
* zahaba Muhammadun minas Siini ilal Yaabaani = Muhammad telah pergi dari China ke Jepun.
محمد تله ڤرڬي دري چينا كجڤون

*** Perkataan-perkataan yang didahului kata sendi atau dalam Bahasa Arab diistilahkan sebagai ‘huruf jar’ adalah ISIM dan huruf terakhirnya dikasrahkan (baris bawah).

*** Ini adalah pelajaran terakhir dalam pelajaran 4. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran 5 iaitu MUDHOF mulai Januari 2010 nanti.

Rujukan:
1.
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1, 2, 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Soalannya: Klik sini

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 2 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 2 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Sila klik gambar-gambar di atas untuk melihat dengan lebih jelas.

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

 

Keterangan: – Partikel مـِـن (min – dari, daripada) jika diikuti dengan ال (alif lam), akan menjadi مـِـنَ (minal). – Mana-mana perkataan yang didahului dengan kata sendi ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada) akan berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya. – Isim dalam keadaan biasa (tanpa مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada) akan berbaris dhommah / hadapan pada huruf terakhirnya.

Tajuk-tajuk Berkaitan:
1. Soalannya
2. Cara membariskan nama orang
3. Isim yang MAJRUR, فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas
4. Isim yang MAJRUR, مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada
5. Bahagian Isim: Mutasarrif dan Ghairu Mutasarrif
6. WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. فـَــاعـَــلَ يـُــفـَــاعـِــل
7. Tanda-tanda isim (kata nama)

Rujukan:
1. الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Scroll to Top