Isim yang majrur

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Kamus, Latihan 2 & 3 ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Kamus, Latihan 2 & 3 ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)
اللغة العربية: Pelajaran 4.1: Kamus

Sila klik gambar untuk melihatnya dengan lebih jelas.

٢- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات
Baca dan tulis perkataan-perkataan berikut dengan baris yang betul:
Read and write the following words with the correct ending:

المدرسة، فى المدرسة، فى البيت، البيت، الغرفة، الحمام، فى المطبخ، المكتب، على المكتب، على الكرسي، السرير، على الكتاب، فى المسجد
٣- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

Baca dan tulis perkataan-perkataan berikut dengan baris yang betul:
Read and write the following words with the correct ending:
١- الطالب فى الجامعة
٢- الرجل فى المسجد
٣- أين التاجر؟ هو فى الدكان
٤- القلم على المكتب
٥- أين زينب؟ هي فى الغرفة
٦- أين الورق؟ هو على المكتب
٧- أين المدرس؟ هو فى الفصل
٨- أين ياسر؟ هو فى المرحاض
٩- الشمس والقمر فى السماء
١٠- من فى الفصل؟
Tajuk berkaitan:
1. Isim yang ‘majrur’
2. (مـَــا:Apakah), (أ:Adakah), (َهَـٰـذ َا:Ini), (نـَعَـمْ:Ya), (لاَ:Tidak).
3. Kamus
5. Muzakkar dan mu’annath
6. Tip mengenal isim mu’annath

Rujukan:
1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
2. DAFTAR KATA EJAAN JAWI (Microsoft Excel)

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Jawapan latihan 1 (فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. ‘هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)

تـَــمـْــر ِين
أ َجـِــبْ عـَــن ِ الأسـْــئـِــلـَــةِ اتـِــيـَــةِ
Berdasarkan gambar di bawah, jawab soalan-soalan berikut.

Answer the following questions.
Contoh ayat jar majrur dalam Bahasa Arab
Contoh ayat jar majrur dalam Bahasa Arab
Belajar Lughah Bahasa Arab: Jawapan Pelajaran 4 (ب)j
Belajar Lughah Bahasa Arab: Jawapan Pelajaran 4 (ب)j

Rujukan:
1. الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Latihan 1, هـُــوَ ‘dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it’ dan هـِــيَ’dia perempuan, ia betina / mu’annath, she, it

Assalamualaikum. Anda masih ingat pelajaran Bahasa Arab yang lepas? Dalam pelajaran lalu kita telah belajar mengenai hukum isim yang ‘majrur’, iaitu huruf terakhir isim berbaris bawah kerana isim itu telah didahului atau dimasuki oleh partikel / huruf jar (فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas.)

Pelajaran kali ini masih kita pelajari masalah yang sama, cuma ada pertambahan sedikit, iaitu;

1. هـُــوَ ‘dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it’.

2. هـِــيَ‘dia perempuan, ia betina / mu’annath, she, it’

Dalam Bahasa Arab semua isim adalah samada muzakkar/lelaki/jantan atau mu’annath/perempuan/betina.

-> Isim muzakkar/lelaki/jantan disebut dengan kata ganti هُـوَ tidak kira samada menandakan ianya manusia, makhluk, binatang atau benda.

In Arabic all nouns are either masculine or feminine.

-> A masculine noun is referred to by the pronoun هـُــوَ whether it denotes a human
being, an animal or a thing.

Contoh:

Di manakah kanak-kanak itu? Where is the boy?
أ َيـْــن الـْــوَلـَــدُ؟
Dia di dalam masjid. He is in the mosque.
هـُــوَ فـِــى الـْــمـَــسـْــجـِــدِ
Di manakah buku itu? Where is the book?
أ َيـْــنَ الـْــكـِــتـَــابُ؟
Ia di atas meja. It is on the table.
هـُــوَ عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــبِ

–>Isim mu’annath/perempuan/betina disebut dengan kata ganti هـِــيَ tidak kira samada menandakan ianya manusia, makhluk, binatang atau benda.

–>a feminine noun is referred to by the pronoun هـِــيَ whether it denotes a human
being, an animal or a thing

Contoh;

Dimanakah Aminah? Where is Aminah?
أ َيـْــنَ أ َمـِــيـنـَــة ُ؟
Dia berada di rumah. She is in the house.
هـِــيَ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ
Dimanakah jam itu? Where is the watch?
أ َيـْــنَ السـَّــاعـَــة ُ؟
Ia di atas katil. It is on the bed.
هـِــيَ عـَــلـَــى السـَّـر ِيرِ

*** Kebannyakan mu’annath/perempuan/betina diakhiri oleh huruf ta marbutah (ة) kecuali beberapa perkataan.

Most feminine nouns end with a round ta (ة) but there are some which do not have any ending

*** Isim mu’annath yang menunjukkan nama orang perempuan tiada tanwin / baris dua.

Contoh;

فـَــاطـِــمـَـة ُ، ز َيـْــنـَــبُ، آمـِــنـَــةُ

تـَــمـْــر ِين
أ َجـِــبْ عـَــن ِ الأسـْــئـِــلـَــةِ الآتـِــيـَــةِ
Berdasarkan gambar di atas, jawab soalan-soalan berikut.

Answer the following questions.

١- أين الكتاب؟
٢- أين محمد؟
٣- أين الساعة؟
٤- أين ياسر؟
٥- أ َين آمنة؟
٦- أآمنة فى الغرفة؟
٧- أياسر فى المطبخ؟
٨- من فى الغرفة؟
٩- ومن فى الحمام؟
١٠- ماذا على المكتب؟
١١- ماذا على السرير؟


Jawapan
Tajuk berkaitan:
1. Isim yang ‘majrur’
2. (مـَــا:Apakah), (أ:Adakah), (َهَـٰـذ َا:Ini), (نـَعَـمْ:Ya), (لاَ:Tidak).
3. Kamus
5. Muzakkar dan mu’annath
6. Tip mengenal isim mu’annath

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Isim yang MAJRUR, فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas

Assalamualaikum, bertemu lagi. Dalam pelajaran sebelum ini saya ada menerangkan bahawa hukum asal bagi isim adalah HURUF TERAKHIR MESTILAH BERBARIS HADAPAN (dhammah, ضـَــمَّــة, ُ / ٌ ).

Dalam istilah Bahasa Arab, perkataan yang berbaris hadapan pada huruf terakhirnya, adalah dalam keadaan (MARFU’, مـَــرْفـُــوع).

Contoh; الـْــبـَــيـْـت ُ جـَــدِيــدٌ : Al-baitu jadiidun (Rumah itu baru)

Dalam pelajaran kali ini, kita akan didedahkan dalam keadaan bagaimanakah sesuatu isim itu akan BERBARIS BAWAH (kasrah, كـَــسـْــرَة) HURUF TERAKHIRNYA.

Sila perhatikan contoh-contoh di bawah ini:

Contoh isim berbaris bawah (kasrah, كـَــسـْــرَة) huruf terakhirnya

Sila klik gambar untuk melihatnya dalam saiz lebih besar.

Penerangan:


(i). Perkataan الـْــبـَــيـْــت ُ، الـْــمـَــسـْــجـِــدُ، الـْــمـَــكـْــتـَــبُ، السـَّــر ِيرُ

Berbaris hadapan / dhammah / ضـَــمـَّــة pada huruf yang terakhir (warna biru).
Perkataan-perkataan tersebut dalam keadaan Marfu’ / مـَــرْفـُــوع

(ii). Ayat فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ، فـِــى الـْــمـَـسـْــجـِــدِ، عـَــلـَــى السـَّــر ِيرِ ِ، عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــب

* Jika kita menaip terus ke entri ini dengan menggunakan font Arab kita akan menghadapi sedikit kesukaran ketika mahu meletakkan tanda bacaan pada penghujung ayat atau perenggan seperti titik, koma dan yang seumpamanya. Begitu juga ketika cuba meletakkan baris. Ia akan ‘lari-lari’. …..tak terkejar…..Sebab itulah saya lebih suka gunakan powerpoint dan kemudian copy pastekan ke sini…… hoho…… itu rupanya rahsia dia…..

Jadi, untuk contoh no. (ii) ini adalah lebih jelas jika anda merujuk kepada jadual di atas, nak lebih jelas lagi, klik pada gambar itu.

Perkataan-perkataan no. (i) tadi telah berubah barisnya daripada berbaris hadapan ke baris bawah / kasrah / كـَــسـْــرَة.

MENGAPA????

Sebab, ada perkataan فـِــى dan عـَــلـَــى sebelumnya.
فـِــى = di, di dalam
عـَــلـَــى = di atas

Perkataan-perkataan tersebut
(الـْــبـَــيـْــتِ، الـْــمـَــسـْــجـِــدِ، الـْــمـَــكـْــتـَــبِ، السـَّــر ِير)
Dalam keadaan MAJRUR kerana di dahului / dimasuki huruf jar (فـِــى dan عـَــلـَــى sebelumnya)

Penerangan Isim yang MAJRUR, فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas

Sila klik gambar untuk melihatnya dalam saiz lebih besar.

* Penerangan versi English, klik sini. Sila download (free) BAHASA/LUGHAH (1) Penerangan versi English.pdf, lihat halaman 7.

Tajuk berkaitan:
1. Pelajaran 3.7 Alif lam – Huruf akhir berbaris depan (dhammah)
2. Pelajaran 3.8 Huruf akhir berbaris depan (dhammah)
3. Pelajaran 3.5 jawapan latihan
4. Isim, feel, Huruf
5. Isim muzakkar dan isim mu’annath
6. Huruf alif, wau, ya tidak berbaris? Kenapa?
7. Alif lam = itu / the
8. Kamus pelajaran 3

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
Scroll to Top