Jawapan latihan

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih: Jawapan Latihan 8 Dan 9

٨- اِقـْرَأ ْ المثال الآتي ثم كـَوّ ِنْ أ َسْئِلـَة ً مِثـْلـَهُ مُشِيْرًا إ ِلـَى الصور التالية
Bina ayat tanya merujuk kepada gambar di sebelah:
Make question on the pattern of the example with the help of the picture:
Mudhaf: Jawapan Latihan 8
Mudhaf: Jawapan Latihan 8

Nota: Untuk menjawab soalan nombor 9 di bawah, saya mengesyorkan anda mencari seorang guru yang mahir dalam Bahasa Arab dan mohonlah pertolongannya agar beliau mendengar bacaan anda sebab latihan ini adalah latihan membaca. Sila beri tumpuan kepada perkataan اِسْـمٌ dan اِبْنٌ

Kenapa tidak menggunakan huruf إ?

Mengapa kadang-kadang اِسْـمٌ dan اِبْنٌ (tanwin atau baris dua),

kadang-kadang اِسْـمُ dan اِبْنُ? Sila ulangkaji dari awal………

Soalannya:

٩- اقرأ ما يلي مراعيا قواعد نطق همزة الوصل
Sila baca ayat-ayat di bawah ini mengikut peraturan cara membaca kalimah yang mengandungi hamzah wasal – Sila rujuk Nota no.5
Read the following keeping in mind the rulesn regarding the hamzatul-wasl:

Jawapan:


ِ١- اِبْنُ مُحَمًّدٍ فِي الـْعِرَاق ِ وَابْنُ حَامِدٍ فِي الـْهـِنـْد

Ibnu Muhammadin fi l-Iraqi, wa bnu Haamidin fi l-Hindi

ِ٢- خـَرَجَ ابْنُ الطـَّبـِيْبِ مِنَ الـْبَيْت

Khoroja bnu t-tobiibu mina l-baiti

ِ٣- ذ َهَبَ ابْنُ التـَّاجـِر ِ إ ِلـَى السّـُوْق

Zahaba bnu t-taajiri ila s-suuqi

٤- اِسْمُ الـْمُهَـنـْدِس ِ فـَيْصَـلُ وَاسْمُ الطـَّبـِيْبِ مَسـْعُودٌ

Ismu l-muhandisi Faisolun wa smu t-tbiibi Mas’uudun

٥- مَا اسْـمُ الرَّجُل ِ؟

ma smu r-rjuli?

ِ٦- اِبْنُ مَنْ أ َنـْتَ؟ أ َنـَا ابْنُ الـْوَز ِيْر

Ibnu man anta? Ana bnu l-waziiri

Rujukan:

1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih : Jawapan latihan 1

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih : Jawapan latihan 1
اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 5: Mudhof dan Mudhofun Ilaih : Jawapan latihan 1

Sila klik gambar untuk melihat dengan lebih jelas.

Penerangan:
١) أين كتاب محمد؟
Aina kitaabu Muhammadin (Muhammad)?
Di manakah buku Muhammad?

هـُــوَ عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــب ِ هـُــنـَــا
Huwa ‘alal maktabi hunaa.
Ia di atas meja ini / sini.

٢) أين دفـتر عمار؟
Aina daftaru Ammaarin (Ammaar)?
Di manakah buku latihan Ammar?

هـُــوَ عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــب ِ الـْــمـُــدَرّ ِس
Huwa ‘alal maktabil mudarrisi (mudarris).
Ia di atas meja guru.

٣) أين حقيبة المدرس؟
Aina haqiibatul mudarrisi (mudarris)?
Di manakah beg guru?

هـِــيَ تـَــحـْــت َ الـْــمـَــكـْــتـَــب
Hiya tahtal maktabi (maktab).
Ia di bawah meja.

Rujukan:
1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
Scroll to Top