learn

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بـِجَانِبِ Sebelah, Beside, Menempah Bilik Hotel

بـِجَانِبِ
Sebelah, Beside

(Situasi: Menempah Bilik Hotel)

* أ ُر ِيْـدُ أ َن ْ أ َحْجُزَ غـُـرْفـَـة

ساي هندق منمڤه بيليق
Saya hendak menempah bilik.
I wan’t to book a room.

أ ُر ِيْـدُ: Saya hendak
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا (saya)
أ َن : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
أ َحْجُزَ: menempah
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا
غـُـرْفـَـة : bilik

# كـَمْ يَـوْمًـا؟

براڤ هاري؟
Berapa hari?
For how long?

كـَمْ: berapa
يَـوْمًـا: hari

*يَوْمَيْن ِ فـَـقـَـط ْ. أ ُر ِيْدُ غـُرْفـَـة ًبـِجَـانِبِالـْمَسْبَح ِ لـَوْ أ َمْكـَنَ

دوا هاري سهاج، ساي هندق بيليق دسبله کولم رنڠ کالاﻻو بوليه
Dua hari sahaja, saya hendak bilik di sebelah kolam renang kalau boleh
Two days one night. May I have the room close to the swimming pool?

يَوْمَيْن: dua hari
~sehari ditulis يَوْمٌ
~dua hari يَوْمَيْن (tambahkan huruf ya dan nun pada akhir perkataan)
فـَـقـَـط : sahaja
أ ُر ِيْـدُ: Saya hendak
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا (saya)
غـُرْفـَـة: bilik
بـِجَـانِب: di sebelah
الـْمَسْبَح: kolam renang
لـَوْ: kalau
أ َمْكـَنَ: boleh

# سَـأ ُحَـاو ِلُ

ساي اکن چوبا
Saya akan cuba
Let me check for you

سَـأ ُحَـاو ِلُ: Saya akan cuba
~سَـ: akan
أ ُحَـاو ِلُ: saya cuba
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا (saya)

PERBUALAN SESAMA LELAKI DAN SESAMA PEREMPUAN
(Tiada perubahan)

* أ ُر ِيْـدُ أ َن ْ أ َحْجُزَ غـُـرْفـَـة

Uriidu an ahjuza ghurfatan (ghurfah)
ساي هندق منمڤه بيليق
Saya hendak menempah bilik.

# كـَمْ يَـوْمًـا؟

Kam yauman?
براڤ هاري؟
Berapa hari?

*يَوْمَيْن ِ فـَـقـَـط ْ. أ ُر ِيْدُ غـُرْفـَـة ًبـِجَـانِبِالـْمَسْبَح ِ لـَوْ أ َمْكـَنَ

Yaumaini faqot, Uriidu ghurfatan bi jaanibi l-masbahi lau amkana (amkan)
دوا هاري سهاج، ساي هندق بيليق دسبله کولم رنڠ کاﻻلاو بوليه
Dua hari sahaja, saya hendak bilik di sebelah kolam renang kalau boleh

# سَـأ ُحَـاو ِلُ

Sa uhaawilu (uhaawil)
ساي اکن چوبا
Saya akan cuba

Rujukan:
هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

English Translator: Teacher Nash,

Smiley: www.SmileyCentral.com and Smiley: zaazu.com.

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أي شئ Anything, Ada Urusan Penting – Outside Business

****************************

(أ َيّ ُ، أ َيّ َ ، أ يِّ– ayyu, ayya, ayyi ) – baris ي berubah mengikut kedudukannya di dalam ayat)شـَــىْءٍ– syai’in (huruf hamzah (ء)mesti berbaris dua (tanwin) di bawah kerana شـَــىْءٍadalah isim yang tiada ال dan kedudukan dalam ayat – mudhofun ilaih, tanda mudhofun ilaih ialah berbaris bawah)

****************************

(Situasi 3: # Ada Urusan Penting – Outside Business)

إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبُتـَــذ ْهـَــبـِــيـْـنَ ؟
كمان اوق هندق ڤرڬي؟
Ke mana awak hendak pergi?
Where do you want to go?

إ ِلـَــى : ke
أ َيـْــنَ : mana
تـَــذ ْهـَــبُ : awak (L) pergi
تـَــذ ْهـَــبـِــيْــنَ: awak (P) pergi


# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ

ساي اكن كمبالي ستڠه جم لاڬي
Saya akan kembali setengah jam lagi.
I will be back in a half an hour.

سـَــأ َعـُــودُ : saya akan kembali
(سـَــ : akan, أ َعـُــودُ : saya kembali)
بـَــعـْــدَ : selepas
نـِــصـْــفِ : setengah
سـَــاعـَــةٍ : jam


* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـُــنـِــى / تـَــتـْــرُكـِــيـْـنـَــنـِــى وَحـْــدِى؟

اوق هندق منيڠڬلكن ساي برسأورڠن؟
Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?
Do you want to leave me alone?

هـَــلْ : adakah
تـَــتـْــرُكـُــنـِــى : awak (L) tinggalkan saya
(تـَــتـْــرُكـُــ : awak (L) tinggalkan, نـِــى : saya)
تـَــتـْــرُكـِــيْــنـَــنـِــى : awak (P) tinggalkan saya
(تـَــتـْــرُكـِــيْــنـَــ : awak (P) tinggalkan, نـِــى : saya)
وَحـْــدِى : berseorangan, seorang diri, ‘sorang-sorang’


# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ، اتـّـَــصـِــلْ / اتـَّـَــصـِــلـِــى بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ

ساي تيدق اكن لاما، تيليفونله ساي جيك اڤ٢ برلاكو
Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku.
I won’t be long. If anything happen, do call me.

لـَــن : tidak akan
أ َتـَــأ َخـَّــرَ : saya lama, saya lewat
اتـَّـَــصـِــلْ : awak (L) hubungi
اتـَّـَــصـِــلـِــى : awak (P) hubungi
بـِــى : saya, dengan saya
(perkataan اتـَّـَــصـِــلْ / اتـَّـَــصـِــلـِــى hendaklah disambung dengan بـِــى – hubungi saya)
إ ِذ َا : jika, apabila
حـَــدَثَ : berlaku
أ َيّ ُ شـَــيْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’

PERBUALAN SESAMA LELAKI

* إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبُ؟
Ila aina tazhabu?
كمان اوق هندق ڤرڬي؟
Ke mana awak hendak pergi?

# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ
Sa’a’uudu ba’da nisfi saa’atin (saa’ah)
ساي اكن كمبالي ستڠه جم لاڬي
Saya akan kembali setengah jam lagi.

* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـُــنـِــىوَحـْــدِى؟
Hal tatrukunii wahdii?
اوق هندق منيڠڬلكن ساي برسأورڠن؟
Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?

# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ، ا تـّـَــصـِــلْ بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ
Lan ata’akhhoro, ittasi bii iza hadasa ayyu syai’in (syai’)
ساي تيدق اكن لاما، تيليفونله ساي جيك اڤ٢ برلاكو.
Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN

* إ ِلـَــى أ َيـْــنَ تـَــذ ْهـَــبـِــيـْـنَ ؟
Ila aina tazhabiina (tazhabiin)?
كمان اوق هندق ڤرڬي؟
Ke mana awak hendak pergi?

# سـَــأ َعـُــودُ بـَــعـْــدَ نـِــصـْــفِ سـَــاعـَــةٍ
Sa’a’uudu ba’da nisfi saa’atin (saa’ah)
ساي اكن كمبالي ستڠه جم لاڬي
Saya akan kembali setengah jam lagi.

* هـَــلْ تـَــتـْــرُكـِــيـْـنـَــنـِــىوَحـْــدِى؟
Hal tatrukiinanii wahdii?
اوق هندق منيڠڬلكن ساي برسأورڠن؟
Awak hendak tinggalkan saya berseorangan?


# لـَــن ْ أ َتـَــأ َخـَّــرَ،
تـّـَــصـِــلـِــى بـِــى إ ِذ َا حـَــدَثَ أ َيّ ُ شـَــيْءٍ

Lan ata’akhhoro, ittasi bii iza hadasa ayyu syai’in (syai’)
ساي تيدق اكن لاما، تيليفونله ساي جيك اڤ٢ برلاكو.
Saya tidak akan lama, telefonlah saya jika apa-apa berlaku.

Rujukan:
هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

English Translator: Teacher Nash,

Smiley: www.SmileyCentral.com and Plugin wp-Monalisa.

صرف/SARAF/SORF:WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. أ َفـْـعـَـلَ يُفـْـعـِــلُ إ ِفـْـعـَــالٌ

Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kita bersua lagi dalam pelajaran Sorf. Perbincangan sebelum ini telah menyentuh dua daripada tiga wazan / bab Feel Maziidus Sulaasi (Thulathi) Biharf.
مـَـز ِيدُ الثـّـُـلاَثِى بـِـحَـرْفٍ
(3 huruf asal + 1 huruf tambahan )

Pelajaran berikutnya nanti;
* Feel Maziidus Sulaasi (Thulathi) Biharfain.
مـَـز ِيدُ الثـّـُـلاَثِى بـِـحَـرْفـَــيْـن
(3 huruf asal + 2 huruf tambahan)

* Feel Maziidus Sulaasi (Thulathi) Bi salaasati (thalaathati) ahruf.
مـَـز ِيدُ الثـّـُـلاَثِى بـِثـَـلاَثـَـةِ أ َحـْـرُفٍ
(3 huruf asal + 3 huruf tambahan)

Sila lihat diagram di bawah ini;

Thulathi mazid
Wazan Thulathi Mazid

Wazan yang telah kita pelajari ialah;

dan

Pada hari ini kita telusuri pula apakah peranan yang dimainkan oleh wazan terakhir ini;

Lapangkan fikiran anda dan tenang-tenang saja kerana wazan ini tidak banyak digunakan berbanding dua wazan sebelumnya. Sebab itulah ianya yang terakhir saya terangkan.
Hai, pening kepala saya nak menyusun ayat nih! Jadi kenalah saya mengarang sambil membayangkan sedewan pelajar sedang khusyuk di hadapan saya……. Dan saya sedang membuat presentation yang bertajuk ‘AF’ALA’……… adio la mak….. syoknya berangan………

Kita lihat tiga contoh ayat berikut dan kemudian anda buatlah kesimpulan sendiri ye!

Peranan wazan / bab / timbangan ini ialah;

1. Kata kerja aktif tak transitif menjadi kata kerja aktif transitif.

Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sesudahnya.

Dalam bahasa Arab, istilahnya ialah feel ‘Lazim’ (اللازم)

Contoh;
جـَـلـَـسَ – jalasa – duduk
حـَـسـُـنَ – hasuna – baik

*** 2 contoh di atas adalah ‘Feel Sulasi (Thulathi) Mujarrod’. Th= ث

Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang perlu berjumpa dengan objek (kata nama) secara terus untuk melengkapkan maksudnya.

Dalam bahasa Arab, istilahnya ialah feel ‘Muta’addi’ (المُـتعَـدِّى)

Contoh;
أ َجـْـلـَـسَ – ajlasa – mendudukkan
أ َحـْـسـَـنَ – ahsana – memperbaiki

*** 2 contoh di atas adalah ‘Feel Sulasi (Thulathi) Mazid / Maziidus Sulaasi bi Harf’.

Feel ini telah diubah daripada feel جـَـلـَـسَ dan حـَـسـُـنَ yang telah diubah mengikut wazan ini.

Contoh ayat;

1(a) جـَــلـَــسـْــتُ فـِـى الصـّـَـفِّ الأ َوّ َل ِ، وَأ َجـْـلـَـسـْـتُ الطـِّــفـْـلَ بـِــجـَــانـِــبـِــى

Maknanya: Saya telah duduk di barisan pertama, dan saya telah mendudukkan kanak-kanak lelaki di sebelah saya.
I sat in the first row and I seated the child by my side.

Perincian:
جـَــلـَــسـْــتُ : Saya telah duduk
( جـَــلـَــسـْـ : telah duduk, تُ : saya)
فـِـى : di
الصـّـَـفِّ : barisan
الأ َوّ َل : pertama, yang pertama
وَأ َجـْـلـَـسـْـتُ : dan saya telah mendudukkan
( وَ : dan, أ َجـْـلـَـسـْـ : telah mendudukkan, تُ : saya)
الطـِّــفـْـلَ : kanak-kanak lelaki, (seorang)
بـِــجـَــانـِــبـِــى : di sebelah saya.
( بـِــ : dengan, جـَــانـِــبـِ : sebelah, ـى : saya)

Sedikit penerangan:

جـَـلـَـسَ – dia telah duduk
جـَـلـَــسـْــتُ – saya telah duduk
* Kata kerja aktif tak transitif ( اللازم)

أ َجـْــلـَــسَ – dia telah mendudukkan
أ َجـْــلـَــسـْــتُ – saya telah mendudukkan
* Kata kerja aktif transitif ( المتعدى)

***
i. Sila lihat perubahan makna pada perkataan asal جـَـلـَـسَ setelah menjadi أ َجـْــلـَــسَ
ii. جـَـلـَـسَ atau أ َجـْــلـَــسَ berubah menjadi جـَــلـَــسـْــتُ atau أ َجـْـلـَـسـْـتُ kerana perubahan dalam ‘tasrif’ atau kata ganti nama diri orang. Penerangannya sila rujuk sini .

1(b) أ َحـْــسـَــنَ الصـّـَــانـِــعُ عـَــمـَــلـَــهُ

Maknanya: Pengilang itu memperelokkan pekerjaannya.
That company has improved it’s productivity.

Perincian:
أ َحـْــسـَــنَ : memperelokkan
الصـّـَــانـِــعُ : pengilang
عـَــمـَــلـَــهُ : pekerjaannya
( عـَــمـَــلـَـ : kerja, work, job, duty, productivity هُ : nya)

2. Kata kerja aktif transitif menjadi kata kerja aktif ‘double’ transitif.
‘double transitif’ = saya pinjam istilah bahasa Inggeris.

Contoh;
سـَــمـِــعَ : dia telah mendengar, he listenad.

Menjadi;
أ َسـْــمـَــعَ : dia telah memperdengarkan, he made somebody listen.

Contoh ayat; سـَــمـِــعَ الـْــمـُــدَرّ ِسُ الـْــقـُــرْءَانَ

Maknanya: Guru telah mendengar (bacaan) al-Qur’an.
The teacher listened to the Qur’an.

Perincian:
سـَــمـِــعَ : telah mendengar
الـْــمـُــدَرّ ِسُ : guru
الـْــقـُــرْءَانَ : al-Qur’an

Contoh perubahan perkataan: أ َسـمَعَ الطـّـُـلاّ َبُ الـْــمـُدَرّ ِسَ الـْـقـُـرْءَانَ

Maknanya: Murid-murid itu memperdengarkan (bacaan) al-Qur’an kepada guru.
The students read out Qur’an to the teacher.

Perincian:
أ َسـمَعَ : memperdengarkan
الطـّـُـلاّ َبُ : Murid-murid itu
الـْــمـُدَرّ ِسَ : guru
الـْـقـُـرْءَانَ : al-Qur’an

Sedikit penerangan:

سـَــمـِــعَ : dia telah mendengar, he listenad.
* Kata kerja aktif transitif ( المتعدى)

Menjadi;
أ َسـْــمـَــعَ : dia telah memperdengarkan, he made somebody listen.
* Kata kerja aktif ‘double transitif’.

***
i. Sila lihat perubahan makna pada perkataan asal سـَــمـِــعَ setelah menjadi أ َسـْــمـَــعَ.
ii. أ َسـْــمـَــعَ – Feel ini untuk mufrad (seorang, هـُـوَ), sedangkan pelakunya (الطـّـُـلاّ َبُ) adalah jamak (ramai, هـُـمْ). Ianya dibolehkan bagi jumlah fe’liah (جملة فعلية, ayat yang dimulai dengan kalimah (perkataan) feel)

Berikut adalah kesimpulan contoh perubahan feel yang telah kita pelajari bersama:

Kesimpulan
Kesimpulan

Tajuk berkaitan:

1. فـَــاعَـلَ يُـفـَـاعـِـلُ وَمُـفـَـاعـَـلـَـة ٌ وَفـِـعـَـالٌ
2. Contoh-contoh feel thulathi mujarrad.
3. Wazan feel thulathi mujarrad (mengikut yang terbanyak digunakan).
4. Wazan feel thulathi mujarrad.
5. Pendahuluan Ilmu Sorf.
6. Wazan feel ruba’i mujarrad فَـعـْــلـَـلَ يـُــفـَــعـْـلـِـلُ.
7. Contoh soalan latihan wazan feel-feel mujarrad.

Rujukan:
1. Rancangan ‘Durus Arabiah’ Radio Ikim.fm
2. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٧-٨
3. علم صرف دان نحو. ڤيرق: ڤرچيتقن ڤوستاك مودا. موك سورت: ٢٥-٢٨
4. N.A. Salleh. 2009. Cara Mudah Mengenal Pasti Kesalahan Lazim dalam Bahasa Melayu. Selangor Darul Ehsan: Perintis Books Sdn. Bhd.
5. The Ten Measures – Meaning / Perubahan makna kerana perubahan wazan (pdf 1 m.s)
6. Conjugation of the Ten Measures / مشتقات الأوزان العشرة الفعل العربى (pdf 1 m.s)
7. Cikgu B.I
8. e-alqamus
Hingga jumpa lagi ,
mykrk @ http://arabMykrk.com
إ ِلـَـى اللـّـِــقـَــاءِ، مـَـعَ السـَّــلاَمَـةِ

محادثة / MUHADATHAH / PERBUALAN / KOMUNIKASI / DIALOG – Asas : السـَّـكـَـنُ : Tempat Tinggal (2)


* هـَــلْ لاَ تـَــزَالُ تـُــقـِــيـْــمُ فـِــى فـِــيـْــتـَــالـِــيـْــڠ جـَـايـَــا يـَــا عـَــبـْــدُ الـْــقـَــادِر ِ؟
Hal laa tazaalu tuqiimu fii Fiitaaling Jaayaa yaa Abdul Qadir?
Apakah awak masih duduk di Petaling Jaya hai Abdul Qadir?

# لاَ، أ َنـَــا الآنَ فـِـى أ ُولـُــو كـَــلـَــڠ
Laa, anal aana fii Ulu Kalang.
Tidak, saya sekarang duduk di Ulu Kelang.

* أ َيـْــنَ تـُــقـِــيـْــمُ فـِــى أ ُولـُــو كـَــلـَــڠ
Aina tuqiimu fii Ulu Kalang?
Di manakah awak duduk di Ulu Kelang?

# أ ُقـِــيـْــمُ فـِــى تـَــامـَــانْ فـَــرْمـَــاتـَـا
Uqiimu fii Taaman Farmaataa.
Saya duduk di Taman Permata.

* هـَــلْ مـَــنـْــز ِلـُـكَ بـَــعـِــيـْــدٌ مـِــنْ مـَــسـْــجـِــدِ ’صـَــابـِــر ِيـْــنَ‘؟
Hal manziluka ba’iidun min Masjidi ‘Soobiriina’?
Apakah rumah awak jauh dari Masjid ‘Sobirin’?

# لاَ، بـَــلْ قـَــر ِيـْــبٌ جـِــدّ ًا، هـُــوَ وَرَاءَهُ
La, bal qoriibun jiddan, hua waroo’ahu.
Tidak, bahkan dekat sangat, iaitu di belakangnya.

* كـَــم ِ الـْــمـَــسـَــافـَــة ُ مـِــنَ الـْــمـَــسـْــجـِــدِ؟
Kamil masaafatu minal masjidi?
Berapakah jaraknya dari masjid?

# مـِــائَــة ٌ وَخـَــمـْــسـُــونَ مـِــتـْــرًا تـَــقـْــر ِيـْــبـًــا
Mi’atun wa khomsuuna mitran taqriiban.
Lebih kurang 250 meter.

BAHASA URDHU:

1. Aap ka naam kya hey?
Siapa nama awak?
What’s your name?

2. Mera naam Muhammad hey.
Nama saya Muhammad.
My name is Muhammad.

3. Aap ki shaadi ho gay?
Apakah awak sudah berkahwin / bernikah?
Are you married?

Orang-orang yang berbahasa Urdhu ini pada kebiasaannya kalau bersalaman, mereka akan memeluk orang yang disalaminya itu (Rasulullah صلى الله عليه وسلم berbuat demikian kepada para sahabat). Jadi kalau bersalaman dengan mereka, saya seakan dapat merasakan siapakah di antara mereka ini yang sudah berkahwin atau masih bujang lagi. Kalau yang sudah berkahwin, pelukan mereka sangat erat, tetapi yang masih bujang tu pelukan mereka kurang erat. Kenapa? Entah……

Jadi, saya sajalah nak mengusik…… “Aap ki shaadi ho gay”?
Separuh menjerit campur gelak-gelak dia pasti menjawab, “nehiiii!”.
Saya apa lagi, dengan membulatkan mata, “Haaa, nehi he? Hub surat?……”

Lagi dia malu, macam nak disoroknya muka tuh…… “nehiiiii, nehiiiii…..”.
Kawan-kawan dia pulak tumpang semangkuk dok gelakkan sama……

Lepas itu saya cakaplah, “Maaf karna”
Dia pun menjawab, “Koi baat nehi” senyum-senyum sambil golek-golek kepala………

Bagusnya mereka ini ialah tidak mudah berkecil hati. Orang Melayu pula memang banyak kelebihannya. Di antaranya ialah lemah lembut, halus budi bahasa dan senaraikan sendirilah……..
Sebab itulah orang Melayu alhamdulillah boleh diterima hampir di seluruh dunia.
Pergilah ke seluruh dunia untuk menyampaikan risalah Islam.

Hub surat = lawa, kacak.
Maaf karna = minta maaf.
Koi baat nehi = no problem.

Lain-lain Tajuk:
1. Doa ketika ditimpa musibah
2. Dialog Asas: Perkenalan Uthman dengan Umar
3. MUTIARA PARA DA’I : Jika Allah Mahu
4. GALERI: Makanan dan Minuman (الطعام والشراب)
5. RIADHUS SOLIHIN (1) : Niat Ikhlas – Hadith 12
6. MUNTAKHAB AHADITH: BAH. 1 – KALIMAH TOYYIBAH // IMAN – Ayat-ayat Al-Qur’an
7. DIALOG : أوَّلاً : Dulu : First (ii)

Rujukan:
1. Hj. Mustafa Umar .1997. PERBUALAN BAHASA ARAB PERINGKAT ASAS. Kuala Lumpur : Darul Nu’man. m.s 16-17.
2. Bahasa Urdhu – Nota sahabat dari Indonesia.

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: أي شئ Anything, Lapar Sangat – Starving


****************************

(أ َيّ ُ، أ َيّ َ ، أ يِّ– ayyu, ayya, ayyi ) – baris ي berubah mengikut kedudukannya di dalam ayat)

شـَــىْءٍ– syai’in (huruf hamzah (ء)mesti berbaris dua (tanwin) di bawah kerana شـَــىْءٍadalah isim yang tiada ال dan kedudukan dalam ayat – mudhofun ilaih, tanda mudhofun ilaih ialah berbaris bawah)
****************************
(Situasi 1: * Lapar Sangat – Starving)

* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

اد ماكنن درومه؟
Ada makanan di rumah?
Is there anything to eat at home?

هـَــلْ: Adakah
يـُــوجـَــدُ : wujud, ada
طـَــعـَــامٌ : makanan
فـِــى: di
الـْــبـَــيـْــتِ؟ : rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ / تـَــأ ْكـُــلـِــى؟

هندق ماكن اڤ؟
Hendak makan apa?
What do you want?

مـَــاذ َا
: apa, apakah
تـُــر ِيـْــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيـْــدِيــنَ : awak (P) hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
تـَــأ ْكـُــلَ : awak (L) makan
تـَــأ ْكـُــلـِــى : awak (P) makan

* أيّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ / جـَــائـِــعـَــة !ٌجـِــدّ ًا

اڤ٢، ساي لاڤر ساڠت
Apa-apa, saya lapar sangat!
Anything. I’m so hungry

أيّ َ شـَــىْءٍ: apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
أ َنـَــا: saya
جـَــائـِــعٌ : lapar (L)
جـَــائـِــعـَــة: lapar (P)
جـِــدّ ًا: sangat

# تـَــعـَــالَ / تـَــعـَــالـِـىْ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

ماريله، ماكنن سوده سياڤ
Marilah, makanan sudah siap.
Come, let’s eat

تـَــعـَــالَ: marilah (L)
تـَــعـَــالـِــىْ : marilah (P)
الطـَّــعـَــامُ : makanan
جـَــاهـِــزٌ : sudah siap

PERBUALAN SESAMA LELAKI

* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟
Hal yuujadu to’aamun fi al-baiti (al-bait)?
اد ماكنن درومه؟
Ada makanan di rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ؟
Maaza turiidu an ta’kula (ta’kul)?
هندق ماكن اڤ؟
Hendak makan apa?

أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ جـِــدّ ًا
Ayya syai’in, ana ja’i’un jiddan
اڤ٢، ساي لاڤر ساڠت
Apa-apa, saya lapar sangat!

# تـَــعـَــالَ، الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ

Ta’aala, al-to’aamu jaahizun (jaahiz)
ماريله، ماكنن سوده سياڤ
Marilah, makanan sudah siap.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN

* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟
Hal yuujadu to’aamun fi al-baiti (al-bait)?
اد ماكنن درومه؟
Ada makanan di rumah?

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلـِــى؟

Maaza turiidiina an ta’kuli (ta’kuli)?
هندق ماكن اڤ؟
Hendak makan apa?

أ َيَّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعَة ٌ جـِــدّ ًا
Ayya syai’in, ana ja’i’atun jiddan
اڤ٢، ساي لاڤر ساڠت
Apa-apa, saya lapar sangat!

# تـَــعـَــالـِـىْ الطـَّــعـَــامُ جـَــاهـِــزٌ
Ta’aalii, al-to’aamu jaahizun (jaahiz)
ماريله، ماكنن سوده سياڤ
Marilah, makanan sudah siap.

Rujukan:
هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

English Translator: Teacher Nash,

Smiley: www.SmileyCentral.com and Plugin wp-Monalisa.

Scroll to Top