mona jasman

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Melalui, Berkenan Dengan Pakaian Kawan

عـَــن ْ طـَــريـْـق

Melalui : via : across : through

عـَــن : tentang, طـَــريـْـق : jalan

(Situasi: Berkenan Dengan Pakaian Kawan)

* مـَا أ جـْــمـَــلَ مـَــلاَبـَــسـَــكَ / مـَــلاَبـَــسـَــكِ مـِــن ْ أ َيـْــن اشـْــتـَــرَيـْــتـَــهـَــا / اشـْــتـَــرَيـْــتـِــهـَــا؟
چـنـتـيـقـڽ ڤـاكاين اوق، دمان اوق بلي؟
Cantiknya pakaian awak, di mana awak beli?
What a nice dressing. Where did you buy?

مـَا أ جـْــمـَــلَ : Cantiknya
مـَــلاَبـَــسـَــكَ : pakaian awak (L)
(مـَــلاَبـَــسـَـ : pakaian, كَ : awak (L))
مـَــلاَبـَــسـَــكِ : pakaian awak (P)
(مـَــلاَبـَــسـَـ : pakaian, كِ : awak (P))
مـِــن : dari, daripada
أ َيـْــن : mana
اشـْــتـَــرَيـْــتـَــهـَــا : awak (L) membelinya
(اشـْــتـَــرَيـْـ : beli, تـَــ : awak (L), هـَــا : nya )
~ اشـْــتـَــرَيـْــتـَــ ~
Feel madhi, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َنـْــتَ’
~ هـَــا ~
Kembali kepada ‘pakaian’
اشـْــتـَــرَيـْــتـِــهـَــا : awak (P) membelinya
(اشـْــتـَــرَيـْـ : beli, تـِــ : awak (P), هـَــا : nya )
~ اشـْــتـَــرَيـْــتـِــ ~
Feel madhi, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َنـْــتِ’
~ هـَــا ~
Kembali kepada ‘pakaian’

# ا ِشـْــتـَـرَيـْـتــُهـَا عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق صـَـدِيـْــق ٍ يـَـعـِـيـْـشُ فـِــى بـِــر ِيـْـطـَـانـِـيَ
ساي بلي ملالوءي كاون يڠ تيڠڬل د يو. كي
Saya beli melalui kawan yang tinggal di U.K.
I bought through a friend in U.K.

ا ِشـْــتـَـرَيـْـتــُهـَا : saya membelinya
(اشـْــتـَــرَيـْـ : beli, تــُ : saya, هـَــا : nya )
~ ا ِشـْــتـَـرَيـْـتــُ ~
Feel madhi, dhamir kembali kepada ‘ana’ ‘أ َنـَــا’
~ هـَــا ~
Kembali kepada ‘pakaian’
عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق : melalui
(عـَـن : tentang, طـَـر ِيـْـق : jalan)
صـَـدِيـْــق : kawan
يـَـعـِـيـْـشُ : dia tinggal
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘huwa’ ‘هُـوَ’,
Oleh kerana tidak di dahului dengan apa-apa huruf, sama ada huruf nasab atau jazam, feel ini marfu’ – alamat marfu’nya dengan dhammah / baris depan pada huruf terakhirnya iaitu ‘syin’.)
فـِــى : di, di dalam
بـِــر ِيـْـطـَـانـِـيَِ : U.K

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* مـَا أ جـْــمـَــلَ مـَــلاَبـَــسـَــكَ مـِــن ْ أ َيـْــن اشـْــتـَــرَيـْــتـَــهـَــا؟
Maa ajmala malaabasaka. Min ainasy taroitaha?
چـنـتـيـقـڽ ڤـاكاين اوق، دمان اوق بلي؟
Cantiknya pakaian awak, di mana awak beli?

# ا ِشـْــتـَـرَيـْـتــُهـَا عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق صـَـدِيـْــق ٍ يـَـعـِـيـْـشُ فـِــى بـِــر ِيـْـطـَـانـِـيَ
Isytaroituhaa ‘an thoriiqi sodiiqin ya’iisyu fii Biriithooniya.
ساي بلي ملالوءي كاون يڠ تيڠڬل د يو. كي
Saya beli melalui kawan yang tinggal di U.K.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* مـَا أ جـْــمـَــلَ مـَــلاَبـَــسـَــكِ مـِــن ْ أ َيـْــن اشـْــتـَــرَيـْــتـِــهـَــا؟
Maa ajmala malaabasaki. Min ainasy taroitiha?
چـنـتـيـقـڽ ڤـاكاين اوق، دمان اوق بلي؟
Cantiknya pakaian awak, di mana awak beli?

# ا ِشـْــتـَـرَيـْـتــُهـَا عـَـن ْ طـَـر ِيـْـق صـَـدِيـْــق ٍ يـَـعـِـيـْـشُ فـِــى بـِــر ِيـْـطـَـانـِـيَ
Isytaroituhaa ‘an thoriiqi sodiiqin ya’iisyu fii Biriithooniya.
ساي بلي ملالوءي كاون يڠ تيڠڬل د يو. كي
Saya beli melalui kawan yang tinggal di U.K.

Buah Tangan:
Mykrk al-Jauhariy @ http://ArabMykrk.com

Rujukan:
1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
2. Teacher Nash.
3. DAFTAR KATA EJAAN JAWI / KAMUS JAWI(excel 57142 patah perkataan)
4. Smiley: Smiley Central dan zaazu.com

 

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi لـِــمـَــاذ َا Kenapa, Lewat

لـِــمـَــاذ َا
Kenapa

( لِ : untuk, مـَــاذ َا : apa = kenapa, for what)

(Situasi: # Lewat)


* لـِــمـَــاذ َا تـَــأ َخـّـَــرْ تَ / تـَــأ َخـّـَــرْ تِ؟
كناڤ ليوات؟
Kenapa lewat?
Why are you late?

لـِــمـَــاذ َا : Kenapa
تـَــأ َخـّـَــرْتَ : awak (L) lewat?
(Feel madhi, dhamir kembali kepada ‘anta’ ‘أ َ نـْــتَ’)
تـَــأ َخـّـَــرْتِ : awak (P) lewat?
(Feel madhi, dhamir kembali kepada ‘anti’ ‘أ َ نـْــتِ’)

# الطـّـَــر ِيـْــق ُ مـُــز ْدَحـِــمٌَ
جالن سسق
Jalan sesak.
Traffic jammed.

الطـّـَــر ِيـْــق : Jalan
مـُــز ْدَحـِــمٌَ : sesak

* غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل ٍ. الـْــيـَــوْمُ إ ِجـَــاز َة ٌ رَسـْــمـِــيـّـَــة
تأ ڤرچاي (بتول ك؟)، هاري اين كن چوتي عموم
Tak percaya (betul ke?), hari ini kan cuti umum?
Is it true? Today is holiday, isn’t it?

غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل : tak percaya, tak masuk akal, betul ke?
( غـَــيـْــرُ : tak, tidak, مـَــعـْــقـُــوْل : masuk akal)
الـْــيـَــوْمُ : hari ini
إ ِجـَــاز َة : cuti
رَسـْــمـِــيـّـَــة : umum, am, rasmi

# كـَــان َ هـُــنـَــاكَ حـَــادِثٌ مـُــرُوْر ِيّ
تادي اد كمالڠن جالن راي
Tadi ada kemalangan jalanraya.
There was a road accident on the way.

كـَــان : (adalah)
هـُــنـَــاكَ : ada, terdapat
حـَــادِثٌ : kemalangan
مـُــرُوْر ِيّ : jalanraya

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* لـِــمـَــاذ َا تـَــأ َخـّـَــرْ تَ ؟
Limaazaa ta’akh kharta ( ta’akh khart)?
كناڤ ليوات؟
Kenapa lewat?

# الطـّـَــر ِيـْــق ُ مـُــز ْدَحـِــمٌَ
At-triiqu muzdahimun (muzdahim).
جالن سسق
Jalan sesak.

* غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل ٍ. الـْــيـَــوْمُ إ ِجـَــاز َة ٌ رَسـْــمـِــيـّـَــة
Ghairu ma’quul. Al-yaumu ijaazatun rosmiyyatun (rosmiyyah).
تأ ڤرچاي (بتول ك؟)، هاري اين كن چوتي عموم
Tak percaya (betul ke?), hari ini kan cuti umum?

# كـَــان َ هـُــنـَــاكَ حـَــادِثٌ مـُــرُوْر ِيّ
Kaana hunaaka haadithun muruuriyyun (muruuriy).
تادي اد كمالڠن جالن راي
Tadi ada kemalangan jalanraya.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* لـِــمـَــاذ َا تـَــأ َخـّـَــرْ تِ؟
Limaazaa ta’akh kharti ( ta’akh khart)?
كناڤ ليوات؟
Kenapa lewat?

# الطـّـَــر ِيـْــق ُ مـُــز ْدَحـِــمٌَ
At-triiqu muzdahimun (muzdahim).
جالن سسق
Jalan sesak.

* غـَــيـْــرُ مـَــعـْــقـُــوْل ٍ. الـْــيـَــوْمُ إ ِجـَــاز َة ٌ رَسـْــمـِــيـّـَــة
Ghairu ma’quul. Al-yaumu ijaazatun rosmiyyatun (rosmiyyah).
تأ ڤرچاي (بتول ك؟)، هاري اين كن چوتي عموم
Tak percaya (betul ke?), hari ini kan cuti umum?

# كـَــان َ هـُــنـَــاكَ حـَــادِثٌ مـُــرُوْر ِيّ
Kaana hunaaka haadithun muruuriyyun (muruuriy).
تادي اد كمالڠن جالن راي
Tadi ada kemalangan jalanraya.

Buah Tangan:
Mykrk al-Jauhariy @ http://ArabMykrk.com

Rujukan:
1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
2. Teacher Nash.
3. DAFTAR KATA EJAAN JAWI / KAMUS JAWI(excel 57142 patah perkataan)
4. Smiley: Smiley Central dan zaazu.com

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Saya Harap, Hampir Periksa


أ َتـَمَـنـّـَـى

Saya Harap

(Situasi: Hampir Periksa)

* مـَتـَى تـَـبـْـدَأ ُ / تـَـبـْـدَئـِـيـنَ الإمـْـتـِـحـَـانَ؟
بيلا اوق اكن مولا ڤڤريقساءن؟
Bila awak akan mula peperiksaan?

مـَتـَى : Bila
تـَـبـْـدَأ : awak akan mula (lelaki)
تـَـبـْـدَئـِـيـنَ : awak akan mula (perempuan)
الإمـْـتـِـحـَـانَ : peperiksaan

# بَـعـْـدَ أ ُسـْـبُـوع ٍ؟
سميڠڬو لاڬي
Seminggu lagi.

بَـعـْـدَ : selepas (lagi)
أ ُسـْـبُـوع : seminggu

* هـَـلْ أ َنـْـتَ / أ َنـْـتِ مُـسـْـتـَـعـِـدّ ٌ / مُـسـْـتـَـعـِـدّ َة ٌ ؟
اداكه اوق سوده برسديا؟
Adakah awak sudah bersedia?

هـَـلْ : Adakah
أ َنـْـتَ : awak (lelaki)
أ َنـْـتِ : awak (perempuan)
مُـسـْـتـَـعـِـدّ : bersedia (lelaki)
مُـسـْـتـَـعـِـدّ َة : bersedia (perempuan)

# نـَـعـَـمْ، رَاجـَـعـْـت ُ جـَـمِـيـعَ الدّ ُرُوس
يا، ساي سوده اولڠكاجي سموا ڤلاجرن
Ye, saya sudah ulangkaji semua pelajaran.

نـَـعـَـمْ : Ye
رَاجـَـعـْـت : saya sudah ulangkaji
جـَـمِـيـعَ : semua
الدّ ُرُوس : pelajaran

* أ َتـَـمَـنـّـَـى لـَـكَ / لـَـكِ النـّـَـجـَـاحَ
ساي هارڤ كامو برجاي
Saya harap kamu Berjaya.

أ َتـَـمَـنـّـَـى : saya harap
لـَـكَ : untuk awak (lelaki)
لـَـكِ : untuk awak (perempuan)
النـّـَـجـَـاحَ : kejayaan

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* مـَتـَى تـَـبـْـدَأ الإمـْـتـِـحـَـانَ؟
Mataa tabda’ul imtihaana?
بيلا اوق اكن مولا ڤڤريقساءن؟
Bila awak akan mula peperiksaan?

# بَـعـْـدَ أ ُسـْـبُـوع ٍ؟
Ba’da usbuu’in.
سميڠڬو لاڬي
Seminggu lagi.

* هـَـلْ أ َنـْـتَ مُـسـْـتـَـعـِـدّ ٌ ؟
Hal anta musta’iddun?
اداكه اوق سوده برسديا؟
Adakah awak sudah bersedia?

# نـَـعـَـمْ، رَاجـَـعـْـت ُ جـَـمِـيـعَ الدّ ُرُوس
Na’am. Rooja’tu jamii’ad duruusi.
يا، ساي سوده اولڠكاجي سموا ڤلاجرن
Ye, saya sudah ulangkaji semua pelajaran.

* أ َتـَـمَـنـّـَـى لـَـكَ النـّـَـجـَـاحَ
Atamannaa lakan najaaha.
ساي هارڤ كامو برجاي
Saya harap kamu Berjaya.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* مـَتـَى تـَـبـْـدَئـِـيـنَ الإمـْـتـِـحـَـانَ؟
Mataa tabda’iinal imtihaana?
بيلا اوق اكن مولا ڤڤريقساءن؟
Bila awak akan mula peperiksaan?

# بَـعـْـدَ أ ُسـْـبُـوع ٍ؟
Ba’da usbuu’in.
سميڠڬو لاڬي
Seminggu lagi.

* هـَـلْ أ َنـْـتِ مُـسـْـتـَـعـِدّ َة ؟
Hal anti musta’iddatun?
اداكه اوق سوده برسديا؟
Adakah awak sudah bersedia?

# نـَـعـَـمْ، رَاجـَـعـْـت ُ جـَـمِـيـعَ الدّ ُرُوس
Na’am. Rooja’tu jamii’ad duruusi.
يا، ساي سوده اولڠكاجي سموا ڤلاجرن
Ye, saya sudah ulangkaji semua pelajaran.

* أ َتـَـمَـنـّـَـى لـَكِ النـّـَـجـَـاحَ
Atamannaa lakin najaaha.
ساي هارڤ كامو برجاي
Saya harap kamu Berjaya.

Situasi serupa: Hayya Bil-Arabiah: Situasi Dulu, ‘Demam’ Peperiksaan

Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)
2. DAFTAR KATA EJAAN JAWI / KAMUS JAWI(excel 57142 patah perkataan)
3. Smiley: zaazu.com, smileycentral.com

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : selepas itu : kemudian : then : thus : later

بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : selepas itu : kemudian : then : thus : later

(Situasi 1: * Bertanya Arah Ke Pasar malam)

* أ َخـْــبـِــرْنـِــى / أ َخـْــبـِــر ِيـْــنـِــى مـِــن ْ فـَــضـْــلـِــكَ / فـَــضـْــلـِــكِ

* Tolong beritahu saya.

أ َخـْــبـِــرْنـِــى : beritahu saya (L)
أ َخـْــبـِــر ِيـْــنـِــى : beritahu saya (P)
مـِــن ْ فـَــضـْــلـِــكَ : tolong (L), please
مـِــن ْ فـَــضـْــلـِــكِ : tolong (P), please

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْــدِيـْـنَ؟

# Nak apa?
مـَــاذ َا : apa
تـُــر ِيـْــدُ : awak (L) hendak?
تـُــر ِيـْــدِيـْـنَ : awak (P) hendak?

* كـَــيـْــفَ أ َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى سـُــوْق ِ اللَّــيـْــلِ؟
* Macam mana saya hendak pergi ke pasar malam?
كـَــيـْــفَ : Macam mana
أ َذ ْهـَــبُ
: saya pergi
إ ِلـَــى : ke
سـُــوْق ِ اللَّــيـْــلِ : pasar malam?

# اِمـْــش ِ / اِمـْــشـِــى حـَــتـَّــى نـِــهـَــايـَــةِ الشـَّــار ِع ِ،
وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ اِتـَّــجـِــهْ / اِتـَّــجـِــهـِــى يـَــسـَــارًا

# Jalan sampai ke penghujung jalan, kemudian belok kiri.

اِمـْــشِ : Jalanlah (L) – feel amar أنـْـتَ
اِمـْــشـِــى : Jalanlah (P) – feel amar أنـْـتِ
حـَــتـَّــى : sampai, sehingga
نـِــهـَــايـَــةِ : penghujung
الشـَّــار ِع : jalan,
وَ : dan
بـَــعـْــدَ : selepas
ذ َ ٰ لـِــكَ : itu
اِتـَّــجـِــهْ : belok (L)– feel amar أنـْــتَ
اِتـَّــجـِــهـِــى : belok (P)– feel amar أنـْــتِ
يـَــسـَــارًا : kiri

PERBUALAN SESAMA LELAKI:
* أ َخـْــبـِــرْنـِــى مـِــن ْ فـَــضـْــلـِــكَ
* Tolong beritahu saya.
# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ؟
# Nak apa?
* كـَــيـْــفَ أ َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى سـُــوْق ِ اللَّــيـْــلِ؟
* Macam mana saya hendak pergi ke pasar malam?
# اِمـْــشِ ِ حـَــتـَّــى نـِــهـَــايـَــةِ الشـَّــار ِع ِ، وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ اِتـَّــجـِــهْ يـَــسـَــارًا
# Jalan sampai ke penghujung jalan, kemudian belok kiri.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:
* أ َخـْــبـِــر ِيـْــنـِــى مـِــن ْ فـَــضـْــلـِــكِ
* Tolong beritahu saya.
# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدِيـْـنَ؟
# Nak apa?
* كـَــيـْــفَ أ َذ ْهـَــبُ إ ِلـَــى سـُــوْق ِ اللَّــيـْــلِ؟
* Macam mana saya hendak pergi ke pasar malam?
# اِمـْــشـِــى حـَــتـَّــى نـِــهـَــايـَــةِ الشـَّــار ِع ِ، وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ اِتـَّــجـِــهـِــى يـَــسـَــارًا
# Jalan sampai ke penghujung jalan, kemudian belok kiri.

———————————————————————————————————————————————————-

(Situasi 2: * Hendak Pinjam Duit)

* أ َحـْــتـَــاجُ إ ِلـَــى بـَــعـْــض ِ الـْــمـَــالِ

* Saya perlu sedikit wang.

أ َحـْــتـَــاجُ إ ِلـَــى : Saya perlu
بـَــعـْــضِ : sedikit, sebahagian
الـْــمـَــالِ : wang, duit


# كـَــمْ تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْــدِيـْــن َ؟
# Nak berapa?
كـَــمْ : berapa
تـُــر ِيـْــدُ؟ : awak (L) hendak?
تـُــر ِيـْــدِيـْــن َ؟ : awak (P) hendak?

* ثـَــلاَثـَــة َ ءَالآفٍٍ
* Tiga ribu.

ثـَــلاَثـَــة : Tiga
ءَالآفٍٍ : ribu – ini perkataan jama’ @ banyak @ plural, mufrad @ satu @ singular (أ َلـْــفٌ)

# غـَــدًا أ ُعـْــطِــيـْــكَ / أ ُعـْــطِــيـْــكِ أ َلـْــفـًــا وَأ ُعـْــطِــيـْــكَ /
وَأ ُعـْــطِــيـْــكِ الـْــبـَــاقـِــيَ بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ

# Esok saya beri awak seribu, dan saya akan beri awak bakinya kemudian.
غـَــدًا : Esok
أ ُعـْــطِــيـْــكَ : saya beri awak (L)
~(أ ُعـْــطِــيـْــ : saya beri, كَ : awak (L)~
أ ُعـْــطِــيـْــكِ : saya beri awak (P)
~(أ ُعـْــطِــيـْــ : saya beri, كِ : awak (P)~أ َلـْــفـًــا : seribuوَ : danأ ُعـْــطِــيـْــكَ : saya beri awak (L)
~(أ ُعـْــطِــيـْــ : saya beri, كَ : awak (L)~
أ ُعـْــطِــيـْــكِ : saya beri awak (P)
~(أ ُعـْــطِــيـْــ : saya beri, كِ : awak (P)~

الـْــبـَــاقـِــيَ : baki
بـَــعـْــدَ : selepas
ذ َ ٰ لـِــكَ : itu
~(بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : selepas itu, kemudian)~

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ َحـْــتـَــاجُ إ ِلـَــى بـَــعـْــض ِ الـْــمـَــالِ
* Saya perlu sedikit wang.
# كـَــمْ تـُــر ِيـْــدُ؟

# Nak berapa?
* ثـَــلاَثـَــة َ ءَالآفٍٍ
* Tiga ribu.
# غـَــدًا أ ُعـْــطِــيـْــكَ أ َلـْــفـًــا وَأ ُعـْــطِــيـْــكَ الـْــبـَــاقـِــيَ
بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ

# Esok saya beri awak seribu, dan saya akan beri awak bakinya kemudian.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ َحـْــتـَــاجُ إ ِلـَــى بـَــعـْــض ِ الـْــمـَــالِ

* Saya perlu sedikit wang.
# كـَــمْ تـُــر ِيـْــدِيـْــن َ؟
# Nak berapa?
* ثـَــلاَثـَــة َ ءَالآفٍٍ
* Tiga ribu.
# غـَــدًا أ ُعـْــطِــيـْــكِ أ َلـْــفـًــا وَأ ُعـْــطِــيـْــكِ الـْــبـَــاقـِــيَ
بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ

# Esok saya beri awak seribu, dan saya akan beri awak bakinya kemudian.

———————————————————————————————————————————————————–

(Situasi 3: # Tertekan Kerana Banyak Kerja)

* لـِــمـَــاذ َا أ َنـْــت َ / أ َنـْــت ِ حـَــز ِيـْـنٌ / حـَــز ِيـْـنـَــة ٌ؟

* Kenapa awak bersedih?

لـِــمـَــاذ َا : Kenapa
أ َنـْــتَ : awak (L)
أ َنـْــتِ : awak (P)
حـَــز ِيـْـنٌ؟ : bersedih? (L)
حـَــز ِيـْـنـَــة ٌ؟ : bersedih? (P)

# عـِــنـْــدِى عـَـمـَــلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ

# Saya ada banyak kerja.

عـِــنـْــدِى : Saya ada
عـَـمـَــلٌ : kerja
كـَــثـِــيـْــرٌ : banyak

* اِبـْــدَأ ْ/ اِبـْــدَئـِــى بـِـالـْـعـَــمـَــل ِ الـسـَّــهـْـل ِ أ َوَّلاً وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ قـُــمْ / قـُــوْمـِـى بـِــالـْــعـَــمـَــل ِ الـصـَّــعـْــبِ

* Mulakan dengan kerja yang mudah dahulu, kemudian buat kerja yang susah.

اِبـْــدَأ : Mulakan (L) – feel amar أنـْــتَ
اِبـْــدَئـِــى : Mulakan (P) – feel amar أنـْــتِ
بـِـالـْـعـَــمـَــل : dengan kerja
~(بِ : dengan, الـْـعـَــمـَــل : kerja)~
الـسـَّــهـْـل : mudah
أ َوَّلاً : dulu, dahulu

وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : dan kemudian
~(وَ : dan, بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : kemudian, selepas itu)~
قـُــمْ : buat (L)
قـُــوْمـِـى : buat (P)
بـِـالـْـعـَــمـَــل : dengan kerja
~(بِ : dengan, الـْـعـَــمـَــل : kerja)~
الـصـَّــعـْــبِ : susah.

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* لـِــمـَــاذ َا أ َنـْــت َ حـَــز ِيـْـن ٌ؟

* Kenapa awak bersedih?

# عـِــنـْــدِى عـَـمـَــلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ

# Saya ada banyak kerja.

* اِبـْــدَأ ْ بـِـالـْـعـَــمـَــل ِ الـسـَّــهـْـل ِ أ َوَّلاً وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ قـُــمْ بـِــالـْــعـَــمـَــل ِ الـصـَّــعـْــبِ

* Mulakan dengan kerja yang mudah dahulu, kemudian buat kerja yang susah.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* لـِــمـَــاذ َا أ َنـْــت ِ حـَــز ِيـْــنـَــة ٌ؟

* Kenapa awak bersedih?

# عـِــنـْــدِى عـَـمـَــلٌ كـَــثـِــيـْــرٌ
# Saya ada banyak kerja.

* اِبـْــدَئـِــى بـِـالـْـعـَــمـَــل ِ الـسـَّــهـْـل ِ أ َوَّلاً وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ قـُــوْمـِــى بـِــالـْــعـَــمـَــل ِ الـصـَّــعـْــبِ

* Mulakan dengan kerja yang mudah dahulu, kemudian buat kerja yang susah.

———————————————————————————————————————————————————–

(Situasi 4: * Dan # Menunggu Tetamu)


* هـَـلْ جـَــاءَ الضـُّــيـُــوفُ؟

* Adakah tetamu sudah sampai?

هـَـلْ : Adakah
جـَــاءَ : datang, telah datang – feel madhi
الضـُّــيـُــوفُ؟ : tetamu-tetamu, (الضـَّــيـْــفُ – seorang tetamu)

# نـَــعـَــمْ، جـَــاءَ جـَــارُنـَــا وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ جـَــاءَ عـَـمـِّــى

# Ye, jiran kita datang dan kemudian bapa saudara saya datang.

نـَــعـَــمْ : Ye
جـَــاءَ : datang, telah datang
جـَــارُنـَــا : jiran kita
~(جـَــارُ : jiran, نـَــا : kita)
وَبـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : dan kemudian
~(وَ : dan, بـَــعـْــدَ ذ َ ٰ لـِــكَ : kemudian, selepas itu)~
جـَــاءَ : datang, telah datang

عـَـمـِّــى : bapa saudara saya
~(عـَـمٌّ : bapa saudara sebelah bapa, ى : saya)~

Tiada apa-apa perubahan bentuk perkataan bagi perbualan sesama lelaki atau sesama perempuan.

Rujukan: هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim) http://www.ikimfm.my/ikimfm/

Scroll to Top