musafir

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: دَائـِـمًا : selalu : sentiasa : always

 

دَائـِـمًا
selalu: sentiasa : always

(Situasi 1: Hendak Berpisah Kerana Bermusafir)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* سـَــأ ُسـَــافِــرُ غـَــدًا. لاَ أ َدْر ِى مـَــتـَــى أ َرْجـِــعُ

Sa’usaafiru ghodan. Laa adrii mataa arji’u.
Saya akan bermusafir esok. Saya tak tahu bila akan balik.

# أ َرْجـُـو أ َلاّ َ تـَــنـْــسـَــانـِــى هـُـنـَـاكَ
Arjuu allaa tansaanii hunaaka.
Saya harap awak tidak lupa saya di sana.

* لـَــن ْ أ َنـْــسَــا كَ . سَــأ َتـَــذ َكـّـَــرُ كَ دَائـِــمـًــا
Lan ansaaka. Sa’atazakkaruka daa’iman.
Saya tidak akan lupa awak . Saya akan ingat awak selalu.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* سـَــأ ُسـَــافِــرُ غـَــدًا. لاَ أ َدْر ِى مـَــتـَــى أ َرْجـِــعُ
Sa’usaafiru ghodan. Laa adrii mataa arji’u.
Saya akan bermusafir esok. Saya tak tahu bila akan balik.

# أ َرْجـُـو أ َلاّ َ تـَــنـْــسـِــيْـنـِــى هـُـنـَـاكَ
Arjuu allaa tansiinii hunaaka.
Saya harap awak tidak lupa saya di sana.

* لـَــن ْ أ َنـْــسَــا كِ . سَــأ َتـَــذ َكـّـَــرُ كِ دَائـِــمـًــا
Lan ansaaki. Sa’atazakkaruki daa’iman.
Saya tidak akan lupa awak . Saya akan ingat awak selalu.

(Situasi 2: Telefon Pada Awal Pagi)

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* أ َلـُــوْ، آسـِــف عـَــلـَــى الإز ْعـَــاج
Aluu, aasifun ‘alaal iz’aaji.
Hello, minta maaf mengganggu.

# لا َ بـَــا ْسَ
Laa ba’sa.
Tak mengapa.

* أ َخـْــشـَــى أ َنـِـّــى أ َيـْــقــَــظـْــتــُــ كَ مـِــن َ النـّـَــوْم
Akhsyaa annii aiqoztuka minan naumi.
Saya takut saya mengejutkan awak dari tidur.

# لا َ، أ َنـَــا أ َسـْــتـَــيـْــقــِـظ ُ دَائـِــمـًـــا مـُــبـَــكـِـّـرًا
Laa, ana astaiqizu daa’iman mubakkiron.
Tidak, saya selalu bangun awal.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ َلـُــوْ، آسـِــفـَـة عـَــلـَــى الإز ْعـَــاج
Aluu, aasifatun ‘alaal iz’aaji.
Hello, minta maaf mengganggu.

# لا َ بـَــا ْسَ
Laa ba’sa.
Tak mengapa.

* أ َخـْــشـَــى أ َنـِـّــى أ َيـْــقــَــظـْــتــُــ كِ مـِــن َ النـّـَــوْم
Akhsyaa annii aiqoztuki minan naumi.
Saya takut saya mengejutkan awak dari tidur.

# لا َ، أ َنـَــا أ َسـْــتـَــيـْــقـِــظ ُ دَائـِــمـًـــا مـُــبـَــكـِـّـرًا
Laa, ana astaiqizu daa’iman mubakkiron.
Tidak, saya selalu bangun awal.

Rujukan :

1.

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِRadio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)

2. محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر صفحة. ٤٠٠-٤٠١
3. e-alqamus
4. Kamus Arab – Indonesia


 

 

Allah Gembira Menerima Hamba-Nya Bertaubat

RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 3: Allah Gembira Menerima Taubat Hamba

Allah Gembira Menerima Hamba-Nya Bertaubat
Allah Gembira Menerima Hamba-Nya Bertaubat

Sayyidina Anas bin Malik r.a. berkata: Bersabda Rasulullah SAW,

“Sesungguhnya Allah lebih suka menerima taubat seorang hamba-Nya, melebihi kesenangan seseorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba,

untanya yang telah hilang daripadanya di tengah hutan.”

(Bukhari, Muslim)

Dalam riwayat Muslim: “Sungguh Allah SWT lebih suka menerima taubat seseorang hamba-Nya, melebihi dari kesenangan orang yang berkenderaan di hutan, kemudian hilang daripadanya,

sedangkan kenderaan itu penuh dengan bekal makanan dan minumannya, sehingga ia patah harapan untuk mendapatkannya kembali.

Lalu dia duduk di bawah pohon dengan kecewa dan putus asa.

Tiba-tiba ketika dia bangun dari tidurnya, kenderaannya telah ada kembali di hadapannya lengkap dengan bekalan,

maka segera ia pegang kendalinya sambil berkata, “Ya Allah Engkau hambaku, dan Aku Tuhan-Mu.”

(Terlanjur / keliru lidahnya kerana sangat gembira.)”

*** Sepatutnya dia berkata, “Ya Allah Engkau Tuhanku dan Aku hamba-Mu.”

Tetapi tersasul lidahnya sebagaimana di atas itu.

Maka Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba-Nya melebihi kegembiraan orang yang menemukan kembali harapannya itu.

Rujukan: Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Annawawy (Terjemahan Salim Bahreisy). 1977. RIADHUS SHALIHIN 1. Bandung: PT ALMA’ARIF. m.s 25 – 26

Taubat versi B. Arab dan B. Inggeris: http://www.guidedways.com/riadusaleheen/chapter_display.php?book=0&chapter=2&arabic=1

Hadis ini di fb: https://www.facebook.com/hadith.nabi (klik)

Scroll to Top