nahu

mamnu minal sorf

نحو/NAHU: Isim Yang Tidak Boleh Ditanwin – الاسم الذى لا ينصرف


Berubah baris akhir mengikut perubahan kedudukan dalam ayat TETAPI ia tidak tanwin.

Isim yang bergelar
( ممنوع من الصرف/ غير المنون / الاسم الذى لا ينصرف)
ini tidak boleh menerima sama ada;

i. Baris tanwin (baris dua).
ii. Baris kasrah / bawah.

Oleh itu;
– Ia MARFU’ dengan baris satu di hadapan.
– Ia MANSUB dengan baris satu di atas.
– Ia MAJRUR dengan baris satu di atas.

Penerangan selanjutnya adalah merujuk kepada slide di atas:

(Slide m.s 2) Isim yang tiada alif lam (ال) dan idhofah terbahagi kepada 2 bahagian:
1. Munawwan (مُـنـَـوّ َنٌ)

Perkataan yang boleh ditanwinkan (baris dua) pada huruf terakhirnya.
Contoh: رَجُــل (huruf terakhir iaitu lam berbaris tanwin –ٌ )

2. Ghairul Munawwan (غـَـيـْرُ الـْـمُـنـَــوّ َن)

Perkataan yang tidak boleh ditanwinkan (baris dua) pada huruf terakhirnya.
Contoh: ا َحْــسـَــنُُ (huruf terakhir iaitu nun tidak berbaris tanwin, hanya berbaris satu di hadapan – ُ)

(Slide m.s 3)

ISIM GHAIR MUNAWWAN / GHAIR MUTASARRIF / AL-ISMUL LAZI LA YANSORIF
(اسم غير منون / غير متصرف / الاسم الذى لا ينصرف)

Terdapat 12 Bahagian: (Sesetengah kitab menggabungkannya menjadi 9 sahaja)

 

1. MUANNATH

i. Muannath dengan huruf ta’ marbutah (ة)
Contoh:
فـَـاطِـمَـة ُ، رُقـَـيّـَـة ُ، بَـعـُـودَة ُ، ز َهـْـرَة ُ، طَـلـْـحَـة
Syarat: Nama orang sekalipun ianya adalah nama orang lelaki.
Perkataan ز َهـْـرَة jika bermakna ‘bunga’ hendaklah ditanwinkan ز َهـْـرَة

ii. Muannath pada makna.
Contoh:
(Nama orang perempuan)
ز َيـْـتـُـون ُ، ز َيـْـنـَـبُ، مَـرْيَـمُ، سُـعَـادُ
(Nama neraka)
سَـقـَـرُ

Syarat:
a – أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف– (Lebih daripada 3 huruf.)
b.i – أو ثلاثيا محرك الوسط
– (3 huruf DAN huruf tengah BUKAN berbaris sukun / mati.)

b.ii – أو ساكن الوسط أعجميا
– 3 huruf DAN huruf tengah berbaris sukun / mati TETAPI:

–> ia bukan daripada Bahasa Arab.
Contoh: جـُـورُ (nama bandar)

–> أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بـِـز َيـْـدٍ
– (orang perempuan yang dinamakan dengan nama lelaki.)
Contoh: ز َيـْــدُ
Contoh-contoh lain, sila klik sini dan situ.

*** WALAU BAGAIMANAPUN, huruf terakhir HARUS ditanwinkan. Harus bermakna boleh ditanwinkan atau tidak. Terpulang, tepuk dada Tanya selera.
Contoh:
ز َيـْـدٌ / ز َيـْــدُ، دَعـْـدٌ / دَعـْـدُ، هـِـنـْـدٌ / هـِـنـْـدُ

(Slide m.s 6)

2. AL-`AJMAH (العجمة) – Bukan Bahasa Arab

Orang Arab menggelar bangsa-bangsa selain Arab sebagai Ajam (عجم) yang bermakna ‘pelat’………… Nakal orang Arab ni……… ada ke dikatanya kita pelat? Tu yang turun ayat Qur’an tu………. “……..tiada beza Arab dengan Ajam………..”

Contoh:
(Semua nama Nabi kecuali 4 orang – جميع الأنبياء إلا أربعة🙂
مـُـحَـمـّـَـدٌ، صـَـالـِـحٌ، شـُـعـَـيـْـبٌ، هُـودٌ
Iaitu:
إ ِبـْـرَاهِـيـمُ، إ ِسـْـمَـاعِـيلُ، إ ِسـْـحَـاقُ، إ ِدْر ِيسُ، بَطـْـلـَـيـْمُـوسُ

Syarat: Lebih daripada tiga huruf

*** WAJIB tanwin sekiranya nama itu terdiri daripada hanya TIGA huruf dan HURUF TENGAH berbaris sukun / mati.
Contoh:
نـُـوحٌ، لـُـوط ٌ، شـِـيث ٌ، هُـودٌ

(Slide m.s 6)

3. AT-TARKIB AL-MAZJI YANG TIDAK DIAKHIRI DENGAN ’وَيـْـه‘
(التركيب المزجى المختوم بغير ويه)

Sebenarnya at-Tarkib (perkataan berangkai @ bersusun) ada 3:
المركب ثلاثة أقسام
١- مركـب اضافى
Contoh:
(جميع الكـنى) Gelaran:
عـَـبـْـدُ اللهِ، عـَـبـْـدُ الرّ َحـْـمـن ِ، أ َبُـو بَـكـْـر ٍ، أ ُمّ ُ كـُـلـْـثـُـوم ٍ،أ َبُـو الـْـحَـرْثِ

٢- مركـب مزجى
Contoh:
بَـعـْـلـَـبـَـكَ، حَـضـْـرَمَـوْتُ، سـِـيبـَـوَيـْـهٍ، بُـخـْـتـُـنـَـصـّـَــرَ،ڬونوڠ ليدانـْـج، سوڠاي فـَـاهـَـنـْـج، جوهر بهرو

٣- مركـب اسنادى
Contoh:
شـَـابَ قـَـرْنـَـاهـَـا

***At-Tarkib yang termasuk dalam perbincangan ini ialah yang kedua. Semua contoh pada nombor 2 tidak boleh menerima baris dua / tanwin pada huruf terakhirnya melainkan perkataan سـِـيبـَـوَيـْـهٍ

Syarat:
1. Perkataan itu adalah nama khas dan TIDAK diakhiri dengan ويه
2. Nama khas

(Slide m.s 4)

4. MENJADI MA`RIFAH (NAMA KHAS) KERANA DITAMBAH HURUF ALIF DAN NUN(التعريف مع الألف والنون)

Contoh:
عـُـثـْـمـَـان ُ، عـَـدْنـَـان ُ، بُـرْهـَـان ُ، عِـمـْـرَان ُ، سُـلـَـيْـمان

(Slide m.s 6)

5. ISIM YANG SAMA RUPANYA SEPERTI CONTOH PADA WAZAN FEEL (موازنا للفعل)

Contoh:
يـَـز ِيـْـدُ، أ َحـْـمـَـدُ

Contoh Yang Terkecuali:
حـَـسـَـن ٌ، جَـعـْـفـَـرٌ، صَـالـِـحٌ

(Slide m.s 6)

6. ISIM MA`DUL (اسم المعدول)
– MENJADI MA`RIFAH (NAMA KHAS) – DISELEWENGKAN DARIPADA SEBUTAN ASALNYA ATAS WAZAN فـُـعـَـلُ
(معدولا به عن لفظ آخر / هو الخروج الاسم عن صيغته الأصلية )

Contoh:
عـُـمـَـرُ، ز ُفـَـرُ

7. SIFAT ATAS WAZAN فـَعـْـلاَنُ DAN MUANNATHNYA ATAS WAZAN فـَـعـْـلـَـى

Syarat: Muannath perkataan tersebut BUKAN dengan huruf ta’ marbutah (ة ).
Contoh: (Slide m.s 5)

Contoh Yang Terkecuali:
(14 Perkataan Ini BOLEH Menerima Tanwin Dan Baris Bawah Kerana Muannath Bagi Perkataan-perkataan Ini Boleh Menerima Ta’ Marbutah (ة )
أليان ٌ، حبلان ٌ، خمصان ٌ، دخنان ٌ، سخنان ٌ، سيفان ٌ، صحيان ٌ، صومان ٌ، علان ٌ، قشوان ٌ، مصان ٌ، موتان ٌ، ندمان ٌ، نصران

*** Selain daripada 14 perkataan ini muannath perkataan yang ada tambahan huruf alif nun adalah atas wazan فـَـعـْـلـََـى

(Slide m.s 6)

8. SIFAT ATAS WAZAN أ َفـْـعـَـلُ DAN MUANNATHNYA ATAS WAZAN فـَـعـْـلاَءُ

Contoh: أ َحـْـمـَـرُ – حَـمـْـرَاءُ، أ َحـْـضـَـرُ – حَـضـْـرَاءُ
Contoh Yang Terkecuali: أ َرْمَـلٌ kerana muannathnya أ َرْمَـلَـة
Nota: Harus / boleh ditanwinkan sekiranya perlu atau menggunakan perkataan di atas dalam syair.

(Slide m.s 6)

9. ISMUL ADL (اسم العدل) SIFAT YANG DISELEWENGKAN DARIPADA SEBUTAN ASAL (معدولا به عن لفظ آخر)

Contoh:
مـَـثـْـنـَى، ثـُـلاَث ُ،رُبَـاعُ، أ ُخـَـرُ

10. ISIM YANG DIALHIRI DENGAN ALIF MAQSURAH

Contoh:
حُبْلـَـى، صُـغـْـرَى، مَـرْضـَـى، ذِكـْـرَى
Lain-lain contoh, sila klik sini.

11. ISIM YANG DIALHIRI DENGAN ALIF MAMDUDAH

Contoh:
عَـاشـُـورَاءُ، حَـسـْـنـَـاءُ، أ َشـْـيـَـاءُ، صَـحـْـرَاءُ، حَـمـْـرَاءُ
Lain-lain contoh, sila klik sini.

12. SIGHAH MUNTAHAL JUMU` (JAMA` TAKSIR ATAS WAZAN مـَـفـَـاعـِــلُ ATAU مـَـفـَـاعـِـيــلُ

Contoh: (Slide m.s 7)

Nota Asal:

الاسم الذى لا ينصرف

Tamrin / Soalan Latihan:

Soalan
Soalan Latihan

Rujukan:

Kiri: Kitab Nahu Tahun 3 Ibtida’i. Kanan: Buku Nota Nahu Tahun 4 Ibtida’i.

نحو/NAHU: Tanda-tanda Isim

Assalamualaikum, pada pelajaran sebelum ini kita telah pelajari tentang isim yang boleh berubah-ubah (isim mutasarrif) dan isim yang kekal tidak boleh berubah baris mahupun bentuknya dalam apa jua keadaan (isim ghair mutasarrif).

Pada kali ini kita kenali pula apakah tanda-tanda sesuatu perkataan itu dikategorikan sebagai ‘ISIM’ mutasarrif.

Berdasarkan jadual di atas, tanda-tanda isim ada 5.

1. Jar – antara tanda jar / majrur ialah baris bawah pada huruf terakhir. Iaitu perkataan tersebut boleh menerima baris bawah pada huruf terakhirnya samada kerana:

1.1 Dimasuki huruf

– HURUF JAR
Contoh – bi (بِ) maknanya ‘dengan’
مـَرَرْتُ بـِـغـُـلاَم – Saya berjalan dengan seorang budak
– Huruf mim (م) pada perkataan غـُــلاَمٍ berbaris bawah. Majrur bil-harfi – (مجرور بالحرف)
Oleh itu, perkataan غـُــلاَمٍ adalah ISIM.

Contoh-contoh lain;
فـِى الـْمـَـدْرَسـَــةِ, عَلـَى الـْكـــُُرْسـِىّ ِ , فـِـى الـْــمـَــسـْــجـِِدِ, عـَلـَى الـْمـَكـْتــَبِ

– HURUF QASAM (SUMPAH)
Contoh – وَاللهِ، بـِـاللهِ، تـَاللهِ – Demi Allah
– Huruf-huruf wau, ba dan ta adalah huruf-huruf qasam.

Apabila huruf-huruf qasam ini masuk pada sesuatu perkataan contohnya di sini iaitu Allah, maka huruf terakhir perkataan Allah iaitu (ه) berbaris bawah. Majrur bil-harfi – (مجرور بالحرف)
Oleh itu, perkataan الله adalah ISIM.

1.2 Idhofah – ‘sandaran’

Contoh – مَرَرْتُ بِغـُلاَم ِ زَيْدٍ – Saya berjalan dengan ‘budak’ Zaid.
Perkataan زَيْد menjadi sandaran kepada perkataan بِغـُلاَم ِ.
– Huruf dal (د) pada perkataan زَيْد berbaris bawah. Majrur bil-idhofah – (مجرور بالإضافة)
Oleh itu, perkataan زَيْد adalah ISIM.

Contoh-contoh lain;
بَــاب ُالـْــمَدْرَسَــةِ، سَــيّـَــارَة ُ الـْــمُدِيــر ِ، بـَــيـْــت ُ اللهِ، كِــتـَــابُ اللهِ – pintu sekolah, kereta guru besar, rumah Allah, kitab Allah.

1.3 Ikut-ikutan

Contoh – مَرَرْتُ بـِغـُلاَم ِ زَيْدِ الْفَاضِل – Saya berjalan dengan ‘budak’ Zaid yang budiman.
Perkataan الْفَاضِل berbaris bawah kerana mengikut ‘hukum’ perkataan زَيْدِ iaitu majrur.

Sekiranya perkataan زَيْد berbaris bawah. (مجرور بالإضافة)
Perkataan الْفَاضِل pula huruf lamnya berbaris bawah kerana majrur bit-tab’iah (مجرور بالتبعية)
Oleh itu, perkataan الْفَاضِل adalah ISIM.

Contoh lain;
كـُــنـْــت ُ فـِــى ز ِيـَــارَةِ صَــدِيــق ٍ كـَــر ِيــمٍ – Saya menziarahi kawan yang mulia.

2. Tanwin – Penerangan lanjut pada keluaran akan datang.

3. Nida’ – ‘Wahai’

Mana-mana perkataan yang boleh didahului oleh huruf nida’ (yaa – يـَــا – wahai, hai) sudah pastilah perkataan itu ISIM.

Contoh – يَا سَالِمَة ُ، يَا حَسَـنُ – Wahai Salimah, Wahai Hasan.

Oleh itu, perkataan ُ سَالِمَة dan حَسَـنُ adalah ISIM.

4. Alif Lam

Semua perkataan yang dimulai dengan alif lam (AL) adalah ISIM

Contoh – الرّ َجُلُ، الصّـَغِيرُ، الـْـبَنـَاتُ – lelaki itu, yang kecil, anak-anak perempuan itu.

5. Isnad Ilaih
(Dinisbahkan atau disandarkan kepadanya suatu benda atau kisah)

Samada ianya;
5.1 Fa’il (yang membuat, kata kerja aktif)

Contoh – قـَرَأ َ التِـّـلـْمِيْذ – Murid itu telah membaca.

5.2 Naib Fa’il

Contoh – كـُـتِبَ الدّ َرْسُ – Pelajaran itu telah ditulis

5.3 Mubtada’

Contoh – مُحَـمـّـَـَدٌ لـَمْ يُـسـَــافِــرْ – Muhammad tidak bermusafir.

DINISBAHKAN kepada murid, pelajaran dan Muhammad sesuatu perkara, kisah atau cerita iaitu;

Murid – ‘telah membaca’.
Pelajaran – ‘telah ditulis’.
Muhammad – ‘tidak bermusafir’

Oleh itu, perkataan التِـّـلـْمِـيْذ , الدّ َرْسُ dan مُحـَـمـّـَـدٌ adalah ISIM.

Soalan teka-teki lalu:
Berkaki dua mempunyai bulu,
macam serunai bising suaranya,
lehernya panjang terkulai selalu,
tolong namakan apa binatangnya?

Jawapan: Angsa

Soalan teka-teki:
TERBANG DAN NAMPAK
1. Kuda terbang dengan ________________
2. Gajah terbang nampak apa?
3. Seekor burung kecil hinggap atas sebuah kapal yang sedang belayar, tiba-tiba kapal itu tenggelam. Nampak _______________????

Tajuk berkaitan:
1. alif lam
2. Isim yang majrur
3. Muzakkar dan mu’annath
4. Contoh alif mamdudah
5. Thulathi mazid biharfin wahid
6. GALERI: ( Beg: مـِحـْـفـَـظـَة ) ( Payung: مـِـظـَـلــَّـة ) (Tuala Mandi: مـِـنـْـشـَـفـَـة )
7. Siapakah Yang Layak Kita Undi?

Rujukan;

1. حفى ناصف ومحمد دياب والشيخ مصطفى طموم ومحمد صالح. كتاب الدروس النحوية لتلاميذ المدارس الإبتدائية الكتاب الثالث: وزارة المعارف العمومية

2. جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمهما الله. شرح ابن عقيل على الألفية. سنقافورة وفينڠ: ملتزم الطبع والنشر مكتبة ومطبعة سليمان مَرْعَى

3. Rancangan Durus Arabiah Radio IKIM.fm

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Jawapan Tamrin / Latihan – Isim Ada 2 Bhg. Muzakkar (Lelaki/ Jantan) Mu’annath (Perempuan/ Betina)

١- عين فى الأسماءِ الآتية المذكر، والمؤنث

1. Kategorikan nama-nama di bawah ini samada lelaki (jantan) atau perempuan (betina):


نـَــبـِــيٌّ ، قـِــمـَــطـْــرٌ ، جـَــائـِــز َة ٌ ، خـَــنـْــسـَــاءٌ ، حـرب ، مــعــاوية ، رغـيــف ، بــحــر ، ســلمــى ، عــثــمــان
Jawapan:

Jawapan latihan 1

*sila klik jadual di atas untuk melihat tulisan dengan lebih jelas.

٢- بين المذكر والمؤنث، وعلامته إن وجدت فى الأسماء الآتية

2. Jelaskan yang mana lelaki (jantan) dan perempuan (betina) serta berikan tandanya (sekiranya ada) pada nama-nama di bawah ini:

كرسي ، بيداء ، زينب ، دار ، أ ُذن ، حجرة ، ليلى مؤدب ، إبراهيم ، على ، قائد ، إنسان

Jawapan:


Jawapan latihan 2:  Jelaskan yang mana lelaki (jantan) dan perempuan (betina) serta berikan tandanya (sekiranya ada) pada nama-nama di atas

*sila klik jadual di atas untuk melihat tulisan dengan lebih jelas.

٣- ما نوع المؤنث فيما يأتى؟

3.Nyatakan golongan perempuan (betina) perkataan-perkataan berikut, samada lafzi, ma’nawi atau majazi:

صفيـَّــة ، أرض ، سعدى ، كتف ، سعاد ، ريح ، حائض عصا ، طرفة، زكريا ، عـِــير ، جهنم

Jawapan:

Jawapan latihan 3: Nyatakan golongan perempuan (betina) perkataan-perkataan di atas, samada lafzi, ma’nawi atau majazi


*sila klik jadual di atas untuk melihat tulisan dengan lebih jelas.

Soalan teka teki lalu:
1. Binatang apakah yang semua anggota badannya di kepala?
2. Berkopiah bukannya ustaz, berjubah putih bukannya hafiz, berekor bukannya serban. Aaaaapa dia?

Jawapan:
1. Kutu
2. Taugeh

Tajuk berkaitan:
1.
Gambarajah dan contoh
2.
Penerangan
3.
Alif Maqsurah
4.
Alif Mamdudah
5.
Tip mengenal mu’annath
6.
Soalan latihan

Rujukan:
1.زكي على سويلم وعبد السميع محمد السنباطىتيسير النحو للصف الأول الأعدادى قدح دار الأمان : الناشر سنديرين برحد بمليزيا (بإذن رئيس قطاع المعاهد بالأزهر الشريف) صفحة٩٣-٩٤
2. محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو. بيروت : دار الفكر

3. e-alQamus
4.kamus.javakedaton.com

نحو/NAHU: Latihan Isim Ada 2 Bhg. Muzakkar Dan Mu’annath

١- عين فى الأسماءِ الآتية المذكر، والمؤنث

1. Kategorikan nama-nama di bawah ini samada lelaki (jantan) atau perempuan (betina):


نـَــبـِــيٌّ ، قـِــمـَــطـْــرٌ ، جـَــائـِــز َة ٌ ، خـَــنـْــسـَــاءٌ ، حـرب ، مــعــاوية ، رغـيــف ، بــحــر ، ســلمــى ، عــثــمــان

Kategorikan nama-nama di atas samada lelaki (jantan) atau perempuan (betina):

٢- بين المذكر والمؤنث، وعلامته إن وجدت فى الأسماء الآتية


2. Jelaskan yang mana lelaki (jantan) dan perempuan (betina) serta berikan tandanya (sekiranya ada) pada nama-nama di bawah ini:

كرسي ، بيداء ، زينب ، دار ، أ ُذن ، حجرة ، ليلى مؤدب ، إبراهيم ، على ، قائد ، إنسان

Jelaskan yang mana lelaki (jantan) dan perempuan (betina) serta berikan tandanya (sekiranya ada) pada nama-nama di atas.

٣- ما نوع المؤنث فيما يأتى؟

Nyatakan golongan perempuan (betina) perkataan-perkataan berikut, samada lafzi, ma’nawi atau majazi:

صفيـَّــة ، أرض ، سعدى ، كتف ، سعاد ، ريح ، حائض عصا ، طرفة ، زكريا ، عـِــير ، جهنم

Nyatakan golongan perempuan (betina) perkataan-perkataan di atas, samada lafzi, ma’nawi atau majazi.

Soalan teka-teki lalu:
Ali anak Pak Kudus,
suka main getah,
ditetak tidak putus,
dipotong tidak patah.

Jawapannya:

air – الـْــمـَاء – water

Soalan teka-teki:
1. Binatang apakah yang semua anggota badannya di kepala?
2. Berkopiah bukannya ustaz, berjubah putih bukannya hafiz, berekor bukannya serban. Aaaaapa dia?

Jawapannya

Tajuk-tajuk Berkaitan:
Gambarajah dan contoh
Penerangan
Alif Maqsurah
Alif Mamdudah
Tip mengenal mu’annath

Rujukan:

1. زكي على سويلم وعبد السميع محمد السنباطى . تيسير النحو للصف الأول الأعدادى قدح دار الأمان : الناشر سنديرين برحد بمليزيا (بإذن رئيس قطاع المعاهد بالأزهر الشريف) ص. ٩٢

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Cara Mengenal Isim Mu’annath yang tiada tanda pada zahir perkataan.

ستدل على تأنيڽ ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء


١- يعود الضمير إليه مؤنثا
نحو : الكتف نهشتها
العين كحلتها


٢- بما أشبه ذلك كوصف بالمؤنث
نحو : أكلت كتفا مشوية


٣- رد التاء إليه فى التصغير
نحو : كتيفة ، يدية

Pada pertemuan kali ini kita akan menyentuh sedikit tentang cara-cara mengenal pasti sesuatu isim itu adalah mu’annath (isim-isim mu’annath yang tiada tanda-tanda mu’annath pada zahirnya)

1. DHAMIR (ganti nama) yang kembali kepada perkataan itu adalah mu’annath.

Contoh : الـْـكـَــتـِــفُ نـَــهـَــشـَــتـْــهـَــا

Penerangan: الـْـكـَــتـِــفُ pada zahirnya tiada tanda mu’annath seperti ة, alif maqsurah (ى : huruf ya tanpa titik / alif bengkok) atau alif mamdudah (huruf alif diikuti oleh huruf hamzah pada akhir perkataan اء)

NAMUN

نـَــهـَــشـَــتـْــهـَــا (asal feel: نـَــهـَــشَ – يـَــنـْــهـَــشُ )
نـَــهـَــشـَــتْ : menunjukkan perbuatan (mengunggis) itu kembali kepada mu’annath.’هـِــىَ‘. (Jika muzakkar نـَــهـَــشَ , bukan نـَــهـَــشـَــتْ)

هـَــا : dhamir (ganti nama) kembali kepada mu’annath. (jika muzakkar ‘هُ, bukan هـَــا

Oleh yang demikian الـْـكـَــتـِــفُ adalah isim mu’annath.

Demikian juga contoh الـْــعـَــيـْــنُ كـَــحـَــلـَــتـْــهـَا

الـْــعـَــيـْــنُ : mata

كـَــحـَــلـَــتْ : celak, (asal feel كـَــحـَــلَ – يـَــكـْــحـَــلُ / يـَــكـْــحـُــلُ)

هـَا : nya

تْ : menunjukkan perbuatan (mencelak) itu kembali kepada mu’annath.
هـَــا : dhamir (ganti nama) kembali kepada mu’annath. (jika muzakkar ‘هُ, bukan هـَــا

2. SIFAT bagi isim tersebut adalah mu’annath.

Contoh : أ َكـَــلـْــتُ كـَــتـِــفـًا مـَــشـْــو ِيـَّـةً : Saya telah memakan bahu bakar (daging bahagian bahu yang dimasak dengan cara ‘membakar’)

Penerangan : مـَــشـْــو ِيـَّـةً adalah sifat bagi كـَــتـِــفـًا

Oleh yang demikian الـْـكـَــتـِــفُ adalah isim mu’annath kerana sekiranya كـَــتـِــفـًا adalah isim muzakkar maka sifat baginya adalah مـَــشـْــو ِيٌّ bukan مـَــشـْــو ِيـَّـةً

~harap-harap anda tidak pening dengan penerangan saya ini~

3. TASGHIR. Huruf ta marbutah (ة) dikembalikan kepada isim itu ketika ditasghirkan.

Apa itu tasghir? Tasghir maknanya pengurangan, pengecilan, the diminutive pattern

Contoh : كـَـتــِـفٌ : bahu , كـُــتـَــيـْــفـَــةٌ : bahu yang kecil

يـَــدٌ : tangan , يـُــدَيــة : tangan yang kecil

هـِــرٌّ : kucing , هـُــرَيـْــرَةٌ : kucing yang kecil
(أ َبـُــو هـُــرَيـْــرَة (Abdurrahman bin Shacher) : gelaran bagi seorang sahabat r.a yang amat suka dengan kucing hinggakan dalam lengan bajunya pun ada kucing)


Jawapan teka-teki :
Soalannya

 غـَـلاَّيـَـة

Mari kita belek-belek kamus, cari makna cerek dalam Bahasa Arab:

1. KAMUS ADIK susunan Abu ‘Amiir ‘Izzat. 2000. Terengganu: Pustaka Darul Iman m.s 22
إِبْرِيقٌ كَهْرَبَائِيٌّ (cerek elektrik, electrical kettle)

2. KAMUS BERGAMBAR susunan Humaira dan Fadhilatul Akhtar. 2002. Kuala Lumpur: Penerbitan Fargoes Sdn. Bhd. m.s 22
إِبْرِيقٌ كَهْرَبَائِيٌّ (cerek elektrik, electrical kettle)

3. KAMUS BERGAMBAR susunan Othman Puteh, Talib Abdullah, L.Shirley. 2007. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. m.s 20
غـَــلاَّيـَـةٌ كـَــهـْــرَبـَــائـِــيـَّــةٌ (cerek elektrik, electrical kettle)

4.

إ ِبـْـر ِيـْــقٌ (cerek, teko, kettle, teapot)
غـَــلاَّيـَـةٌ (cerek, boiler, kettle,مِرْجَلٌ)
إِبْرِيقٌ كَهْرَبَائِيٌّ (cerek elektrik, electrical kettle)
مِحَمٌّ (kendi, cerek, boiler, kettle, إ ِبـْـر ِيـْــقٌ)


5.
محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر

m.s ٣
إ ِبـْـر ِيـْــقٌ (Jenis kendi daripada tembikar atau tembaga)
إ ِبـْـر ِيـْــقُ الـْــقـَــهـْـوَةِ (teko air kopi)
إ ِبـْـر ِيـْــقُ الشـَّــاي (teko air teh)

m.s ٦٧
غـَــلاَّ يـَــةٌ (bekas mendidihkan air)

Soalan teka-teki:
Ali anak Pak Kudus,
suka main getah,
ditetak tidak putus,
dipotong tidak patah.

Jawapannya

Rujukan:
1. جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رحمهما الله شرح ابن عقيل على اللالفية سنقافوره وفينغ مكــــتبة ومطبعة سليمان مرعى . موك سورت: ١٦٩
2.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
3.
4. KAMUS ADIK. Abu ‘Amiir ‘Izzat. 2000. Terengganu: Pustaka Darul Iman m.s 22
5.KAMUS BERGAMBAR. Humaira dan Fadhilatul Akhtar. 2002. Kuala Lumpur: Penerbitan Fargoes Sdn. Bhd. m.s 22
6.KAMUS BERGAMBAR. Othman Puteh, Talib Abdullah, L.Shirley. 2007. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. m.s 20

Scroll to Top