Perbualan (Hayya bil-Arabiah-هيا بالعربية)

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi بـِجَانِبِ Sebelah, Beside, Menempah Bilik Hotel

بـِجَانِبِ
Sebelah, Beside

(Situasi: Menempah Bilik Hotel)

* أ ُر ِيْـدُ أ َن ْ أ َحْجُزَ غـُـرْفـَـة

ساي هندق منمڤه بيليق
Saya hendak menempah bilik.
I wan’t to book a room.

أ ُر ِيْـدُ: Saya hendak
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا (saya)
أ َن : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
أ َحْجُزَ: menempah
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا
غـُـرْفـَـة : bilik

# كـَمْ يَـوْمًـا؟

براڤ هاري؟
Berapa hari?
For how long?

كـَمْ: berapa
يَـوْمًـا: hari

*يَوْمَيْن ِ فـَـقـَـط ْ. أ ُر ِيْدُ غـُرْفـَـة ًبـِجَـانِبِالـْمَسْبَح ِ لـَوْ أ َمْكـَنَ

دوا هاري سهاج، ساي هندق بيليق دسبله کولم رنڠ کالاﻻو بوليه
Dua hari sahaja, saya hendak bilik di sebelah kolam renang kalau boleh
Two days one night. May I have the room close to the swimming pool?

يَوْمَيْن: dua hari
~sehari ditulis يَوْمٌ
~dua hari يَوْمَيْن (tambahkan huruf ya dan nun pada akhir perkataan)
فـَـقـَـط : sahaja
أ ُر ِيْـدُ: Saya hendak
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا (saya)
غـُرْفـَـة: bilik
بـِجَـانِب: di sebelah
الـْمَسْبَح: kolam renang
لـَوْ: kalau
أ َمْكـَنَ: boleh

# سَـأ ُحَـاو ِلُ

ساي اکن چوبا
Saya akan cuba
Let me check for you

سَـأ ُحَـاو ِلُ: Saya akan cuba
~سَـ: akan
أ ُحَـاو ِلُ: saya cuba
~Feel mudhari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ أنا (saya)

PERBUALAN SESAMA LELAKI DAN SESAMA PEREMPUAN
(Tiada perubahan)

* أ ُر ِيْـدُ أ َن ْ أ َحْجُزَ غـُـرْفـَـة

Uriidu an ahjuza ghurfatan (ghurfah)
ساي هندق منمڤه بيليق
Saya hendak menempah bilik.

# كـَمْ يَـوْمًـا؟

Kam yauman?
براڤ هاري؟
Berapa hari?

*يَوْمَيْن ِ فـَـقـَـط ْ. أ ُر ِيْدُ غـُرْفـَـة ًبـِجَـانِبِالـْمَسْبَح ِ لـَوْ أ َمْكـَنَ

Yaumaini faqot, Uriidu ghurfatan bi jaanibi l-masbahi lau amkana (amkan)
دوا هاري سهاج، ساي هندق بيليق دسبله کولم رنڠ کاﻻلاو بوليه
Dua hari sahaja, saya hendak bilik di sebelah kolam renang kalau boleh

# سَـأ ُحَـاو ِلُ

Sa uhaawilu (uhaawil)
ساي اکن چوبا
Saya akan cuba

Rujukan:
هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

English Translator: Teacher Nash,

Smiley: www.SmileyCentral.com and Smiley: zaazu.com.

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أوّلا First, Anak Teringin Hendak Berkahwin….

أوَّلاً : dulu :first

(Situasi: Perbualan Anak Dengan Bapa : Anak Sudah Teringin Hendak Berkahwin….)

*اُر ِيْـدُ أنْ أتـَزَوَّجَ
* Saya hendak berkahwin

اُر ِيْـدُ : Saya hendak
أنْ : (tiada makna , fungsinya menggabungkan 2 perbuatan)
أتـَزَوَّجَ : saya berkahwin

#هَـلْ عـِـنـْـدَكَ / عـِـنـْـدَكِ مَـالٌ ؟
# Adakah awak ada mempunyai duit?

هَـلْ : Adakah
عـِـنـْـدَكَ : awak ada (L)
عـِـنـْـدَكِ : awak ada (P)
(عـِـنـْدَ : ada / mempunyai , كَ : awak (L), كِ : awak(P))
مَـالٌ ؟ : duit / harta / wang?

*نـَـعَـمْ، عـِـنـْــدِى عَـشـَـرَة ُ ءَالاَفٍ
* Ye, saya mempunyai 10 000 (sepuluh ribu) ringgit.

نـَـعَـمْ: Ye,
عـِـنـْــدِى: saya mempunyai
(
عـِـنـْــدِ : ada / mempunyai , ى : saya)
عَـشـَـرَةُ : sepuluh
ءَالاَفٍ : ribu

#أنـْتَ / أنـْتِ لاَ تـَـزَالُ / تـَـزَالِـيْنَصَــغِــيْـرًا / صَــغِــيْـرَةً
أنـْهِ/أنـْهِىدِرَاسَتـَــكَ / دِرَاسَتـَـكِأوَّلاً
# Awak ni masih muda lagi, habiskan belajar dulu.

أنـْــتَ : Awak(L)
أنـْــتِ : Awak(P)
لاَ تـَــزَالُ : masih(L)
لاَ تـَــزَالِـيْنَ : masih (P)
صَــغِــيْـرًا : muda(L)
صَــغِــيْـرَةً : muda(P)
أنـْــهِ : habiskan(L)
أنـْــهـِــى : habiskan(P)
دِرَاسَتـَكَ : pelajaran awak(L)
دِرَاسَتـَكِ : pelajaran awak (P)
(دِرَاسَتَ : pelajaran , كَ : awak (L) , كِ : awak (P))
أوَّلاً : dulu.

PERBUALAN ANAK LELAKI DENGAN BAPA:

 

* اُر ِيْـدُ أنْ أتـَـزَوَّجَ
* Saya hendak berkahwin

#هَـلْ عـِـنـْـدَكَ مَـالٌ ؟

 

# Adakah awak ada mempunyai duit?

*نـَـعَـمْ، عـِـنـْــدِى عَـشـَـرَة ُ ءَالاَفٍ

 

* Ye, saya mempunyai 10 000 (sepuluh ribu) ringgit.

#أنـْـتَ لاَ تـَـزَالُ صَــغِــيْـرًا. أنـْـهِ دِرَاسَتـَـكَأوَّلاً

 

# Awak ni masih muda lagi, habiskan belajar dulu.
PERBUALAN ANAK PEREMPUAN DENGAN BAPA:
*اُر ِيْـدُ أنْ أتـَـزَوَّجَ

 

* Saya hendak berkahwin

#هَـلْ عـِـنـْـدَكِ مَـالٌ ؟

 

# Adakah awak ada mempunyai duit?

*نـَـعَـمْ، عـِـنـْــدِى عَـشـَـرَة ُ ءَالاَفٍ

 

* Ye, saya mempunyai 10 000 (sepuluh ribu) ringgit.

#أنـْـتِ لاَ تـَــزَالِـيْنَ صَــغِــيْـرَة ً.أنـْــهىِدِرَاسَـــتـَــكِأوَّلاً

 

# Awak ni masih muda lagi, habiskan belajar dulu.

Rujukan :

هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِRadio IKIM.FM (Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim & Pn. Mona binti Jasman)

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أي شئ anything, Diminta Berucap Sepatah Dua Kata – Requested To Give a Speech

****************************

(أ َيّ ُ، أ َيّ َ ، أ يِّ– ayyu, ayya, ayyi ) – baris ي berubah mengikut kedudukannya di dalam ayat)شـَــىْءٍ– syai’in (huruf hamzah (ء)mesti berbaris dua (tanwin) di bawah kerana شـَــىْءٍadalah isim yang tiada ال dan kedudukan dalam ayat – mudhofun ilaih, tanda mudhofun ilaih ialah berbaris bawah)

****************************

(Situasi 4: * Diminta Berucap Sepatah Dua Kata – Requested To Give a Speech)

* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدّ ٌ / مـُــسـْــتـَــعـِــدّ َةٌ

* Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia.

* What should I say. I have no idea.

مـَــاذ َا : apa
أ َقـُــولُ : saya cakap
أ َنـَــا : saya
غـَــيـْــرُ : tidak
مـُــسـْــتـَــعـِــدٌّ : bersedia (L)
مـُــسـْــتـَــعـِــدَّ َةٌ : bersedia (P)

# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــلْ / قـُــولـِـى أ َيّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa.

# No problem. Say anything.

لاَ بـَــأ ْسَ: tidak mengapa
قـُــلْ : cakaplah (L)
قـُــولـِـى : cakaplah (P)
أ َيَّ َ شـَــيْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدٌّ

* Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia.
* What should I say. I have no idea.

# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــلْ أ َيََّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa.
# No problem. Say anything.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* مـَــاذ َا أ َقـُــولُ؟ أ َنـَــا غـَــيـْــرُ مـُــسـْــتـَــعـِــدَّ َةٌ

* Saya nak cakap apa? Saya tidak bersedia.
* What should I say. I have no idea.

# لاَ بـَــأ ْسَ، قـُــولـِـى أ َيََّ َ شـَــيْءٍ

# Tidak mengapa, cakaplah apa-apa.
# No problem. Say anything.

Rujukan: هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim) Smiley: Smiley Central Teacher Nash

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi أي شئ Anything, Hendak Membeli Hadiah – Buying A Gift****************************


(أ َيّ ُ، أ َيّ َ ، أ يِّ– ayyu, ayya, ayyi ) – baris ي berubah mengikut kedudukannya di dalam ayat)

شـَــىْءٍ– syai’in (huruf hamzah (ء)mesti berbaris dua (tanwin) di bawah kerana شـَــىْءٍadalah isim yang tiada ال dan kedudukan dalam ayat – mudhofun ilaih, tanda mudhofun ilaih ialah berbaris bawah)

****************************

(Situasi Hendak Membeli Hadiah – هندق ممبلي هديه – Buying A Gift)


* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى

ساي هندق ممبلي هديه اونتوق انق ڤرمڤوان ساي
Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.
I would like to have a gift for my daughter.

أ ُر ِيــدُ : saya hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
أ َشـْــتـَــر ِيَ : saya beli
هـَــدِيـَّــة : hadiah
لا ِبـْــنـَــتـِــى : untuk anak perempuan saya
(لِ : untuk, ابـْــنـَــتِ : anak perempuan, ى : saya)

# مـَــاذ َاتـُــر ِيــدُ / تـُــر ِيــدِيــنَ؟

هندق اڤ؟
Hendak apa?
What kind of gift would you want?

مـَــاذ َا : apa, apakah
تـُــر ِيــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيــدِيــنَ : awak (P) hendak

أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــاسـِــبٍ

اڤ٢ يڠ سسواي
Apa-apa yang sesuai.
Anything special.

أ َيَّ َ شـَــىْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
مـُــنـَــاسـِــبٍ : sesuai, yang sesuai

# هـَــلْ تـُــر ِيــدُ / تـُــر ِيــدِيــنَ لـُــعـْــبـَــة ً؟

هندق ماءينن؟
Hendak mainan?
How about toys?

* يـُــمـْــكـِــنُ

بوليه
Boleh.
Sound good.

PERBUALAN SESAMA LELAKI:

أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى
Uridu an asytariya hadiyyatan libnati.
ساي هندق ممبلي هديه اونتوق انق ڤرمڤوان ساي
Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.

# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدُ؟
Maza turiidu? (turiid)
هندق اڤ؟
Hendak apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍمـُــنـَــاسـِــبٍ
Ayya syai’in munaasibin. (munaasib)
اڤ٢ يڠ سسواي
Apa-apa yang sesuai.

# هـَــلْ تـُــر ِيــدُ لـُــعـْــبـَــة ً؟
Hal triidu lu’batan? (lu’bah)
هندق ماءينن؟
Hendak mainan?

* يـُــمـْــكـِــنُ
Yumkinu. (Yumkin)
بوليه
Boleh.

PERBUALAN SESAMA PEREMPUAN:

* أ ُر ِيــدُ أ َنْ أ َشـْــتـَــر ِيَ هـَــدِيـَّــة ً لا ِبـْــنـَــتـِــى
Uridu an asytariya hadiyyatan libnati.
ساي هندق ممبلي هديه اونتوق انق ڤرمڤوان ساي
Saya hendak beli hadiah untuk anak perempuan saya.

# مـَــاذ َا تـُــر ِيــدِيــنَ؟
Maza turiidiina? (turiidiin)
هندق اڤ؟
Hendak apa?

* أ َيَّ َ شـَــىْءٍ مـُــنـَــاسـِــبٍ
Ayya syai’in munaasibin. (munaasib)
اڤ٢ يڠ سسواي
Apa-apa yang sesuai.

# هـَــلْ تـُــر ِيـْـدِيـْـنَ لـُــعـْــبـَــة ً؟
Hal triidiina lu’batan? (lu’bah)
هندق ماءينن؟
Hendak mainan?

* يـُــمـْــكـِــنُ
Yumkinu. (Yumkin)
بوليه
Boleh.

Rujukan:
هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM (Pn. Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi bin Hj. Ibrahim)

English Translator: Teacher Nash, Smiley: www.SmileyCentral.com and Plugin Zaazu Emoticon.

BAHASA ARAB KOMUNIKASI / PERBUALAN / DIALOG: Situasi Malam Tadi, Kawan Masuk Hospital

الـْبَـار ِحَـة
(Mesti ma’rifah dengan ال)
Malam tadi: Last night, yesterday.

(Situasi: Bercerita Tentang Kawan Masuk Hospital)

* : مَتـَى دَخـَـلَ أ َحْمَـدُ الـْمُسـْتـَشـْفـَى؟
بيلا أحمد ماسوق هوسڤيتل؟
Bila Ahmad masuk hospital?
When did Ahmad hospitalise?

مَتـَى: bila
دَخـَـلَ: dia lelaki (Ahmad) masuk
أ َحْمَـدُ: Ahmad
الـْمُسـْتـَشـْفـَى: hospital

# : الـْبَـار ِحَـة
مالم تادي
Malam tadi.
Last night.

* : هُوَ مَـر ِيْضٌ بـِمَاذ َا؟
دي ساكيت اڤ؟
Dia sakit apa?
What happened to him?

هُوَ: dia lelaki (Ahmad)
مَـر ِيْضٌ: sakit
بـِمَاذ َا: dengan apa
(بـِ: dengan, مَاذ َا: apa)

# : لاَ أ َدْر ِى، الطـَّـبـِيْبُ يَشـُكّ ُ أ َنّ َ لـَدَيْهِ سَرَطـََانـًا
تيدق تاهو، دوقتور مڠشكي دي اد كنسر
Tak tahu, doktor mengesyaki dia ada kanser.
I do not know, exactly. It is suspected to be a cancer.

لاَ: tidak
أ َدْر ِى: saya tahu
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘ana’ ‘أ َنـَا’)

الطـَّـبـِيْبُ: doktor
يَشـُكّ: dia lelaki (doktor) mengesyaki
(Feel mudari’, dhamir kembali kepada ‘huwa’ ‘هُـوَ’)

َأ َنَّ: bahawa
لـَدَيْهِ: dia ada, dia mempunyai
(لـَدَى: ada, mempunyai. هِ: dia)
سَرَطـََانـًا: kanser

PERBUALAN SESAMA LELAKI dan SESAMA PEREMPUAN: (tiada perubahan)

* : مَتـَى دَخـَـلَ أ َحْمَـدُ الـْمُسـْتـَشـْفـَى؟
Mata dakhola Ahmadul mustasyfaa?
بيلا أحمد ماسوق هوسڤيتل؟
Bila Ahmad masuk hospital?

# : الـْبَـار ِحَـة
Al-baarihata (al-baarihah).
مالم تادي
Malam tadi.

* : هُوَ مَـر ِيْضٌ بـِمَاذ َا؟
Huwa mariidhun bi maaza?
دي ساكيت اڤ؟
Dia sakit apa?

# : لاَ أ َدْر ِى، الطـَّـبـِيْبُ يَشـُكّ ُ أ َنّ َ لـَدَيْهِ سَرَطـََانـًا
Laa adrii, at-tbiibu yasyukku anna ladaihi sarotoonan.
تيدق تاهو، دوقتور مڠشكي دي اد كنسر
Tak tahu, doktor mengesyaki dia ada kanser.

Rujukan:
1. هَيَّا بـِالـْعَرَبـِـيـَّــةِ Radio IKIM.FM Puan Mona Jasman dan Ustaz Dr. Majdi Haji Ibrahim.
2. Teacher Nash.
3. Daftar Kata Ejaan Jawi.
4. Smiley: sweetim

Scroll to Top