sorf

صرف/SARAF/SORF:WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. أ َفـْـعـَـلَ يُفـْـعـِــلُ إ ِفـْـعـَــالٌ

Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kita bersua lagi dalam pelajaran Sorf. Perbincangan sebelum ini telah menyentuh dua daripada tiga wazan / bab Feel Maziidus Sulaasi (Thulathi) Biharf.
مـَـز ِيدُ الثـّـُـلاَثِى بـِـحَـرْفٍ
(3 huruf asal + 1 huruf tambahan )

Pelajaran berikutnya nanti;
* Feel Maziidus Sulaasi (Thulathi) Biharfain.
مـَـز ِيدُ الثـّـُـلاَثِى بـِـحَـرْفـَــيْـن
(3 huruf asal + 2 huruf tambahan)

* Feel Maziidus Sulaasi (Thulathi) Bi salaasati (thalaathati) ahruf.
مـَـز ِيدُ الثـّـُـلاَثِى بـِثـَـلاَثـَـةِ أ َحـْـرُفٍ
(3 huruf asal + 3 huruf tambahan)

Sila lihat diagram di bawah ini;

Thulathi mazid
Wazan Thulathi Mazid

Wazan yang telah kita pelajari ialah;

dan

Pada hari ini kita telusuri pula apakah peranan yang dimainkan oleh wazan terakhir ini;

Lapangkan fikiran anda dan tenang-tenang saja kerana wazan ini tidak banyak digunakan berbanding dua wazan sebelumnya. Sebab itulah ianya yang terakhir saya terangkan.
Hai, pening kepala saya nak menyusun ayat nih! Jadi kenalah saya mengarang sambil membayangkan sedewan pelajar sedang khusyuk di hadapan saya……. Dan saya sedang membuat presentation yang bertajuk ‘AF’ALA’……… adio la mak….. syoknya berangan………

Kita lihat tiga contoh ayat berikut dan kemudian anda buatlah kesimpulan sendiri ye!

Peranan wazan / bab / timbangan ini ialah;

1. Kata kerja aktif tak transitif menjadi kata kerja aktif transitif.

Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sesudahnya.

Dalam bahasa Arab, istilahnya ialah feel ‘Lazim’ (اللازم)

Contoh;
جـَـلـَـسَ – jalasa – duduk
حـَـسـُـنَ – hasuna – baik

*** 2 contoh di atas adalah ‘Feel Sulasi (Thulathi) Mujarrod’. Th= ث

Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang perlu berjumpa dengan objek (kata nama) secara terus untuk melengkapkan maksudnya.

Dalam bahasa Arab, istilahnya ialah feel ‘Muta’addi’ (المُـتعَـدِّى)

Contoh;
أ َجـْـلـَـسَ – ajlasa – mendudukkan
أ َحـْـسـَـنَ – ahsana – memperbaiki

*** 2 contoh di atas adalah ‘Feel Sulasi (Thulathi) Mazid / Maziidus Sulaasi bi Harf’.

Feel ini telah diubah daripada feel جـَـلـَـسَ dan حـَـسـُـنَ yang telah diubah mengikut wazan ini.

Contoh ayat;

1(a) جـَــلـَــسـْــتُ فـِـى الصـّـَـفِّ الأ َوّ َل ِ، وَأ َجـْـلـَـسـْـتُ الطـِّــفـْـلَ بـِــجـَــانـِــبـِــى

Maknanya: Saya telah duduk di barisan pertama, dan saya telah mendudukkan kanak-kanak lelaki di sebelah saya.
I sat in the first row and I seated the child by my side.

Perincian:
جـَــلـَــسـْــتُ : Saya telah duduk
( جـَــلـَــسـْـ : telah duduk, تُ : saya)
فـِـى : di
الصـّـَـفِّ : barisan
الأ َوّ َل : pertama, yang pertama
وَأ َجـْـلـَـسـْـتُ : dan saya telah mendudukkan
( وَ : dan, أ َجـْـلـَـسـْـ : telah mendudukkan, تُ : saya)
الطـِّــفـْـلَ : kanak-kanak lelaki, (seorang)
بـِــجـَــانـِــبـِــى : di sebelah saya.
( بـِــ : dengan, جـَــانـِــبـِ : sebelah, ـى : saya)

Sedikit penerangan:

جـَـلـَـسَ – dia telah duduk
جـَـلـَــسـْــتُ – saya telah duduk
* Kata kerja aktif tak transitif ( اللازم)

أ َجـْــلـَــسَ – dia telah mendudukkan
أ َجـْــلـَــسـْــتُ – saya telah mendudukkan
* Kata kerja aktif transitif ( المتعدى)

***
i. Sila lihat perubahan makna pada perkataan asal جـَـلـَـسَ setelah menjadi أ َجـْــلـَــسَ
ii. جـَـلـَـسَ atau أ َجـْــلـَــسَ berubah menjadi جـَــلـَــسـْــتُ atau أ َجـْـلـَـسـْـتُ kerana perubahan dalam ‘tasrif’ atau kata ganti nama diri orang. Penerangannya sila rujuk sini .

1(b) أ َحـْــسـَــنَ الصـّـَــانـِــعُ عـَــمـَــلـَــهُ

Maknanya: Pengilang itu memperelokkan pekerjaannya.
That company has improved it’s productivity.

Perincian:
أ َحـْــسـَــنَ : memperelokkan
الصـّـَــانـِــعُ : pengilang
عـَــمـَــلـَــهُ : pekerjaannya
( عـَــمـَــلـَـ : kerja, work, job, duty, productivity هُ : nya)

2. Kata kerja aktif transitif menjadi kata kerja aktif ‘double’ transitif.
‘double transitif’ = saya pinjam istilah bahasa Inggeris.

Contoh;
سـَــمـِــعَ : dia telah mendengar, he listenad.

Menjadi;
أ َسـْــمـَــعَ : dia telah memperdengarkan, he made somebody listen.

Contoh ayat; سـَــمـِــعَ الـْــمـُــدَرّ ِسُ الـْــقـُــرْءَانَ

Maknanya: Guru telah mendengar (bacaan) al-Qur’an.
The teacher listened to the Qur’an.

Perincian:
سـَــمـِــعَ : telah mendengar
الـْــمـُــدَرّ ِسُ : guru
الـْــقـُــرْءَانَ : al-Qur’an

Contoh perubahan perkataan: أ َسـمَعَ الطـّـُـلاّ َبُ الـْــمـُدَرّ ِسَ الـْـقـُـرْءَانَ

Maknanya: Murid-murid itu memperdengarkan (bacaan) al-Qur’an kepada guru.
The students read out Qur’an to the teacher.

Perincian:
أ َسـمَعَ : memperdengarkan
الطـّـُـلاّ َبُ : Murid-murid itu
الـْــمـُدَرّ ِسَ : guru
الـْـقـُـرْءَانَ : al-Qur’an

Sedikit penerangan:

سـَــمـِــعَ : dia telah mendengar, he listenad.
* Kata kerja aktif transitif ( المتعدى)

Menjadi;
أ َسـْــمـَــعَ : dia telah memperdengarkan, he made somebody listen.
* Kata kerja aktif ‘double transitif’.

***
i. Sila lihat perubahan makna pada perkataan asal سـَــمـِــعَ setelah menjadi أ َسـْــمـَــعَ.
ii. أ َسـْــمـَــعَ – Feel ini untuk mufrad (seorang, هـُـوَ), sedangkan pelakunya (الطـّـُـلاّ َبُ) adalah jamak (ramai, هـُـمْ). Ianya dibolehkan bagi jumlah fe’liah (جملة فعلية, ayat yang dimulai dengan kalimah (perkataan) feel)

Berikut adalah kesimpulan contoh perubahan feel yang telah kita pelajari bersama:

Kesimpulan
Kesimpulan

Tajuk berkaitan:

1. فـَــاعَـلَ يُـفـَـاعـِـلُ وَمُـفـَـاعـَـلـَـة ٌ وَفـِـعـَـالٌ
2. Contoh-contoh feel thulathi mujarrad.
3. Wazan feel thulathi mujarrad (mengikut yang terbanyak digunakan).
4. Wazan feel thulathi mujarrad.
5. Pendahuluan Ilmu Sorf.
6. Wazan feel ruba’i mujarrad فَـعـْــلـَـلَ يـُــفـَــعـْـلـِـلُ.
7. Contoh soalan latihan wazan feel-feel mujarrad.

Rujukan:
1. Rancangan ‘Durus Arabiah’ Radio Ikim.fm
2. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٧-٨
3. علم صرف دان نحو. ڤيرق: ڤرچيتقن ڤوستاك مودا. موك سورت: ٢٥-٢٨
4. N.A. Salleh. 2009. Cara Mudah Mengenal Pasti Kesalahan Lazim dalam Bahasa Melayu. Selangor Darul Ehsan: Perintis Books Sdn. Bhd.
5. The Ten Measures – Meaning / Perubahan makna kerana perubahan wazan (pdf 1 m.s)
6. Conjugation of the Ten Measures / مشتقات الأوزان العشرة الفعل العربى (pdf 1 m.s)
7. Cikgu B.I
8. e-alqamus
Hingga jumpa lagi ,
mykrk @ http://arabMykrk.com
إ ِلـَـى اللـّـِــقـَــاءِ، مـَـعَ السـَّــلاَمَـةِ

صرف/SARAF/SORF: Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin. ٌفـَــاعـَــلَ يـُــفـَــاعـِــل مـُــفـَــاعـَــلـَــة ٌ/ فـِــعـَــال

Assalamualaikum.

Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Saraf, iaitu pelajaran yang membincangkan tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam sesuatu perkataan. Berbeza dengan Nahu yang lebih menumpukan kepada perubahan-perubahan baris terakhir sesuatu perkataan (berbeza baris akhir, berbezalah makna perkataan itu)

Dalam pelajaran Saraf, kita lihat perubahan-perubahan yang berlaku bukan pada huruf terakhir, ok?

Pelajaran hari ini menyentuh berkenaan dengan:

Al-fi’luth Thulathi (Sulasi) Mazid Biharfin Waahid. ( الفعل الثلاثى مزيد بحرف واحد)

Apa bendalah tu e? (Orang Johor ni cakap banyak e’ e’, kadang-kadang jadi panjang; eeeeeeee? Kwang kwang kwang.

Istilah itu bermakna = feel 3 huruf ditambah satu huruf. Jadilah ia berapa huruf? 4 huruf….. pandai….. nah, seposen.

Pertambahan huruf ini adalah sama ada:
1. digandakan salah satu daripada tiga huruf dalam feel thulathi (sulasi) mujarrod.
2. ditambah huruf mad (alif)
3. ditambah huruf أ pada awal perkataan

Feel Thulathi (sulasi) Mazid Biharfin Waahid. (الفعل الثلاثى بحرف واحد)hanya ada 3 wazan sahaja.

Baiklah, sila perhati peta minda di bawah,

SARAF Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin

Hari ini kita belajar wazan yang kedua daripada Feel Thulathi (sulasi) Mazid Biharfin Waahid iaitu;

Feel madhi (past tense)فـَــاعـَـل
Feel mudhori’ (present tense)يـُــفـَــاعـِــل
Masdar (nama terbitan)مـُــفـَــاعـَــلـَــة / فـِــعـَــال
(Jangan tak tahu, saya tak berani bariskan huruf terakhir sebab kalau taip font arab ke dalam blog, bercampur dengan font rumi pula, nanti baris akhir tu lari-lari, tak nak duduk dengan huruf yang sepatutnya ia berada)

Baiklah fungsi-fungsi wazan ini adalah seperti berikut:

1. الـْــمـُــتـَــعـَــدِّى – al-muta’addi

Asal feel ini ( اللازم) – AL-LAAZIM – iaitu;
‘Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap’
– kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa kata lain untuk menyempurnakan maksudnya.

Contoh ayat;
كــَــرُمَ مـُــحـَــمـّـَــدٌ
Karuma Muhammadun
Muhammad
mulia.

Contoh-contoh lain dalam Bahasa Melayu;
Adik baru pulang.
Kawan-kawan saya sedang leka
berbual.
Bayi itu sedang menangis.

Apabila perkataan كــَــرُمَ diubah mengikut wazan فـَــاعـَـل, ia akan menjadi كـَــارَمَ
Perkataan itu telah berubah daripada feel LAZIM menjadi feel MUTA’ADDI

( الـْــمـُــتـَــعـَــدِّى) – AL-MUTA’ADDI – iaitu;
‘Kata kerja aktif transitif’
– menerima awalan meN – dengan atau tanpa akhiran –i dan –kan.
– perlu berjumpa dengan objek (kata nama) secara terus untuk melengkapkan maksudnya.

Contoh ayat;
كـَــارَمَ مـُــحـَــمّـَــدٌ عـَــلـِــيـّـًــا
Kaaroma Muhammadun Aliyyan
Muhammad memuliakan Ali.

Muhammad memuliakan siapa?

Muhammad memuliakan Ali.

Jadi kalau guna wazan yang asal iaitu fa’ula – karuma كــَــرُمَ , ianya tidak tepat.
Perkataan karuma kenalah diubah menjadi kaaroma كـَــارَمَ . Barulah ia ada imbuhan me……….kan.

Contoh-contoh lain;
حـَــســُـنَ – baik, elok حـَــاسـَــنَ – membaiki, memperelokkan.

Contoh-contoh di bawah ini lebih kurang nombor satu juga. Terus terang saya kata katakan, sebenarnya saya kurang reti untuk memberi penerangan berkenaan pelajaran Saraf ini. Justeru itu, saya banyak merujuk kepada rancangan ‘Durus Arabih’ radio IKIM.fm setiap hari Sabtu dan Ahad jam 8.30 pagi.

2. التـّـَــكـْــثـِــيْر – at-takthir (membanyakkan)

Contoh;
كـَــثـُــرَ – banyak كـَــاثـَــرَ – membanyakkan

Contoh ayat;
كـَــاثـَــرْت إ ِحـْــسـَــانـِــى عـَــلـَــيـْــهِ
Kaathartu ihsaanii alaihi
Saya membanyakkan ihsan saya ke atasnya.

Mengapa jadi كـَــاثـَــرْت (kaasartu) pula? Aduh, ni nak kena belajar tasriflah pulak! Tapi saya suka sangat tasrif.

Emmm… macam ni

Anda tentu tahu tentang ‘kata ganti nama diri orang’ bukan?
Kalau Bahasa Melayu ‘kata ganti nama diri orang’ ada tiga bahagian.

1: saya, aku, patik, beta, hamba, kami, kita, ku dan aku.
2: kamu, anda, engkau, kalian, awak, kau, dikau dan saudara.
3. mereka, dia, beliau, ia, baginda dan –nya.

(Ustaz Nasaruddin selalu membincangkan hal ini dalam radio IKIM.fm pada setiap hari Sabtu dan Ahad jam 6.30 pagi) Eh, radio IKIM lagi! ……….

كـَــاثـَــرَ – untuk ‘kata ganti nama diri orang ketiga’ iaitu dia atau هـُــوَ
Jadi, كـَــاثـَــرَ maknanya – dia membanyakkan.

كـَــاثـَــرْت (kaasartu) – untuk ‘kata ganti nama diri orang pertama’ iaitu saya atau أ َنـَــا
Jadi, كـَــاثـَــرْت (kaasartu) maknanya – saya membanyakkan.

Haa…… Nampak tak apa kerja ilmu Saraf ni? Itu yang bengang tu masa sekolah dulu-dulu……. Berbuih-buih mulut nak menghafal………. Sampai keluar asap kepalanya …….

Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huwa kaasaro huma kaasaroo hum kaasaruu hiya kasarot …………oh, seronoknya sekolah!

3. Menggandakan

Contoh ayat;

al-Baqoroh 2:245
al-Baqoroh 2:245

Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.
Surah al-Baqoroh (surah yang ke-2 : ayat 245)

an-Nisa 3:40
an-Nisa' 3:40

Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya (seseorang) sekalipun seberat zarah (debu) dan kalaulah (amal yang seberat zarah) itu amal kebajikan, nescaya akan menggandakannya dan akan memberi, dari sisiNya, pahala yang amat besar.
Surah an-Nisa’ (surah ke-3 : ayat 40)

al-Baqoroh 2:261
al-Baqoroh 2:261

Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya.
Surah al-Baqoroh (surah yang ke-2 : ayat 261)

4. الـْــمـُــوَالاَت : al-muwaalaat (berturut-turut)

Contoh ayat;

تـَــابـَــعَ مـُــحـَــمـّـَــدٌ الـْــقـِــرَاءَة
Taaba’a Muhammadun al-qiroo’ata / Taaba’a Muhammadunil qirooata
Muhammad berturut-turut, sentiasa, selalu membaca.

5. Sentiasa

Contoh ayat;

وَالـَــيـْــت الصـّـَــوْمَ
Waalaitus souma
Saya berturut-turut (sentiasa) berpuasa.

Perkataan وَالـَــيـْــت (waalaitu) pun jangan pening-peninglah kenapa jadi begitu. Ceritanya sama macam كـَــاثـَــرْت (kaasartu) juga. Lain kali kita belajar khusus tentang tasrif ye! InsyaAllah.

6. Perkataan asal.
Terdapat juga perkataan yang menggunakan wazan ini, tetapi ia bukanlah membawa makna;
i. Muta’addi
ii. membanyakkan
iii. menggandakan
iv. berturut-turut
v. sentiasa

Bukan, bukan, bukan.
Oleh itu tiada perubahan makna atau penambahan imbuhan meN………kan.

Contoh;
هـَــاجَــرَhaajaro (berhijrah)
سـَــافـَــرَsaafaro (bermusafir)

Tajuk-tajuk Berkaitan:
1. Kepentingan Mempelajari Ilmu Sorf
2. Pendahuluan عـِـلـْـمُ الصـَّـرْفِ Sorof (i)
3. Pendahuluan عـِـلـْـمُ الصـَّـرْفِ Sorof (ii)
4. Contoh-contoh Feel Thulathi Mujarrad
5. Wazan / Timbangan / Bentuk / Paten Feel 3 Huruf (Tanpa Huruf Tambahan)
6. COMBINATIONS OF ACTIVE VOICE VERB FORM 1 PATERNS
7. WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin فـَــعـّـَــلَ يـُــفـَــعِـّــلُ تـَــفـْــعـِــيـْــلٌ

Rujukan:
1. Rancangan ‘Durus Arabiah’ Radio Ikim.fm
2. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٧-٨
3. علم صرف دان نحو. ڤيرق: ڤرچيتقن ڤوستاك مودا. موك سورت: ٢٥-٢٨
4. quranexplorer
5. Transliteration
6. N.A. Salleh. 2009. Cara Mudah Mengenal Pasti Kesalahan Lazim dalam Bahasa Melayu. Selangor Darul Ehsan: Perintis Books Sdn. Bhd.

صرف/SARAF/SORF:WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. فـَــعـّـَــلَ يـُــفـَــعِـّــلُ تـَــفـْــعـِــيـْــلٌ

Pada keluaran kali ini kita akan mempelajari tentang feel thulathi mazid, iaitu feel yang perkataan induknya terdiri daripada tiga huruf tetapi telah ditambah dengan samada satu, dua atau tiga huruf tambahan. Sila perhati gambarajah di bawah iaitu pada kotak berwarna biru. Kotak yang berwarna kuning ialah pelajaran lalu, manakala merah pula belum kita pelajari lagi.

Wazan Feel Bahasa Arab
Wazan Feel Bahasa Arab

Kita telah mengetahui bahawa wazan thulathi mujarrad ada enam wazan dan ruba’i mujarrad pula paling mudah diingati kerana hanya mempunyai satu wazan sahaja seperti gambarajah di bawah:

Persoalannya, mengapa perlu wazan-wazan mujarrad ini menjadi mazid pula? (Mujarrad = tiada huruf tambahan, mazid = ada huruf tambahan).

Jawapannya, untuk mudah kita memahaminya ialah sebagaimana perkataan-perkataan Bahasa Melayu mempunyai imbuhan seperti; ___________an, pe_______________an, di____________, be___________________, di___________kan dan lain-lain, begitulah juga Bahasa Arab (malah fungsinya lebih daripada itu).

Seperti juga dalam Bahasa Melayu, kita sepatutnya mengenal pasti yang mana satukah perkataan akar atau asal dan yang manakah imbuhan.

Dalam Bahasa Arab huruf-huruf yang menjadi tambahan telah dicantumkan menjadi
سـَــأ َلـْــتـُــمـُــونـِــيــهـَــا ‘.

Sila perhati rajah di bawah, huruf yang berwarna merah adalah huruf tambahan.

SARAF wazan feel thulathi mazid

Perkataan-perkataan Bahasa Arab terbahagi kepada tiga seperti di bawah ini,

dan feel adalah merupakan ‘ibu’ kepada perkataan-perkataan lain.
Contoh: مـَــسـْــجـِــدٌ (isim makan / tempat = tempat sujud) adalah berasal daripada perkataan سـَــجـَــدَ (sujud).

Pada keluaran kali ini, kita akan pelajari salah satu daripada wazan-wazan di bawah, iaitu wazan feel thulathi mazid biharf (Feel thulathi yang ditambah satu huruf);

SARAF Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin
SARAF Wazan Feel Thulathi Mazid Biharfin

* Sila klik gambar untuk melihatnya dalam saiz yang lebih besar.

Mari kita khususkan perbincangan mengenai wazan berikut:

Fungsi wazan ini ialah;

(1) لـِــلـْــمـُــتـَــعـَــدِّى

Contoh: فـَــرَّحَ ز َيـْــدٌ الأوْلادَ

Zaid menggembirakan anak-anak itu.

عـَــلـَّــمَ = memberitahu

(2) Pengulangan

Contoh: قـَــطـَّعَ

قـَــطـَــعـْــت ُ اللـَّــحـْــمَ – Saya menghiris / memotong daging.

قـَــطـَّــعـْــت ُ اللـَّــحـْــمَ – Saya mencincang daging. (potong laju-laju, cepat-cepat –> pengulangan)

(3) تـَــوَجـّـُــه – Menghadap ke arah (makna asal).

Contoh: شـَــرَّقَ – Menuju ke arah Timur.

(4) Menunjukkan Fa’il (orang yang membuat)seumpama asal feel tersebut.

Contoh: حـَــجـَــرَ – batu

حـَــجـَّــرَ الطـِّــيــنَ – Tanah itu telah mengeras, tanah itu seumpama batu kerasnya.

لـَــقـَــدْ حـَــجـَّــرْت َ وَاسـِــعـًــا – Kamu telah menyempitkan benda yang luas (Kamu -seolah-olah- ‘keras macam batu’!)

(5) اِحـْــتـِــصـَــار – Ringkasan kepada zikir yang panjang.

Contoh: هـَــلـَّــلَ، سـَــبـَّــحَ ، حـَــمـَّــدَ، كـَــبـَّــرَ

Sebelum berakhir, saya tinggalkan anda dengan perkataan-perkataan ini, cuba analisa yang manakah huruf asal dan yang mana pula huruf tambahan?

أَذ ْهـَــبَ، أ َقـْــرَأ َ، أ َجـْــلـَــسَ، ذ َهـَّــبَ، قـَــرَّأ َ، جـَــلـَّــسَ، قـَــعـَّــدَ، نـَــظـَّـرَ، ذ َاهـَــبَ، قـَــارَأ َ، نـَــاظـَــرَ، جـَــالـَــسَ،قـَــعـَــدَ، كـَــاتـَــبَ، فـَــاهـَــمَ

Tajuk berkaitan:

1. Contoh-contoh feel thulathi mujarrad.
2. Wazan feel thulathi mujarrad (mengikut yang terbanyak digunakan).
3. Wazan feel thulathi mujarrad.
4. Pendahuluan Ilmu Sorf.
5. Wazan feel ruba’i mujarrad.
6. Contoh soalan latihan wazan feel-feel mujarrad.

Rujukan:
1. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٧-٨
2. Rancangan ‘Durus Arabiah’ Radio Ikim.fm

صرف/SARAF/SORF: Tamrin / Latihan Pelajaran 1 & 2

١- بـَيـِّــن ْ بـَــاب كل فعل من افعال الآتية


Tentukan (tulis) ‘bab’ feel-feel di bawah ini:

soalan latihan thulathi dan ruba'i mujarrad


٢- (ا) هات الماضى لكل مضارع مما يأتى واذكر بابه، وضع أربعة أفعال فى جملة مفيدة

Datangkan (berikan) feel madhi bagi feel mudhari’ berikut beserta ‘bab’nya. Bina empat ayat dengan menggunakan mana-mana empat feel daripada perkataan-perkataan berikut:

يـَــرْسـُــم . يـَــكـْـسـِــرُ . يـَــسـْــأل . يـَـمـْــشــِـى

يَـشـْــكر . يـَــغــفــر يـَــعـْــظـُــم . يـَــنـْـز ِل

٢- (ب) اذكر مضارع كل فعل مما يأتى، ثم ضعه فى جملة مفيدة

Sebutkan mudhari’ bagi feel-feel di bawah, kemudian bina ayat dengan menggunakan perkataan-perkataan di bawah ini:

تـَــرْجـَــمَ . خـَــرَجَ . شر ِب . فصـُــح . دحـْــرَج


٣- كم صورةً للمضارع إذا كان الماضى مضموم الثانى، وكم صورةً له إذا كان الماضى مفتوح الثانى أو مكسوره مثل لجميع ذلك فى جملة تامة

Berapakah bentuk feel mudhari’ jika ain feel madhinya berbaris hadapan?
Berapa pula bentuk feel mudhari’ sekiranya ain feel madhinya berbaris atas atau bawah?
Berikan contoh bagi setiap jawapan di dalam ayat yang lengkap.


٤- كـَــو ِّن ْ خمس جمل تشتمل كلّ ٌ منها على مضارع من باب نصر وضرب وفتح وفرح وكرم على الترتيب

Binakan lima ayat yang mengandungi feel mudhari’ daripada bab نصر وضرب وفتح وفرح وكرم (nasoro, dhoroba, fataha, fariha dan karuma) mengikut turutan:


٥- اشرح البيتين الآتين وبـَيــِّــن باب كل فعل بهما

Syarahkan dua bait syair berikut dan nyatakan ‘bab’ setiap feel di dalam bait ini.


لو عـَــرَفَ الإنسان ُ مـِــقـْــدارَهُ **** لـَــمْ يـَــفـْــخـَــر ِ الموْلى عـَــلـَــى عـَــبـْــدِهِ

أ َمـْــس الذى مـَــرََّ على قـُــرْبـِــهِ **** يـَــعـْــجـِــز ُ أ َهـْــلَ االأرض ِ عن رَدِّه

*** Anda digalakkan untuk merujuk kepada ustaz-ustaz yang mahir berbahasa Arab yang berdekatan dengan anda.
*** Sila manfaatkan kamus di laman ini sekiranya anda belum mempunyai kamus lagi.
*** Saya minta maaf, kerana perkataan-perkataan dalam B.Arab kali ini kurang dibariskan (ianya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab rujukan saya). Namun saya percaya bahawa anda mampu membacanya bukan? Kalau belum kesemuanya, serba sedikit pasti boleh!
*** Pemilik blog ini bukanlah ‘pakar’ dalam Bahasa Arab…. he he…. sekadar mahu berkongsi…. soalan-soalan di atas pun….. agaknya ‘pecah kepala’
saya hendak menjawabnya……


KANDUNGAN PELAJARAN SORF / SARAF / صرف

Rujukan:
1. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٦-٧

صرف/SARAF/SORF: WAZAN Feel Ruba’i Mujarrad:(الفعل الرباعى المجرد (فَـعـْــلـَـلَ يـُــفـَــعـْـلـِـلُ

SARAF wazan ruba'i mujarrad

Hari ini kita akan mempelajari tentang feel ruba’i mmujarrad (tulisan berwarna biru) iaitu feel yang mempunyai empat huruf asal (tiada penambahan huruf di dalam wazan)

Untuk mengingati pelajaran kali ini amat mudah kerana wazan feel ruba’i mujarrad hanya mempunyai satu wazan sahaja. Iaitu:

فَـعـْــلـَـلَ (feel madhi – telah berlaku / past tense)

يـُــفـَــعـْـلـِـلُ ( feel mudhari’ – sedang berlaku @ akan berlaku / present tense)

Di dalam kitab ianya tertulis begini:

أ َمـَّــا الـر ُّبـَــاعـِــى الـْــمـُــجـَـرَّدُ فـَــلـَــهُ وَز َنٌ وَاحـِــدٌ، وَهـُــوَ أ َن ْ تـَــكـُـون َ مـُــضـَــار ِعـُــهُ مَـضـْـمـُــومَ حـَــرْفِ الـْــمـُــضـَارَعـَـةِ مـَــكْـسـُـورَ مـَــا قـَـبـْــلَ الآخــِــر

Maksudnya : Adapun Ruba’i Mujarrad maka baginya satu wazan. Iaiitu hendaklah pada feel mudhari’nya – dibariskan hadapan huruf mudhari’nya (huruf yang pertama, samada: ي ، ت ، أ ، ن) dan bariskan bawah huruf sebelum akhir.

Contoh:

Kamus Ruba'i Mujarrad

Untuk menjadikan sesuatu feel itu ‘akan berlaku’, kita hanya perlu menggunakan feel mengikut wazan feel mudhari’ dan tambahkan sahaja sama ada huruf sin berbaris atas (سَ) atau (سـَــوْفَ) pada awal perkataan tersebut.

Contoh:

يـَــنـْـصـُــرُ : dia sedang monolong

سـَــيـَــنـْــصـُـرُ : dia akan menolong (untuk jangka masa terdekat)

سـَــوْ فَ يـَــنـْــصـُــرُ : dia akan menolong (untuk jangka masa lebih jauh atau lama)

KANDUNGAN PELAJARAN SARAF / SORF / صرف

Rujukan:
1. على الجارم ومصطفى أمين. ١٩٦٢. النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية (الجزء الأول). مصر: دار المعارف. صفحة ٦
2.محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو . بيروت : دار الفكر
3.
4. Joyce M.Hawkins. KAMUS DWIBAHASA OXFORD FAJAR. 2006. Oxford Fajar Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan.

Scroll to Top