Tamrin

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1, 2, 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Soalannya: Klik sini

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 2 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 2 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Sila klik gambar-gambar di atas untuk melihat dengan lebih jelas.

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)
Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

 

Keterangan: – Partikel مـِـن (min – dari, daripada) jika diikuti dengan ال (alif lam), akan menjadi مـِـنَ (minal). – Mana-mana perkataan yang didahului dengan kata sendi ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada) akan berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya. – Isim dalam keadaan biasa (tanpa مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada) akan berbaris dhommah / hadapan pada huruf terakhirnya.

Tajuk-tajuk Berkaitan:
1. Soalannya
2. Cara membariskan nama orang
3. Isim yang MAJRUR, فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas
4. Isim yang MAJRUR, مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada
5. Bahagian Isim: Mutasarrif dan Ghairu Mutasarrif
6. WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. فـَــاعـَــلَ يـُــفـَــاعـِــل
7. Tanda-tanda isim (kata nama)

Rujukan:
1. الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

نحو/NAHU: Pelajaran 3: Jawapan Tamrin / Latihan – Isim Ada 2 Bhg. Muzakkar (Lelaki/ Jantan) Mu’annath (Perempuan/ Betina)

١- عين فى الأسماءِ الآتية المذكر، والمؤنث

1. Kategorikan nama-nama di bawah ini samada lelaki (jantan) atau perempuan (betina):


نـَــبـِــيٌّ ، قـِــمـَــطـْــرٌ ، جـَــائـِــز َة ٌ ، خـَــنـْــسـَــاءٌ ، حـرب ، مــعــاوية ، رغـيــف ، بــحــر ، ســلمــى ، عــثــمــان
Jawapan:

Jawapan latihan 1

*sila klik jadual di atas untuk melihat tulisan dengan lebih jelas.

٢- بين المذكر والمؤنث، وعلامته إن وجدت فى الأسماء الآتية

2. Jelaskan yang mana lelaki (jantan) dan perempuan (betina) serta berikan tandanya (sekiranya ada) pada nama-nama di bawah ini:

كرسي ، بيداء ، زينب ، دار ، أ ُذن ، حجرة ، ليلى مؤدب ، إبراهيم ، على ، قائد ، إنسان

Jawapan:


Jawapan latihan 2:  Jelaskan yang mana lelaki (jantan) dan perempuan (betina) serta berikan tandanya (sekiranya ada) pada nama-nama di atas

*sila klik jadual di atas untuk melihat tulisan dengan lebih jelas.

٣- ما نوع المؤنث فيما يأتى؟

3.Nyatakan golongan perempuan (betina) perkataan-perkataan berikut, samada lafzi, ma’nawi atau majazi:

صفيـَّــة ، أرض ، سعدى ، كتف ، سعاد ، ريح ، حائض عصا ، طرفة، زكريا ، عـِــير ، جهنم

Jawapan:

Jawapan latihan 3: Nyatakan golongan perempuan (betina) perkataan-perkataan di atas, samada lafzi, ma’nawi atau majazi


*sila klik jadual di atas untuk melihat tulisan dengan lebih jelas.

Soalan teka teki lalu:
1. Binatang apakah yang semua anggota badannya di kepala?
2. Berkopiah bukannya ustaz, berjubah putih bukannya hafiz, berekor bukannya serban. Aaaaapa dia?

Jawapan:
1. Kutu
2. Taugeh

Tajuk berkaitan:
1.
Gambarajah dan contoh
2.
Penerangan
3.
Alif Maqsurah
4.
Alif Mamdudah
5.
Tip mengenal mu’annath
6.
Soalan latihan

Rujukan:
1.زكي على سويلم وعبد السميع محمد السنباطىتيسير النحو للصف الأول الأعدادى قدح دار الأمان : الناشر سنديرين برحد بمليزيا (بإذن رئيس قطاع المعاهد بالأزهر الشريف) صفحة٩٣-٩٤
2. محمد إدريس عبد الرءوف المربوى . ربيع الثانى ١٣٥٤ هجره قاموس ادريس المربوى عربى – ملايو. بيروت : دار الفكر

3. e-alQamus
4.kamus.javakedaton.com

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Kamus, Latihan 2 & 3 ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Kamus, Latihan 2 & 3 ( فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)
اللغة العربية: Pelajaran 4.1: Kamus

Sila klik gambar untuk melihatnya dengan lebih jelas.

٢- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات
Baca dan tulis perkataan-perkataan berikut dengan baris yang betul:
Read and write the following words with the correct ending:

المدرسة، فى المدرسة، فى البيت، البيت، الغرفة، الحمام، فى المطبخ، المكتب، على المكتب، على الكرسي، السرير، على الكتاب، فى المسجد
٣- اقرأ ْ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات

Baca dan tulis perkataan-perkataan berikut dengan baris yang betul:
Read and write the following words with the correct ending:
١- الطالب فى الجامعة
٢- الرجل فى المسجد
٣- أين التاجر؟ هو فى الدكان
٤- القلم على المكتب
٥- أين زينب؟ هي فى الغرفة
٦- أين الورق؟ هو على المكتب
٧- أين المدرس؟ هو فى الفصل
٨- أين ياسر؟ هو فى المرحاض
٩- الشمس والقمر فى السماء
١٠- من فى الفصل؟
Tajuk berkaitan:
1. Isim yang ‘majrur’
2. (مـَــا:Apakah), (أ:Adakah), (َهَـٰـذ َا:Ini), (نـَعَـمْ:Ya), (لاَ:Tidak).
3. Kamus
5. Muzakkar dan mu’annath
6. Tip mengenal isim mu’annath

Rujukan:
1.الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة
2. DAFTAR KATA EJAAN JAWI (Microsoft Excel)

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Jawapan latihan 1 (فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas. ‘هـُــوَ ‘ dan ‘ هـِــيَ’)

تـَــمـْــر ِين
أ َجـِــبْ عـَــن ِ الأسـْــئـِــلـَــةِ اتـِــيـَــةِ
Berdasarkan gambar di bawah, jawab soalan-soalan berikut.

Answer the following questions.
Contoh ayat jar majrur dalam Bahasa Arab
Contoh ayat jar majrur dalam Bahasa Arab
Belajar Lughah Bahasa Arab: Jawapan Pelajaran 4 (ب)j
Belajar Lughah Bahasa Arab: Jawapan Pelajaran 4 (ب)j

Rujukan:
1. الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.1: Latihan 1, هـُــوَ ‘dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it’ dan هـِــيَ’dia perempuan, ia betina / mu’annath, she, it

Assalamualaikum. Anda masih ingat pelajaran Bahasa Arab yang lepas? Dalam pelajaran lalu kita telah belajar mengenai hukum isim yang ‘majrur’, iaitu huruf terakhir isim berbaris bawah kerana isim itu telah didahului atau dimasuki oleh partikel / huruf jar (فـِــى = di, di dalam, عـَــلـَــى = di atas.)

Pelajaran kali ini masih kita pelajari masalah yang sama, cuma ada pertambahan sedikit, iaitu;

1. هـُــوَ ‘dia lelaki, ia jantan / muzakkar, he, it’.

2. هـِــيَ‘dia perempuan, ia betina / mu’annath, she, it’

Dalam Bahasa Arab semua isim adalah samada muzakkar/lelaki/jantan atau mu’annath/perempuan/betina.

-> Isim muzakkar/lelaki/jantan disebut dengan kata ganti هُـوَ tidak kira samada menandakan ianya manusia, makhluk, binatang atau benda.

In Arabic all nouns are either masculine or feminine.

-> A masculine noun is referred to by the pronoun هـُــوَ whether it denotes a human
being, an animal or a thing.

Contoh:

Di manakah kanak-kanak itu? Where is the boy?
أ َيـْــن الـْــوَلـَــدُ؟
Dia di dalam masjid. He is in the mosque.
هـُــوَ فـِــى الـْــمـَــسـْــجـِــدِ
Di manakah buku itu? Where is the book?
أ َيـْــنَ الـْــكـِــتـَــابُ؟
Ia di atas meja. It is on the table.
هـُــوَ عـَــلـَــى الـْــمـَــكـْــتـَــبِ

–>Isim mu’annath/perempuan/betina disebut dengan kata ganti هـِــيَ tidak kira samada menandakan ianya manusia, makhluk, binatang atau benda.

–>a feminine noun is referred to by the pronoun هـِــيَ whether it denotes a human
being, an animal or a thing

Contoh;

Dimanakah Aminah? Where is Aminah?
أ َيـْــنَ أ َمـِــيـنـَــة ُ؟
Dia berada di rumah. She is in the house.
هـِــيَ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ
Dimanakah jam itu? Where is the watch?
أ َيـْــنَ السـَّــاعـَــة ُ؟
Ia di atas katil. It is on the bed.
هـِــيَ عـَــلـَــى السـَّـر ِيرِ

*** Kebannyakan mu’annath/perempuan/betina diakhiri oleh huruf ta marbutah (ة) kecuali beberapa perkataan.

Most feminine nouns end with a round ta (ة) but there are some which do not have any ending

*** Isim mu’annath yang menunjukkan nama orang perempuan tiada tanwin / baris dua.

Contoh;

فـَــاطـِــمـَـة ُ، ز َيـْــنـَــبُ، آمـِــنـَــةُ

تـَــمـْــر ِين
أ َجـِــبْ عـَــن ِ الأسـْــئـِــلـَــةِ الآتـِــيـَــةِ
Berdasarkan gambar di atas, jawab soalan-soalan berikut.

Answer the following questions.

١- أين الكتاب؟
٢- أين محمد؟
٣- أين الساعة؟
٤- أين ياسر؟
٥- أ َين آمنة؟
٦- أآمنة فى الغرفة؟
٧- أياسر فى المطبخ؟
٨- من فى الغرفة؟
٩- ومن فى الحمام؟
١٠- ماذا على المكتب؟
١١- ماذا على السرير؟


Jawapan
Tajuk berkaitan:
1. Isim yang ‘majrur’
2. (مـَــا:Apakah), (أ:Adakah), (َهَـٰـذ َا:Ini), (نـَعَـمْ:Ya), (لاَ:Tidak).
3. Kamus
5. Muzakkar dan mu’annath
6. Tip mengenal isim mu’annath

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Scroll to Top