Tulis

Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 4.2: Jawapan Latihan 1, 2, 3 ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada)

Soal Jawab Guru dengan Muhammad
Keterangan:
– Partikel مـِـن (min – dari, daripada) jika diikuti dengan ال (alif lam), akan menjadi مـِـنَ (minal).
– Mana-mana perkataan yang didahului dengan kata sendi ( مـِــنْ = dari, daripada, إ ِلـَــى = ke, kepada) akan berbaris kasrah / bawah pada huruf terakhirnya.
– Isim dalam keadaan biasa (tanpa مـِــنْ

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Jawapan Latihan Pelajaran 1

مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا مِـفـْتـَاحٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا كـِــتـَـابٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا قـَــلـَــمٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا بـَـابٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذ َا بـَـيـْـتٌ
مَا هَـٰـذ َا؟هَـٰـذا كـُـرْسـِــيٌّ
تــَــمْـر ِ يـْـن 2 : (Soalan Latihan 2)
أ َهَـٰـذ َا بـَـيْتٌ؟ لاَ، هَـٰـذ َا مـَـسـْـجـِـدٌ
أ َهَـٰـذ َا مِـفـْتـَاحٌ؟ لاَ، هَـٰـذ َا قـَــلـَــمٌ
أ َهَـٰـذ َا قـَـمِـيـْـصٌ؟ نـَـعـَـمْ، هَـٰـذ َا قـَـمِـيـْـصٌ
أ َهَـٰـذ َا نـَـجـْـمٌ؟ نـَـعـَـمْ، هَـٰـذ َا نـَـجـْـمٌ

اللغة العربية/LUGHAH/BAHASA: Pelajaran 1.7 : Latihan 4 – Baca dan tulis

اِقـْرأ ْ وَاكـْــتـُــبْ

Jawapan

Rujukan:
الدكتور ف. عبد الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجزء الأول). المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة

Scroll to Top