wanita

RIADHUS SHALIHIN (1) : Taubat – Hadith 10

Riadhus Solihin: Taubat (Hadith 10)
Abu Nujaid (nun berbaris hadapan dan jim berbaris atas) iaitu Imron bin al-Husain al-khuza’iy رضي الله عنهما berkata, “Seorang wanita dari suku Juhainah yang telah hamil akibat perbuatan zina datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم lalu berkata, “Ya Rasulullah saya telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan saya dikenakan hukum had (hudud), maka laksanakanlah hukuman ke atas saya.”

PERLAKSANAAN DAN PENANGGUHAN HUKUMAN ALLAH

إذ َا أ َرَادَ اللهُ بـِــعـَــبـْــدِهِ الـْــخـَــيـْــرَ عـَــجـَّــَـلَ لـَــهُ الـْــعـُـقـُــوبـَــة َفـِــى الـدّ ُنـْــيـَــا وَإ ِذ َا أ َرَادَ اللهُ بـِــعـَــبـْــدِهِ الشـّــَــرَّ َ أ َمـْــسـَــكَ عـَــنـْــهُ بـِــذ َنـْــبـِــهِ حـَــتـّـَى يـُــوَافـِــى بـِـهِ يـَــومَ الـْــقـِــيـَــامـــةِ
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya maka Dia menyegerakan hukumannya di dunia, dan jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya maka Dia menahan hukuman kesalahannya

Scroll to Top