wazan

صرف/SARAF/SORF:WAZAN Feel Thulathi Mazid Biharfin. فـَــعـّـَــلَ يـُــفـَــعِـّــلُ تـَــفـْــعـِــيـْــلٌ

Fungsi wazan ini ialah;
(1) لـِــلـْــمـُــتـَــعـَــدِّى
Contoh: فـَــرَّحَ ز َيـْــدٌ الأوْلادَ
Zaid menggembirakan anak-anak itu.
عـَــلـَّــمَ = memberitahu
(2) Pengulangan
Contoh: قـَــطـَّعَ
– قـَــطـَــعـْــت ُ اللـَّــحـْــمَ – Saya menghiris / memotong daging.
– قـَــطـَّــعـْــت ُ اللـَّــحـْــمَ – Saya mencincang daging. (potong laju-laju, cepat-cepat –> pengulangan)

صرف/SARAF/SORF: Pelajaran 1.2 : أوزان الفعل الثلاثى المجرد (Wazan Yang Terbanyak Digunakan Mengikut Urutan)

Feel Thulathi Mujarrad menurut wazan / bab yang terbanyak digunakan diikuti yang agak kurang penggunaannya dan seterusnya.

Feel Thulathi Mujarrad menurut wazan / bab yang terbanyak digunakan (mengikut urutan):

1. نـَـصـَـرَ يـَـنـْـصُـرُ

2. ضـَـرَبَ يـَـضـْـر ِبُ

3. فـَـتـَـحَ يـَـفـْـتـَـحُ

4. فـَـر ِحَ يـَفـْـرَحُ

5. كـَـرُمَ يـَكــْرُمُ

6. حـَــسـِـبَ يـَـحـْــسـِــبُ

Rujukan:
1. على

Scroll to Top